Fazy chodu i aktywność mięśniowa

advertisement
Fazy chodu i aktywność mięśniowa
Ewa Żak
Physiotherapy & Medicine
www.pandm.org
Postawa i chód
Kiedy człowiek stoi w spoczynku z
lekko rozstawionymi stopami i lekko
zrotowanymi na zewnątrz to tylko
mięśnie kręgosłupa oraz kończyn
dolnych są aktywne.
W pozycji swobodnej stojącej stawy
biodrowe oraz kolanowe są
wyprostowane i ustawiają się w
stabilnej pozycji : maksymalny kontakt
powierzchni stawowych w celu
przeniesienia ciężaru ciała oraz napięcie
struktur wspierających czyli więzadeł.
Staw skokowy jest mniej stabilny,
wynika to z położenia środka ciężkości,
który umiejscowiony jest z przodu osi
obrotu stawu skokowego jest to
miejsce sprzyjające pasywnemu zgięciu
grzbietowemu stopy. Dlatego też aby
utrzymać stabilizacje istotne jest
napięcie bilateralne mięśni znajdujących
się z tylnej strony kończyn dolnych.
Postawa i chód
Rozstaw stóp oraz rotacja zewnętrzna stóp
sprzyjają bocznej stabilności stawu
skokowego,
Kiedy pojawiają się ruchy „kołyskowe”
(Rocking) oraz rotacja stóp, to są one
równoważone przez :
- odwiedzenie biodra (wykonywane przez
pasmo biodrowo-piszczelowe),
- napięcie więzadła pobocznego
- aktywność mięśni rotujących stopę na
zewnątrz po jednej stronie ciała
oraz napięcie :
- mięśni przywodzicieli,
- więzadła przyśrodkowego
- mięśni rotujących stopę do wewnątrz po
stronie przeciwnej w celu utrzymania
prawidłowej postawy ciała.
Wymaga to stałego wkładu ze strony
organów somatosensorycznych i modulacji
nerwowo-mięśniowej do utrzymania stałego
stanowiska (koordynacja ośrodków w
móżdżku)
Chód
Nauka chodu składa się ze
zmiennych złożonych zachowań
zawierających przenoszenie masy
ciała podczas trwania pojedynczej
fazy podporu z równoczesną
kontrolą ruchu w przód.
Co najmniej jedna stopa jest
zawsze w kontakcie z ziemią i
spadek przeniesionej masy ciała w
przód jest główną siłą napędową.
Cykl chodu
Proces chodu można podzielić na
tzw strides czyli cykle chodu : jest
to odległość między kolejnymi
punktami pierwszego kontaktu
stopy z podłożem po tej samej
stronie. Długości cyklu są zwykle
równe.
Cykl chodu dzieli się na fazę
podporu oraz wykorku.
Podczas chodu jedna stopa stale
utrzymuje kontakt z podłożem, w
przeciwieństwie do biegu gdzie nie
występuje stały kontakt.
Faza podporu – rozpoczyna się ona w momencie kontaktu pięty z podłożem i kończy
gdy palce opuszczą podłoże. Trwa 3/5 całego cyklu chodu. Kończyny dolne
zapewniają wsparcie ciała, którego ciężar jest przenoszony z pięty na głowy kości
śródstopia, tak jak środek ciężkości przechodzi do przodu nad stopą.
Fazę podporu można podzielić na 5 podfaz.
1. Initial contact (IC) – kontakt pięty z podłożem
2. Loading response phase (LR) – faza amortyzacji.
Stopa ułożona jest płasko na podłożu a kończyny dolne reagują na
ciężar ciała powodując ruch toczenia pięty w przód aby utrzymać
tempo ciała i doprowadzić do pełnego kontaktu stopy z
podłożem. IC + LR obie fazy tworzą zapoczątkowanie fazy
podwójnego podporu (obie stopy znajdują się na podłożu).
3. Midstance phase (MST) – środkowa faza podparcia.
Rozpoczyna fazę pojedynczego podporu. Staw skokowy rozpoczyna wykonywać ruch
„kołyskowy” (Rocking) przenosząc ciężar ciała nad stopą, pozwala to utrzymać ciało w
ruchu w przód.
4. Terminal stance phase (TST) – oderwanie pięty.
Rozpoczyna się uniesieniem pięty (Heel-off), kończyna dolna zgina się w przód na
przodostopię a ciało przesuwa się do przodu przed łydkę wspomagając stopę
MST + TST rozpoczynają fazę pojedynczego podporu.
5. Preswing phase – przed przeniesieniem.
Jest to ostatnia podfaza fazy podporu i ostatni okres podwójnego podporu.
Kończyny dolne ustawione są w pozycji szybkiego przeniesienia w przód,
ciężar ciała jest przenoszony z jednej kończyny dolnej na drugą. Faza ta
kończy się gdy przodostopie przetoczy się prowadząc do rozpoczęcia nowej
fazy lub uniesienia palców. Koniec fej fazy charakteryzuje się brakiem zgięcia
w stawie biodrowym, 40° zgięcia w stawie kolanowym oraz 15° zgięcia w
stawie skokowym.
Faza przenoszenia:
Ta faza zajmuje 2/5 całego cyklu chodu i rozpoczyna się uniesieniem palców
stopy nad podłoże.
Składa się z 3 podfaz.
Initial swing phase (ISW) – oderwanie palców.
Stopa jest zepchnięta z podłożona a kończyny dolne przyśpieszają do przodu
pomagając w ten sposób wytworzyć odpowiednie siły do przeniesienia
tułowia w przód.
1.
2. Midswing phase (MSW) – środkowa faza przenoszenia
Kończyna dolna przechodzi pod ciałem gdzie piszczel znajduje się w pozycji
pionowej.
3. Terminal swing phase (TSW) – końcowa faza przenoszenia
Kończyna dolna spowalnia ruch do przodu w ramach przygotowań do
pierwszego kontaktu stopy z podłożem (IC) i zapoczątkowoania nowego
kroku.
Zaangażowanie mięśni podczas chodu podpór
Faza podporu
1.
Mięsień pośladkowy wielki oraz grupa kulszowo-goleniowych prostują staw
biodrowy we wczesnej fazie podporu a zginacze stawu biodrowego oceniają ten ruch
zanim palce uniosą się z podłoża.
2.
Mięsień pośladkowy średni oraz przywodziciel mały odwodzą staw biodrowy
oraz rotatory wewnętrzne stawu biodrowego rozpoczynaja swą aktywność w pierwszej
połowie trwania fazy podporu. W późniejszym okresie fazy podporu przywodziciele i
rotatory zewnętrzne oceniają ten ruch generowany przez uprzednie mięśnie.
Rotacja w stawie biodrowym
Zaangażowanie mięśni podczas chodu podpór
3. Mięsień czworogłowy uda rozpoczyna swoją aktywność na początku fazy
podporu prostując staw kolanowy. Mięśnie kulszowo-goleniowe zginają
kolano zanim palce stopy uniosą się z podłoża.
4. Mięśnie zginające grzbietowo stopę rozpoczynają swoją aktywność
bezpośrednio po uderzeni piętą w podłoże aby ocenić zgięcie podeszwowe w
sile grawitacji i doprowadzić stopę do pełnego kontaktu z podłożem.
Głębokie lub częste uszkodzenie nerwu strzałkowego lub radikulopatia L5 będzie
skutkować powstaniem stopy opadającej wynikającej z niemożności zgięcia jej
grzbietowo oraz wykonania powolnego zgięcia podeszwowego.
Zaangażowanie mięśni podczas chodu podpór
5. Mięśnie zginające podeszwowo stopę rozpoczynają swoją aktywność w
drugiej połowie fazy podporu zasilając wysunięcie ciała do przodu przy
pomocy uda i nogi jako pojedynczej jednostki. Ruch ciała w przód jest
zasilany przez zginacze podeszwowe stopy oraz prostowniki stawu
biodrowego.
6. Ponieważ masa ciała przechodzi na stopę, wewnętrzne mięśnie stopy
napinają się aby wspomóc pracę więzadłom.
Zaangażowanie mięśni podczas chodu –
przenoszenie
Faza przeniesienia
1. Zginacze stawu biodrowego rozpoczynają swą aktywność bezpośrednio pod
koniec fazy podporu i kontynuują pracę na początku fazy przenoszenia wraz z
przywodzicielami oraz rotatorami zewnętrznymi. Jednakże, są one wyciszone
we właściwej fazie przenoszenia, opierając moment ruchu na masie uda aby
przenieść je w przód. Ten moment ruchu jest oceniany pod koniec fazy
przenoszenia przez prostowniki stawu biodrowego.
Zaangażowanie mięśni podczas chodu –
przenoszenie
2. Mięśnie kulszowo-goleniowe zaczynają swoją aktywność późnej fazie podporu,
kontynuują we wczesnej fazie przenoszenia aby zgiąć staw kolanowy. Ruch kończyny
dolnej w przód w fazie przenoszenia skutkuje transmisjom sił w mięśniach zginaczach
i prostownikach stawu kolanowego, czasem z wspomaganiem mięśni
czworogłowych. Ten moment ruchu jest oceniany przez mięśnie kulszowowgoleniowej przed kontaktem pięty z podłożem.
3. Mięśnie zginające stopę grzbietowo pozostają aktywne przez cały czas trwania fazy
przenoszenia.
Mięśnie uczestniczące w cyklu chodu
1.
Przyśpieszenie uda uzyskiwane jest przez aktywność mięśni : biodrowolędźwiowego oraz prostego uda.
2. Hamowanie jest uzyskiwane przez aktywność mięśni : kulszowo-goleniowych, które
wchodzą w staw biodrowy i napinają się ekscentrycznie (wydłużenie)
3.
Uderzenie piętą - Zginacze grzebietowe (przednia grupa goleniowa): Piszczelowy
przedni, Prostownik długi palucha oraz palców napinają się ekscentrycznie i
obniżają stopę w kierunku podłoża. Mięsień czworogłowy napina się
ekscentrycznie aby pochłaniać energię w momencie gdy staw kolanowy zgina się co
zabezpiecza przed ugięciem kolan.
4.
Uderzenie stopą – odwodziciele napinają się aby utrzymać tułów w pozycji
pionowej. Środek ciężkości ciała przesuwa się w przód, mięśnie zginacze
podeszwowe stopy( trójgłowe łydki: brzuchaty, płaszczkowaty i podeszwowy)
napinają się aby popchnąć ciało w przód.
5. Uniesienie palców – Mięsień czworogłowy napina się koncentrycznie aby
wspomóc zginacze podeszwowe stopy popchnąć ciało w przód i wydłużyć krok.
Download