The outcome of surgical intervention for early deformity in young

advertisement
Wyniki leczenia operacyjnego wczesnych deformacji u młodych chodzących dzieci z
obustronną postacią spastyczną mózgowego porażenia
M. Gough, P. Schneider, A. P. Shortland
From Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, London, England
J Bone Joint Surg [Br] 2008;90-B:946-51.
Ocenialiśmy wyniki u 24 dzieci, w wieku siedmiu lat i młodszych, z obustronną postacią
spastyczną mózgowego porażenia, u których po analizie chodu, zaproponowano leczenie
operacyjne w latach 1999-2005. Wśród tych dzieci u 13 (grupa operacyjna)
przeprowadzono leczenie operacyjne, a u pozostałych 11 (grupa kontrolna) z powodów
rodzinnych lub administracyjnych leczono tylko zachowawczo. Grupa operacyjna miała
wykonywaną analizę chodu minimum dwukrotnie w odstępach rocznych. Ośmioro dzieci
miało wykonywaną analizę chodu trzykrotnie, a u 6 dzieci wykonano ją cztery razy.
Grupa kontrolna miała wykonaną powtórną analizę chodu po średnio 1.5 roku (1.1 do
1.9). W grupie operacyjnej indeks Gillette, zakres ruchów w kończynie dolnej i wyprost
w stawie kolanowym poprawiły się po zabiegu operacyjnym, a stan taki utrzymywał się
do czasu drugiej analizy chodu. Minimalne zgięcie w stawie kolanowym uległo poprawie
pomiędzy kolejnymi badaniami analizy chodu.
Uzyskane wyniki sugerują, że leczenie operacyjne w wybranych przypadkach
może poprawić chód i funkcję kończyny w krótkim i średnim okresie po zabiegu w
porównaniu z grupą leczoną nieoperacyjnie.
Download