Gdy jedno ma wirusa a drugie nie…

advertisement
ISSN-1640-2367
Biuletyn Informacyjny Krajowego Centrum ds. AIDS
w numerze:
„Gdy jedno ma wirusa
a drugie nie…”
Dariusz Denis, Andrzej Piasek
„Gdy jedno ma wirusa
a drugie nie…”
str. 1−3
Światowy Szczyt Rodziny +3
– Warszawa, 26-29 listopada 2007
Redakcja
str. 4
XIV Konferencja „Człowiek żyjący
z HIV w rodzinie i społeczeństwie”
– Warszawa, 28-30 listopada 2007
Mateusz Liwski
str. 5-6
Analiza informacji prasowych
z zakresu HIV/AIDS, które ukazały się
w miesiącach sierpień-październik
2007 r.
Małgorzata Olczyk
str. 7
Laureaci nagrody
„Czerwonej Kokardki“ 2007
str. 8
Aspekty HIV w więzieniu
Wirusy za kratkami
Wojciech Rudalski
Całodobowy Telefon Zaufania AIDS
(+22) 692 82 26
Lekarze specjaliœci dy¿uruj¹:
we wtorki i czwartki w godz. 17:00-19:00
AIDS – Zielona Linia
(+22) 621 33 67
poniedzia³ki, œrody w godz. 13:00-18:00
wtorki, czwartki i pi¹tki w godz. 10:00-16:00
Oœrodek Informacji o HIV/AIDS
(+22) 331 77 66
[email protected]
Nr 4 (34) / 2007
Kilka lat temu w rozmowie z dobrym
znajomym usłyszałem:
„Chciałbym w końcu z kimś porozmawiać
o tym wszystkim, przestać to tak skrzętnie
ukrywać. Trzymanie w tajemnicy przed
wszystkimi tego, że mam HIV, a ona nie,
zaczyna mi przeszkadzać w normalnym
życiu. Kiedyś myślałem, że nie muszę
z nikim o tym rozmawiać, po prostu żyć po
swojemu. Ale teraz wiem, że tak się nie da.
Ukrywanie tego jest męczące, ciężkie...”
POTRZEBA MÓWIENIA
Mówi się o nich: „pary niezgodne serologicznie”, „pary mieszane”. Chodzi o związek dwóch osób, gdzie jeden z partnerów
jest zakażony HIV.
Osoby żyjące w takich „mieszanych”
parach są najczęściej osamotnione ze swoimi
problemami w środowiskach, w których żyją
i pracują. Często znajomi, pracodawcy, koledzy z pracy, a nawet rodzina nie wiedzą,
że w związku tych dwojga ludzi jest…
wirus.
Bierze się to z lęku przed utratą pracy,
czasem – znajomych. Utrzymanie informacji o zakażeniu w tajemnicy wcale jednak
nie oznacza, że nie istnieje potrzeba
podzielenia się nią z innymi ludźmi. Osoby
żyjące z HIV chcą to jednak zrobić bezpiecznie, wśród osób, które ich nie odrzucą,
ani nie zaczną się nad nimi litować. Chcą
zrozumienia.
Wypowiedź mojego znajomego była
dosłownie naładowana potrzebą otwarcia
się, podzielenia się z kimś, bycia w końcu
szczerym. Chciał poczuć ulgę i znaleźć
miejsce i ludzi, przed którymi nie trzeba
niczego ukrywać. Potrzebował wymienić
się doświadczeniami życia w związku, jak
również usłyszeć, jak inni radzą sobie
w podobnej sytuacji, kiedy jedno ma
wirusa, a drugie nie. Pytań jest wiele. Jak
żyją inni? Czy planują mieć dzieci? Kto
może im w tym pomóc, zapewniając
jednocześnie bezpieczeństwo niezakażonej
partnerce?
RAZEM BYĆ I WYTRWAĆ
Wiosną 2000 roku o spotkaniach par
„mieszanych” i ich problemach napisała
na łamach „Polityki” Barbara Pietkiewicz.
Warte przytoczenia są słowa zawarte w tym
artykule:
„Istotnie to wielka miłość, silniejsza niż
choroba, strach, lęk, obawa? A może
wszystko w jednym? Zagrożenie paradoksalnie sprzyja tym związkom, hartuje je. Są
bardziej skoncentrowane na sobie, cenią
czas, smakują każdą chwilę życia we
dwoje, nie przejmują się drobiazgami,
śpieszą się, chcą się nażyć, razem odrabiając to co jedno z nich, chore, w swoim
życiu zepsuło” (komentarz Joli Pażuch –
Świerczewskiej).
„Razem być i wytrwać”, pierwszy
w Polsce program poświęcony parom
niezgodnym serologicznie, powstał w 1998 r.
To wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom par żyjących w związkach, gdzie
mężczyzna jest zakażony HIV, a jego
partnerka nie.
Spotkania odbywają się regularnie od
1998 roku. Pierwsze odbyło się w Dźwirzynie, potem było Zakopane, Grzymek,
Warszawa, Ustronie Morskie. Jak do tej
Poradnia Internetowa HIV/AIDS
www.aids.gov.pl
Nr 4 (34) / 2007
www.aids.gov.pl
2
pory, uczestniczyło w nich ponad 50 par o różnym
statusie serologicznym.
Głównym celem spotkań jest obniżenie poziomu
lęku i stresu osób zakażonych i ich partnerów.
Najważniejsze jest jednak umacnianie jakości
związku takich par. Na te zjazdy zapraszani są
specjaliści: psycholodzy, psychoterapeuci, lekarze
i specjaliści medycyny niekonwencjonalnej (joga,
zdrowie, odżywianie, itd.).
Tematy spotkań obejmują, między innymi, takie
obszary, jak: zakażenie, śmierć, umieranie, bezpieczne zachowania, planowanie przyszłości, posiadanie potomstwa.
ników z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
Poprzez sztuczną inseminację, czyli podanie
oczyszczonych plemników do narządu rodnego kobiety, problem bezpiecznego poczęcia dziecka znalazł
swoje rozwiązanie. Zaletami tej metody jest to, że
jest ona bezpieczna i nieporównywalnie mniej kosztowna niż metoda in vitro. Poza kosztami dojazdu,
pobytu w Warszawie i niewielkimi kosztami na
ewentualne leki, pacjenci nie ponoszą żadnych
kosztów. Warto też podkreślić dużą otwartość i zaangażowanie specjalistów. Efektem ich pracy i starań
jest poczęcie tą metodą i urodzenie już około dziesięciu
dzieci. Najstarsze z dzieci skończyło już pięć lat.
W Europie Zachodniej metoda ta jest od dawna
powszechnie stosowana. We Włoszech, Hiszpanii
i w Wielkiej Brytanii wykonano już ponad dwa
tysiące sztucznych inseminacji i w żadnym przypadku
nie doszło do przeniesienia zakażenia na partnerkę
mężczyzny żyjącego z HIV.
W SKRÓCIE
MIEĆ DZIECKO
Wiele par boryka się z problemem bezpiecznego
poczęcia dziecka tak, aby partnerka nie była jednocześnie narażona na zakażenie wirusem HIV. Choć
poczęcie dziecka metodą pozaustrojową in vitro jest
metodą bezpieczną, to ze względu na wysokie koszty
zabiegu jest to metoda dla wielu bardzo ograniczona.
Przez lata ograniczeniem było również to, że w Polsce
niewiele ośrodków chciało się zajmować takimi
problemami. Pragnienie posiadania potomstwa przez
pary „mieszane” zostało dostrzeżone przez doktorów
Andrzeja Piaska i Andrzeja Lipniackiego, którzy jako
pierwsi podjęli to wyzwanie i w Instytucie Szczepionek i Surowic Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, na podstawie prac doktora Sempriniego z Włoch,
opracowali nową, jeszcze bezpieczniejszą metodę
oczyszczania z wirusa nasienia mężczyzny zakażonego HIV.
Opieką ginekologiczno – położniczą zajął się
dr Tomasz Niemiec z zespołem ginekologów i położ-
Aby mężczyzna żyjący z HIV mógł mieć
gwarancję, że nie zakazi partnerki, jego sperma musi
być pozbawiona wirusa. Obok krwi sperma jest
najbardziej zakaźnym płynem ustrojowym człowieka.
Oczyszczenie spermy z wirusa HIV jest możliwe
dzięki dwóm właściwościom tej mieszanki. Po pierwsze wirus HIV jest o wiele mniejszy od plemnika,
a po drugie różni się znacznie ciężarem. To daje
naukowcom możliwość oddzielenia jednego od
drugiego. Przy użyciu specjalnego gradientu stężeń
możliwe jest odwirowanie spermy tak, że zdrowe
plemniki osiadają na dnie probówki, podczas gdy
wirus HIV pozostaje u góry naczynia. Następnie
przebijając się przez dno próbówki można dostać
się do oczyszczonego nasienia mężczyzny, które jest
wprowadzane do narządów rodnych przyszłej mamy.
Dariusz Denis
[email protected]
NIEKTÓRE WAŻNE TELEFONY I ADRESY :
Instytut Szczepionek i Surowic PAN,
Warszawa ul. Chełmska 30/34, tel. 022 841 40 71
Instytut Matki i Dziecka,
Warszawa ul. Kasprzaka 17A, tel. 022 632 12 81
Program „Razem być i wytrwać”
– kontakt z Martą Prokopczyk lub Joanną Gałaj
[email protected] lub joanna.gał[email protected]
Bezpieczna, sztuczna inseminacja
w grupie serologicznie niezgodnych
par (mężczyzna HIV+, kobieta HIV-)
Zakażenie wirusem HIV prowadzące do nabytego
zespołu upośledzenia immunologicznego AIDS
przenoszone jest na drodze kontaktów seksualnych,
kontaktu z krwią osoby zakażonej lub płynami ustrojowymi przy naruszeniu ciągłości powłok ciała, oraz
www.aids.gov.pl
Nr 4 (34) / 2007
na drodze wertykalnej – przeniesienia zakażenia
z matki HIV+ na nowo urodzone niemowlę. Poczęcie
w wyniku stosunku płciowego w obrębie par serologicznie niezgodnych (tym pojęciem definiujemy pary
będące w związku małżeńskim lub konkubinacie,
w którym jeden z partnerów jest zakażony HIV)
wiąże się z ryzykiem zakażenia zdrowej partnerki
i w konsekwencji wysokim ryzykiem zakażenia
niemowlęcia. Prawdopodobieństwo przeniesienia
zakażenia podczas stosunku zdrowej kobiety z partnerem HIV+ zależne jest od poziomu wolnego
wirusa oraz ilości zakażonych limfocytów i makrofagów w spermie.
Zaskakującą może wydawać się dobrze udokumentowana obserwacja, że do zakażenia dochodzi
znacznie częściej podczas okazjonalnych kontaktów
seksualnych (przypadkowy partner, prostytutka) niż
w obrębie par niezgodnych serologicznie, będących
w stałych związkach. W oparciu o tę obserwację na
początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku,
w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia w grupie
serologicznie niezgodnych par (zakażony partner niezakażona partnerka) wyrażających chęć posiadania dziecka, sprecyzowano czas stosunku płciowego
po dokładnym wyznaczeniu czasu owulacji. W wyniku
tego typu działań w grupie 92 par, tylko cztery
partnerki uległy zakażeniu.
Wprowadzenie w ciągu ostatnich sześciu lat do
terapii kilkunastu leków powodujących zahamowanie
replikacji wirusa pozwoliło na zahamowanie rozwoju choroby u osób zakażonych, obniżenie poziomu
wiremii do ilości niewykrywalnych (poniżej 50 kopii
wirusowych/ml surowicy) oraz przedłużenie życia
osób zakażonych. Redukcja poziomu wiremii
zmniejsza prawdopodobieństwo zakażenia podczas
kontaktów seksualnych, ale go nie eliminuje. Brak
wykrywalnej wiremii w surowicy osoby zakażonej
(mężczyzny) często nie koreluje z poziomem wiremii
w nasieniu. Wydłużenie życia osób zakażonych, ich
normalne funkcjonowanie spotęgowało wśród tych
par potrzebę do niedawna trudno wyobrażalnego
macierzyństwa i ojcostwa.
Pionierskie prace dr Sempriniego pozwoliły na
opracowanie metody oczyszczania plemników ze
spermy mężczyzn żyjących z HIV i wysoce bezpieczną sztuczną inseminację w grupie serologicznie
niezgodnych par. W chwili obecnej w Europie
w grupie serologicznie niezgodnych par przeprowadzono kilka tysięcy zabiegów sztucznej inseminacji
z zastosowaniem oczyszczonych plemników –
skutecznej w 14%. Nie zaobserwowano ani jednego
przypadku przeniesienia zakażenia. Metoda
Sempriniego wprowadzona została do praktyki klinicznej we Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii
i Hiszpanii. Jest to jedna z technik zaliczanych do
metod wspomagania rozrodu ART (z ang. Assisted
Reprodutive Techniques). Na mniejszą skalę, w uzasadnionych przypadkach (bardzo niska ilość plemników w nasieniu) stosowane są inne techniki
z grupy ART obejmujące zapłodnienie pozaustrojowe
(in vitro), po uprzednim oddzieleniu plemników od
patogenu.
Metoda Sempriniego, mimo szerokiego stosowania w praktyce klinicznej, nie wszędzie została zaakceptowana. Wymaga, bowiem wysoce wyspecjalizowanego laboratorium i doświadczonego personelu.
Uznaje się powszechnie, że niewątpliwie redukuje
możliwość przeniesienia zakażenia prawie
całkowicie, czego dowodem jest dotychczasowa
praktyka, ale czy całkowicie? Na to pytanie nikt w
chwili obecnej nie jest w stanie jednoznacznie
odpowiedzieć.
3
Problem posiadania potomstwa u niezgodnych
serologicznie par dotyczy również osób zakażonych
w Polsce.
Od roku 2002, po uzyskaniu zgody Komisji
Etycznej, program wysoce bezpiecznej sztucznej
inseminacji został wdrożony w Instytucie Matki
i Dziecka w Warszawie przez zespół pod kierownictwem doc. Tomasza Niemca i jego współpracowników,
przy udziale zespołu laboratoryjnego z Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej PAN (IMDiK, PAN)
oraz Narodowym Instytutem Leków (NIL).
W metodzie ART (zmodyfikowanej metodzie
Sempriniego) stosowanej w Instytucie Matki
i Dziecka oczyszczanie plemników ze spermy osób
zakażonych opiera się na stosowaniu skokowego gradientu koloidalnego roztworu PureSperm. W trakcie
oczyszczania stosowany jest trzystopniowy gradient
80%, 60% oraz 40% roztworu PureSperm (firmy
szwedzkiej Nidacon), który podczas wirowania
pozwala na oddzielenie czystej frakcji plemników,
usunięcie patogenu, zarówno znajdującego się w płynie
nasiennym w stanie wolnym, jak i w komórkach nie
będących plemnikami, występujących w nasieniu.
Oddzielone plemniki, po badaniach andrologicznych
i ocenie żywotności, stosowane są do zapłodnienia na
drodze sztucznej inseminacji w drodze podania
domacicznego.
Do chwili obecnej, w wyniku działania zespołu
doc. Niemca i współpracującego nim zespołu laboratoryjnego IMDiK PAN, NIL wykonano ponad 100
zabiegów sztucznej inseminacji w grupie serologicznie niezgodnych par, w wyniku, czego urodziło się
piętnaścioro dzieci. Żadna z matek ani dziecko nie
uległo zakażeniu.
Opracowana przez zespół IMDiK, PAN i NIL
zmodyfikowana technika oczyszczania plemników
od mężczyzn żyjących z HIV została również
wprowadzona, po uprzednim przeszkoleniu klinicystów i pracowników laboratorium, w klinice
położniczej w Petersburgu w Rosji.
Andrzej Piasek
Nr 4 (34) / 2007
www.aids.gov.pl
4
Światowy Szczyt Rodziny +3
– Warszawa, 26-29 listopada 2007
„Zwyciężyć nad Ubóstwem: Mobilizacja
do Działania poprzez Budowanie Zaufania,
Porozumienia, Umiejętności i Partnerstwa”
W dniach 26-29 listopada w Warszawie odbył się
Światowy Szczyt Rodziny +3, zorganizowany przez
Światową Organizację Rodziny (WFO), Fundację
„Porozumienie bez barier” oraz Krajowe Centrum ds.
AIDS. Był to pierwszy taki Szczyt na kontynencie
europejskim; poprzednie odbyły się w Jordanii
w grudniu 2006 r., w Brazylii w roku 2005 oraz
w Chinach w 2004. Hasłem przewodnim warszawskiego spotkania było „Zwyciężyć nad Ubóstwem:
Mobilizacja do Działania poprzez Budowanie Zaufania,
Porozumienia, Umiejętności i Partnerstwa”, zaś tematy
poszczególnych sesji wyznaczały określone przez
Organizację Narodów Zjednoczonych Milenijne
Cele Rozwoju, w tym m.in. zdrowie, zwłaszcza
matki i dziecka, kwestia HIV/AIDS, ubóstwo,
edukacja czy skutki migracji.
Każdego roku w konferencji uczestniczą przedstawiciele kilkudziesięciu krajów świata, w tym
ministrowie, wysocy przedstawiciele rządów, parla-
mentarzyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, a także naukowcy, przedstawiciele
rodzin, media oraz przedstawiciele agend i instytucji
działających w ramach struktury Organizacji Narodów
Zjednoczonych, jak m.in. UNITAR, UNHABITAT,
UNDESA, UNDP, UNESCO, WHO, UNAIDS, ILO.
W WFS+3 udział wzięły Pierwsza Dama RP, pani
Maria Kaczyńska, Pierwsza Dama Ukrainy, pani Kathy
Juszczenko oraz była Pierwsza Dama Słowenii,
Stefka Kučan. Ponadto, w Szczycie uczestniczyli,
między innymi: pani Deborah Landley, zastępca
Dyrektora Generalnego UNAIDS, prezydent Miasta
St. Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz
jej zastępca, pan Włodzimierz Paszyński, była
wiceminister i minister pracy, pani Izabela JarugaNowacka, były prezydent RP, pan Aleksander
Kwaśniewski, pani Magdalena Środa, pan Zbigniew
Izdebski oraz pan Jerzy Owsiak, prezes Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Uwieńczeniem Szczytu było podpisanie Deklaracji
Warszawskiej przez uczestników Szczytu Rodziny.
W tym roku Światowa Organizacja Rodziny
obchodzi 60-lecie istnienia, co dodatkowo uświetniło
warszawski kongres.
Kolejnym ważnym wydarzeniem Szczytu była
nagroda, jaką Krajowe Centrum ds. AIDS otrzymało
od Światowej Organizacji Rodziny. Co roku WFO
przyznaje nagrodę dla krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji szczególnie wyróżniających się w różnych dziedzinach związanych z realizacją Milenijnych Celów Rozwoju. W tym roku
nagrodzono Krajowe Centrum ds. AIDS za osiągnięcia na polu promocji zapobiegania HIV/AIDS na krajowym szczeblu, a w szczególności za kampanię
społeczną z 2006 roku „Rodzina razem przeciw
AIDS” .
Redakcja
Zaka¿enia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce
wg danych Pañstwowego Zak³adu Higieny
Wrzesień-listopad 2007
nowo wykryte zaka¿enia HIV
193
zaka¿enia w wyniku u¿ywania narkotyków drog¹ do¿yln¹
16
zaka¿enia drog¹ ryzykownych kontaktów heteroseksualnych
8
zaka¿enia drog¹ ryzykownych kontaktów homo i biseksualnych
3
Inne/zaka¿enia bez informacji o drodze zaka¿enia
162
Od wykrycia pierwszego przypadku zakażenia HIV w Polsce (1985 r.) do 30.11.2007 zarejestrowano:
zaka¿enia obywateli polskich
11 225
zaka¿enia w wyniku u¿ywania narkotyków drog¹ do¿yln¹
5 438
zachorowania na AIDS
2 013
zgony w wyniku AIDS
www.aids.gov.pl
900
Nr 4 (34) / 2007
Konferencja „Człowiek żyjący z HIV
w rodzinie i społeczeństwie”,
Warszawa, 28-30 listopada 2007
5
gażowania w obradujący równolegle World Family
Summit+3, znalazła chwilę, by spotkać się z uczestnikami konferencji. Obecny był też Marek Balicki,
poseł na Sejm RP, były Minister Zdrowia, który
towarzyszy corocznym spotkaniom od samego
początku. Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów,
skierował do uczestników konferencji list z życzeniami
dobrych merytorycznych obrad. Podobny list na ręce
Prezesa Fundacji „Res Humanae” przekazał też
Minister Spraw Zagranicznych – Radosław Sikorski.
Już po raz czternasty z okazji Światowego Dnia
AIDS odbyła się konferencja pod hasłem „Człowiek
żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”. Trzydniowa
konferencja, przygotowana przez Polską Fundację
Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” we współpracy
z Krajowym Centrum ds. AIDS jest od lat największym forum dyskusyjnym poświęconym zagadnieniom
HIV i AIDS w naszym kraju. W jej obradach wzięło
udział ok. 650 osób. Były wśród nich zarówno osoby
żyjące z HIV/AIDS, jak również ci, którzy na ich rzecz
pracują: lekarze, przedstawiciele instytucji centralnych, terenowych, władz samorządowych i organizacji
pozarządowych, przedstawiciele świata nauki, artyści,
dziennikarze i wiele innych, zainteresowanych tą
problematyką. Bardzo liczną grupę stanowili nauczyciele i pedagodzy szkół warszawskich. Warto podkreślić, że honorowy patronat nad tegorocznym
spotkaniem przyjęła Hanna Gronkiewicz-Waltz,
Prezydent M. St. Warszawy.
Obrady konferencji zainaugurowała 28 listopada
uroczysta sesja plenarna, prowadzona przez Bożenę
Targosz, byłą prezenterkę telewizyjną, od lat wspierającą działania związane z AIDS. Sesja odbywała się
w nieco innej niż zazwyczaj scenerii - w Teatrze Muzycznym „Roma”. Nawiązując do hasła ogólnopolskiej
kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS „W życiu jak
w tańcu – każdy krok ma znaczenie...” rozpoczęliśmy
uroczystość pokazem układów tanecznych grupy
młodych tancerzy z Formacji Salsa Libre. W części
oficjalnej głos zabrali kolejno: Ewa Junczyk-Ziomecka
– Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
Marek Twardowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Zdrowia, Deborah Landey – Zastępca Dyrektora
Programu Narodów Zjednoczonych ds. AIDS, Deisi
Kusztra – Przewodnicząca Światowej Organizacji
Rodzin, Włodzimierz Paszyński – Wiceprezydent Miasta
Stołecznego Warszawy oraz Anna MarzecBogusławska – Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.
Tradycyjnym gościem konferencji była również Pani
Jolanta Kwaśniewska, która mimo pełnego zaan-
Tradycyjnie odbyła się również ceremonia odznaczania „Czerwoną Kokardką” – symbolicznym
wyróżnieniem osób i instytucji szczególnie zaangażowanych w przeciwdziałanie epidemii HIV/AIDS.
W gronie tegorocznych odznaczonych znalazło się
10 laureatów, których przedstawiamy na str. 8.
Atrakcją artystyczną wieczoru był koncert Janusza
Radka, prezentującego utwory ze swojej najnowszej
płyty „Dziękuję za miłość” do tekstów Haliny
Poświatowskiej. Pomimo późnej pory recital został
żywiołowo przyjęty przez publiczność.
W późnych godzinach wieczornych doszło do
spotkania Pani Deborah Landley z przedstawicielami
organizacji pozarządowych. Było to długa i interesująca rozmowa na temat tego, co UNAIDS może zrobić
dla Polski, a w czym Polska może pomóc innym.
Dwudniowe obrady, 29 i 30 listopada w salach
konferencyjnych Hotelu Marriott wypełnił szereg
spotkań o bardzo zróżnicowanej tematyce.
Merytoryczną część Konferencji rozpoczęła 29 listopada sesja plenarna, moderowana przez Annę
Marzec-Bogusławską, dyrektor Krajowego Centrum
ds. AIDS i Wojciecha J. Tomczyńskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia „Sieć Plus”. Autorem
pierwszego wystąpienia był Tomasz Lis, popularny
dziennikarz i publicysta, który podzielił się refleksjami
na temat zagrożeń dla społeczeństwa obywatelskiego
Nr 4 (34) / 2007
www.aids.gov.pl
w kontekście marginalizowania osób słabszych, chorych.
W ramach tej sesji podniesiono kilka istotnych
problemów:
6
• Dr Barbara Daniluk-Kula przedstawiła najnowsze
wyniki badań oceniających wiedzę i postawy
młodzieży w kontekście problematyki HIV/AIDS;
• Małgorzata Kłys-Rachwalska omówiła polskoniemiecki program BORDERNET realizowany na
terenach przygranicznych;
• Prof. Andrzej Gładysz skupił się na wyzwaniach
medycznych jakie niesie epidemia HIV/AIDS;
• Dr Andrzej Horban omówił zaangażowanie
polskich środowisk naukowych skupionych w Polskim
Towarzystwie Naukowym AIDS w poprawę sytuacji
w naszym kraju;
• Barbara Robaszkiewicz prezentowała pierwszy
program leczenia substytucyjnego prowadzony
przez organizację pozarządową;
• Magdalena Ankiersztejn-Bartczak przedstawiła
wyniki własnych badań przeprowadzonych wśród
osób żyjących z HIV/AIDS w kontekście stygmatyzacji i dyskryminacji;
• Włodzimierz Paszyński, rozwijając myśl „sen nie
jest dobry na wszystko...” wskazał na skutki
ograniczania działań profilaktycznych w środowisku
szkolnym w ostatnich latach.
Na konferencji zaprezentowano dwa ważne raporty
– tegoroczną „Aktualizację epidemiologiczną UNAIDS
2007” oraz „Sprawozdanie Roczne 2007 o stanie problemu narkotykowego w Europie” przygotowanego
przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii. Na ich tle skomentowano sytuację
w naszym kraju.
Warto zwrócić również uwagę na odbywające się
w tych dniach sesje towarzyszące. Łącznie obradowało
7 zespołów problemowych:
• „Czego Jaś się nie (na)uczy..” pod kierunkiem
Tomasza Wojtasika
• „Rola i wpływ organizacji pozarządowych i osób
żyjących z HIV na zmniejszenie zakażeń HIV”
moderowana przez Wojciecha J. Tomczyńskiego
• „Metody prewencji HIV/AIDS/STI realizowane
w ramach współpracy transgranicznej (polskoniemieckiej) w projekcie BORDERNET” z udziałem Małgorzaty Kłys-Rachwalskiej i partnerów
niemieckich,
www.aids.gov.pl
Nr 4 (34) / 2007
• „Nowe wyzwania wobec profilaktyki wśród osób
zachowujących się ryzykownie” prowadzona przez
Roberta P. Łukasika
Dwie kolejne sesje poświęcono prezentacji działań
realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL na rzecz osób marginalizowanych na rynku
pracy. W pierwszej z nich, pod kierunkiem Aleksandry
Dudy i Donata Kuczewskiego podsumowano dotychczasowe rezultaty projektu „Dajmy sobie pracę –
Ekoszansa”. W drugiej Anna Tomulewicz poprowadziła
warsztaty „Forum dla pracy – „mój” rynek pracy oraz
„mój” rozwój na rynku pracy”.
Ważne wnioski wypracowało spotkanie eksperckie
nt. szerszego dostępu do leczenia substytucyjnego
przygotowane przez Marka Beniowskiego, Grażynę
Konieczny i Grzegorza Wodowskiego.
Wiele miejsca i uwagi poświęcamy corocznie
podczas konferencji działaniom skierowanym do
młodzieży. Grupę tę wskazujemy nieprzypadkowo
m.in. dlatego, że wśród osób zakażonych HIV aż 10%
stanowią ludzie poniżej 20 roku życia, a ponad 50%
w wieku 20 – 29 lat. Te zagadnienia były też przedmiotem dyskusji w „Sesji Warszawskiej”, której
gospodarzem był Włodzimierz Paszyński.
Rozmawiano o stylach życia młodzieży i możliwościach ich kształtowania, o tym, co ma największy
wpływ na zachowania i postawy, o autorytetach bądź
ich braku. Próbowano szukać odpowiedzi na pytanie:
czy i jakie działania profilaktyczne podejmować.
Do dyskusji zaproszono znakomitych panelistów:
Mariusza Adamiaka, Zbigniewa Hołdysa, Jacka
Żakowskiego, prof. Zbigniewa Izdebskiego, Jacka
Jakubowskiego, Marcina Sińczucha, Andrzeja Depko,
Dariusza Bugalskiego. Na podkreślenie zasługuje
udział dużej grupy uczniów szkół warszawskich,
którzy wytrwali do końca obrad. Sesja zakończyła się
przyjęciem apelu o rozszerzenie działań profilaktycznych, zwiększenie nakładów finansowych na ten cel
i powołanie koalicji na rzecz profilaktyki.
Jednym z wydarzeń towarzyszących obradom konferencji była promocja książki „AIDS. Historie
prawdziwe” autorstwa Grażyny Muchy, wydanej
przez Krajowe Centrum ds. AIDS i Wydawnictwo
Prószyński i S-ka.
Konferencja odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Krajowego Centrum ds. AIDS, Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii, Urzędu m.st. Warszawy
oraz sponsorów prywatnych.
Mateusz Liwski
Analiza informacji prasowych z zakresu
HIV/AIDS, które ukazały się w miesiącach
sierpień-październik 2007 r.
W miesiącach objętych niniejszą analizą miało miejsce
wiele wydarzeń, działań i inicjatyw społecznych, istotnych
na polu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS. Większość
z nich znalazła odzwierciedlenie na łamach prasy.
W tym czasie w 83 tytułach gazet i czasopism ukazało
się ogółem 256 publikacji dotyczących problematyki
HIV/AIDS. Wśród nich były takie, które poruszały różne
aspekty HIV/AIDS, jak i takie, w których o zakażeniu i/lub
chorobie wspominano tylko na marginesie innego omawianego tematu. Warto zaznaczyć, że ilość publikacji w poszczególnych miesiącach była praktycznie równa. Najwięcej
publikacji z tego zakresu zamieściły Gazeta Wyborcza
i Rzeczpospolita.
Wykres 1. Liczba doniesień prasowych na temat HIV/AIDS
w miesiącach sierpień-październik 2007 r.
PAŹDZIERNIK
84
WRZESIEŃ
86
SIERPIEŃ
86
Wykres 2. Wykaz gazet i czasopism publikujących najwięcej
doniesień na temat HIV/AIDS w miesiącach
sierpień-październik 2007 r.
Życie Warszawy
Dziennik Bałtycki
Nowości
Dziennik
Dziennik Polski
Głos Wielkopolski
Rzeczpospolita
Gazeta Wyborcza
0
6
6
9
9
10
11
11
32
10
20
30
40
Znaczna część publikacji pojawiających się w tym czasie dotyczyła wydarzeń krajowych i międzynarodowych,
które odgrywają ważną rolę na polu profilaktyki
HIV/AIDS. Te najważniejsze stały się tematem niniejszej
analizy.
Wcześniej niż w latach poprzednich, bo już 31 lipca
konferencją prasową rozpoczęła się kolejna multimedialna
kampania społeczna organizowana przez Krajowe Centrum
ds. AIDS pod hasłem „W życiu jak w tańcu, każdy krok ma
znaczenie” Tym razem akcja skierowana jest do osób
w wieku 18-39 lat i promuje odpowiedzialne związki oparte
na partnerstwie, w których rozmawia się o swojej przeszłości
i unika ryzykownych zachowań seksualnych. Publikacje
na temat kampanii ukazywać się będą jeszcze do końca roku,
a ich nasilenie nastąpi jak zwykle w grudniu, kiedy obchodzić
będziemy Światowy Dzień Walki z AIDS.
W prasowych doniesieniach wartych podkreślenia
znalazła się relacja z IV Kongresu Międzynarodowego
Towarzystwa AIDS, który odbył się w Sydney, Australii.
7
Dominującym tematem kongresu była sytuacja dzieci
zakażonych HIV. Podkreślono, że tylko 15% z nich otrzymuje niezbędne leczenie, a co roku rodzi się na świecie aż
500 tysięcy takich niemowląt. Badania pokazują, że każde
rozpoczęcie leczenia dziecka zanim skończy 12 miesięcy
zwiększa jego szanse na przeżycie o 75%.
Warto w tym miejscu wspomnieć ostatni raport
UNICEF-u, z którego wynika, że po raz pierwszy udało się
zmniejszyć liczbę zgonów najmłodszych do poziomu
poniżej 10 milionów. W 1996 r. liczba ta wynosiła 13 milionów, a w 2006 r. – 9 milionów 700 tysięcy. Choć wszyscy
zdajemy sobie sprawę, że w tej dziedzinie jest wciąż wiele
do zrobienia, to zmniejszenie liczby zgonów najmłodszych
można nazwać sukcesem lekarzy i organizacji pozarządowych na polu walki z HIV/AIDS.
Wydarzeniem międzynarodowym, które odbiło się szerokim echem w prasie było wystąpienie na forum ONZ
premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna, który wezwał
państwa, koła gospodarcze i organizacje pozarządowe do
poparcia ambitnych planów ożywienia globalnego programu
rozwojowego znanego jako Milenijne Cele Rozwoju,
w którym 195 państw należących do tej organizacji podczas
szczytu w 2000 r. przyjęło osiem celów dotyczących wyeliminowania biedy i nierówności na świecie, wśród nich
m.in. zmniejszenie o połowę liczby ludzi żyjących w nędzy
walkę z głodem i AIDS, a także wprowadzenie podstawowego szkolnictwa w najuboższych krajach. Wiadomo,
że ich realizacja utknęła w miejscu, a termin zakończenia
(2015 rok) już dziś wydaje się nierealny.
W prasie medycznej pojawiła się informacja o przygotowywanym do rejestracji nowym leku, który jest szansą
dla pacjentów zmagających się z HIV/AIDS, nie reagujących pozytywnie na leczenie innymi lekami antyretrowirusowymi. Ten lek to maraviroc. Należy do leków z klasy
związków blokujących receptor CCR5 odpowiedzialny za
wniknięcie wirusa do komórki. Lek ten działa na innych
zasadach niż dotychczas stosowane – blokuje receptor CCR5
odpowiedzialny za wniknięcie wirusa do komórki. Większość
leków działa wewnątrz komórki gospodarza, hamując replikację lub uniemożliwiając połączenie.
Wśród aspektów medycznych zwrócono uwagę na
nowe odkrycie amerykańskich badaczy z Uniwersytetu
Kalifornijskiego w San Diego, którzy wykazali, że wirus
HIV niszczy komórki nerwowe mózgu i nie dopuszcza do
powstania nowych. Wyjaśnia ono tzw. demencję związaną
z HIV, która dotyka osoby zakażone HIV i te, u których
wykształcił się już pełnoobjawowy AIDS.
Analizując omawianą prasę, warto odnotować także
wydarzenie, o którym pisała większość gazet i czasopism
ostatnich miesięcy, a mianowicie sukces, jaki odnieśli
Polacy na festiwalu reklamy Goleden Drum w słoweńskim
Portorożu. Nasi rodacy otrzymali wiele nagród i wyróżnień.
Wśród laureatów była agencja Arc Worldwide nagrodzona
Złotym Bębnem za kampanię „Before you enter (wear
condoms)” przygotowaną dla Krajowego Centrum
ds. AIDS.
Małgorzata Olczyk
Nr 4 (34) / 2007
www.aids.gov.pl
8
Laureaci nagrody
„Czerwonej Kokardki” 2007
Kategoria
Imię nazwisko
Działalność społeczna
Marzena Wolska
Działalność społeczna
Alicja Wierzbicka
Działalność społeczna
Andrzej Olczyk
Profilaktyka
Przez 13 lat była wicedyrektorem ośrodka socjoterapii Kąt.
Od 2003 r. działa na rzecz rodzin z problemem HIV. Prowadzi
z nimi zajęcia rehabilitacyjne, służy swoim doświadczeniem
podczas tworzenia programów pomocy, podpowiadając ciekawe
rozwiązania.
Jest koordynatorką wolontariatu we współpracy z „Lekarzami
nadziei”, jest też przewodniczącą stowarzyszenia „Plus Minus”,
jedynej organizacji działającej na rzecz osób z HIV na tak trudnym
terenie pod względem epidemiologicznym, jakim jest Dolny Śląsk.
Prowadzi tam też Dom Ciepła.
Jest instruktorem terapii uzależnień w stowarzyszeniu „Razem”
w Toruniu. Z wielkim zaangażowaniem prowadzi działalność
na rzecz osób zakażonych, organizuje różnorodne zajęcia
profilaktyczne.
Postać niezwykła, nauczyciel setek edukatorów, obecnych
specjalistów HIV, współtworzył obowiązujące do dziś programy
szkoleń i standardy pracy edukatora, jest autorem podręcznika
metodycznego nt. wychowania seksualnego. Jego przyjaciele
mówią o Nim „wędrowny seksuolog”.
Wiesław Sokoluk
Kapituła przyznała Mu „Czerwoną Kokardkę” jednogłośnie!!!
Środowisko medyczne
Robert Letkiewicz
Środowisko medyczne
Dr Wojciech Rudalski
Środowisko medyczne
Dr Małgorzata Lemańska
Lekarz stomatolog, prowadzi gabinet dla osób z HIV w Gdańsku,
ma też pod opieką pacjentów ośrodka w Wandzinie.
Znają Go pacjenci z całej Polski.
Lekarz, biuro służby zdrowia Centralnego Zarządu Służby
Więziennej. Jest autorem licznych programów edukacyjnych
dla środowiska medycznego i osób osadzonych, współtwórcą
programów metadonowych w więzieniach oraz koordynatorem
programu „Leczenie antyretrowirusowe w więzieniach”.
Firma
Boehringer Ingelheim Marketing
Firma
L’ Oréal
Wsparcie działań HIV/AIDS
Lekarz, Klinika Chorób Zakaźnych w Gdańsku. Od 18 lat
z dużym zaangażowaniem służy wszechstronną pomocą medyczną
i pozamedyczną osobom żyjącym HIV, prowadzi leczenie kobiet
w ciąży z HIV. Cieszy się wielką sympatią i zaufaniem pacjentów.
Od 10 lat wspiera organizacje pozarządowe w temacie jakość życia,
pomaga organizować szkolenia dla osób pracujących w dziedzinach związanych z HIV/AIDS.
Firma nie działająca w tematyce HIV/AIDS. Zainicjowała jedyny
w swoim rodzaju, światowy program mający na celu uczulenie na
problem AIDS szerokiego kręgu odbiorców, polegający na rozszerzeniu programu staży, prowadzonych dla zawodowych fryzjerów
o moduły pedagogiczne poświęcone wiedzy na temat HIV/AIDS.
Podstawą jest film przygotowany specjalnie na potrzeby programu,
który walczy z zakorzenione w umysłach mitami i przekazuje
w prosty sposób wiedzę medyczną.
Ośrodek Pomocy Społecznej
dz. Rembertów
Redakcja
Redaktor naczelna − Katarzyna Gajewska
Zastêpca redaktor naczelnej − Dorota Olszewska
Sekretarz redakcji − Maryla Rogalewicz
Wydawca
Krajowe Centrum ds. AIDS
www.aids.gov.pl
Uzasadnienie
Współpracuje z Domem Ciepła, obejmując profesjonalną opieką
pensjonariuszy, prowadzi szkolenia pracowników z HIV/AIDS
oraz działania edukacyjne w środowisku lokalnym, ucząc w ten
sposób akceptacji osób żyjących z HIV/AIDS
Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji
i skracania artyku³ów.
Materia³ów zamówionych nie zwracamy.
Adres redakcji:
ul. Samsonowska 1, 02−829 Warszawa
tel. (+22) 331 77 69, fax (+22) 331 77 76
Nr 4 (34) / 2007
e−mail: [email protected]
http://www.aids.gov.plwww.aids.gov.pl
Egzemplarz bezp³atny
HIV w więzieniu
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego Krajowego Centrum ds. AIDS
Wirusy za kratkami
„Odpowiednio zorganizowana opieka zdrowotna w zakładach karnych może na dłuższą metę
przysłużyć się społeczeństwu… Okres pozbawienia wolności powinien wpływać pozytywnie
zarówno na zdrowie jednostki, jak i całego społeczeństwa”1.
Ta banalna prawda, mówiąca o tym, że „więzienie to nie
nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.
sanatorium”, w ustach wielu ludzi stanowi rozgrzeszenie
Program polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia
tencjarnych. Niestety ciągle jeszcze daleko nam do stworzenia
w Polsce”, w ramach którego osoby pozbawione
dla niedostatków opieki zdrowotnej w jednostkach penioptymalnego systemu opieki zdrowotnej w warunkach
pozbawienia wolności; systemu, który byłby w pełni kom-
patybilny w stosunku do systemu „wolnościowego”.
Różnic jest wiele, a podstawowa to zasady finansowania.
Reforma publicznej służby zdrowia z 1999 r., która
„Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV
wolności otrzymują leczenie ARV, jest finansowany spoza
budżetu Służby Więziennej.
Kiedy kilka lat temu do Polski dotarły idee programów
redukcji szkód, szybko okazało się, że będą musiały zmierzyć
się z barierami mentalnymi, jakie tworzone są przez niewiedzę
wprowadziła ubezpieczeniowy system finansowania jednostek
i głęboko zakorzenione mity. Obecność osób uzależnionych,
zakładów opieki zdrowotnej – nadal są one finansowane
cjarnych stwarza okazję skierowania do nich oddziaływań
podległych Ministerstwu Zdrowia, nie objęła więziennych
z budżetu państwa. Oznacza to, że potrzeby finansowe tych
zakładów są zaspokajane przez dyrektora danej jednostki
penitencjarnej, w której się znajdują, a nie przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Podobnie jest w przypadku świadczeń
zdrowotnych udzielanych osobom pozbawionym wolności
żyjących z HIV i chorych na AIDS w jednostkach penitenzarówno terapeutycznych, jak i redukujących szkody.
Więzienna służba zdrowia ma na koncie niewątpliwe
osiągnięcia, do których należy zaliczyć prowadzenie pro-
gramowego systemu oddziaływania terapeutycznego,
przez pozawięzienne zakłady opieki zdrowotnej. Świad-
rozwój programów substytucji metadonowej oraz prowa-
w części, której dysponentem jest Minister Sprawiedli-
tencjarnych. Cieszy fakt, że grono osób zajmujących się
czenia takie są także finansowane z budżetu państwa,
wości. Wyodrębniony z budżetu Służby Więziennej jest
zakup leków, materiałów opatrunkowych i środków
medycznych oraz świadczeń zdrowotnych dla osób, które
1
dzenie leczenia antyretrowirusowego w jednostkach peniw kraju tą tematyką stale rośnie; że dołączają do niego politycy, naukowcy i pasjonaci, także ludzie żyjący z problemem narkotykowym oraz żyjący z wirusem HIV.
Bobrik A. i wsp.- Zdrowie w więzieniu w Rosji
Nr 4 (34) / 2007
www.aids.gov.pl
Personel więziennej służby zdrowia jest ustawicznie
Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby
Więziennej w Warszawie koordynuje oraz sprawuje nadzór
szkolony w zakresie najnowszych doniesień o problemach
Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS
nawyków w pracy z pacjentami żyjącymi z HIV i chorymi
nad wdrażaniem zadań wynikających z Harmonogramu
HIV/AIDS, co wpływa na kształtowanie właściwych
i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011, mają-
na AIDS. W tym celu w ostatnich trzech latach zorgani-
cych ciągły charakter. Na pierwszy plan wysuwają się dzi-
zowano wiele konferencji naukowych, seminariów i szkoleń
Dodatkowo zadbano o podniesienie jakości opieki nad
łącznie 200 pielęgniarek na edukatorów problematyki
dotyczących tej tematyki, np. cykl szkoleń certyfikujących
ałania ograniczające rozprzestrzenianie się zakażenia HIV.
HIV/AIDS, szkolenia specjalistów medycyny pracy – we
osobami żyjącymi z HIV oraz jakości ich życia.
współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS oraz szkolenia
500 pielęgniarek, lekarzy, strażników i wychowawców
Zadania obejmują profilaktykę zakażeń HIV, zapewnienie
w zakresie problematyki HIV/AIDS. Zadania te realizowano
szerokiej dostępności do diagnostyki oraz pomoc i wsparcie
razem z Oddziałem Terenowym w Warszawie Polskiego
dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, ich rodzin
i bliskich. Każdej osobie pozbawionej wolności, dopiero
Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, organizacją pozarzą-
przebywającej przez dłuższy czas, proponuje się wykony-
oraz całym szeregiem instytucji, firm i placówek naukowych.
dową utworzoną przez funkcjonariuszy Służby Więziennej
przychodzącej do jednostki penitencjarnej lub już w niej
wanie badań w kierunku HIV – oczywiście z zachowaniem
Problematykę HIV/AIDS, ze szczególnym naciskiem na
zasad dobrowolności i poufności. Zadanie to jest reali-
zowane zarówno na poziomie ambulatoriów jednostek pod-
profilaktykę, wprowadzono do programów nauczania pra-
w trakcie wstępnych badań lekarskich, informuje się nowo
cych w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej
cowników i funkcjonariuszy więziennictwa funkcjonują-
stawowych, jak również w szpitalach więziennych. Już
w Kaliszu. Zapewniono bezpieczeństwo postępowania labo-
przybyłych o ryzyku zakażenia HIV, o praktycznych
ratoryjnego w więziennych pracowniach analitycznych,
sposobach jego zapobiegania, o ryzykownych zachowaniach
poprzez kontrole prowadzone przez Regionalne Centra
i ich następstwach.
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Centralny Ośrodek
Badania Jakości w Łodzi. W związku z tym otrzymano
Problematyka HIV/AIDS jest także poruszana w trakcie
stosowne certyfikaty. Stopniowo likwidowano pracownie
rozmów z wychowawcami. Osadzonym, zapewniono stały
niespełniające obowiązujących wymagań. Odpowiedzial-
dostęp do materiałów edukacyjnych związanych z HIV/AIDS,
nością za bezpieczeństwo postępowania medycznego obar-
których głównym źródłem było Krajowe Centrum ds.
czono ordynatorów i dyrektorów szpitali. Opracowano pre-
AIDS, organizacje pozarządowe, Oddziały Oświaty
cyzyjne instrukcje postępowania poekspozycyjnego.
Zdrowotnej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, firmy
Prowadzono również edukację osadzonych ze szczególnym
farmaceutyczne itp.
uwzględnieniem młodocianych. Dostarczano im fachową
W celu monitorowania zjawisk związanych z HIV/AIDS
literaturę popularnonaukową, i materiały oświatowo-
CZSW stworzono bazę danych, która jest co miesiąc
mi oraz Krajowym Centrum ds. AIDS organizowano pro-
zdrowotne. We współpracy z organizacjami pozarządowy-
w jednostkach penitencjarnych, w Biurze Służby Zdrowia
gramy i konkursy o tematyce HIV/AIDS.
uaktualniana o informacje przesyłane z Okręgowych
Inspektoratów Służby Więziennej przy okazji zamawiania
W trakcie realizacji poprzednich edycji Krajowego
leków ARV. Od 2006 roku więzienna służba zdrowia
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyją-
funkcjonuje w ogólnopolskim komputerowym systemie
danych
cymi z HIV i Chorymi na AIDS, przez kolejne lata więzien-
sukcesywnie w każdym miesiącu wprowadza się wyma-
dowych i pozarządowych w kraju i za granicą, np.
dystrybucji
leków
ARV
oraz
w
bazie
nictwo współpracowało z całym szeregiem instytucji rzą-
o osobach leczonych. W Biurze Służby Zdrowia CZSW
ze Światową Organizacją Zdrowia/UNDP, z Krajowym
gane dane do bazy danych Krajowego Centrum ds. AIDS.
www.aids.gov.pl
Centrum ds. AIDS, z MONAREM, z Głównym Inspekto-
2
Dla zapewnienia respektowania praw człowieka w odnie-
ratem Sanitarnym oraz Stacjami Sanitarno-Epidemio-
logicznymi wszystkich szczebli, z brytyjską organizacją
sieniu do osób żyjących z HIV i chorych na AIDS, informuje
Dodatkowo prowadzono monitoring przestrzegania praw
nia prawa do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz
się osadzonych o możliwości zgłaszania przypadków łama-
Cranstoun, z Canadian Legal HIV/AIDS Network itd.
innych instytucji o podobnym profilu. Tego rodzaju infor-
skazanych żyjących z HIV i chorych na AIDS, szczególnie
macje, zawierające stosowne adresy i telefony, są wywie-
przy realizacji specjalistycznych oddziaływań terapeuty-
szone na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych
cznych.
wszystkich jednostek penitencjarnych.
W ramach poprawy jakości opieki, wszystkim osobom
W ramach pomocy i wsparcia dla osób żyjących
pozbawionym wolności żyjącym z HIV zapewniono dostęp
do zgodnych z obowiązującymi zaleceniami metod profi-
z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich zorganizowano system
zakażeń oportunistycznych, nowotworów i innych chorób
wykonanym teście. Jest realizowany przez pion medycyny
poradnictwa psychologicznego i medycznego przed i po
laktyki AIDS i leczenia antyretrowirusowego oraz leczenia
zakaźnych związanych z zakażeniem HIV, na zasadach
pracy działający w ramach Służby Więziennej w odniesie-
gające hospitalizacji są kierowane do odpowiednich oddzia-
psychologów zatrudnionych w jednostkach penitencjarnych
niu do pracowników cywilnych i funkcjonariuszy oraz przez
obowiązujących w cywilnej służbie zdrowia. Osoby wyma-
w odniesieniu do osób pozbawionych wolności.
łów szpitalnych. Pozostali otrzymują leki w warunkach
ambulatoryjnych. Wszyscy są pod stała opieką konsultan-
Utrzymujące się w polskich jednostkach peniten-
tów – specjalistów.
cjarnych od wielu miesięcy przeludnienie, niedofinan-
sowanie, rosnące braki kadrowe w penitencjarnej służbie
Poprzez bezpośrednią współpracę z ośrodkami klinicz-
zdrowia, z jednej strony, z drugiej zaś niehigieniczny tryb
nymi Akademii Medycznych stale uaktualnia się i wprowadza
życia, brak właściwych nawyków żywieniowych, nałogi
jednolite standardy opieki nad osobami żyjącymi z HIV
u osób pozbawionych wolności, powodują, że pobyt
i chorymi na AIDS. Co rok podpisywane są kolejne umowy
z Krajowym Centrum ds. AIDS, dotyczące kontynuacji
w więzieniu niesie ze sobą ryzyko kontaktu z całym
„Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV
przenoszonych drogą krwi. Niektóre osoby uzależnione od
szeregiem niebezpiecznych chorób zakaźnych, również
programu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia
w Polsce'', finansowanego z budżetu państwa. Umowa
środków psychoaktywnych przebywające w jednostkach
320 procedur.
do tego celu wspólnych igieł i strzykawek, co jest
penitencjarnych, przyjmują narkotyki dożylnie, używając
z 2004 roku dotyczyła 120, z 2006 roku 170, a z 2007 roku
najbardziej ryzykowne z epidemiologicznego punktu
widzenia.
Na koniec 2007 roku w jednostkach penitencjarnych,
w ciągu jednego miesiąca, przebywa średnio 400 osadzo-
W związku z tym, pracownicy Biura Służby Zdrowia
nych seropozytywnych; jest wśród nich 195 pacjentów
otrzymujących leczenie ARV. W latach 2004-2007,
Centralnego Zarządu Służby Więziennej postanowili
do zakażeń HIV, HBV i HCV, organizowano coroczne akcje
rozmiary istniejących zakażeń wirusami WZW typu B i C
kolejne programy substytucji metadonowej. Obecnie
temat postaw, zachowań i wiedzy zarówno osadzonych, jak
stworzyć i zrealizować program badawczy, który określiłby
w ramach realizacji programu redukcji szkód w odniesieniu
oraz HIV wśród więźniów oraz dostarczyłby danych na
szczepień przeciwko WZW typu A i B oraz uruchomiono
funkcjonują w trzynastu jednostkach penitencjarnych:
i personelu Służby Więziennej. Oddział Terenowy
oraz w 7 jednostkach okręgu lubelskiego. W miarę możli-
w oparciu o umowę z dnia 1 czerwca 2006 roku, z niemieckim
w Warszawie Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej,
w Warszawie (3 jednostki), Siedlcach, Krakowie, Poznaniu
instytutem naukowym WIAD, we współpracy z Centralnym
wości osadzonym zapewniano dostęp do prezerwatyw
Zarządem Służby Więziennej oraz Europejską Siecią
(kupowanych lub pozyskiwanych od służb sanitarnych
Przeciwdziałania Narkomanii i Infekcjom w Zakładach
i innych partnerów).
3
www.aids.gov.pl
Karnych (ENDIPP), przeprowadził badanie „Zdrowie
– poszerzenie oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych
wymienionych chorób zakaźnych w polskich jednostkach
i wspieranie rozwoju programów metadonowej terapii
od środków psychoaktywnych, poprzez przyspieszenie
w więzieniu”, którego wyniki określiły poziom występowania
zastępczej,
penitencjarnych. W przyszłości posłużą one do opracowania
– wprowadzenie stałej dostępności prezerwatyw we wszyst-
adekwatnych procedur profilaktycznych. Badanie miało
kich jednostkach penitencjarnych z uwzględnieniem dys-
charakter ankietowy; dotyczyło zarówno personelu jednos-
trybucji odpłatnej poprzez kantyny,
tek, jak i osadzonych w nich osób pozbawionych wolności.
– wprowadzenie programów wymiany igieł i strzykawek do
Dodatkowo od tych ostatnich, po uzyskaniu pisemnej
jednostek penitencjarnych.
zgody, pobrano krew, na obecność antygenów HbS i przeciw-
ciał A-HCV (wirusowego zapalenia wątroby typu B i C).
Upór, determinacja oraz konsekwentne działania wielu
Udział w badaniu był całkowicie anonimowy i nieobo-
osób wprowadziły polskie więziennictwo do grona krajów,
wiązkowy. Program przeprowadzono w drugiej i trzeciej
w których leczenie antyretrowirusowe oraz leczenie substy-
dekadzie listopada 2006 roku.
tucyjne osób pozbawionych wolności jest przedmiotem
troski władz. Przedstawiciele więziennej służby zdrowia
Analiza uzyskanych danych dowiodła, że podobnie jak
biorą udział w pracach międzynarodowych organizacji,
w innych krajach, wskaźniki dotyczące częstości wys-
występują na konferencjach naukowych, piszą artykuły do
tępowania WZW typu B i C oraz infekcji HIV w populacji
osób pozbawionych wolności są znacząco wyższe niż
czasopism, a także współpracują z agendami państwowymi
jak i personel jednostek penitencjarnych nie dysponują
programy leczenia chorób przenoszonych drogą krwi oraz
i organizacjami samorządowymi. Mimo wielu wysiłków
w społeczeństwie . Zarówno osoby pozbawione wolności,
2
uzależnień ciągle jeszcze nie są doskonałe. Wymagają
wystarczającą wiedzą na temat chorób zakaźnych przeno-
stałego nadzoru i bieżących poprawek. Podobnie jak inne
szonych przez krew; ta, którą posiadają jest fragmentarycz-
na i w dużej części oparta na mitach. Oferta materiałów
tego typu przedsięwzięcia, są tak dobre, jak ich najsłabsze
np. prezerwatyw na terenie jednostek penitencjarnych, jest
Zgodnie z zasadą Benedicta „…natura zawsze bierze stronę
ogniwo, którym niestety w tym wypadku bywa człowiek.
oświatowo – zdrowotnych i środków zapobiegawczych,
ukrytej wady”.
niewystarczająca. Oferta szkoleń dla personelu i osób
pozbawionych wolności, na temat chorób przenoszonych
lek. med. Wojciech Rudalski
drogą krwi jest zbyt mała. W związku z poczynionymi
Centralny Zarząd Służby Więziennej
ustaleniami konieczne wydaje się:
– opracowanie i wdrożenie systemu edukacji zdrowotnej,
zarówno dla osób pozbawionych wolności, jak i personelu
jednostek penitencjarnych,
– podjęcie działań zmierzających do wpisania personelu
Służby Więziennej do Kalendarza Szczepień,
– opracowanie zasad szczepienia osób pozbawionych
wolności przeciwko WZW typu B,
2
Dokładne wyniki programu zostaną opublikowane po uzyskaniu zgody Instytutu WIAD, który zgodnie z umową jest właścicielem danych.
Redakcja
Redaktor naczelna − Katarzyna Gajewska
Zastêpca redaktor naczelnej − Dorota Olszewska
Sekretarz redakcji − Maryla Rogalewicz
Wydawca
Krajowe Centrum ds. AIDS
www.aids.gov.pl
4
Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji
i skracania artyku³ów.
Materia³ów zamówionych nie zwracamy.
Adres redakcji:
ul. Samsonowska 1, 02−829 Warszawa
tel. (+22) 331 77 69, fax (+22) 331 77 76
e−mail: [email protected]
http://www.aids.gov.plwww.aids.gov.pl
Egzemplarz bezp³atny
ISSN-1640-2367
Informational Bulletin of the National AIDS Centre
Nr 4 (34) / 2007
”When one partner is HIV positive
and the other isn’t…”
Few years ago my friend told me:
“I wish I could finally talk with some-
body about it, don’t hide it anymore.
The statement of my friend was full of
they want to live, to repair together what
one his problems, to be finally honest. He
his/her life” (comment of Jola Pażuch –
necessity to open up, to share with some-
Keeping it a secret that I have HIV and she
wanted to feel relief and find a place and
I thought that I didn’t have to talk about it
to hide anything. He needed to exchange
doesn’t begins to affect a normal life.
with anyone and just live my life. But
people in front of whom he wouldn’t have
one of them, the sick one, has destroyed in
Świerczewska).
„Razem być i wytrwać” (“To be
his experience of such a relationship, to
together and prevail”), the first in Poland
difficult, tiring...”
situation, where person is HIV positive
couples, was created in 1998. It addresses
THE NEED TO TALK
tions. How do other people live? Do they
now I know it’s impossible. Hiding it is
We call them “serodiscordant couples”
or “mixed couples”. It is related to a rela-
tionship of two people where one of the
hear how other people deal with a similar
and the other isn’t. There are many ques-
plan to have children? Who can help them,
keeping the uninfected partner safe?
partners is infected with HIV.
TO BE TOGETHER AND PREVAIL
are many times left alone with their prob-
wrote in “Polityka” magazine about mee-
Often friends, employers, work mates, and
problems. It’s worth quoting some of the
People living in such “mixed” couples
lems in the community they live and work.
even family don’t know that in this relationship there is… a virus.
In spring 2000, Barbara Pietkiewicz
tings of serodiscordant couples and their
words from that article:
Meetings take regularly place since
1998. The first meeting took place in
Dźwirzyno, than it was Zakopane,
Grzymek, Warsaw, Ustronie Morskie. Up
to now, more than 50 serodiscordant
couples participated in them.
The main goal of these meetings is to
reduce the level of fear and stress of
maybe all together? The danger paradoxi-
strengthen the quality of relationship of
tion a secret doesn’t mean, though, that
cally AIDS makes these relationships
stronger. These couples are more concen-
mation with others. They want to do it safe-
trated on each other, they appreciate time,
or pity them. They look for comprehension.
don’t care about details, they are in a hurry,
ly, among people who wouldn’t reject them
a man is HIV-positive and his partner isn’t.
people living with HIV and their partners.
stronger than a disease, fear, awe? And
these people don’t need to share this infor-
expectations and needs of couples where
”What is important is a great love,
It is related to a fear of loosing job,
sometimes - friends. Maintaining the infec-
programme addressed to serodiscordant
taste each moment of their life together,
Nr 4 (34) / 2007
The most important issue, though, is to
such couples. Specialists are always
invited: psychologists, psychotherapists,
physicians and alternative medicine (joga,
nutrition, etc.).
www.aids.gov.pl
Subjects of the meetings are related to,
among others, the following areas: infec-
tion, death, dying, safe behaviour, plan-
Dr Tomasz Niemiec together with a
team of gyneacologists and obstetricians
from the Mother and Child Institute in
SUMMARY
So that an HIV-positive man is sure
that he won’t transmit infection to his part-
Warsaw have taken care of the gyneaco-
ner, his sperm has to be HIV-free. Apart
TO HAVE A CHILD
nation, that is to say, introducing clean
human body liquid. Semen purification of
of safe procreation, so the female partner
ception has been solved. The advantage of
Although conception of a child through the
much cheaper than the in vitro method.
ning of the future, having children.
logical part. Through an artificial insemi-
Many couples copes with the problem
isn’t exposed at the risk of HIV infection.
in vitro extracorporeal method is a safe
method, due to high cost of this procedure,
this method has a limited access for many
people. For many years, the limitation was
also the fact that in Poland very few clinics
wanted to occupy of such problems. The
will to have children by the serodiscordant
couples has been noticed by dr Andrzej
Piasek and dr Andrzej Lipniacki. They were
semen to uterus, the problem of a safe con-
The only costs than patients have to cover
scientists can separate one from another.
is the travel and stay in Warsaw and if
needed, some medicines. A big dedication
and commitment of specialists is also
worth mentioning. The effect of their work
and efforts is conception by this method
and birth of 10 children. The oldest child is
five years old now.
In Western Europe this method has
Academy of Sciences in Warsaw, on the
over two thousand artificial inseminations
and designed a new, even safer method of
semen purification of men living with HIV.
erties of the mixture. Firstly, HIV virus is
much smaller than a spermatozoon, and
been commonly implemented for a long
basis of works of dr Semprini from Italy,
HIV virus is possible thanks to two prop-
this method is the fact that it is safe and
first to accept the challenge and in the
Serum and Vaccine Institute of Polish
from blood, semen is the most infectious
time now. In Italy, Spain and Great Britain
secondly, their weight is different. Thus,
Using a special concentration gradient, it
is possible to centrifuge the sperm in such
way that the health spermatozoons remain
on the bottom of a tube, while HIV virus
stays at the top of the vessel. The next
stage is to penetrate the bottom of the tube
and, thereby, reach cleaned semen, which
is later on introduced to the uterus of a
future mother.
have been done and there has been no case
Dariusz Denis
of HIV transmission from an HIV-positive
[email protected]
man to his female partner.
HIV infections and AIDS cases in Poland
according to National Institute of Hygiene
September-November 2007
New HIV infections
193
due to intravenous drug use
16
due to risky heterosexual behaviour
8
due to risky homo- and bisexual behaviour
3
other/no data about the way of transmission
162
From the beginning of the epidemic in Poland (1985) until 30th November 2007
People living with HIV/AIDS
11 225
HIV infections due to IDU
5 438
AIDS cases
2 013
Cases of deaths due to HIV/AIDS
Editorial
Managing Editor − Katarzyna Gajewska
Deputy Editor − Dorota Olszewska
Editorial Assistant − Maryla Rogalewicz
English translation − Katarzyna Gajewska
Publisher
National AIDS Centre
www.aids.gov.pl
900
Address
ul.Samsonowska 1, 02−829 Warsaw, Poland
tel. (+48) 22 331 77 69, f
ax (+48) 22 331 77 76
e−mail: [email protected]
www.aids.gov.pl
Nr 4 (34) / 2007
Free copy
Editors reserve the right to edit and condense all
contributions submitted.
Unsolicited materials will not be returned.
ISSN-1640-2367
!#' )( #( -
Nr 4 (34) / 2007
„Когда у одного из партнеров вирус есть,
а у другого нет…”
Несколько лет назад в разговоре
с хорошим знакомым я услышал:
„В конце концов мне хотелось бы с кемто обо всем это поговорить,
перестать все так тщательно
скрывать. То, что я скрываю ото всех,
что у меня есть ВИЧ, а у нее нет,
начало мне мешать в обычной жизни.
Раньше я думал, что мне не нужно
никому об этом рассказывать, просто
жить по-своему и все. Но теперь
я знаю, что это не удается. Скрывать
очень мучительно и тяжело...”
ЖЕЛАНИЕ ПОГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ
Их называют «пары с различным
ВИЧ-статусом», «дискордантные пары».
Имеются в виду отношения двух людей,
один их которых ВИЧ-инфицирован.
Люди, живущие в дискордантных парах, как
правило, в одиночку борются со своими
проблемами. Часто знакомые, работодатели, коллеги по работе и даже члены
семьи не знают, что в отношениях между
этими людьми есть еще и ... вирус.
Это вызвано страхом потерять работу,
иногда – знакомых. Сохранение своего
статуса ВИЧ в тайне не означает,
однако, что люди с ВИЧ не хотят об
этом поговорить. Но хотят они это
сделать в безопасности, будучи окружены
людьми, которые их не оттолкнут или
не начнут их жалеть. Им нужно понимание.
Слова моего знакомого были проникнуты желанием открыться, поделиться
с кем-то, честно с кем-то поговорить.
Он хотел испытать облегчение и найти
место и людей, от которых ничего
не нужно скрывать. Ему нужно было
как рассказать о своих отношениях,
так и услышать от других, как они
справляются в ситуации, когда у одного
из партнеров есть вирус ВИЧ,
а у другого нет. Вопросов много. Как
живут другие? Планируют ли они
завести детей? Кто может им в этом
помочь, гарантируя при этом безопасность второму партнеру, у котрого нет
вируса ВИЧ?
БЫТЬ ВМЕСТЕ И ВЫДЕРЖАТЬ
Весной 2000 года о встречах дискордантных пар и их проблемах писала на
страницах «Политики» Барбара Петкевич. Стоит процитировать отрывок
из ее статьи:
„Это действительно настоящая любовь,
которая сильнее болезни, страха,
опасений? А может, дело как раз
в другом? Опасность, парадоксальным
образом, помогает их отношениям,
закаляет их. Они больше сосредоточены на друг друге, ценят время,
радуются каждой минуте жизни вместе,
не обращают внимания на мелочи,
спешат жить вместе, совместными
усилиями пытаясь изменить то, что
один из них, тот кто болен, испортил
в своей жизни» (комментарий Йоли
Пажух-Сьверчевской).
Nr 4 (34) / 2007
„Быть вместе и выдержать» - первая
в Польше программа, посвященная
паром с различным ВИЧ-статусом –
была создана в 1998 году. Возникла она
в ответ на просьбы пар, в которых
мужчина был инфицирован вирусом
ВИЧ, а женщина нет.
Встречи проходят регулярно с 1998
года. Первая встреча проходила
в Дьвижине, а потом были Закопане,
Гжимек, Варшава, Устроне Морске. До
настоящего момента в них участвовало
более 50 пар с различным ВИЧ-статусом.
Главная цель встреч – снизить уровень
страха и стресса людей с ВИЧ
и их партнеров. Самое важное, однако,
- укрепление отношений таких пар. На
эти встречи приглашаются также
специалисты – психологи, психотерапевты, врачи и специалисты не конвенциональной медицины (йога, здоровое питание и т.п.). Темы встреч затрагивают в том числе и такие темы,
как ВИЧ-инфекция, смерть, процесс
умирания, безопасное поведение,
планирование будущего, дети.
ИМЕТЬ РЕБЕНКА
Многие пары сталкиваются с проблемой безопасного зачатия ребенка таким
образом, чтобы женщине при этом не
угрожало заражение вирусом ВИЧ.
Хотя зачатие ребенка экстракорпоральным методом (ЭКО) в условиях
in vitro являются безопасным методом,
в связи с его большой стоимостью,
www.aids.gov.pl
оно доступно не всем. В течение
многих лет препятствовало также то,
что лишь немногие медицинские
учреждения хотели заниматься подобного рода проблемами. Стремление
дискордантных пар иметь детей нашло
прежде всего отклик в сердцах врачей
Анджея Пяска и Анджея Липняцкого,
которые первые бросили вызов этой
проблеме в Институте вакцин и сывороток Польской Академии наук в Варшаве.
На основании работ доктора Семприни
из Италии они разработали новый, еще
более безопасный метод очищения
от вируса ВИЧ спермы ВИЧ-инфицированного мужчины.
Гинекологическо-акушерское лечение
предоставил д.м.н. доц. Томаш Немец
вместе с коллективом гинекологов
и акушеров Института матери и ребенка
на ул. Каспшака в Варшаве. Благодаря
искусственному оплодотворению, т.е.
введению очищенных сперматозоидов в
половые органы женщины, было найдено
решение проблемы безопасного зачатия
ребенка. Преимуществом этого метода
является то, что он безопасен и стоит
гораздо дешевле. Кроме транспортных
расходов, расходов на проживание
в Варшаве и незначительной стоимости
некоторых лекарств, пациенты не несут
никаких дополнительных расходов.
Стоит также подчеркнуть открытость
и увлеченность специалистов. Результатом
их работы и усилий при использовании
данного метода стало зачатие и рождение около 10 детей. Старшему из них
недавно исполнилось 5 лет.
В Западной Европе данный метод
применяется уже в течение длительного
времени. В Италии, Испании и Великобритании было сделано уже более 2 тысяч
искусственных оплодотворений и ни
в одном из случаев не имела места
передача вируса ВИЧ здоровой женщине
от мужчины с ВИЧ.
сперма – наиболее заразная биологическая жидкость в организме человека.
Очищение спермы от вируса ВИЧ
становится возможным благодаря двум
свойствам этой «смеси». Во-первых,
вирус ВИЧ гораздо меньше сперматозоида по размеру, и, во-вторых, он весит
гораздо больше. Это дает ученым
возможность отделить одно от другого.
При использовании специального
градиента концентрации (например,
Pure sperm gradient), в центрифуге
можно обработать сперму таким
образом, что здоровые сперматозоиды
опустятся на дно пробирки, а вирус
ВИЧ останется в верхних слоях. После
этого, открывая пробирку со стороны
дна, можно получить доступ к очищенной сперме мужчины, которая потом
вводится в половые органы будущей
мамы.
ВСЕГО НЕСКОЛЬКО СЛОВ
Чтобы у мужчины, живущего с ВИЧ,
была гарантия, что женщина не будет
заражена ВИЧ, его сперма должна быть
очищена от вируса. Наряду с коровью,
Дариуш Денис
[email protected]
!# (%
$# ""/! +#"a 0"## "&''(' e"/
Септембр-новембр 2007
'" $ !#* 193
$ !#* $
* &#' 16
$ !#* $
'" ('" 8
$ !#* $
'" o- ('" 3
'/ $ !#* !# $"
162
С момента начаниа эпидемии в Польше (1985) дo 30 новембрa 2007 г.
$ !#* (" 5 438
$ * 2 013
('" " ( #*
"/ %'#% '%/" &
!&'' 0 "## %'#% #%#' 0-&
%'%0 %+ %/ 2 # ,
%# " %(&& 2/ &"% #","
(
+#" 0"/ -"'%
www.aids.gov.pl
11 225
$ !#* $ *
&#' Nr 4 (34) / 2007
900
#
ul. Samsonowska 1, 02-829
Warszawa, Polska
' (+48) 22 331 77 69,
)& (+48) 22 331 77 76
e-mail: [email protected]
www.aids.gov.pl
&$ '"/ 1!$ 2%
+2 &#*%"2' &## $%# #%%'%#
&#%."2 &''.
"/ !'% / "
#%.!
Download