Call for papers (PL)

advertisement
Konferencja Naukowa Amerykańska Filozofia Polityczna
Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”
mają zaszczyt zaprosić Państwa na drugą edycję konferencji
Amerykańska filozofia polityczna:
„Amerykańska filozofia polityczna: zagrożenia demokracji”
która odbędzie się w dniach 24–25 czerwca 2016 roku we Wrocławiu
The aim of a constitutional democracy is to safeguard the rights
of the minority and avoid the tyranny of the majority.
Cornel West
Na rok 2016 przypadają wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.
Tegoroczny wyścig kandydatów walczących o fotel prezydencki zdążył przynieść
artykulację diametralnie różnych wizji zarówno przeszłości, przyszłości Ameryki, jak i
diagnozy jej obecnego stanu. Prawdopodobnie po raz pierwszy w historii Stanów
Zjednoczonych tak ogromną popularność zyskali kandydaci krytykujący stan
amerykańskiej demokracji. Co ciekawsze – obaj kandydaci nie mogliby bardziej się
od siebie różnić, choć obaj odwołują się do rosnącego poziomu niezadowolenia w
społeczeństwie i pogłębiającej się frustracji wyborców związanej z nieefektywnością
procesów demokratycznych i wybranych reprezentantów obywateli. Jednakże
zarówno gloryfikujący wolny rynek Donald Trump, jak i przekonujący Amerykanów do
socjaldemokracji Bernie Sanders zgodnie uważają, że demokracja w Stanach
Zjednoczonych zawodzi, szczególnie gdy to pieniądze decydują o postawach
reprezentowanych przez sporą część polityków.
Zanim jednak Amerykanie wybiorą prezydenta (niekoniecznie wybierając z
wymienionej wyżej dwójki), warto zastanowić się nad problemami, które Trump i
Sanders zdążyli już podczas kampanii nieraz wyartykułować – zagrożeń i ograniczeń
demokracji amerykańskiej. Kwestie te nie są nowe: już ojcowie założyciele
debatowali na temat tego, jak skonstruować ustrój najbardziej demokratyczny (i cóż
to oznacza „najbardziej demokratyczny”) i przed jakimi zagrożeniami trzeba
1
Konferencja Naukowa Amerykańska Filozofia Polityczna
powstającą republikę zabezpieczyć. W ciągu kolejnych stuleci temat ten powracał
wielokrotnie. Myśliciele upatrywali zagrożenia dla amerykańskiej demokracji w
nierozwiązanym problemie „granicy koloru skóry”, w przesiąknięciu instytucji
publicznych sowieckimi agentami i sympatykami czy też w przyznaniu prawa głosu
kobietom bądź braku tegoż prawa. Diagnozom i przestrogom nieodłącznie
towarzyszyły konkretne idee dotyczące kształtu oraz charakteru amerykańskiej
demokracji i one także staną się przedmiotem namysłu podczas tegorocznej
konferencji.
Po niezwykle udanej, pierwszej edycji konferencji naukowej poświęconej
amerykańskiej myśli politycznej organizatorzy pragną tym razem podjąć rozważania
nad opisanymi wyżej problemami, koncentrując się na następujących kwestiach i
zagadnieniach:









Wizje demokracji
Granice demokracji amerykańskiej
Demokracja a prawo do głosowania
Procesy demokratyczne wobec zmian demograficznych w Ameryce
Diagnozy przyczyn kryzysu demokracji
Alternatywy dla ustroju Stanów Zjednoczonych
Ograniczenia wolności w imię demokracji
Obywatelskie nieposłuszeństwo i jego granice
Przyszłość demokracji amerykańskiej
Organizatorzy planują wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego, który
będzie kontynuacją dla znajdującego się obecnie w fazie redakcji pierwszego tomu
poświęconego amerykańskiej filozofii politycznej, który zostanie wydany jeszcze w
roku 2016.
Dodatkowo podczas konferencji gościnne wykłady wygłoszą zaproszeni goście,
których tożsamość zostanie z czasem ujawniona na oficjalnej stronie konferencji oraz
profilu na Facebooku. Organizatorzy zapewniają także dodatkowe atrakcje podczas
wydarzenia.
Formularz zgłoszeniowy:
https://amerykanskafilozofiapolityczna.wordpress.com/formularz/
Zapraszamy do odwiedzenia profilu poświęconego konferencji:
https://www.facebook.com/amfilozofiapolityczna
oraz oficjalnej strony wydarzenia:
https://amerykanskafilozofiapolityczna.wordpress.com/
2
Konferencja Naukowa Amerykańska Filozofia Polityczna
Kontakt: [email protected]
Termin konferencji: 24–25.06.2016
Miejsce: CaféTHEA, Przejście Żelaźnicze 4, Wrocław
Zgłoszenia do: 05.05.2016 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie wydarzenia
Rozpatrzenie zgłoszeń do: 15.05.2016
Opłata konferencyjna: 200 zł (termin wpłaty 30.05.2016)
Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut
Uprzejmie prosimy o wygłoszenie, a nie odczytanie wystąpienia (mile widziana
prezentacja multimedialna), punktualne przybycie i wspólną dyskusję w
poszczególnych panelach konferencji.
Jednocześnie informujemy, że wstęp na konferencję dla słuchaczy i uczestników
biernych jest bezpłatny.
3
Download