tutaj

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
HARMONOGRAM SZKOLENIA
Trening umiejętności ogólnych
w tym ECDL
Grupa VI
Data
Ilość
godzin
lekcyjnych
03.01.2011
6
Godziny
zajęć
Tematyka
Trening z zakresu kompetencji edukacyjnospołecznych
14:15 – 19:30
6
Trening z zakresu kompetencji edukacyjnospołecznych
14:15 – 19:30
6
Trening z zakresu kompetencji edukacyjnospołecznych
14:15 – 19:30
6
Trening z zakresu kompetencji edukacyjnospołecznych
14:15 – 19:30
6
Trening z zakresu kompetencji edukacyjnospołecznych
14:15 – 19:30
12.01.2011
6
Podstawy technik informatycznych
14:15 – 19:30
13.01.2011
3
Podstawy technik informatycznych
3
Użytkowanie komputerów
14.01.2011
6
Użytkowanie komputerów
17.01.2011
5
Użytkowanie komputerów
1
Przetwarzanie tekstów
18.01.2011
6
Przetwarzanie tekstów
14:15 – 19:30
19.01.2011
6
Przetwarzanie tekstów
14:15 – 19:30
20.01.2011
6
Przetwarzanie tekstów
14:15 – 19:30
21.01.2011
1
Egzamin z Przetwarzania tekstów
14:15– 19:30
04.01.2011
05.01.2011
10.01.2011
11.01.2011
Lider projektu:
14:15 – 19:30
14:15 – 19:30
14:15–-19:30
Partner projektu:
RU03.A
1
Egzamin z Użytkowania komputerów
4
Arkusze kalkulacyjne
24.01.2011
6
Arkusze kalkulacyjne
14:15 – 19:30
25.01.2011
6
Arkusze kalkulacyjne
14:15 – 19:30
26.01.2011
3
Arkusze kalkulacyjne
3
Grafika menedżerska i prezentacyjna
1
Egzamin z arkuszy kalkulacyjnych
5
Grafika menedżerska i prezentacyjna
28.01.2011
6
Grafika menedżerska i prezentacyjna
14:15 – 19:30
31.01.2011
5
Grafika menedżerska i prezentacyjna
14:15 – 19:30
1
Egzamin – Grafika menedżerska i prezentacyjna
01.02.2011
6
Bazy danych
14:15 – 19:30
02.02.2011
6
Bazy danych
14:15 – 19:30
03.02.2011
6
Bazy danych
14:15 – 19:30
04.02.2011
1
Bazy danych
1
Egzamin - Bazy danych
4
Usługi w sieciach informatycznych
07.02.2011
6
Usługi w sieciach informatycznych
14:15 – 19:30
08.02.2011
4
Usługi w sieciach informatycznych
14:15 – 19:30
1
Egzamin z Usług w sieciach informatycznych
1
Egzamin z Podstaw technik informatycznych
27.01.2011
Lider projektu:
14:15 – 19:30
14:15 – 19:30
14:15 – 19:30
Partner projektu:
RU03.A
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards