Choroby przenoszone drogą płciową

advertisement
CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
SCENARIUSZ LEKCJI
Temat lekcji: HIV/AIDS, choroby weneryczne;
Zakres tematyczny zajęć dla uczniów młodszych i o niższym stopniu rozumienia
treści ograniczono do: głównych, kilku najważniejszych objawów, zasad ogólnohigienicznych, zdrowego stylu życia.
W pierwszej części lekcji prowadzący charakteryzują choroby weneryczne, co jest
podstawą do przygotowywania ogólnych reguł profilaktyki, jak również oceny jej
znaczenia dla zdrowia i rozwoju każdej jednostki;
Cel ogólny:
1. Poznanie wybranych chorób wenerycznych.
2. Poznanie głównych objawów HIV/AIDS
3. Poznanie zasad profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.
4. Poznanie możliwości pomocy medycznej dla osób z podejrzeniem
choroby/chorych.
Przebieg zajęć:
Mini wykład
1. Choroby przenoszone drogą płciową (STI Sexually Transmited Infections)
Choroby te mogą być wywołane przez wszystkie czynniki chorobotwórcze: bakterie,
wirusy, pierwotniaki, grzyby, pasożyty skóry. Należą do chorób zakaźnych i/lub
pasożytniczych. W Polsce i na świecie występują głównie wśród ludzi młodych w
wieku 15-25 lat, ale również wśród dzieci i ludzi dorosłych. Sprzyja im: wczesna
inicjacja seksualna, częste zmiany partnerów, przygodne kontakty seksualne. Do
najczęstszych dróg zakażenia dochodzi przez: krew, ślinę, nasienie, wydzielinę z
pochwy oraz mleko matki (bardzo rzadko). Po zakażeniu zmiany chorobowe
pojawiają się albo w obrębie narządów płciowych, albo przyjmują postać uogólnioną,
jak w przypadku AIDS.
2. Prezentacja dotycząca chorób wenerycznych
3. Film dotyczący HIV/AIDS "AIDS- epidemia wciąż niepokonana"
4. Profilaktyka (pogadanka, dyskusja)
Istnieje wiele sposobów uniknięcia zakażenia chorobą przenoszoną drogą płciową.
Należą do nich:
1. Abstynencja seksualna – jest jedyną pewną metodą uniknięcia STI.
2. Przy prowadzeniu aktywnego życia seksualnego ważna jest wierność i
pewność, że partner również jest zdrowy i wierny.
3. Profilaktyczne badania, które powinno się wykonać przed rozpoczęciem
współżycia i powtarzać po każdym ryzykownym zachowaniu seksualnym.
4. Używanie prezerwatyw.
5. Leczenie: nie tylko osoby zakażonej, ale również jej partnerów.
5. Podanie uczniom możliwości diagnozy oraz leczenia
6. Podsumowanie zajęć
Prowadzące
Zuzanna Szlendak - psycholog
Monika Pawlik - pielęgniarka
Download