Wyniki

advertisement
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizowanych w 2012 roku przez
organizacje pozarządowym i inne uprawnione podmioty zadań publicznych na powierzenie
realizacji w 2012 roku zadania publicznego pn.:
„Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi
schorzeniami układu nerwowego” oraz zadania publicznego pn. Program zapobiegania
próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”.
Nazwa oferenta
Nazwa zadania
Przyznana dotacja
Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji
Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla
30.000 zł
Dzieci z Porażeniem Mózgowym , z
dzieci z porażeniem mózgowym i innymi
siedzibą w Opolu przy
schorzeniami układu nerwowego
ul. K. Szymanowskiego 1
Nazwa oferenta
Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd
Okręgowy w Opolu
Nazwa zadania
Przyznana dotacja
Program zapobiegania próchnicy i chorobom
dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały
ząbek”
15.000 zł
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards