To jest przyk*ad bardzo d*ugiego tytu*u

advertisement
USŁUGI SIECI EURES
DLA PRACODAWCÓW
PODSTAWOWE INFORMACJE
Gdańsk, 17 listopad 2016 r.
EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA EURES
Sieć EURES świadczy bezpłatne usługi
międzynarodowego pośrednictwa pracy
na terenie Państwa Europejskiego
Obszaru Gospodarczego:
- kraje UE
- Norwegia
- Szwajcaria
2
Islandia
Lichtenstein
USŁUGI EURES
INFORMOWANIE
 o warunkach życia i pracy w krajach EOG
 o sytuacji na europejskich rynkach pracy
DORADZTWO i POMOC
 poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego
zatrudnienia
 pracodawcom w uzyskaniu pracowników
REALIZACJA I ZARZĄDZANIE
 międzynarodowymi projektami rekrutacyjnymi:
targi pracy, wirtualne targi pracy
3
Usługi EURES
dostępne są
4

Doradcy EURES w WUP i OHP

Doradcy klienta realizujący zadania EURES w powiatowych urzędach pracy
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU
www.wup.gdansk.pl
POLSKI PORTAL INTERNETOWY
www.eures.praca.gov.pl
MIĘDZYNARODOWY PORTAL INTERNETOWY
5
www.eures.europa.eu
MIĘDZYNARODOWE POŚREDNICTWO PRACY EURES
dla polskich pracodawców
Pracodawcy z Polski
Poszukiwani pracownicy z terenu UE/EOG
Zgłasza ofertę do PUP celem jej rejestracji
Oferta pojawi się w CBOP i portalu EURES
Doradca z PUP przekazuje ofertę
do WUP / EURES
Zatrudnienie obywatela UE/EOG
Promocja na terenie wybranych krajów UE
/EOG poprzez sieć EURES
Zatrudnienie obywatela UE/EOG w Poslce
6
MIĘDZYNARODOWE POŚREDNICTWO PRACY EURES
dla polskich pracodawców
1.
Zgłoszenie oferty pracy
2. Wymagania dotyczące
znajomości j. polskiego
3.
4.
7
Dodatkowe informacje dot. podróży,
zakwaterowania, wyżywienia
Wybór państw, w którym oferta
będzie dodatkowo upowszechniana
• oferty pracy krajowe
• oferty pracy zagraniczne w ramach sieci EURES
• oferty pracy polskich procodawców do pracy w Polsce i zagranicą
8
MIĘDZYNARODOWE POŚREDNICTWO PRACY EURES
dla polskich pracodawców
Francja, 20
Szwecja, 18
Belgia, 14
Norwegia, 34
Irlandia, 52
Wielka Brytania, 361
Holandia, 175
Niemcy, 240
9
W 2016 roku w okresie od stycznia
do października 1011 osób
zarejestrowało się w PUP po okresie
pracy w innych krajach UE/EOG.
Spośród nich 914 (90%) pracowało
wcześniej w jednym z 8 państw:
- Wielka Brytania
- Niemcy
- Holandia
- Irlandia
- Norwegia
- Francja
- Szwecja
- Belgia
USŁUGI EURES DLA PRACODAWCÓW
1. Ogłoszenie polskiej oferty pracy (za pośrednictwem PUP)
na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej
www.eures.europa.eu
2. Dostęp do bezpłatnej bazy CV obywateli UE / EOG
szukających pracy za granicą
3. Promocja ofert pracy w wybranym państwie UE/EOG za
pośrednictwem doradców EURES
4. Wsparcie w rekrutacji pracowników z wybranego kraju
UE/EOG poprzez:
• zebranie CV i wstępną selekcję kandydatów do pracy,
• pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z
kandydatami za granicą.
10
USŁUGI EURES DLA PRACODAWCÓW
Polski pracodawca ma możliwość udziału w targach pracy zagranicą
Aktualna lista targów znajduje się w zakładce
"Międzynarodowe Targi Pracy / za granicą".
W celu skorzystania z ww. usług należy zgłosić się do
powiatowego / wojewódzkiego urzędu pracy
właściwego dla siedziby firmy/ miejsca wykonywania pracy.
11
Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu
Portal oferuje:
• Bezpłatną bazę CV obywateli EOG szukających
pracy za granicą
• Funkcję Mój EURES - dostosowanie portalu do
indywidualnych potrzeb pracodawcy
• Możliwość ogłoszenia oferty pracy w portalu
(za pośrednictwem lokalnych urzędów pracy)
• Dostęp do informacji na temat sytuacji na
krajowych i regionalnych rynkach pracy w
krajach EOG.
12
Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu
KONTO „MÓJ EURES”
Pracodawcy po zalogowaniu
mają możliwość:
• Przeglądać CV zarejestrowane na portalu osób
poszukujących pracy
• Stworzyć i zachować różnorodne profile wyszukiwania
CV na przyszłość
• Kontaktować się z poszukującymi pracy
Konto "Mój EURES" może założyć każda firma lub
przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie UE/ EOG,
po zaakceptowaniu deklaracji prywatności i szczegółowych
warunków korzystania z portalu.
13
Dziękuję za uwagę.
Kontakt
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk
tel.: 58 32 64 867
email: [email protected]
faks: 58 326 48 94
Download