PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC

advertisement
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY W GRUPIE DZIECI 3, 4 LETNICH
Nauczyciel: Patrycja Mika
Temat tygodnia: Zasypało cały świat. Od 01 do 04 lutego 2011r.
WTOREK
Aktywność dziecka
Edukacja
językowa
3. „Dawno,
dawno temu” –
opowiadanie
twórcze, dzieci
kontynuują
opowieść
według
własnych
pomysłów.
„Bajka o królu
Żółtko” –
wysłuchanie
bajki i rozmowa
na jej temat
W. Widlak.
14/5
Edukacja
matematyczna
Edukacja
przyrodnicza
Edukacja
plastyczna
3. „Rycerz i
królewna” –
sylwety do
ozdobienia.
9/2
Edukacja
muzyczna
Edukacja społeczna
Edukacja ruchowa
3. „Baju baj
książeczko” –
nauka piosenki
1. Zestaw ćwiczeń
porannych nr 17 wg K.
Wlaźnik.
8/1
5/3
2. Spacer po okolicy.
Obserwacja zimowego
krajobrazu.
1/2
4. „Przejdź po kładce” –
zabawy ruchowe z
wykorzystaniem lasek,
ćwiczenia równoważne
„Szukaj swojej pary” –
zabawa ruchowa,
szybkie reagowanie na
sygnał
Umiejętności
operacyjne
1. Swobodne zabawy w kącikach:
klocków, samochodów i kuchennym.
Odkładanie na właściwe miejsce.
2/5
1. Swobodne zabawy w kącikach
zainteresowań. Porozumiewanie się
bez krzyku.
1.


2.
3.
kontury, koronki,
tasiemki, wstążki,
tworzy opowieść wraz z
kredki, folia
innymi osobami
aluminiowa, taśma
poznaje słowa i melodię samoprzylepna,
piosenki
patyki do
tworzy ozdobioną pracę szaszłyków


4/2

4. Samodzielne korzystanie z toalety.

2/3
4.
5/4
4. Wierszyki – masażyki „Co można
robić nudząc się”.
8/4
5/4
szarfy do
wytyczenia kładek
w zabawie, laski
przebywa na świeżym
powietrzu
1. Zabawy stolikowe z
wykorzystaniem puzzli oraz
układanek.
4. „Kołysanki” – relaks przy muzyce
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”

1/1
Zabawa muzycznoruchowa „Zima”
bawi się zgodnie z
kolegami
wykonuje ćwiczenia
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
plastyczną




ozdabia sylwety
ćwiczy równowagę
odpręża swoje ciało
samodzielnie korzysta z
toalety
szybko reaguje na
przerwę w muzyce i
sygnał
CD Piosenki cz. 1
– „Baju baj,
książeczko”
„Książka” s. 38-39
tamburyn, CD
Utwory… cz. 1 –
„Menuet” L.
Boccheriniego (nr
2)
Uwagi:
1
ŚRODA
Aktywność dziecka
Edukacja językowa
Edukacja
matematyczna
Edukacja
przyrodnicza
Edukacja
plastyczna
Edukacja
muzyczna
Umiejętności
operacyjne
Edukacja społeczna
Edukacja ruchowa
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
1.
3. „Konkurs dla
młodych
inżynierów
budownictwa” –
kto zbuduje
najtrwalszą
budowlę,
najwyższą wieżę?
Obiektywna ocena
wysokości za
pomocą sztywnej
miarki oraz
szacunkowa na
oko.
13/5 i 10/1
4. Utrwalenie 1. Zestaw ćwiczeń
słów piosenki porannych nr 17 wg K.
„Baju baj,
Wlaźnik.
książeczko”
5/3
8/1
2. Swobodne zabawy w
ogrodzie przedszkolnym
1. Swobodne zabawy w
kącikach: klocków,
samochodów i kuchennym.
Odkładanie na właściwe
miejsce.


2.
bawi się zgodnie z kolegami
wykonuje ćwiczenia

przebywa na świeżym
powietrzu
2/5

przypomnienie zasad
bezpieczeństwa na podwórku
1. Swobodne zabawy w
kącikach zainteresowań.
5/4
Porozumiewanie się bez
3. „Pracujący spychacz” krzyku.
– zabawa ruchowa,
uporządkowanie dużej
przestrzeni sali.
„Zabawy rycerskie” –
zabawa z elementami
rzutu i celowania
„Turniej rycerski” –
zestaw ćwiczeń
gimnastycznych,
rywalizacja zespołowa i
indywidualna

1. Zabawy stolikowe z
wykorzystaniem puzzli.
4/2
3. „Plac turniejowy” –
przygotowanie sali do zawodów
rycerskich, ustawienie widowni,
wyodrębnienie miejsca na
arenę. 1/2
4. Opowiadanie wybranych
przez dzieci bajek.
4. „Baju baj,
książeczko” – zabawy
ruchowe przy piosence.
14/5
5/4

1/1
5/4
„Rycerze na koniach” –
zabawa ruchowa
3.
4. Samodzielne korzystanie z
toalety.
2/3
4. „Odkurzacz” – masażyk
według M. Bogdanowicz 7/2
bez pośpiechu stawia klocki,
buduje jak najwyższą wieżę z
klocków
wykonuje ruch popychania
lub ciągnięcia dużych
przedmiotów na komendę
nauczyciela

coraz lepiej rzuca do celu

pomaga przygotować salę do
zawodów

bierze udział w
konkurencjach sportowych

przestrzega zasady fair play
4.

melodyjnie śpiewa piosenkę

bawi się wesoło przy
piosence

dba o dobry nastrój i
bezpiecznie porusza się po
sali
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
kolekcja
klocków do
zabawy
miarka
krawiecka
albumy ze
zdjęciami
dawnych
budowli
jednorazowe
kubeczki
plastikowe po
wodzie, piłeczka
kauczukowa lub
tenisowa
laski, krążki
CD Piosenki cz.
1 – „Baju baj,
książeczko”
Uwagi:
2
CZWARTEK
Aktywność dziecka
Edukacja językowa
3. „Jak to dawniej
na balach bywało”
– oglądanie
fotografii i
rysunków
przedstawiających
postacie z
dawnych epok,
balów, maskarad
14/2
Edukacja
matematyczna
Edukacja
przyrodnicza
Edukacja plastyczna
3. „Wachlarzyk dla
małej damy” –
zginanie papieru w
harmonijkę zgodnie
ze wskazówkami
nauczyciela,
ozdabianie według
własnych pomysłów.
9/2
Edukacja
muzyczna
4. „Menuet” –
zabawy
taneczne przy
muzyce z
dawnych epok
– menuety,
chodzenie itp.
5/4
Umiejętności
operacyjne
Edukacja ruchowa
Edukacja społeczna
1. Zestaw ćwiczeń
porannych nr 17 wg
K. Wlaźnik.
1. Swobodne zabawy w
kącikach: klocków,
samochodów i
kuchennym. Odkładanie
na właściwe miejsce.
1.
2/5

5/3
2. Zabawy w
ogrodzie
przedszkolnym.
Zabawa orientacyjno
– porządkowa
„Dzieci bawią się ,
dzieci śpią” oraz „W
chowanego”.
5/4
4. „Rycerze na
koniach” – zabawa
ruchowa
„Rycerze na
turnieju” – zabawa
ruchowa
5/4
1. Swobodne zabawy w
kącikach zainteresowań.
Porozumiewanie się bez
krzyku.
1/1


2.

bawi się zgodnie z
kolegami
wykonuje ćwiczenia
przebywa na świeżym
powietrzu
przypomnienie zasad
bezpieczeństwa na
podwórku
3.

zgina papier – tworzy
zabawkę z papieru

wykazuje się
pomysłowością przy
ozdabianiu wachlarza
4. Samodzielne
korzystanie z toalety.

poznaje stroje z dawnych
czasów
2/3

cierpliwie czeka na swoją
kolej
1. Zabawy stolikowe z
wykorzystaniem puzzli.
4/2
4. Zabawy
odprężające –
relaksacyjne „Gdzie
jestem” i „Chowające
się palce”
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
papier, kredki,
flamastry
CD Utwory… cz.
1 – „Menuet” L.
Boccheriniego (nr
2), CD Utwory…
cz. 2 –
„Szewczyk” (nr
18)
albumy
fotograficzne,
obrazki
4.

1/2

4. Opowiadanie
wybranych przez dzieci
bajek.


wykonuje proste układy
taneczne do muzyki
odpręża się podczas
zabawy
słucha czytanej bajki
korzysta samodzielnie z
toalety
14/5
Uwagi:
3
PIĄTEK
Aktywność dziecka
Edukacja językowa
Edukacja
matematyczna
3. „Wyprawa po
skarb” – zabawa
dydaktyczna,
poruszania się po
Ali według
wskazówek na
znalezionej mapie,
właściwe
odczytywanie
symboli
graficznych, w
efekcie
odnajdywanie
ukrytych skarbów
– zabawek.
13/4
Edukacja
przyrodnicza
4. „Czyje to
ślady?” –
rozpoznawanie
zwierząt po
śladach
12/1
Edukacja
plastyczna
Edukacja
muzyczna
3. „Co słychać” –
zabawa
dydaktyczna;
rozpoznawanie
rodzaju dźwięku,
jego źródła – z
zawiązanymi
oczami (np.
szelest gazety,
gniecenie
kubeczka
jednorazowego,
stukanie w szkło
itp.)
8/2
Edukacja społeczna
Edukacja ruchowa
1. Zestaw ćwiczeń
porannych nr 17 wg
K. Wlaźnik.
5/3
2. Zabawy na
świeżym powietrzu
„Ojciec Wirgiliusz”,
„Stary niedźwiedź
mocno śpi”.
Zwrócenie uwagi na
bezpieczeństwo na
placu zabaw w
ogrodzie
przedszkolnym.
5/4
3. „Po śladach” –
zabawa ruchowa,
poruszanie się tylko
po wyznaczonych
powierzchni w
umówiony sposób.
„Zabawa z
woreczkami” –
zabawa muzycznoruchowa
„Berek
zaczarowany” –
zabawa bieżna
5/4
Umiejętności
operacyjne
1. Swobodne zabawy w
kącikach: klocków,
samochodów i kuchennym.
Odkładanie na właściwe
miejsce.
2/5
1. Swobodne zabawy z
kącikach zainteresowań.
Porozumiewanie się bez
krzyku.
1/1
1.
 bawi się zgodnie z
kolegami
 wykonuje ćwiczenia
2.


1. Zabawy stolikowe z
wykorzystaniem puzzli.
4/2
przebywa na
świeżym powietrzu
pamięta o
zachowaniu
bezpieczeństwa
podczas zabaw
3.
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
gazety, kubeczki
plastikowe,
szklanki itp.
dźwięczne
przedmioty,
chustka do
zawiązania oczu
zdjęcia śladów
leśnych zwierząt

rozpoznaje dźwięk i
wie, skąd pochodzi

przestrzega reguł
zabawy

odpowiednio reaguje
na zmiany tempa
CD Utwory… cz.
1 – Muzyka do
marszu i biegu (nr
22)
4. Opowiadanie wybranych
przez dzieci bajek.

czerpie radość z
zabawy ruchowej
mapa, zabawkiskarby
14/5

odczytuje symbole
graficzne
1. Czynności samoobsługowe,
samodzielne korzystanie z
toalety, czynności porządkowe
w szafkach oraz zabieranie
ręczniczków i piżamek do
prania.
2/3
4. Samodzielne korzystanie z
toalety.
2/3
4. Zabawy odprężające –
relaksacyjne „Rzeczka”
1/2
woreczki z
grochem
4.


dostrzega ważne
szczegóły
ćwiczy
spostrzegawczość
4. Opowiadanie wybranych
przez dzieci bajek.
14/5
Uwagi:
4
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY W GRUPIE DZIECI 3, 4 LETNICH
Nauczyciel: Patrycja Mika
Temat tygodnia: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy. Od 07 do 11 lutego 2011r.
PONIEDZIAŁEK
Aktywność dziecka
Edukacja
językowa
4. „Na zakupy”
– rozmowa z
dziećmi na temat
różnorodności i
specyfiki
sklepów, w
odwołaniu do
doświadczeń
dzieci
14/6
Edukacja
matematyczna
Edukacja przyrodnicza
Edukacja
plastyczna
Edukacja
muzyczna
Umiejętności
operacyjne
Edukacja społeczna
Edukacja ruchowa
3. Rozwiązywanie zagadek
dotyczących zimy oraz
sportów zimowych.
Rozmowa na temat
właściwego ubierania się
oraz bezpiecznej zabawy
na śniegu.
1. Zestaw ćwiczeń
porannych nr 18 wg
K. Wlaźnik.
1. Swobodne zabawy w
kącikach: klocków,
samochodów i kuchennym.
Odkładanie na właściwe
miejsce.
5/3
2/5

2. Spacer – nabieramy
odporności
3.
6/3
5/3
1. Swobodne zabawy w
kącikach zainteresowań.
Porozumiewanie się bez
krzyku.
4. „Torba pełna skarbów” –
rozpoznawanie za pomocą
dotyku zawartości torby z
rzeczami.
3. „Znajdź parę do
tańca” – zabawa
muzyczno-ruchowa
14/3
„Czas na zakupy” –
zabawa rytmiczna

bawi się zgodnie z
kolegami
wykonuje ćwiczenia
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
przebywa na świeżym
powietrzu
obrazki z
dotyczące sportów
zimowych

prawidłowo reaguje na
umówiony sygnał
1/1

1. Zabawy stolikowe z
wykorzystaniem puzzli.
rozwiązuje zagadki
dotyczące zimy

wie jak należy się ubierać
stosownie do pogody i jak
bezpiecznie bawić się na
śniegu
CD Utwory… cz.
2 – „Walc
łyżwiarzy” E.
Waldteufela (nr 1),
tamburyn

2.
4/2
4. „Kółko graniaste” –
zabawa rytmiczna
przy melodii
3. „W sklepie” – wysłuchanie
wiersza I. Salach;
dostrzeżenie zasad dobrego
zachowana w miejscach
publicznych
5/4
14/5
5/4
1.
Literatura
i pomoce
dydaktyczne


14/5
4. „Kołysanki” – relaks przy
muzyce 8/4
różnorodne
produkty, dostępne
mówi o tym, jak należy się w najbliższych
zachowywać w miejscach sklepach
uważnie słucha wiersza
publicznych
klawesyn
4.

4. Opowiadanie wybranych
przez dzieci bajek.
I. Salach „W
sklepie”



wie, gdzie robi się zakupy
i kupuje określone
produkty
podaje nazwy niektórych
sklepów
relaksuje się przy muzyce
rozpoznaje przedmioty za
pomocą dotyku
różne przedmioty,
nieprzeźroczysta
torba
Uwagi:
5
WTOREK
Aktywność dziecka
Edukacja językowa
3. „Bęcek i
wyprawa do
sklepu” –
wysłuchanie
opowiadania z
„Książki”;
rozmowa o
bohaterach utworu
oraz własnych
doświadczeniach
14/5
Edukacja
matematyczna
Edukacja
przyrodnicza
Edukacja plastyczna
3. „Przypominajka”
– sporządzenie
rysunków
produktów, które
kupiły dzieci z
opowiadania
9/2
4. „Monety i
banknoty” –
przygotowanie
banknotów i bilonu
(np. guziki, fasola
Jaś) do zabawy w
sklepie; ozdobienie
kartoników kredkami
według własnego
pomysłu
9/2
Edukacja
muzyczna
Edukacja
ruchowa
3. „Na
1. Zestaw
zakupy” –
ćwiczeń
nauka piosenki porannych nr 18
wg K. Wlaźnik.
8/1
5/3
2. Swobodne
zabawy w
ogrodzie
przedszkolnym
5/4
4. „Na zakupy” –
zabawa
inscenizacyjna
przy piosence
Edukacja społeczna
1. Swobodne zabawy w
kącikach: klocków,
samochodów i kuchennym.
Dzieli się zabawkami
5/4
1.



2/5
1. Swobodne zabawy w
kącikach zainteresowań.
Porozumiewanie się bez
krzyku.
1. „Kupujemy i
sprzedajemy” –
spontaniczne zabawy
tematyczne w kąciku
sklepowym

przebywa na świeżym
powietrzu

bezpiecznie się bawi
3.


wypowiada się na
określony temat
pamięta, co dzieci z
opowiadania kupiły w
sklepie

rysuje produkty z
opowiadania
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
„Książka” s.44-45
kartoniki, kredki,
ołówki, flamastry
CD Utwory… cz.
2 – „Kółko
graniaste (nr 41)
talerze, małe
kółko, kartoniki,
kredki, flamastry,
fasola itp.
CD Piosenki cz. 2
– „Na zakupy”
produkty i
akcesoria do
zabawy w sklepie
4.

5/4

4. Opowiadanie
wybranych przez dzieci
bajek.

14/5
uważnie słucha
opowiadania i odpowiada
na pytania

4/2
4. Wierszyki masażyki
„Przyszła Myszka do
braciszka” o „Kręta
rzeczka”.
bawi się zgodnie z
kolegami
wykonuje ćwiczenia
zgodnie bawi się z
koleżankami i kolegami,
cierpliwie czeka na swoją
kolej
2.
1/1
„Kółko graniaste” 1/1
– zabawa
1. Zabawy stolikowe z
rytmiczna przy
wykorzystaniem puzzli.
melodii
„Pchamy wózki z
zakupami” –
zabawa ruchowa
Umiejętności
operacyjne

akcentuje pierwsza miarę
taktu
gra na instrumentach
perkusyjnych
gromadzą przedmioty
potrzebne do zabawy
czerpie radość z zabawy
ruchowej
Uwagi:
6
ŚRODA
Aktywność dziecka
Edukacja
językowa
Edukacja
matematyczna
3. „Który
dłuższy?” –
porównywanie
długości szalików
zgromadzonych
przez nauczyciela
w sali; określanie
długości za
pomocą
przymiotników:
długi –
najdłuższy;
mierzenie
wspólną miarą –
stopą
Edukacja
przyrodnicza
Edukacja
plastyczna
Edukacja
muzyczna
Edukacja społeczna
Edukacja ruchowa
4. „Na zakupy”
– utrwalenie
piosenki
1. Zestaw ćwiczeń
porannych nr 18 wg
K. Wlaźnik.
8/1
5/3
2. Spacer po okolicy.
Wejście do
pobliskiego sklepu.
1/2
1. Swobodne zabawy w kącikach:
klocków, samochodów i
kuchennym. Odkładanie na
właściwe miejsce.
2/5
1. Swobodne zabawy w kącikach
zainteresowań. Grzeczne
zwracanie się do siebie
3. „Lekki woreczek –
ciężki woreczek” –
zabawa ruchowa z
elementami
pantomimy
1/1
13/5
7/2
4. „Waga” –
prezentacja wagi
szalkowej i
odważników;
ważenie
przedmiotów z
najbliższego
otoczenia:
klocków,
samochodów,
misiów;
porównanie wagi
przedmiotów
„Kto wyżej?” –
zabawa ruchowa z
podskakiwaniem
3. „Sklep” – zorganizowanie
kącika tematycznego z
dostępnymi akcesoriami: waga.
produkty, kasa; odgrywanie ról
sprzedawcy i klienta.
1. Zabawy stolikowe z
wykorzystaniem puzzli.
4/2
„Na zakupy” – zabawa
ruchowa przy
1/3
piosence
4. Opowiadanie wybranych przez
5/4
dzieci bajek.
4. „Roboty” – zabawa
14/5
ruchowa
5/4
Umiejętności
operacyjne
4. Zabawa relaksacyjna „Fotografia”.
1/2
1.
 bawi się zgodnie z
kolegami
 wykonuje ćwiczenia
 grzecznie zwraca się do
innych
2.

uczestniczy w spacerze

przebywa na świeżym
powietrzu

obserwacja sklepu i pracy
sprzedawcy
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
bębenek, woreczki
szaliki o różnej
długości
waga szalkowa,
odważniki,
zabawki do
zwarzenia
3.

urządza kącik, w którym
można bawić się w sklep

odgrywa rolę sprzedawcy
lub klienta w sklepie

odpowiednio reaguje na
umówiony sygnał
muzyczny

mierzy szalik i porównuje
ich długości

stosuje określenia
długości
4.

13/5

dowiaduje się jak
wygląda waga i do czego
służy
waży przedmioty
Uwagi:
7
CZWARTEK
Aktywność dziecka
Edukacja językowa
3. „W sklepie z
zabawkami” –
opowiadanie
ilustrowane.
„Dokąd po
zakupy?” –
rozmowa
kierowana o
sklepach znanych
dzieciom,
rodzajach,
nazwach i
produktach tam
sprzedawanych
14/5
Edukacja
matematyczna
Edukacja
przyrodnicza
Edukacja
plastyczna
3. „Szaliki” –
przygotowanie
kolorowych
pasków papieru.
Ozdabianie pasów
kartonu
wydzieraną z
kolorowego
papieru.
9/2
Edukacja muzyczna
Edukacja ruchowa
4. „Na zakupy” –
1. Zestaw ćwiczeń
utrwalenie piosenki; porannych nr 18 wg
zabawy rytmiczne
K. Wlaźnik.
przy piosence.
5/3
8/1
2. Zabawy na śniegu
w ogrodzie
przedszkolnym.
Zwrócenie uwagi na
bezpieczeństwo
podczas zabaw
śniegiem.
5/4
Edukacja społeczna
1. Swobodne zabawy
w kącikach: klocków,
samochodów i
kuchennym.
Odkładanie na
właściwe miejsce.
5/4 i 6/3
1.
 bawi się zgodnie z
kolegami
 wykonuje ćwiczenia
2.

1. Swobodne zabawy
z kącikach
zainteresowań.
Porozumiewanie się
bez krzyku.
4/2
4. Wierszyki –
masażyki „Co można
robić nudząc się”.
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
sylwety do
opowiadania
pobyt na świeżym
powietrzu
CD Piosenka cz. 2
– „Na zakupy”

uważnie słucha
opowiadania i wskazuje
jego bohaterów
kartony, paski z
kolorowego
papieru, klej
biurowy

rozmawia na bliskie mu
tematy

dokładnie wykonuje
pracę plastyczną
2/5
4. Gdy słońce świeci 1/1
topnieje lód na
1. Zabawy stolikowe
jeziorze – bajka
z wykorzystaniem
edukacyjna
puzzli.
„Topnieją Lody”
Zabawy ruchowe:
„Figury” i „Wróbel,
karmnik i zima”
Umiejętności
operacyjne
3.
4.



melodyjnie śpiewa
piosenkę
wykonuje rytm piosenki
chętnie bierze udział w
zabawach
5/4
4. „Odkurzacz” –
masażyki według
M. Bogdanowicz
7/2
Uwagi:
8
PIĄTEK
Aktywność dziecka
Edukacja
językowa
3. „Przyjęcie
towaru” –
segregowanie
przykładowych
produktów
(mleko,
cukierki, mydło,
butelka po
syropie, cebula,
bilet itp.) do
odpowiednich
koszyków i
szyldów (np.:
apteka, kiosk,
warzywniak,
sklep
spożywczy,
cukiernia,
piekarnia itp.).
14/7
Edukacja
matematyczna
Edukacja
Edukacja plastyczna
przyrodnicza
4. Odrysowywanie
przedmiotów, które
można kupić w
sklepie na kartce.
Ozdabianie ich
według własnego
pomysłu.
14/3
Edukacja
muzyczna
Umiejętności
operacyjne
Edukacja społeczna
Edukacja ruchowa
3. „Na
zakupy” –
utrwalenie
piosenki;
zabawy
rytmiczne
przy
piosence.
1. Zestaw ćwiczeń porannych 1. Swobodne zabawy w
kącikach: klocków,
nr 18 wg K. Wlaźnik.
1.
5/3
samochodów i kuchennym.
Odkładanie na właściwe
miejsce.

2.
2/5

8/1
3. „Kubeczkowe rytmy” –
zabawa rytmiczna z
wykorzystaniem kubeczków
po jogurcie.
2. Zabawy na śniegu.
Przypomnienie zasad
bezpieczeństwa.
5/4
„W hipermarkecie” – zestaw
ćwiczeń gimnastycznych
metodą stacyjną (stoisko –
zadanie do wykonania)
„Slalom” – zabawa bieżna
5/4 i 5/3
4. Ćwiczenia inhibicyjnoincytacyjne. Dzieci
maszerują po obwodzie koła.
Po usłyszeniu dźwięku
kołatki robią przysiad, po
usłyszeniu dźwięku
grzechotki wspinają się na
palce.
5/4
1. Swobodne zabawy w
kącikach zainteresowań.
Porozumiewanie się bez krzyku.
1/1

bawi się zgodnie z
kolegami
wykonuje ćwiczenia
pobyt na świeżym
powietrzu
3.


melodyjnie śpiewa
piosenkę
wykonuje rytm
piosenki
1. Zabawy stolikowe z
wykorzystaniem puzzli.

powtarza prosty rytm
4/2

sam tworzy rytm

ćwiczy sprawność

grupuje produkty
według tego, gdzie
można je kupić
1. Czynności samoobsługowe,
samodzielne korzystanie z
toalety, czynności porządkowe
w szafkach oraz zabieranie
ręczniczków i piżamek do
prania.
2/3
4. Samodzielne korzystanie z
toalety.
2/3
4. Opowiadanie wybranych
przez dzieci bajek.
14/5
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
obręcze, kocyki,
szarfy
kubeczki po
jogurcie
koszyki i produkty
które można kupić
w sklepach
4.



słucha uważnie czytanej
bajki
relaksuje się przy
muzyce
ćwiczy umiejętność
świadomego
pobudzania i
hamowania reakcji
ruchowej
4. Relaksacja przy muzyce
spokojnej.
8/4
Uwagi:
9
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY W GRUPIE DZIECI 3, 4 LETNICH
Nauczyciel: Patrycja Mika
Temat tygodnia: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze. Od 14 do 18 lutego 2011r.
PONIEDZIAŁEK
Aktywność dziecka
Edukacja
językowa
Edukacja
matematyczna
Edukacja
przyrodnicza
4. „Samolot” –
wysłuchanie
wiersza I. Salach,
jako źródło
inspiracji i zachęty
do złożenia
samolotu z papieru
3. „Kometa” –
oglądanie obrazków
komet, planet itp.
Nawiązanie do
podróży samolotem i
możliwości
obserwacji.
14/5
12/1
Edukacja
plastyczna
Edukacja
muzyczna
Umiejętności
operacyjne
Edukacja społeczna
Edukacja ruchowa
4. „Papierowe
samoloty” –
składanie
samolotów z
papieru, próbne loty
1. Zestaw ćwiczeń
porannych nr 19 wg
K. Wlaźnik.
1. Swobodne zabawy w
kącikach: klocków,
samochodów i kuchennym.
Odkładanie na właściwe
miejsce.
5/3
2/5
9/2
2. Zabawy w ogrodzie
przedszkolnym „Idzie
lisek koło drogi”,
„Raz, dwa, trzy Baba
Jaga patrzy”.
1. Swobodne zabawy w
kącikach zainteresowań.
Porozumiewanie się bez
krzyku.
5/4
1/1
3. „Dzieci w domkach
– dzieci na spacer” –
zabawa orientacyjnoporządkowa.
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
1.


2.


bawi się zgodnie z kolegami
wykonuje ćwiczenia
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
przebywa na świeżym
powietrzu
bierze udział w zabawach
ruchowych na podwórku
I. Salach „Samolot”
3.
obrazki komet,
planet itp.
kartki papieru

czerpie radość z uczestnictwa
w zabawach ruchowych
szarfy

podziwia obrazki komet, planet
1. Zabawy stolikowe z
wykorzystaniem puzzli.

biega bez potrąceń innych
dzieci
CD Piosenki cz. 2 –
„Samolot”
4/2

„Helikopter” – zabawa
ruchowa; bieg bez
potrąceń z
jednoczesnym ruchem
szarfy nad głową
(śmigło); na
umówiony sygnał
helikopter ląduje.
poprawnie reaguje na
umówiony sygnał
3. Wspólne tworzenie
dekoracji sali. Zawieszanie
samolotów na nitkach.
„Memo z Bęckiem” – zabawa
elementami. 1/2

czerpie radość z uczestnictwa
w zabawie

dobiera do pary dwa takie same
obrazki
4. „Rodzina” – zabawa
paluszkowi. 5/3
4.
„Samolot” – zabawa
muzyczno-ruchowa
4. Opowiadanie wybranych
przez dzieci bajek.
14/5

5/4
4. Relaksacja przy muzyce
spokojnej
8/4


„Memo z Bęckiem”
uważnie słucha utworu
literackiego
składa samolot zgodnie z
instrukcją nauczyciela
samodzielnie bawi się
złożonym z papieru samolotem
Uwagi:
10
WTOREK
Aktywność dziecka
Edukacja językowa
3. „Podróż do
ciepłych krajów” –
rozkładówka w
„Książce”
przedstawiająca
różne sposoby
podróżowania;
rozmowy o
podróżowaniu i
środkach lokomocji.
14/5
Edukacja
matematyczna
Edukacja
przyrodnicza
Edukacja
plastyczna
Edukacja
muzyczna
4. „W atlasie” –
oglądanie planów
i map; rozmowa,
co to takiego i co
przedstawiają
3. „Ślady” –
ćwiczenia
grafomotoryczne,
rysowanie
dowolnych
wzorów na kartce
papieru dwoma
rękami
jednocześnie
3. „Jedzie
pociąg” – nauka
piosenki; zabawy
ruchowe przy
piosence
1. Zestaw ćwiczeń
1. Swobodne zabawy w kącikach:
porannych nr 19 wg klocków, samochodów i kuchennym.
K. Wlaźnik.
Odkładanie na właściwe miejsce.
5/3
2/5
8/1
2. Zabawy w
ogrodzie
przedszkolnym.
Zwrócenie uwagi na
bezpieczne
korzystanie ze
ślizgawki i innych
przyrządów
znajdujących się na
placu zabaw.
1. Swobodne zabawy w kącikach
zainteresowań. Grzeczne zwracanie
się do siebie
5/3
4. Zabawa relaksacyjna „Fotografia”,
4. „Pociąg” –
zabawa bieżna
1/2
10/2
9/2
Edukacja
ruchowa
Umiejętności
operacyjne
Edukacja społeczna
1.



2.

1/1
1. Zabawy stolikowe z
wykorzystaniem puzzli.
4/2
bawi się zgodnie z
kolegami
wykonuje ćwiczenia
grzecznie zwraca się do
innych
przebywa na świeżym
powietrzu
3.


naśladuję odgłosy
zwierząt

rozpoznaje pojazdy
przedstawione na
obrazkach
„Wiatr i zwierzęta”
– zabawa muzyczno
ruchowa. „Mały
wietrzyk – duży
wiatr” – zabawa
naśladowcza

poznaje pojazdy
lądowe, wodne i
powietrzne

coraz lepiej i szybciej
rysują wzory dwoma
rękoma
5/3 i 5/4
4.
4. Opowiadanie wybranych przez
dzieci bajek.
14/5



K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
CD Piosenki cz. 2 –
„Jedzie pociąg”
„Książka” s. 48-49
kartki papieru, kredki
(po dwie dla każdego
dziecka)
poznaje słowa i melodię mapy, plany,
przewodniki
piosenki
turystyczne
odpowiednio reaguje na
hasło

„Pociągi” – zabawa
muzyczno ruchowa
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
dowiaduje się czym jest
mapa i plan
sprawnie ustawia się w
rzędzie
prawidłowo reaguje na
zmiany tempa
Uwagi:
11
ŚRODA
Aktywność dziecka
Edukacja językowa
Edukacja
matematyczna
Edukacja
przyrodnicza
Edukacja
plastyczna
Edukacja
muzyczna
Edukacja
ruchowa
Umiejętności
operacyjne
Edukacja społeczna
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
1.
4. „Leci-płyniejedzie” –
ćwiczenia
słownikowe,
dobieranie
odpowiednich
czasowników do
poruszających się
pojazdów
14/6
3. „Wysoko –
wyżej, nisko –
niżej” – zabawa
badawcza z
wykorzystaniem
samolocików;
badanie zachowania
w powietrzu,
określenie i
porównywanie
wysokości.
13/5
 bawi się zgodnie z
kolegami
 wykonuje ćwiczenia
 grzecznie zwraca się
do innych
2.
4. „Jedzie
pociąg” –
utrwalenie
piosenki
1. Zestaw
ćwiczeń
porannych nr 19
wg K. Wlaźnik.
1. Swobodne zabawy w kącikach:
klocków, samochodów i
kuchennym. Odkładanie na
właściwe miejsce.
8/1
5/3
2/5
2. Zabawy na
śniegu w ogrodzie
przedszkolnym.
Zwrócenie uwagi
na
bezpieczeństwo
podczas zabaw
śniegiem.
1. Swobodne zabawy w kącikach
zainteresowań. Grzeczne
zwracanie się do siebie

1/1

5/4
4/2
uczestniczy w
zabawach
badawczych i
opowiada o tym, co
widzi
3. „Jedzie pociąg”
– zabawa
rytmiczna przy
piosence.
3 .Zabawa „Powitanie” witam
tych, którzy są głodni…, są
najedzeni…, mają ochotę na coś
słodkiego…

wskazuje samolot,
który leci wyżej lub
niżej

ćwiczy sprawność
podczas ćwiczeń
gimnastycznych

ćwiczę szybką
orientację
14/5

4. „Sześć parasoli” A. ŁadyGrodzickiej, masaży według M.
Bogdanowicz
przestrzegam zasad
bezpieczeństwa w
zabawie
4.
„Powódź” –
zabawa
orientacyjnoporządkowa.
„Wyprawa w
nieznane” –
zestaw ćwiczeń
gimnastycznych –
opowieść
ruchowa.
5/4
3.
1. Zabawy stolikowe z
wykorzystaniem puzzli.
5/4
4. Opowiadanie dzieciom wybranej
przez nich bajki.
5/4
przebywa na
świeżym powietrzu

K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
samoloty z papieru
woreczki, krążki,
laski gimnastyczne
kartoniki z
pojazdami
„Memo”
używa właściwych
wyrazów do
określania ruchu
różnych pojazdów
Uwagi:
12
CZWARTEK
Aktywność dziecka
Edukacja językowa
3. „Języczek
wędrowniczek” –
gimnastyka buzi i języka
„Pojazdy” – wysłuchanie
wiersza I. salach, rozmowa,
rozróżnianie pojazdów ze
względu na ich
zastosowanie na lądzie, na
wodzie, w powietrzu
„Co jeździ, co pływa, co
lata?” – wyodrębnienie
poszczególnych kategorii
pojazdów; wyszukanie cech
podobnych i różnic,
przyporządkowanie do
odpowiednich ilustracji
14/5 i 3/1
Edukacja
matematyczna
Edukacja
przyrodnicza
Edukacja
plastyczna
3. Wykonanie
wydzieranek na
sylwetach
pojazdów.
9/2
Edukacja
muzyczna
Edukacja społeczna
Edukacja ruchowa
1. Zestaw ćwiczeń
1. Swobodne zabawy w
porannych nr 19 wg kącikach: klocków,
K. Wlaźnik.
samochodów i kuchennym.
Odkładanie na właściwe
5/3
miejsce.
2. Zabawy na
2/5
świeżym powietrzu
„Ojciec Wirgiliusz”, 1. Swobodne zabawy w
„Stary niedźwiedź
kącikach zainteresowań.
mocno śpi”.
Grzeczne zwracanie się do
Zwrócenie uwagi na siebie
bezpieczeństwo na
1/1
placu zabaw w
ogrodzie
1. Zabawy stolikowe z
przedszkolnym.
wykorzystaniem puzzli.
5/4
4/2
4. „Dzieci w
domkach – dzieci na 4. Przypomnienie dzieciom
spacer” – zabawa
możliwości mówienia o swoich
orientacyjnopotrzebach.
porządkowa.
1/3
„Jazda na rowerze”
4. Wierszyki – masażyki „Co
– zabawa
muzyczno-ruchowa. można robić nudząc się”.
5/4
„Pociąg” - zabawa
bieżna
„Dzieci w domkach –
dzieci na spacer” –
zabawa orientacyjnoporządkowa
5/4
Umiejętności
operacyjne
4. Relaksacja przy muzyce
spokojnej.
1.



bawi się zgodnie z
kolegami
wykonuje ćwiczenia
grzecznie zwraca się do
innych
2.

przebywa na świeżym
powietrzu

bierze udział w
zabawach ruchowych
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
I. Salach
„Pojazdy”
sylwety, ilustracje
pojazdów
„Gimnastyka buzi
na wesoło” s. 7
tamburyn, szarfy
3.

wykonuje odpowiednie
ruchy języka

usprawnia narządy
mowy

uważnie słucha wiersza

rozróżnia pojazdy
lądowe, wodne i
powietrzne

opowiada o wybranym
środku lokomocji i
wskazuję go na obrazku
4.


8/4

czerpie radość z
uczestnictwa w
zabawach ruchowych
odpowiednio reaguje na
hasło i przerwę w
muzyce
naśladuje głosem różne
efekty dźwiękowe
Uwagi:
13
PIĄTEK
Aktywność dziecka
Edukacja
językowa
4. „Siedmiomilowe
buty” – wysłuchanie
wiersza J. Brzechwy,
rozmowa na temat
treści, wyodrębnienie
motywów
bajkowych.
14/5
Edukacja
matematyczna
3. „Kroki” –
zabawa z
liczeniem, z
określaniem
kierunku: do
przodu, do tyłu,
na prawo, na
lewo.
13/4
Edukacja
przyrodnicza
4. „Plecak
podróżnika” – zabawa
dydaktyczna;
kompletowanie
wyposażenia,
ćwiczenia w
planowaniu
11/1
Edukacja
plastyczna
Edukacja
muzyczna
3. „Jedzie
pociąg” –
utrwalenie
melodii i treści
piosenki.
8/1
„Co za hałas?” –
rozwiązywanie
zagadek
słuchowych,
rozpoznawanie
dźwięków
wydawanych
przez różne
pojazdy
14/7 i 5/4
Edukacja
ruchowa
Umiejętności
operacyjne
Edukacja społeczna
1. Zestaw ćwiczeń
1. Swobodne zabawy w kącikach:
porannych nr 19 wg klocków, samochodów i kuchennym.
K. Wlaźnik.
Odkładanie na właściwe miejsce.
5/3
2/5
2. „W chowanego”
– zabawa w
ogrodzie.
1. Swobodne zabawy w kącikach
zainteresowań. Grzeczne zwracanie
się do siebie
1/2
1/1
1.



bawi się zgodnie z
kolegami
wykonuje ćwiczenia
grzecznie zwraca się do
innych
2.

przebywa na świeżym
powietrzu
3. „Duże i małe
1. Zabawy stolikowe z
kroki” – zabawa
muzyczno-ruchowa. wykorzystaniem puzzli.
3.

zna słowa i melodię
piosenki
„Powożenie
kucykami” –
zabawa bieżna
4/2

1. Czynności samoobsługowe,
samodzielne korzystanie z toalety,
czynności porządkowe w szafkach
oraz zabieranie ręczniczków i
piżamek do prania.
używa wyrażeń: do
przodu, do tyłu, na
prawo, na lewo

rozpoznaje odgłosy
jakie wydają różne
pojazdy

czerpie radość z
uczestnictwa w zabawie
ruchowej

prawidłowo reaguje na
zmiany tępa
5/4
2/3
4. Wierszyki – masażyki „Co
można robić nudząc się”.
5/4
4. Opowiadanie wybranych przez
dzieci bajek.
14/5
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
CD Utwory… cz. 2 –
odgłosy pojazdów
(nr 35)
bębenek
J. Brzechwa
„Siedmiomilowe
buty”
sylwety, obrazki
elementów
wyposażenia
podróżniczego,
plecak
4.



z uwagą słucha utworu
literackiego
wypowiada się na temat
wysłuchanego wiersza
wie, co jest potrzebne
na wyprawie i w
podróży
Uwagi:
14
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY W GRUPIE DZIECI 3, 4 LETNICH
Nauczyciel: Patrycja Mika
Temat tygodnia: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę. Od 21 do 25 lutego 2011r.
PONIEDZIAŁEK
Aktywność dziecka
Edukacja językowa
4. „Nasz mały
teatrzyk” – wspólne
budowanie małego
teatru w dużym
kartonowym pudle;
nazywanie
poszczególnych
pomieszczeń i
elementów” scena,
kurtyna, widownia,
kulisy, garderoba
14/7
Edukacja
matematyczna
Edukacja
przyrodnicza
3. „Prognoza
pogody” – mini
teatrzyk
11/2
Edukacja
plastyczna
4. „Kukiełka”
– wykonanie
kukiełki z
rolek papieru
toaletowego
lub materiałów
np. skarpety
9/2
Edukacja
muzyczna
Edukacja społeczna
Edukacja ruchowa
1. Swobodne zabawy w kącikach:
klocków, samochodów i kuchennym.
Odkładanie na właściwe miejsce.
1. Zestaw ćwiczeń
porannych nr 20 wg
K. Wlaźnik.
2/5
5/3
1. Swobodne zabawy z kącikach
zainteresowań. Porozumiewanie się bez
krzyku.
2. „Spacer” –
nabieramy
odporności. Wyjście 1/1
do przedszkolnego
karmnika –
1. Zabawy stolikowe z wykorzystaniem
uzupełnienie
puzzli. 4/2
pożywienia
3. „Teatry” – spontaniczne zabawy w
1/2
teatrze z wykorzystaniem dostępnych
3. „Wesoła figurka” zabawek z podziałem na występujących i
oglądających
– zabawa
muzyczno-ruchowa
1/2
„Bajkowe postacie”
– zabawa
4. Czynności samoobsługowe,
muzyczno-ruchowa zawieszanie ręczniczka w łazience,
przyniesienie nowej piżamki.
5/4
2/4
4. „Pająk i
muchy” – zabawa 4. Wierszyki – masażyki „Co można robić
orientacyjnonudząc się”.
5/4
porządkowa.
5/4
Umiejętności
operacyjne
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
1.


2.

bawi się zgodnie z
kolegami
wykonuje ćwiczenia
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
przebywa na świeżym
powietrzu
CD Utwory… cz. 1 –
„Muzyka do marszu i
biegu” J. Kasprzak
(nr 22)
3.

szybko reaguje na
przerwę w muzyce

pokazuje mimiką i
gestem niektóre emocje

aktywnie uczestniczy w
zabawie w teatr
4.




poszerza wiedzę i
poznaje elementy teatru
czerpie radość z zabawy
ruchowej
słucha opowiadanej
bajki
odpręża się
bębenek
duże pudło
kartonowe, nożyczki,
tkanina
teatr w pudełku i
zabawki na
sznurkach
(marionetki) i na
patykach (kukiełki)
rolki papieru
toaletowego,
skarpety, materiały
potrzebne do
ozdobienia kukiełki.
4. Opowiadanie wybranych przez dzieci
bajek.
14/5
Uwagi:
15
WTOREK
Aktywność dziecka
Edukacja językowa
3. „Domek na kociej
nóżce” – ćwiczenie
języka i
naśladowanie
odgłosów zwierząt
(np. sowy).
3/1
„Widowisko” –
rozmowa na temat
miejsc, w których
można oglądać różne
występy (teatr, kino,
cyrk, filharmonia,
telewizja).
14/7
Edukacja
matematyczna
Edukacja
przyrodnicza
Edukacja
plastyczna
3. Wykonanie
rysunku
przedstawiając
ego jeden z
wybranych
możliwych
„widowisk”.
9/2
Edukacja muzyczna
Edukacja społeczna
Edukacja ruchowa
3. „Magiczne miejsce” 1. Zestaw ćwiczeń
– nauka piosenki
porannych nr 20 wg
K. Wlaźnik.
8/1
5/3
1. Swobodne zabawy w kącikach:
klocków, samochodów i kuchennym.
Odkładanie na właściwe miejsce.
2/5
2. „Prawy do
lewego” – zestaw
ćwiczeń
gimnastycznych
na podwórku
według według.
Dennisona –
ruchy
naprzemienne,
koordynacja
półkul
mózgowych.
1. Swobodne zabawy w kącikach
zainteresowań. Porozumiewanie się
bez krzyku.
5/3
2/5
4. „Pajacyki” –
zabawa ruchowa z
podskokami.
„Laleczki i
pajacyki” – zabawa
muzyczno ruchowa
5/4
Umiejętności
operacyjne
1.


2.
bawi się zgodnie z
kolegami
wykonuje ćwiczenia

przebywa na świeżym
powietrzu

przypomnienie zasad
bezpieczeństwa na
podwórku
1. Zabawy stolikowe z
wykorzystaniem puzzli.

doskonali sprawność
ruchową
4/2
3.
1/1

naśladuje odgłosy zwierząt

poznaje słowa i melodię
piosenki

wypowiada się na dany
temat
4. Wierszyki – masażyki „Co można
robić nudząc się”.

wykonuje rysunek według
swoich pomysłów
5/4
4.
4. Zabawa relaksacyjna – „Teatr”

4. „Porządków w sali” – układanie
zabawek na półkach (gier, klocków
itp.)
8/4
4. Zabawa na powitanie „Dzień
dobry”

Literatura
i pomoce
dydaktyczne
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
„Gimnastyka buzi na
wesoło” s. 13
CD Piosenki cz. 2 –
„Magiczne słowa”
(płyta z pakietu
pięciolatka)
ilustracje i fotografie
przedstawiające teatr,
kino, cyrk,
filharmonię,
telewizor
trójkąt, klawesy
czerpie radość z
uczestnictwa z zabawie
ruchowej
odpowiednio reaguje na
zmianę barwy dźwięków
1/1
Uwagi:
16
ŚRODA
Aktywność dziecka
Edukacja językowa
Edukacja matematyczna
3. Zabawa „Sokole
oko” – bierzemy
kilka guzików i
obrysowujemy je.
Następnie prosimy
dziecko by
umieściło guziki na
odpowiednim
miejscu. Następnie
polecamy ułożyć je
wg wielkości, od
najmniejszego do
największego.
Przeliczamy guziki.
Zastosowanie
liczebników –
pierwszy i ostatni,
np. pierwszy jest
żółty, a ostatni?
4/2 i 13/1
Edukacja
Edukacja plastyczna
przyrodnicza
4. „W roli
głównej –
łyżka” –
wykonanie
kukiełki z
wykorzystaniem
drewnianych
łyżek;
ozdobienie
według
własnego
upodobania i
pomysłów.
9/2
Umiejętności
operacyjne
Edukacja
muzyczna
Edukacja
ruchowa
4. „Magiczne
miejsce” –
przypomnieni
e piosenki
1. Zestaw
ćwiczeń
porannych
nr 20 wg K.
Wlaźnik.
1. Swobodne zabawy w
kącikach: klocków,
samochodów i kuchennym.
Odkładanie na właściwe
miejsce.
5/3
2/5
2. Spacer po
okolicy lub
zabawy w
ogrodzie
1. Swobodne zabawy w
kącikach zainteresowań.
Porozumiewanie się bez
krzyku.
3.

czerpie radość z
uczestnictwa w
zabawach ruchowych
5/4
1/1

poznaje elementy teatru
8/1
3. „Szkoła
jazdy
konnej” –
zabawa
bieżna.
Edukacja społeczna
3. „W teatrze” – wyjazd do
teatru na przedstawienie.
 bawi się zgodnie z
kolegami
 wykonuje ćwiczenia
2.


4. „Odkurzacz” – masażyk
według M. Bogdanowicz
7/2
4. Grupowe układnie puzzli.
4/2
przebywa na świeżym
powietrzu
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
pacynki
drewniane łyżki,
tkaniny koraliki,
włóczka,
koronki, taśma
klejąca, klej
nożyczki
CD Utwory… cz.
2 – „Krakowiak”
poznaje wygląd i nazwy
(nr 9)
teatru

CD Piosenki cz.
zachowuje się
odpowiednio do sytuacji 2 – „Magiczne

poznaje niektóre figury
krakowiaka

manipuluje na
przedmiotach, liczy
liczebnikami głównymi
7/1
4. Wierszyki – masażyki „Co
„Krakowiak można robić nudząc się”.
” – układ
5/4
taneczny
5/4
1.
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
4.


słowa” (płyta z
pakietu
pięciolatka)
guziki,
przygotowane
karty pracy
wykonuje własną
kukiełkę z różnych
materiałów
utrwala słowa i melodię
piosenki
Uwagi:
17
CZWARTEK
Aktywność dziecka
Edukacja językowa
3. „Bajkowi
bohaterowie” –
oglądanie ilustracji
w książkach z
bajkami dla dzieci;
zwrócenie uwagi
na szczegóły
ubrania oraz
atrybuty.
„Zagubiona
królewna” –
zabawa
dydaktyczna;
dopasowywanie
atrybutów i opisu
do poszczególnych
bohaterów oraz
bajek, z których
pochodzą.
14/7
Edukacja
matematyczna
Edukacja
przyrodnicza
Edukacja
plastyczna
3. „Ulubione
bajeczki” –
kolorowanie
ilustracji z
ulubionych
bajek
9/2
Edukacja
muzyczna
Edukacja społeczna
Edukacja ruchowa
4. „Krakowiak” – 1. Zestaw ćwiczeń
1. Swobodne zabawy w
utrwalenie układu porannych nr 20 wg kącikach: klocków, samochodów
tanecznego
K. Wlaźnik.
i kuchennym. Odkładanie na
właściwe miejsce.
8/1
5/3
2/5
2. Spacer po okolicy
– zabawy na śniegu 1. Swobodne zabawy w kącikach
zainteresowań. Porozumiewanie
1/2
się bez krzyku.
4. „Marsz z
1/1
przeszkodami” –
zabawa ruchowa z
1. Zabawy stolikowe z
ćwiczeniami
wykorzystaniem puzzli.
równowagi.
5/4
Umiejętności
operacyjne
4/2
4. „Zabawy w teatr” – zabawy z
wykorzystaniem zasobów kącika
teatralnego i kukiełek dzieci
1.
 bawi się zgodnie z
kolegami
 wykonuje ćwiczenia
2.

3.




5/4


K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
różne zabawki jako
przeszkody
książki z
popularnymi
bajkami dla dzieci
uważnie ogląda
ilustracje w książkach
CD Utwory… cz.
2 – „Krakowiak”
prawidłowo dopasowuję (nr 9)
atrybuty do postaci z
kącik teatralny,
bajek
kukiełki
starannie koloruje
obrazki, sylwety
obrazki
bajkowych
bohaterów, szarfy
4.
7/2
4. Wierszyki – masażyki „Co
można robić nudząc się”.
przebywa na świeżym
powietrzu
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
zręcznie omija
przeszkody
wykonuje niektóre
figury krakowiaka
bawi się w teatr
kukiełkami
4. Zabawy odprężające –
relaksacyjne „Gdzie jestem” i
„Chowające się palce”
1/2
Uwagi:
18
PIATEK
Aktywność dziecka
Edukacja
językowa
Edukacja
matematyczna
4. „Piraci” –
inscenizacja M.
Strzałkowskiej;
zapoznanie ze
sztuką.
3. „Mierzymy
się” – dzieci
mierzą swój
wzrost na
miarce ściennej
i określają kto
jest wyższy a
kto jest niższy
(dokonując
obserwacji
naocznie).
14/5
13/5
Edukacja
przyrodnicza
Edukacja
plastyczna
Edukacja
muzyczna
4. Składanie
pociętych
obrazków w
całość –
naklejanie i
pokolorowanie
3. „Magiczne
miejsce” –
utrwalenie
piosenki,
zabawa przy
piosence.
9/2
8/1
Edukacja społeczna
Edukacja ruchowa
1. Swobodne zabawy w kącikach:
1. Zestaw ćwiczeń
porannych nr 20 wg klocków, samochodów i kuchennym.
Odkładanie na właściwe miejsce.
K. Wlaźnik.
5/3
2. Zabawy na
śniegu.
Przypomnienie
zasad
bezpieczeństwa.
5/4
3. „Idzie smok” –
zabawa
oriemtacyjnoporządkowa.
Umiejętności
operacyjne
2/5
1. Swobodne zabawy w kącikach
zainteresowań. Porozumiewanie się bez
krzyku.
1/1
1. Zabawy stolikowe z wykorzystaniem
puzzli.
4/2
1. Czynności samoobsługowe,
samodzielne korzystanie z toalety,
czynności porządkowe w szafkach
„Pirackie
oraz zabieranie ręczniczków i
opowieści” – zestaw piżamek do prania.
ćwiczeń
2/3
gimnastycznych;
opowieść ruchowa
na podstawie bajki
4. Opowiadanie wybranych przez
dzieci bajek.
5/4
14/5
1.
 bawi się zgodnie z
kolegami
 wykonuje ćwiczenia
2.

3.

zmienia ruch na
umówiony sygnał

ćwiczy z całą grupą

przedstawia ruchem
treść opowiadania

melodyjnie śpiewa
piosenkę

określają kto wyższy
obserwując kolegów
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
„Książka” s. 50-51
obręcze, kocyki
CD Piosenki cz. 2
– „Magiczne
słowa” (płyta z
pakietu
pięciolatka)
przygotowane
obrazki – pocięte
miarka ścienna
4.

4. Wierszyki – masażyki „Co
można robić nudząc się”.


5/4


4. Układanie rzeczy w półkach,
zabawek na półkach i kubeczków
ze szczotkami do zębów w
łazience.
przebywa na świeżym
powietrzu
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
poznaje kolejne etapy
przedstawienia
teatralnego
relaksuje się
słucha opowiadanej
bajki
układa rzeczy w półkach
składa obrazek w
całość, starannie
koloruje
2/5
Uwagi:
19
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY/MARZEC W GRUPIE DZIECI 3, 4 LETNICH
Nauczyciel: Patrycja Mika
Temat tygodnia: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat. Od 28 lutego do 04 marca 2011r.
PONIEDZIAŁEK
Aktywność dziecka
Edukacja
językowa
4. „Do pary” –
zabawa
dydaktyczna;
wyszukiwanie
spośród
zebranych przez
nauczyciela
przedmiotów
wszystkich
tworzących
parę: buty,
skarpety itp.
14/7
Edukacja
matematyczna
Edukacja przyrodnicza
3. „Co widać za
oknem?” – zabawa.
Zwrócenie uwagi na
kolorystykę drzew,
drzewa chwiejące się
na wietrze, ewentualne
opady śniegu, słońce
itp. Obserwacja
otoczenia
przyrodniczego
przedszkola i
najbliższego
otoczenia.
11/1
Edukacja
plastyczna
Edukacja
muzyczna
Umiejętności
operacyjne
Edukacja społeczna
Edukacja ruchowa
1. Swobodne zabawy w kącikach: klocków,
samochodów i kuchennym. Grzeczne zwracanie
się do siebie, podczas zabawy.
1. Zestaw ćwiczeń
porannych nr 21 wg 2/5
K. Wlaźnik.
5/3
2. Zabawy na
śniegu.
Przypomnienie
zasad
bezpieczeństwa.
5/4
1. Swobodne zabawy w kącikach
zainteresowań. Porozumiewanie się bez krzyku.
1.


2.

bawi się zgodnie z
kolegami
wykonuje ćwiczenia
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
przebywa na
świeżym powietrzu
kilka kompletów kart
„Piotruś”
CD Piosenki cz. 2 –
„Jaki to taniec?”
klawesyn
1/1
3.
1. Zabawy stolikowe z wykorzystaniem puzzli.

poznaje zasady gry
w karty „Piotruś”
4/2

3. „Piotruś” – poznanie zasad gry w karty,
wyszukanie i połączenie wszystkich par ze
sobą, demonstracja nieparzystego „Piotrusia”
odpowiednio reaguje szarfy
na sygnał muzyczny

tańczy w parze

gra z innymi dziećmi które występują w
w karty „Piotruś”
parach (buty, filiżanki
przestrzega reguł gry i spodki, rękawiczki
3. „Jaki to taniec?”
„Gramy w karty” – wspólna gra w parach lub
– zabawa
muzyczno-ruchowa. większych zespołach.
5/4
1/2
„W parach” –
zestaw ćwiczeń
gimnastycznych wg
W. Sherborne.
4. Samodzielne korzystanie z toalety.
5/4
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
2/3
2/4
5/4
4. Relaksacja przy muzyce spokojnej

reaguje prawidłowo
na zmiany rytmu

obserwuje
otaczające otoczenie
zestaw przedmiotów,
itp.)
4.
4. Czynności samoobsługowe, zawieszanie
ręczniczka w łazience, przyniesienie nowej
piżamki.
„Znajdź sobie parę”
– zabawa
orientacyjnoporządkowa

bębenek



4. „Rodzina” – zabawa paluszkowi. 5/3
łączy w pary
przedmioty
codziennego użytku
bierze udział w
zabawie paluszkowej
słucha czytanej bajki
4. Opowiadanie wybranych przez dzieci bajek.
14/5
8/4
Uwagi:
20
WTOREK
Aktywność dziecka
Edukacja językowa
3. „Tomek i
dzidziuś” –
wysłuchanie
opowiadania z
„Książki”,
rozmowa o
bohaterach
opowiadania,
odniesienie do
własnych
doświadczeń
dzieci.
14/5
Edukacja
matematyczna
Edukacja
przyrodnicza
Edukacja
plastyczna
Edukacja muzyczna
3. „Portret” – 3. „Razem” – nauka
rysowanie
piosenki.
kredkami
8/1
rodzeństwa
(prawdziweg
o lub z
wyobraźni)
9/2
Umiejętności
operacyjne
Edukacja społeczna
Edukacja ruchowa
1.
1. Zestaw
ćwiczeń
porannych nr 21
wg K. Wlaźnik.
1. Swobodne zabawy w
kącikach: klocków, samochodów
i kuchennym. Odkładanie na
właściwe miejsce.
5/3
2/5
2. „Spacer” –
spacer wokół
przedszkola i
najbliższej
okolicy.
Zwrócenie uwagi
na
bezpieczeństwo
podczas spaceru.
1. Swobodne zabawy z kącikach
zainteresowań. Porozumiewanie
się bez krzyku.

przebywa na świeżym
powietrzu

obserwuje otoczenie
1/1
3.
1. Zabawy stolikowe z
wykorzystaniem puzzli.
4. „Porządków w sali” –
4. „Ty i ja” –
układanie zabawek na półkach
zabawa rytmiczna (gier, klocków itp.)
(„Ty i ja, raz i
2/5
dwa” –
rytmizowanie
4. Wierszyki – masażyki „Co
tekstu).
można robić nudząc się”.
5/4
5/4
„Omiń
4. Zabawa na powitanie „Dzień
przeszkodę” –
zabawa ruchowa z dobry”
5/4

słucha uważnie tekstu
literackiego

opowiada o swojej
rodzinie

rysuje rodzeństwo

zwraca uwagę na
szczegóły (oczy, uszy,
nos, usta)

poznaję słowa i melodię
piosenki
4/2
1/2
ćwiczeniami
równowagi
 bawi się zgodnie z
kolegami
 wykonuje ćwiczenia
2.
1/1
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
bębenek
„Książka” s. 5253
kartony, kredki
szarfy, woreczki z
grochem, skakanki
CD Piosenki cz. 2
– „Razem”
4.



rytmicznie mówi tekst
prawidłowo reaguje na
zmiany tempa
sprawnie porusza się po
wyznaczonym torze
4. Opowiadanie wybranych przez
dzieci bajek.
14/5
Uwagi:
21
ŚRODA
Aktywność dziecka
Edukacja językowa
Edukacja matematyczna
Edukacja
przyrodnicza
Edukacja
plastyczna
Edukacja
muzyczna
Edukacja
ruchowa
Umiejętności
operacyjne
Edukacja społeczna
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
1.
4. „Rodzeństwo” –
wysłuchanie
wiersza E.
SzelburgZarembiny jako
wstępu do zabawy
dydaktycznej z
sylwetami dzieci –
rodzeństwa z
wiersza.
14/5
3. „Przeliczanie” –
przeliczanie sióstr,
braci, lalek itd.;
porządkowanie
zgodnie z treścią
wiersza.
„Ilu jest chłopców?
Ile jest dziewczynek?
Ile jest krzesełek?” –
ustalanie, ile jest w
sali wskazanych
elementów
13/1
4. „Razem” –
przypomnienie
treści piosenki i
melodii
8/1
1. Zestaw
ćwiczeń
porannych nr
21 wg K.
Wlaźnik.
1. Swobodne zabawy w
kącikach: klocków, samochodów
i kuchennym. Odkładanie na
właściwe miejsce.
 bawi się zgodnie z
kolegami
 wykonuje ćwiczenia
2.
2/5

5/3
1. Swobodne zabawy z kącikach
zainteresowań. Porozumiewanie
się bez krzyku.
3.
2. Spacer po
okolicy lub
zabawy w
ogrodzie

1/1
przebywa na świeżym
powietrzu
coraz sprawniej
przelicza i porządkuje
różne elementy
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
sylwety bohaterów
wiersza
(dziewczynki,
chłopcy, lalki,
niemowlęta, psy)
E. SzelburgZarembina
„Rodzeństwo”

odpowiednio reaguje na
sygnał muzyczny

ilustruję ruchem treść
piosenki
CD Piosenki cz. 2
– „Razem

coraz lepiej liczy

czerpie radość z
uczestnictwa we
wspólnej zabawie w
parze
obrazki
przedstawiające
dzieci w różnym
wieku

powtarzam ruch innej
osoby

rozumie pojęcia;
rodzeństwo, jedynak,
brat, siostra
4. Grupowe układnie puzzli.
4/2

rozmawia na bliskie mu
tematy
4. Opowiadanie wybranych przez
dzieci bajek.
4.
3. „Rodzeństwo” – wyjaśnienie
pojęć: rodzeństwo, jedynak, brat,
3. „Turlanie
siostra; ustalenie, kto w grupie
piłki” – zabawa
jest jedynakiem, a kto ma
muzycznorodzeństwo i jakie.
ruchowa
5/4
„Huśtawka” –
zabawa
ruchowa w
parach
15/1 i 1/2
„Lustro” –
zabawa w
parach,
wzajemne
naśladowanie
ruchów i
mimiki.
5/4
4. Wierszyki – masażyki „Co
można robić nudząc się”.
4. „Odkurzacz” – masażyk
według M. Bogdanowicz
7/2
5/4
14/5


dzwonki, piłki
uważnie słucha wiersz
utrwala melodię i słowa
piosenki
Uwagi:
22
CZWARTEK
Aktywność dziecka
Edukacja językowa
Edukacja
matematyczna
Edukacja
przyrodnicza
Edukacja
plastyczna
Edukacja
muzyczna
Umiejętności
operacyjne
Edukacja społeczna
Edukacja ruchowa
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
1.
3. „Niewidzialna
plastelina” –
wysłuchanie
wiersza D.
Wawiłow,
dostrzeżenie
zawartego w
utworze humoru
14/5
3. Przygotowanie
lasek plasteliny –
ugniatanie.
4. „Zgadnij,
jaki to
instrument” –
zabawa
słuchowa
„Dla braciszka,
dla siostrzyczki”
– modelowanie z 8/3
plasteliny
własnego portretu
na prezent dla
brata lub siostry
w formie
płaskorzeźby na
podkładzie z
tektury,
dopracowywanie
detali patyczkiem
9/2
1. Swobodne zabawy w kącikach:
1. Zestaw ćwiczeń
porannych nr 21 wg klocków, samochodów i kuchennym.
Odkładanie na właściwe miejsce.
K. Wlaźnik.
5/3
2/5
1. Swobodne zabawy w kącikach
2. Spacer po okolicy zainteresowań. Porozumiewanie się
– zabawy na śniegu bez krzyku.
1/2
bawi się zgodnie z
kolegami
wykonuje ćwiczenia
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
przebywa na świeżym
powietrzu
D. Wawiłow
„Niewidzialna
plastelina”

dostrzegam humor w
utworze literackim
plastelina

ćwiczę sprawność palców,
dłoni

tworzy pracę plastyczną,
używając plasteliny

zapoznaje się z nową
formą - płaskorzeźbą

2.

3.
1/1
4. „Tunel” – zabawa
1. Zabawy stolikowe z
ruchowa z
wykorzystaniem puzzli.
czworakowaniem
5/4

4/2
4. Wierszyki – masażyki „Co
można robić nudząc się”.
5/4
4. Zabawy odprężające –
relaksacyjne „Gdzie jestem” i
„Chowające się palce”
1/2
4. „Po omacku” – zabawa
integracyjna, głaskanie się
wzajemne po twarzach z
zamkniętymi oczami i
zgadywanie miny, jaką robi
partner.
tektura, plastelina
instrumenty
perkusyjne
4.




coraz sprawniej
czworakuję
rozpoznaje dźwięki
instrumentów
perkusyjnych
zgodnie bawi się w parach
rozpoznaję minę partnera
poprzez dotyk
1/2
Uwagi:
23
PIATEK
Aktywność dziecka
Edukacja
językowa
4. „Kołysanki” –
rozmowa na
temat usypiania;
opowiadanie
dzieci o
sposobach na
zasypianie (np.
słuchanie
kołysanek,
bajek, liczenie
baranków)
Edukacja
matematyczna
3. „Ile? – Tyle!” –
zabawa w
liczenie;
wskazywanie
przedmiotów w
sali, których jest
więcej niż jeden
(np. stoliki,
krzesełka, talerze)
13/1
Edukacja
przyrodnicza
Edukacja
plastyczna
Edukacja
ruchowa
Edukacja muzyczna
3. „Razem” –
utrwalenie piosenki;
śpiewanie z
podziałem na chór i
solistę
8/1
1. Zestaw
ćwiczeń
porannych nr 21
wg K. Wlaźnik.
5/3
2. Zabawy na
śniegu.
Przypomnienie
zasad
bezpieczeństwa.
„Kołysankausypianka” –
zabawa
artykulacyjna;
naśladowanie
odgłosów spania
i usypiania
5/4
14/6 i 3/1
„Zasypianie” –
zabawa ruchowa
przy muzyce
3. „Koty śpią –
koty na spacerze”
– zabawa
naśladowcza
5/4
5/4
„Bałwanek” –
zabawa
naśladowcza
5/4
Umiejętności
operacyjne
Edukacja społeczna
1. Swobodne zabawy w kącikach:
klocków, samochodów i kuchennym.
Odkładanie na właściwe miejsce.
1.

2/5
1. Swobodne zabawy w kącikach
zainteresowań. Porozumiewanie się bez
krzyku.
1/1

2.

bawi się zgodnie z
kolegami
wykonuje ćwiczenia
przebywa na świeżym
powietrzu
K. Wlaźnik
„Wychowanie w
przedszkolu”
krzesełka,
kartoniki, kosz z
klockami
misie
3.
1. Zabawy stolikowe z wykorzystaniem
puzzli.
4/2

coraz lepiej liczy

zgrabnie naśladuje kocie
ruchy
1. Czynności samoobsługowe,
samodzielne korzystanie z toalety,
czynności porządkowe w szafkach oraz
zabieranie ręczniczków i piżamek do
prania.
2/3

śpiewa melodię piosenki z
grupą i samodzielnie

czerpie radość z
uczestnictwa w zabawach
muzyczno-ruchowych
4. Wierszyki – masażyki „Co można
robić nudząc się”.
Literatura
i pomoce
dydaktyczne
CD Piosenki cz. 2
– „Razem”
CD Utwory… cz.
1 – „Kołysanka” J.
Brahmsa (nr 7)
4.

5/4

4. Układanie rzeczy w półkach,
zabawek na półkach i kubeczków ze
szczotkami do zębów w łazience.


zabiera głos w rozmowie
na bliski mu temat
cierpliwie czeka na swoją
kolej
usypia misia
usprawnia narządy mowy
2/5
4. „Usypianie misia” – każde dziecko
usypia misia w wybrany sposób (tuli,
kładzie w łóżeczku, śpiewa kołysankę)
1/3
4. Opowiadanie wybranych przez
dzieci bajek.
14/5
Uwagi:
24
25
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards