Konsekwencje starzenia się - Geriatria i pielęgniarstwo

advertisement
Konsekwencje starzenia się.doc
(47 KB) Pobierz
GERIATRIA WYKŁAD 2
średni poziom starzenia sie demograficznego (tzw. populacyjne) z okresem wzrasta
[ osób w wieku ponad 60 lat jest : 1999 – 16,4 %, 2005 – 13%, 2020 - 22,4%] jest to związane z
kilkoma czynnikami takimi jak :


rozwój medycyny i techniki,
 wzrost jakości życia,
 systematyczny spadek umieralności,
 zmiana stylu życia,
 wzrost warunków życia,
spadek wskaźnika urodzeń (średnio 1,3 dziecka/ 1 kobietę,
a powinno być 2dzieci/1 kobietę),
 spadek śmiertelności dzieci,
 szczepienia,
Prognozy demograficzne zakładają wzrost populacji ludzi na świecie, do 2075 roku ma być 9,2
mld, potem stopniowy spadek liczby ludności, a towarzyszyć będzie temu postępujące starzenie
społeczeństwa czyli wzrost odsetek ludzi starszych w ogólnej liczbieludności
z jednoczesnym zmniejszeniem liczby ludzi młodych.
KONSEKWENCJE STARZENIA SIĘ :

na młodych spoczywać bedzie finansowanie świadczeń emerytalnych i opieki nad
wzrastającą liczbą osób starszych,


rynek będzie musiał sie otworzyc na starszych pracowników i imigrantów,
 rynek dóbr, usług, kultury, rozrywki i turystyki obejmie starsze osoby,
starsi ludzie staną sie głownymi odbiorcami systemu opieki społecznej i zdrowotnej,
Zdrowie publiczne jako „nauka i sztuka zapobiegania chorobą, przedłużania zycia
i promowania zdrowia, poprzez organizacje zbiorowych wysiłków społeczeństwa, opracowuje
politykę i strategię tak by ludzie mogli cieszyć sie dłuższym zyciem w zdrowiu, poczuciu
bezpieczeństwa przy czynnym udziale społeczeństwa.”
Proces starzenia prowadzi do spowolnienia procesów biologii, zmniejszenia stabilności
równowagii wewnętrznej ustroju, odporności na wewnętrzne i zewnętrzne czynniki szkodliwe.
Proces starzenia dotyczy wszystkich układów i narządów, szczególnie ukł. krążenia.
Na fizjologiczne twardnienie naczyń nakładają się patologiczne zmiany miażdżycowe,
które w konsekwencji przyczyniają się do zgonów [ miażdżyca mężczyźni ok 40 r.ż,
kobiety ok 55-60 r.ż – przez spadek poziomu estrogenów]
WIDOCZNE ZMIANY STARCZE :


 narząd RUCHU,
narząd ZMYSŁU - dalekowzroczność starcza, osłabienie słuchu, dotyku, smaku,
powonienia,
PSYCHIKA - spadek procesów poznawczych, zmiany emocjonalne, niaatrakcyjne
cechy osobowości m.in. nietolerancja, egoizm, upór, skąpstwo, rozrzutność,
niezdecydowanie, lamilność lub sztywność emocjonalna,
ZMIANY Z WIEKIEM :
- wzrasta niepełnosprawność,
- ludzią towarzyszy inwalidztwo,
- izolacja społeczna,
- brak lub oddalenie od dziecka,
- brak wsparcia społecznego,
- zbużenie i pogorszenie warunków życia,
- obawy przed utratą kierowania nad własnym życiem,
- wzrost zapotrzebowania na kwalifikowaną opiekę zdrowotną,
- pojawienie się złożonych problemów zdrowotnych,
- problemy opiekuńcze i pielęgnacyjne,
Należy dążyc do utrzymania ludzi starszych w pełni sprawności życiowej,
zdolnych do samodzielnego funkcjonowania we własnym środowisku życiowym.
W rozpoznaniu i rozwiązywaniu złożonych potrzeb zdrowotnych, środowiskowych
i społecznych osoby starszej w środowisku życia jest dokonywanie procesu Całkowitej Oceny
Geriatrycznej (COG).
COG – to wielodyscyplinarny i wielowymiarowy proces diagnostyczny zmierzający
do określenia możliwości i ograniczeń ludzi starszych w zakresie medycznym,
psychospołecznym i funkcjonalnym.
Celem COG jest opracowanie kompleksowego planu terapi i opieki długoterminowej,
co w konsekwencji pozwala na zespołowe i interdyscyplinarne realizowanie planu w sposób
dostosowany do indywidualnej sytułacji osoby starszej.
„Pielęgniarstwo osób starszych to usługa zdrowotna, która poprawia zachowania zdrowotne osób
starszych, minimalizuje i rekompensuje stany wynikające z problemów zdrowotnych
i uszkodzeń spowodowanych wiekiem, poprawiając komfort życia podopiecznych. Ponad to
przynoszą ulgę w cierpieniu i niedołędztwie, ułatwiają diagnozę i leczenie osób starszych”
MAGURE G.H
ORGANIZACJE OPIEKI :
dzienne szpitale geriatryczne, hospicja domowe, PACE, ośrodki opieki przejściowej,
oddział szpitalny, ambulatoryjna opieka geriatryczna, opieka domowa, ośrodki wsparcia
osób starszych.
REKOMENDACJE DO POLSKIEGO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD
OSOBAMI STARSZYMI :
1. Tworzenie warunków do pozostania jak najdłużej niezależnym i samodzielnym przez
zachowanie dobrego stanu zdrowia i sprawności funkcjonalnej oraz zabespiecznie
finansowego.
2. Zapewnienie osobą starszym możliwości uczestnictwa w życiu społecznym
i politycznym.
3. Zapewnienie profesjonalnej opieki zdrowotnej.
4. Edukacja o starzeniu się oraz promocja starzenia się.
TEMAT 2
Rozwiązywanie problemów osób starszych wymaga zaawansowania wielu środowisk
m.in. zdrowotne, społeczne itd. oraz instytucji.Aby pomóc osobą starszym każde państwo musi
wprowadzić swoj system opieki, określić rolę i zadania lekarza geriatry, pielęgniarki,
psychologa, terapeuty zajęciowego, rehabilitanta, pracownika socjalnego i wolontariusza.
Standardy opieki mają za zadanie określenie modelu i wzoru postępowania z osobami starszymi
i są porzadane do wprowadzania ze względu na możliwości kompleksowego podejścia do osób
starszych.
Medycyna geriatryczna zajmuje się leczeniem schorzeń osób starszych (granica 60r.ż)
Opieka powinna być wszechstronna i prowadzona przez profesjonalistów oraz promować
korzystne zachowania zdrowotne itd.
PROBLEMY OPIEKI GERIATRYCZNEJ :
 zespoły otępiennne,
zaburzenia świadomości ( majaczenie, splątanie),
 zaburzenia zachowania,
 depresja,
 stany lękowe,
zaburzenia stanu funkcjonalnego w zakresie czynnosci codziennych,
 problemy kardiologiczne,
 nietrzymanie zwieraczy,
 upadki i zasłabnięta,
 zaburzenia równowagi,
 stany po uszkodzeniu CUN,
 ostroporoza i osteomalacja
[rozmiękanie kości lub krzywica osób dorosłych}
 zmiany zwyrodnieniowe stawów,
 POCHP,



zaburzenie motoryki przewodu pokarmowego [dysfagia, biegunki,zatwardzenie],
 zaburzenia wodno – elektrolitowe,
 odwodnienie,
 narządowe następstwa tetniczej i zylnej niewydolności naczyń,
 schorzenia metaboliczne,
 zespoły pozapiramidowe,
 niedokrwistości,
 zaburznia odżywiania [jakościowe/ ilościowe],
 zmiany w obrębie jamy ustnej/ uzębienia,
 geriatryczne zespoły jatrogenne,
 uszkodzenie wzroku/słuchu,
ZASADY DZIAŁANIA W ZAKRESIE GERIATRII :

profilaktyka przedwczesnego starzenia sie i schorzen wieku starszego,
 rozpoznanie, leczenie i rehabilitacja,
 łagodzenie obiawów somatycznych,
 pomoc/edukacja chorego/rodziny,
 wsparcie psychiczne i spoleczne,
na 100tys mieszkańców powinno przypadać :
- 20 – 25 miejsc na oddziale geriatrycznym stacjonarnym,
- 15 – 25 miejsc na oddziale geriatrycznym dziennym,
- 1 poradnia geriatryczna,
ZASADY OPIEKI GERIATRYCZNEJ :


powszechność,
 dostępność,
 wzrost jakości,
 kompleksowość,
poszanowanie autonomi i godności,
HOLIZM OPIEKI GERIATRYCZNEJ :



opieka sprawowana przez grupe profesjonalistów (pielegniarka, lekarz, rahabilitant,
pracownik społeczny, psycholog itd),
aspekty edukacyjne – które pozwalają czynnie włączyć w proces leczenia rodzine
chorego i samego chorego,
w okresie terminalnym zapewnienie komfortu psychiczngo i fizycznego, przygotowanie
rodziny/ opiekunów do bycia z chorym w tym okesie,
4
Plik z chomika:
ewaaaa6754
Inne pliki z tego folderu:
 Choroba Alzheimera(1).ppt (94 KB)
choroby pęcherza moczowego u osób w podeszłym wieku.ppt (19 KB)
 choroba Alzheimera- pielęgnowanie pacjenta.ppt (44 KB)
 Miażdżyca u osób starszych.ppt (561 KB)
 Leczenie cukrzycy.ppt (681 KB)

Inne foldery tego chomika:

 Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne
Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne giełdy cm umk
 Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne giełdy cm umk
 Ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczne
 Ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczne giełdy cm umk
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download