Powitanie gości

advertisement
Powitanie gości
Uroczystość oficjalnego uruchomienia
Prof. Marek Jeżabek
Centrum Cyklotronowego Bronowice
Dyrektor IFJ PAN
Jerzy Miller
Wojewoda Małopolski
Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego
Sławomir Pietrzyk
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Krakowa
Agnieszka Kręcisz-Borowiec
Zastępca Dyrektora
Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Lidia Gądek
Poseł na Sejm RP
Dr Jarosław Gowin
Poseł na Sejm RP
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr
Senator RP
Bogdan Klich
Senator RP
Ksiądz Biskup
Damian Muskus
Jacek Woźniak
Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta
Urząd Miasta Krakowa
Prof. dr hab. Małgorzata Witko
Przewodnicząca Rady Kuratorów
Wydziału III Polskiej Akademii Nauk
Dyrektor Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Paul Magnette
Premier Regionu Walonii
Rudy Demotte
Premier Federacji Walonia-Bruksela
Dominique Tourneur
Dyrektor kraje Europy Środkowej i Wschodniej AWEX
Pascale Delcominette
CEO AWEX
Laurence Christians
Dyrektor gabinetu Premiera Walonii
Philippe Detheux
Doradca w gabinecie Premiera Demotte
Franck Pezza
Delegat Walonii Brukseli
Laurence Martaux
Radca Ekonomiczny i Handlowy Regionu Walonii
Frédéric Masquelin
Attaché prasowy w gabinecie Premiera Walonii
Jerzy Kołomijski
Przedstawiciel AWEX
Pierre Mottet
President of IBA Board
Ion Beam Application S.A.
Belgium
Professor Yuri Tsolakovich Oganessian
Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Dubna
Prof. dr hab. Andrzej Białas
Prezes
Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Maciej Żylicz
Prezes Zarządu
Fundacji Nauki Polskiej
Jego Magnificencja
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Rektor Politechniki Krakowskiej
Jego Magnificencja
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
Rektor Uniwersytetu Rolniczego
Prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Prorektor ds. Badań Naukowych i Funduszy Strukturalnych UJ
Prof. dr hab. Piotr Laidler
Prorektor ds. Collegium Medicum UJ
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
Prorektor ds. Nauki AGH
Prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Prorektor ds. Nauki PK
Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski
Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem WUM
Prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański
Prorektor ds. Nauki Politechniki Rzeszowskiej
Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UP
Prof. dr hab. n. med. Jan Duława
Prorektor ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. Natalia Golnik
Dziekan Wydziału Mechatroniki PW
Prof. dr hab. inż. Janusz Wolny
Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Prof. dr hab. Andrzej Warczak
Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Prof. dr hab. Igor Tralle
Prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Bogdan Idzikowski
Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN
Prof. dr hab. Krzysztof Wędzony
Dyrektor Instytutu Farmakologii PAN
Prof. dr hab. Irena Nalepa
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Farmakologii PAN
Prof. dr hab. Roman Płaneta
Dyrektor Instytutu Fizyki, UJ
Prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik
Dyrektor Instytutu Fizyki, PK
Dr hab. Andrzej Woszczyna
Profesor Instytut Fizyki PK , PK
Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
Dyrektor Instytutu Fizyki, UŚ
Prof. dr hab. Mieczysław Budzyński
Dyrektor Instytutu Fizyki, UMCS
Prof. dr hab. Marek Stankiewicz
Dyrektor Centrum Promieniowania
Synchrotronowego SOLARIS, UJ
Prof. dr hab. Krzysztof Rusek
Dyrektor Środowiskowego Laboratorium
Ciężkich Jonów, UW
Prof. dr hab. Ewa Rondio
Zastępca Dyrektora NCBJ ds. Naukowych
Roman Janusz
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu, ICHTJ
Prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski
Kierownik Katedry Oddziaływań i Detekcji Cząstek WFiIS AGH
Prof. dr hab. Wiesław Kamiński
Kierownik Zakładu Układów Złożonych i Neurodynamiki UMCS
Prof. dr hab. Wiktor Zipper
Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań, UŚ
Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
Przewodniczący Rady Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ
Dr Piotr Rączka
Skarbnik ZG PTF
Dr hab. med. prof. nadzw. GUMed
Rafał Dziadziuszko
Konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej
Prof. dr hab. Marian Reinfuss
Wojewódzki konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej
Monika Jezierska - Kazberuk
Zastępca Dyrektora
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
w Krakowie
ds. medycznych
Barbara Bulanowska
Dyrektor
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Dr hab. med. Maciej Kowalczyk
Dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie
Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Jakubowicz
Dyrektor Oddziału
Centrum Onkologii-Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Krakowie
Lek med. Krzysztof Mydel
Zastępca Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Gabriela Sujkowska
Dyrektor Wydziału Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Prof. dr hab. med. Bożena Romanowska-Dixon
Kierownik Oddziału Klinicznego Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
Kierownik Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie
Dr n. med. Krzysztof Małecki
Kierownik Zakładu Radioterapii Dzieci i Dorosłych, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Prof. n. med. Krzysztof Składowski
Kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Centrum Onkologii Odział Gliwice
Prof. nzw. dr hab. Beata Sas-Korczyńska
Zastępca Kierownika Oddziału Nowotworów Piersi i Klatki Piersiowej CO OK
Dr n. med. Dorota Kiprian
Klinika Nowotworów Głowy i Szyi – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
Prof. dr hab. Janusz Braziewicz
Świętokrzyskie Centrum Onkologii/Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki
Dyrektor Medyczny, Kierownik Katedry Onkologii i Kliniki Radioterapii SUM
Benjamin van Hamme
Project Manager IBA
Pierre Deplasse
Site Manager IBA
Paweł Prochwicz
Dyrektor STRABAG Oddział Południe
Tomasz Jakubas
Kierownik Kontraktu, STRABAG
Zbigniew Bobulski
Kierownik Budowy, STRABAG
Radosław Regnowski
Kierownik robót budowlanych, STRABAG
Marek Błaszczyk
Koordynator instalacji mechanicznych, STRABAG
Robert Sobański
Koordynator instalacji elektrycznych, STRABAG
Jerzy Boruta
PROBADEX
Michał Lenartowski
Prezes Ekocentrum
Leszek Astramowicz
Kierownik Projektu
Tomasz Gołębiowski
Koordynator Projektu
Stefan Podkówka
Inspektor branży budowlanej,
Adam Sroka
Inspektor branży sanitarnej
Wojciech Bała
Inspektor branży elektrycznej
Krzysztof Doening
Inspektor branży drogowej
Adam Kosek
Inspektor branży inwestycyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych
Dr Jerzy Kwieciński
Sobiesław Zasada
Jacek Olko
Leszek Piątek
Barbara Stupnicka
Michał Tober
Janusz Siekierka
Prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości
Zasada Automotive
Kärcher Polska
Wiceprezes Consultronix S.A.
Wiceprezes Zarządu Candela Sp. z o.o.
Prokurent, Candela Sp. zo.o.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards