Zagórze

advertisement
WZMOCNIENIE I ROZSZERZENIE ŚWIADCZEŃ W SFERZE DIAGNOSTYKI
I REHABILITACJI ZABURZEŃ NARZĄDU RUCHU U DZIECI Z MÓZGOWYM
PORAŻENIEM DZIECIĘCYM. ETAP IV.(2008)
I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI ANALIZY CHODU I POKREŚLENIE
ZNACZENIA
LABORATORYJNEGO
BADANIA
CHODU
W
PROCESIE
USPRAWNIANIA DZIECI Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM (MPDZ).
Upływa czwarty rok od powstania naszej Pracowni Analizy Chodu (Mazowieckie
Laboratorium Analizy Ruchu). W tym czasie zbadaliśmy ponad 700 pacjentów wielu
z nich kilkukrotnie. Nasza Pracownia Analizy Chodu uzyskała uznanie w kraju i za
granicą,
przedstawialiśmy
wyniki
badań
na
wielu
zjazdach
krajowych
i zagranicznych, zorganizowaliśmy już czterokrotnie polsko - holenderski kurs pt.
”Postępy w rehabilitacji dzieci z MPDZ”. W tegorocznym kursie wzięło udział ponad
90 specjalistów, praktycznie ze wszystkich ośrodków Warszawy i Województwa
Mazowieckiego a także wielu z całego kraju.
Wyposażenie Pracowni Analizy Chodu sfinansowane zostało przez sponsorów
krajowych i zagranicznych a w części także w ramach programów finansowanych
przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
W miarę wzrostu liczby wykonywanych badań i naszego doświadczenia, pojawiły
się problemy i nowe zadania, których rozwiązanie wydaje się niezbędne dla dalszego
działania naszej jednostki.
II. PROBLEMY:
Konieczność dalszego prowadzenie laboratoryjnych badań zaburzeń chodu u dzieci
z mózgowym porażeniem dziecięcym. Problemem jest w tym wypadku brak
finansowania ww. badań z NFZ.
Konieczność
dalszego
prowadzenie
laboratoryjnych
trójwymiarowych
badań
zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Problemem jest w
tym wypadku brak finansowania ww. badań z NFZ.
Konieczność prowadzenia laboratoryjnych badań zaburzeń funkcji i wzorca ruchu
kończyny górnej u dzieci z MPDZ. Problemem jest w tym wypadku brak
finansowania ww. badań z NFZ.
Brak regularnie wydawanych publikacji poruszających najnowsze tendencje
w usprawnianiu i terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
III. CELE PROJEKTU:
1. Prowadzenie laboratoryjnej analizy chodu,
2. Prowadzenie laboratoryjnej trójwymiarowej analizy chodu,
3. Wykonywanie laboratoryjnych badań kończyny górnej,
4. Wydanie 2 zeszytu publikacji zbiorowej – „Postępy w terapii dzieci z
mózgowym
porażeniem
dziecięcym”
pod
patronatem
Sejmiku
Wojewódzkiego.
IV. UZASADNIENIE I REALIZACJA
1. W związku z ogromnym zainteresowaniem naszymi badaniami ze strony
lekarzy i terapeutów zajmujących się rehabilitacja dzieci z MPDZ a także rodziców.
Konieczne jest dalsze prowadzenie badań chodu także dla pacjentów z innych
ośrodków. Niestety NFZ nie finansuje tych tak potrzebnych badań. Należy podkreślić
że nasz ośrodek świadczy usługi
dziedzinie kompleksowej diagnostyki i terapii
zaburzeń ruchu u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi. Nasi mali pacjenci są
przysyłani praktycznie ze wszystkich oddziałów rehabilitacji i neurologii dziecięcej z
Województwa Mazowieckiego a także przez wiele ośrodków z innych województw
(Rzeszów, Zamość, Krasnystaw, Zamość, Tarnów, Lublin, Białystok, Olsztyn,
Gdańsk i wiele innych).
2.
Dysfunkcja
kończyny
górnej
jest
częstą
przyczyna
niepełnosprawności
spowodowanej MPDZ. Szczególnie dotyczy pacjentów z niedowładem połowiczym,
ale ma istotne znaczenie także u dzieci z niedowładem
czterokończynowym i
ciężkimi postaciami obustronnego niedowładu kurczowego. Laboratoryjna analiza
ruchu kończyny górnej połączona z
dynamicznym badaniem EMG jest konieczna
do prawidłowego i celowego
leczenia zaburzeń wzorca i funkcji kończyny górnej.
Nasz ośrodek od wielu lat zajmuje się terapią kończyny górnej, od kilku lat stosujemy
w tym leczeniu preparaty toksyny botulinowej. Dlatego tak ważne jest prowadzenie
badań kończyny górnej dla pacjentów z Warszawy i Województwa Mazowieckiego
oraz terenu całego kraju. Od kilku lat jesteśmy o referencyjnym w diagnostyce i
terapii zaburzeń funkcji i ruchu kończyny górnej
3. Planujemy wydanie kolejnej publikacji z cyklu
„Postępy w terapii dzieci z
mózgowym porażeniem dziecięcym”. Publikacja poruszała by problematykę terapii
MPDZ
ze
szczególnym
uwzględnieniem
najnowszych
badań
także
tych
prowadzonych w naszym ośrodku. Publikacja kierowana by była do lekarzy,
terapeutów i terapeutów zajęciowych i stanowiła by uzupełnienie materiałów dla
uczestników naszych corocznych kursów. Nakład 300 – 500 egzemplarzy.
V. HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU
1. Laboratoryjną analizę chodu dla 200 pacjentów (pkt.1) przeprowadzimy
w
okresie ok. 10 miesięcy od rozpoczęcia programu.
2. Laboratoryjną trójwymiarową analizę chodu dla 50 pacjentów (pkt.2)
przeprowadzimy w okresie ok. 10 miesięcy od rozpoczęcia programu.
3. Wykonanie laboratoryjnej analizy zaburzeń ruchu kończyny górnej
dla 100 pacjentów (pkt.3) zajmie ok. 10 miesięcy.
3. W grudniu 2008 planujemy wydanie 2 zeszytu „Postępy w terapii dzieci z
mózgowym porażeniem dziecięcym”.
Podsumowując, zakończenie całego projektu przewidywane jest na ostatnie
dni grudnia 2008.
Osoba odpowiedzialna za projekt:
Dr n. med. Marcin Bonikowski
Kierownik Mazowieckiego Laboratorium Analizy Ruchu
MCNIR w Zagórzu k. Warszawy
VI. KOSZTORYS (PLN)
1. Wynagrodzenie dla personelu realizującego program
60 000
Czas/1 badanie
Ilość badań
Kwota
5,5
50
14.000,-
Fizjoterapeuta/Inżynier
0,5
200
4.000,-
badanie ręki
Fizjoterapeuta/Inżynier
0,75
200
3.000,-
opis badania
Lekarz/Fizjoterapeuta
1
Ilość godzin
przeznaczonych
na wykonanie
pracy
350
35.000,-
Obsługa
kadrowo/finansowa
Prac.biurowy
100
3.000,-
Obsługa
porządkowa
sprzątaczka
100
1.000,-
Zadanie
wykonanie 3D
wykonanie badania
chodu
Stanowisko
Fizjoterapeuta/Inżynier
Razem: 60.000,-
2. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji programu :
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem i akcesoriami
- zakup dwóch kamer Proreflex za 10 000 Euro tj.
- 16 000 PLN
- 34 000 PLN
3. Koszty publikacji:
- osoby zatrudnione przy drukowaniu skryptu - autorzy rozdziałów, tłumacz,
korekta, skład komputerowy, projekt graficzny
- 17 000 PLN,
- obsługa techniczna- sekretarka: kserowanie dwustronne, bindowanie itp.,
oraz zakup materiałów potrzebnych do wydruku skryptów: papier, toner, grzbiety,
okładki, markery itp.
- 3 000 PLN
Razem pozycje 1-3
50 000
20 000
130 000 PLN
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards