biologiakom ó rki NUNC NATIONAL LAB BIOTEK INSTRUMENTS

advertisement
b i o l o g i a
k o m ó r k i
R&D SYSTEMS
TOCRIS
E-BIOSCIENCE
DEMEDITEC DIAGNOSTICS
WUHAN EIAAB SCIENCE
PHOENIX PHARMACEUTICALS
JACKSON
IMMUNORESEARCH
MERCK MILLIPORE
CAYMAN CHEMICAL
PERCIPIO BIOSCIENCES
ABD SEROTEC
SOUTHERN BIOTECH
SERVA
CANDOR
BIOGENEX
VECTOR LABORATORIES
BIO SB
CLONTECH
TAKARA
AMOY DIAGNOSTICS
LIFERIVER
THE BINDING SITE
PROVITRO
BIOTEK INSTRUMENTS
CAPP
GREINER BIO-ONE
NUNC
NATIONAL LAB
Szanowni Państwo,
W tym roku z dumą świętujemy 20 lat działalności firmy BIOKOM. Minione lata były czasem
doświadczeń i stabilnego rozwoju, a tegoroczny jubileusz to powód do ogromnej satysfakcji.
Współpracujemy z wieloma renomowanymi firmami i producentami sprzętu laboratoryjnego
i odczynników z całego świata. Szczycimy się tym, że większość z nich jest z nami od pierwszych
dni istnienia firmy BIOKOM – to dla nas potwierdzenie, że jesteśmy partnerem godnym zaufania.
Od 20 lat skupiamy się na współpracy z jednostkami naukowymi, diagnostycznymi i przemysłowmi.
Staramy się podążać za wymaganiami Klientów, którzy oczekują produktów mających zastosowanie
w najnowszych technikach badawczych i spełniających najwyższe standardy jakości.
Dzięki głębokiej wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu Zespołu BIOKOM możemy proponować nie
tylko same produkty, ale również profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz praktyczne i kompleksowe
rozwiązania potrzeb Klientów, których osiągnięcia od lat wskazują nam kierunek rozwoju.
Jesteśmy pewni, że nadal będziemy dotrzymywać kroku postępowi nauk, a przez to – Państwa
wymaganiom.
Nasz jubileusz jest dobrą okazją, aby podziękować Państwu za wspólne 20 lat.
Wierzymy, że nasza współpraca w nadchodzących latach będzie równie owocna.
Właściciele firmy BIOKOM
b i o l o g i a
k o m ó r k i
Spis treści
ODCZYNNIKI
immunologia/biologia komórki
R&D SYSTEMS..........
TOCRIS..........
E-BIOSCIENCE..........
DEMEDITEC DIAGNOSTICS..........
PHOENIX PHARMACEUTICALS..........
WUHAN EIAAB SCIENCE..........
JACKSON IMMUNORESEARCH..........
MERCK MILLIPORE..........
CAYMAN CHEMICAL..........
PERCIPIO BIOSCIENCES..........
ABD SEROTEC..........
SOUTHERN BIOTECH..........
SERVA..........
CANDOR..........
immunohistochemia
BIOGENEX..........
VECTOR LABORATORIES..........
BIO SB..........
biologia molekularna
CLONTECH..........
TAKARA..........
diagnostyka molekularna
AMOY DIAGNOSTICS..........
LIFERIVER..........
biochemia kliniczna
THE BINDING SITE..........
hodowle komórkowe
PROVITRO..........
..........2
..........7
..........8
..........9
..........12
..........12
..........13
..........13
..........14
..........14
..........15
..........16
..........16
..........17
..........18
..........21
..........22
..........24
..........27
..........30
..........31
..........32
..........35
APARATURA
urządzenia mikropłytkowe
BIOTEK INSTRUMENTS..........
..........36
pipety automatyczne
CAPP..........
..........41
PLASTIK LABORATORYJNY
GREINER BIO-ONE..........
NUNC..........
NATIONAL LAB..........
..........45
..........48
..........52
immunologia/biologia komórki
R&D SYSTEMS
Posiadając ponad 30-letnie
doświadczenie w produkcji
specjalistycznych narzędzi
do
badań
naukowych,
klinicznych i diagnostycznych, firma R&D Systems
jest wiodącym dostawcą na
rynku
odczynników
do
biologii komórki. Oferuje
produkty dla onkologii, endokrynologii,
glikobiologii,
immunologii oraz badań nad
układem nerwowym, proteazami, transdukcją sygnałów
i komórkami macierzystymi.
Trzon oferty firmy stanowi
szeroka gama najwyższej
jakości zestawów ELISA, w
pełni
walidowanych
dla
różnego rodzaju materiału
biologicznego, łatwych w
wykonaniu,
spełniających
niezwykle surowe kryteria
działania, oraz najszybciej
rozwijająca się linia produktów Luminex®.
Zestawy firmy R&D Systems - gwarancja jakości i powtarzalności wyników
®
Luminex® Screening i Luminex Performance - testy przeznaczone na platformy
Luminex®, umożliwiające równoczesne, ilościowe pomiary od kilku do kilkudziesięciu markerów w jednym cyklu testu
Quantikine® – kolorymetryczne zestawy kanapkowe ELISA do oznaczania ludzkich,
mysich, szczurzych i świńskich cytokin, chemokin, czynników wzrostowych, cząsteczek adhezyjnych, metaloproteinaz, kaspaz i innych cząsteczek pokrewnych.
Quantikine® HS – wysokoczułe, kolorymetryczne zestawy kanapkowe ELISA
pozwalające na badanie ludzkich cytokin. Zestawy te wykorzystują system wzmacniania barwy oparty na działaniu alkalicznej fosfatazy. Mogą być odczytywane przy
długości fali 490 nm i pozwalają na oznaczanie badanych substancji już na poziomie femtogramów.
QuantiGlo® – chemiluminescencyjne zestawy ELISA do oznaczania ludzkich
cytokin. Podwyższona czułość i jej szerszy dynamiczny zakres eliminuje potrzebę
dodatkowych rozcieńczeń.
Parameter® – kompetycyjne zestawy ELISA do pomiaru drobnocząsteczkowych
związków, jak na przykład cAMP, cGMP, NO, eikozanoidów, kreatyniny i innych.
Surveyor™ IC – mikropłytkowe zestawy do wewnątrzkomórkowego pomiaru
cząsteczek zaangażowanych w przekaźnictwo komórkowe i apoptozę.
Fluorokine® E – fluorometryczne zestawy enzymatyczne do ilościowego oznaczania całkowitej zawartości metaloproteinaz oraz ich form aktywnych.
ELISpot – Wysokoczuła technika mikropłytkowa do detekcji komórek uwalniających
cytokiny.
Cell-Based ELISA - zestawy pozwalające na jednoczesny fluorescencyjny pomiar
zarówno ufosforylowanej jak i natywnej formy białka, w tym samym dołku mikropłytki, bez potrzeby przygotowania lizatu.
DuoSet®/DuoSet® IC/DuoSet® Phospho-specific ELISA Development
Systems – zestawy wymagające samodzielnego opłaszczenia mikropłytki, zawierające przede wszystkim pary odpowiadających sobie przeciwciał oraz podstawowe
odczynniki niezbędne do stworzenia działającego zestawu. Dostępne w wersjach
2, 15 lub 15 mikropłytek.
odczynniki
ELISpot Development Modules – każdy ELISpot Development Module zawiera
wystarczającą ilość odczynników do opłaszczenia i wykorzystania pięciu 96-dołkowych mikropłytek.
2
Zestawy ELISA, firmy R&D Systems, powszechnie postrzegane są jako szybkie, łatwe do wykonania, a przy tym
precyzyjne, powtarzalne i czułe testy, umożliwiające odczyt w szerokim zakresie stężeń. Ich wysoką wiarygodność potwierdza fakt, iż są to najczęściej cytowane zestawy w literaturze specjalistycznej. Wysoka
jakość, osiągana jest poprzez kontrolę każdego parametru, na każdym etapie produkcji.
Powtarzalność
Oznaczenia dokonuje się w szeregu dwudziestu powtórzeń prób o wysokim, średnim i niskim stężeniu w celu zoptymalizowania powtarzalności dla całego dynamicznego zakresu pomiarowego zestawu, a wyniki przedstawia się jako współczynnik wariacji (CV). Precyzja w obrębie zestawu dowodzi, że wyniki są dokładne, niezależnie od miejsca próby lub kolejności nanoszenia w obrębie płytki. Precyzja odczytów pomiędzy płytkami determinuje wysoką powtarzalność zestawów
i pozwala na optymalizację długoterminowych badań przy użyciu kilku kolejnych partii odczynników. Trzy próby oznaczane są na dwudziestu różnych zestawach przez innych techników. Testy takie są przeprowadzane dla wszystkich walidowanych typów prób, a wyniki podane są w każdej specyfikacji zestawu. Współczynnik CV o wartości ≤10% uznawany jest
za akceptowalny standard.
Czułość
Minimalna wykrywalna ilość substancji badanej oznaczana jest
doświadczalnie, poprzez sumowanie dwóch odchyleń standardowych w stosunku do średniej wartości gęstości optycznej
(OD) dwudziestu powtórzeń zerowego standardu i kalkulacją
odpowiadających stężeń. Obrazuje to najniższe stężenie rozróżnialne od zera. Minimalna wykrywalna dawka dla każdego zestawu podana jest w jego opisie. Zestawy Quantikine® są optymalizowane, by zapewnić możliwie wysoki sygnał próby i niskie tło.
Efektem tego jest wysoka czułość, co daje elastyczność w
oznaczaniu cytokin, których typowe stężenia są zazwyczaj niskie.
zakres
dynamiczny
Zakres dynamiczny
Jest zakresem stężeń, w obrębie którego wyniki są w pełni
powtarzalne. Wartości, które lokują się poniżej pierwszego
nie-zerowego standardu lub poniżej progu detekcji nie są tak
wiarygodne, jak te, w obrębie zakresu dynamicznego.
czułość
Specyficzność
Każdy zestaw wykazuje bardzo wysoką specyficzność względem oznaczanej substancji. Niezależnie od tego, jest
poddawany również dodatkowym testom wykrywającym jakiekolwiek reakcje krzyżowe. Do tego celu wykorzystuje się
wysoko stężone roztwory cytokin, czynników wzrostu i rozpuszczalnych receptorów. Znane reakcje krzyżowe przedstawione są w instrukcjach zestawów.
odczynniki
Interferencje
Ten sam panel cytokin, czynników wzrostu i rozpuszczalnych receptorów jest dodawany do kontroli średniego zakresu,
by uwidocznić jakiekolwiek zakłócenia w oznaczaniu próby. Kompletna lista związków przetestowanych wraz z ich poziomem interferencji publikowana jest w specyfikacji każdego zestawu Quantikine.
3
Kalibracja
Stężenie badanego czynnika w próbce odczytywane jest bezpośrednio z krzywej standardowej, jako wynik przekształcenia wartości gęstości optycznej na masę w jednostce objętości. Tym samym masa standardu białka bezpośrednio
wpływa na otrzymane wyniki. Stężenia kalibratorów kontrolnych oznaczane są na podstawie analizy aminokwasów
rekombinowanych białek wysokiej czystości. Aby umożliwić porównanie wyników uzyskanych zestawami Quantikine
z innymi, wyniki powinny być zamienione na powszechnie używane jednostki uniwersalne. W specyfikacji każdego zestawu uwzględniona jest konwersja do wartości standardu referencyjnego NIBSC/WHO lub NIH, jeśli takowy jest dostępny.
Optymalizacja rozcieńczalnika
Jako że stężenia poszukiwanego czynnika w próbie mogą być odczytane tylko z porównania ze standardem białkowym,
dlatego ważne jest, by białko to reagowało w środowisku zestawu w ten sam sposób jak próba. Standard białkowy
przygotowany w prostym wysalającym rozcieńczalniku nie zachowa się jak białko w czystej próbie surowicy. Zestawy
Quantikine oferują wybór rozcieńczalników do tworzenia krzywej standardowej, które imitują próby osocza. Typowo,
stosowanie RD5 jest rekomendowane do mierzenia prób supernatantów hodowli komórkowych, a RD6 do pomiarów
prób osocza i plazmy. Składy tych rozcieńczalników są zoptymalizowane w zależności od badanej substancji. Zestawy
mogą także zawierać rozcieńczalnik, który dodaje się do wszystkich dołków przed naniesieniem standardu lub próby. Taki
rozcieńczalnik jest zoptymalizowany dla każdego zestawu by uniknąć fałszywie pozytywnych i negatywnych odczytów
związanych z interferencjami ze strony komponentów osocza.
odczynniki
4
Porównanie liniowości
trzech zestawów ELISA
2000
R&D Systems
Stężenie s FA S (p g/mL)
Liniowość rozcieńczeń
Rozcieńczenia powinny zawsze nawiązywać do tych
samych końcowych stężeń czynnika badanego w próbie.
Jest to rozumiane jako liniowość zestawu, którą mogą
zakłócać czynniki interferujące chyba że, zestaw jest
specjalnie stworzony by pomijać te efekty. Używając
rozcieńczalników dostępnych w zestawie generujemy serię
rozcieńczeń w ramach dynamicznego zakresu zestawu,
dla każdego rodzaju próby i czynnika badanego. Wyniki te
są wyrażane jako procent wartości obserwowanych w
porównaniu do oczekiwanych. Wartości pomiędzy 90-110%
pokazują dobrą liniowość zestawu. W każdej ulotce podana
jest średnia wartość i zakres procentowej liniowości dla
wszystkich walidowanych rodzajów prób. Nie jest przedstawiana liniowość wyznaczona przez regresję. Odpowiednia
wartość r2 odwzorowuje korelację wartości, nawet wtedy,
gdy nachylenie krzywej wskazuje na nieścisłości. Innymi
słowy, kiedy rozcieńczenia nie są liniowe, ale nieregularności są zgodne (konsekwentne), wartość r2 jest właściwa.
1000
inny produce nt 1
inny produce nt 2
2
r = 0,999
10 0
r2= 0,982
r2= 0,997
10
bez
rozcieńczenia
1: 2
1: 4
1: 8
Rozcieńczenie próbki
Oczekiwane wartości prób
Każdy zestaw testowany jest dla prób natywnych, a otrzymane wyniki umieszczane są w specyfikacji zestawu. Informacje te mogą być wykorzystane do wyboru współczynnika rozcieńczeń badanych prób, oraz pokazują, że zestaw
pozwala na oznaczanie naturalnego jak i rekombinowanego białka. Wyniki poniżej najniższego standardu
nie są uwzględniane. Pokazane wartości mają charakter jedynie informacyjny, a każde laboratorium powinno samodzielnie opracować własne zakresy referencyjne.
Produkty marki R&D Sytems umożliwiają również pomiary wielomarkerowe. Szybkie, jakościowe bądź ilościowe oznaczanie białek możliwe jest min. na analizatorze Luminex® lub za pośrednictwem membranowych
zestawów Proteome Profiler™, które nie wymagają żadnej platformy sprzętowej.
Zestawy Proteome Profiler™
Proteom Profiler™ to bardzo wydajne narzędzie do
równoczesnego pomiaru względnego poziomu do
120 białek w jednej próbce. Zestawy dostępne są
w formacie macierzy umieszczonej na membranach nitrocelulozowych. Idealnie nadają się one
do profilowania szerokiego zakresu białek, w małej
liczbie próbek z zastosowaniem standardowej
detekcji chemiluminescencyjnej.
A
B
Przykładowe zastosowanie - indukcja oraz inhibicja fosforylacji
kinaz w komórkach T47D. W doświadczeniu użyto hodowlę
kontrolną linii komórkowej ludzkiego raka sutka T47D oraz
komórki traktowane rekombinowanym ludzkim EGF przez 15
minut, lub EGF po wstępnej 2 godzinnej inkubacji z inhibitorami
MEK: PD 0325901, PD 98059, SL 327lub U0126. Status fosforylacji
określono za pośrednictwem zestawu Proteome Profiler Human
Phospho-Kinase Array.
Skan membrany znakowanej chemiluminescencyjnie po ekspozycji wobec kliszy RTG (A). Histogram uzyskany z pomiarów gęstości
pikseli (B)
odczynniki
Zestawy oferują wygodny sposób pomiaru wielu
czynników w jednej próbce. Istnieje możliwość
pomiaru zarówno czynników zewnątrzkomórkowych i wewnątrzkomórkowych. Przeciwciała
pierwotne immobilizowane są w duplikatach na
membranie nitrocelulozowej. Wykonanie oznaczeń
nie wymaga żadnego specjalistycznego sprzętu,
ponad ten używany do zbierania danych z western
blotu. Użycie zestawów Proteome Profiler™ daje
pewny i szybki wynik odpowiadający dziesiątkom
western blotów.
5
Zestawy Luminex® Screening i Luminex® Performance
Zestawy Luminex® są dedykowane do współpracy z platformami Luminex® umożliwiającymi równoczesny pomiar od kilku
do kilkuset markerów w jednym cyklu testu. Technologia Luminex® opiera się na wykorzystaniu mikrokulek polistyrenowych lub magnetycznych. Mikrokulki te (ang. beads) są wewnętrznie wyznakowane barwnikiem fluorescencyjnym, który
stanowi widmowy adres danej mikrokulki. Na ich powierzchni immobilizowane są przeciwciała, specyficzne dla konkretnych antygenów i pozwalające na wychwytywanie poszukiwanych markerów w badanym materiale. Analizatory Luminex®
wykorzystują technologię cytometrii przepływowej lub techniki obrazowania do identyfikacji mikrokulek, a także do detekcji
emisji fluoroforu (np. PE) ze względu na obecność oznaczanych cząsteczek. Analiza, polega na przepuszczeniu przez
cienką kapilarę pojedynczych mikrokulek. Przy pomocy jednej wiązki lasera identyfikuje się ich kolor, a tym samym rodzaj
badanego antygenu. Druga wiązka światła lasera wzbudza fluorescencję
w znaczniku przyłączonym do przeciwciał II-rzędowych. W przypadku
systemów Luminex® wykorzystujących mikrokulki magnetyczne; magnes
w analizatorze rejestruje i przytrzymuje superparamagnetyczne
mikrocząstki w monowarstwie na dnie dołka. Dwie odrębne spektralnie
diody emitujące światło (LED) oświetlają kulki. Jedna dioda identyfikuje,
która substancja jest wykrywana, a druga dioda określa wielkość sygnału
pochodzącą z PE. Każdy dołek jest zapamiętywany przez kamerę CCD.
Technologia Luminex umożliwia równoczesną, wielomarkerową analizę w
każdym dołku płytki 96-dołkowej. Pomiar odbywa się w bardzo małej
objętości próbek. Jest to najszybsza technika pozwalająca na stworzenie
precyzyjnego profilu badanej próbki, przy jednoczesnym zachowaniu
wysokiej dokładności i powtarzalności pomiarowej (dot. zestawów
Luminex® Performance Assays)
odczynniki
Luminex® Performance Assays
Luminex® Performance Assays to zestawy gwarantujące najbardziej
dokładny i powtarzalny pomiar, jaki obecnie umożliwia technologia
Luminex. Precyzję pomiaru gwarantują tu specjalnie dobrane i zoptymalizowane zestawy rozcieńczalników, które w zależności od wybranego panelu umożliwiają jednoczesny pomiar do 22 markerów. Dostępnych
jest wiele predefiniowanych paneli, które mogą być zamawiane w całości
lub jako zestaw kilku markerów w obrębie danego panelu.
Zestawy typu Performance pracują z bardzo szerokim wachlarzem
próbek, takich jak: supernatanty hodowli komórkowych, surowica,
osocze, mocz, ślina, i mleko.
6
Luminex® Screening Assays
Luminex® Screening Assays to zestawy oferujące najszerszy wybór
markerów na platformę Luminex. Materiałem badanym mogą być supernatanty hodowli komórkowych, surowica lub osocze. Wykorzystanie
uniwersalnego rozcieńczalnika umożliwia równoczesne oznaczanie do 40
ludzkich biomarkerów. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania dowolnego panelu stosownie do swoich potrzeb z listy ponad 250 dostępnych
markerów. Wybrane zestawy mikrokulek dostarczane są w postaci wstępnie zmieszanych, gotowych do użycia zestawów.
Zalety zastosowania zestawów Luminex®
firmy R&D Systems
• największa elastyczność w doborze markerów
• najszybsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie
do oznaczania wielu markerów jednocześnie
• definiowanie indywidualnego panelu on-line,
za pośrednictwem intuicyjnej strony internetowej producenta
Korzyści zastosowania zestawów Luminex® marki R&D Systems
• efektywniejsza alternatywa dla testów
immunoenzymatycznych
• badanie oddziaływań typu ligand-receptor
• ilościowy wymiar badań skryningowych
• skrócenie czasu i zmniejszenie nakładu
pracy w stosunku do tradycyjnej metody ELISA
• znaczące zwiększenie efektywności wykonywanych oznaczeń
• redukcja kosztów pojedynczego oznaczenia
immunologia/biologia komórki
TOCRIS
Tocris Bioscience jest czołowym dostawcą substancji aktywnych biologicznie, wykorzystywanych w farmacji, pracach
naukowo-badawczych i badaniach laboratoryjnych. W ofercie firmy znajduje się unikatowa kolekcja innowacyjnych
produktów - od najnowszych licencjonowanych substancji, do starszych, powszechnie używanych standardów biochemicznych. Katalog produktów liczy ponad 3000 substancji, między innymi: ligandy GPCR, fotolabilne prekursory ligandów,
neuroprzekaźniki, modulatory kanałów jonowych, receptory jądrowe, receptory siedmiotransbłonowe, inhibitory sygnalizacji,
toksyny etc. Wysoka pozycja firmy na rynku biochemicznym, jest w dużej mierze zasługą niezrównanej jakości oferowanych wyrobów. Wszystkie produkty posiadają certyfikat wysokiej czystości, zwykle powyżej 99%, potwierdzany HPLC. Aby
zapewnić najwyższą jakość i spełnić rygorystyczne normy, produkty poddaje się wielu innym dodatkowym analizom.
Stosowane są w tym celu m. in. cienkowarstwowa chromatografia cieczowa, spektroskopia magnetycznego rezonansu
jądrowego, spektrometria masowa i inne mikroanalizy.
Bombina orientalis - Kumak dalekowschodni. Źródło bombezyny
Allium ursinum - Czosnek niedzwiedzi.
Źródło allicyny.
Bombina orientalis
Kumak dalekowschodni
Allium ursinum
Czosnek niedzwiedzi
Euphorbia splendens
Wilczomlecz okazały
Plumbago auriculata
Ołownik uszkowaty
Colchicum autumnale
Zimowit jesienny
Ameerega bilingua
Jeden z gatunków drzewołazów
Euphorbia splendens - Wilczomlecz
okazały. Źródło czynników przeciwzapalnych.
Plumbago auriculata - Ołownik
uszkowaty. Źródło plumbaginy.
Colchicum autumnale - Zimowit
jesienny. Źródło kolchicyny.
Ameerega bilingua - dawniej Epipedobates bilinguis – jeden z gatunków
drzewołazów. Źródło szeregu biologicznie aktywnych związków chemicznych, z
których znaczna część to silne toksyny z
grupy alkaloidów.
odczynniki
7
immunologia/biologia komórki
E-BIOSCIENCE
odczynniki
e-Bioscience oferuje bardzo
szeroką gamę produktów
dedykowanych badaniom
naukowym oraz diagnostycznym. Jako jeden ze światowych
liderów w zakresie cytometrii przepływowej zapewnia
kompleksową i innowacyjną
ofertę przeciwciał, fluorochromów i odczynników dla immunologii, onkologii, biologii komórki
oraz biologii komórek macierzystych. Firma specjalizuje się
również w produkcji zestawów
ELISA oraz wieloparametrowych systemów detekcyjnych (ProcartaPlex™), służących do wykrywania immunomodulatorów ludzkich i zwierzęcych, w tym cytokin i cząsteczek
adhezyjnych. Pełna gama
produktowa obejmuje narzędzia
do badań w dziedzinie alergologii, chorób autoimmunologicznych, chorób układu krążenia,
infekcji, stanów zapalnych,
odporności, biologii przeszczepów, badań nad rakiem, apoptozą, metabolizmem kostnym
i wieloma innymi.
8
Instant ELISA™ - zestawy zapewniające wyjątkową wydajność przy minimalnym
nakładzie czasu i wysiłku. Procedura zestawu jest istotnie skrócona i w praktyce sprowadza się jedynie do naniesienia badanych próbek do odpowiednich dołków, jednej
inkubacji i jednego płukania, ponieważ zarówno standardy, przeciwciała wtórne, streptawidyna znakowana HRP i rozcieńczalnik próbek są już obecne w dołkach. Ponadto cała
96-dołkowa płytka przeznaczona jest na próbki, gdyż standardy (niewymagające
rozcieńczeń) do wyznaczenia krzywej standardowej dostarczane są w ramce z osobnymi
dołkami.
InstantOne™ ELISA - zestawy oparte na zmodyfikowanej „kanapkowej” metodzie ELISA.
Większą elastyczność, łatwość przygotowania oraz skrócenie czasu wykonania testu
uzyskano poprzez zastosowanie opatentowanych rozwiązań. Umożliwiają one dodanie
próbek oraz odczynników reakcyjnych w tym samym czasie, ograniczając procedurę do
jednej inkubacji oraz jednego płukania. InstantOne™ dzięki wykorzystaniu nieopłaszczonych płytek pozwala na oznaczenie całkowitych i ufosforylowanych cząsteczek danej
rodziny lub szlaku komórkowego za pomocą jednej płytki już w około godzinę.
Platinum ELISA - kompletne zestawy ELISA do analizy cytokin, chemokin i wielu innych
rozpuszczalnych oraz wewnątrzkomórkowych markerów w materiale ludzkim,
mysim, szczurzym, małpim i świń. Rygorystyczne warunki produkcji i kontroli jakości
gwarantują najwyższą jakość wykonywanych badań.
High Sensitivity ELISA - zestawy wysokoczułe, umożliwiające oznaczanie bardzo
niskich stężeń wybranych markerów w surowicy, osoczu i supernatantach hodowli
komórkowych.
Ready-SET-Go!™ - starannie dobrane pary przeciwciał do opłaszczenia płytki
i detekcji markera, substrat TMB oraz dodatkowe bufory do samodzielnego przygotowania zestawu ELISA stanowią tanią i wydajną alternatywę dla kompletnych zestawów klasy Platinum.
ProcartaPlex™ - wieloparametrowe systemy detekcyjne wykorzystujące technologię
Luminex® xMAP. Zasada działania oparta jest na zastosowaniu opłaszczonych kulek
(beads) magnetycznych lub polistyrenowych. Testy te są nieocenionym narzędziem
w bardzo szczegółowych badaniach systemów biologicznych, składających się z sieci
powiązanych ze sobą cytokin oraz chemokin. Systemy detekcyjne ProcartaPlex™
stworzone zostały tak, aby w prosty i szybki sposób umożliwić ilościowe oznaczenia aż do
50 białek jednocześnie. Dostępne są w kilku formatach, zarówno dla materiału ludzkiego
i zwierzęcego. Testy przystosowane są do pracy na trzech urządzeniach: MAGPIX®,
Luminex 100®/200® oraz FLEXMAP® 3D™.
immunologia/biologia komórki
DEMEDITEC DIAGNOSTICS
DEMEDITEC Diagnostics jest dostawcą zestawów diagnostycznych z blisko 30 letnią tradycją. Nabyte w tym czasie
doświadczenie jest gwarancją wysokiej jakości produktów i serwisu, czego potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty:
EN ISO 9001, EN ISO 13485 oraz GMP. Szeroka oferta testów ELISA, RIA, IRMA, a także szybkich testów PCR obejmuje m.in.
obszary immunologii, chorób autoimmunologicznych, alergologii, nietolerancji pokarmowych, endokrynologii, biologii rozrodu,
markerów nowotworowych czy też chorób zakaźnych. Należy również pamiętać o coraz bogatszym dziale diagnostyki
weterynaryjnej. Odbiorcami oferty są prywatne laboratoria, szpitale, uniwersytety, instytuty naukowe oraz firmy farmaceutyczne.
Choroby autoimmunologiczne
Jedną z zasadniczych cech układu odpornościowego jest jego zdolność
do rozpoznawania i reagowania na obce antygeny, przy zachowaniu
tolerancji w stosunku do własnych antygenów. Utrata tej tolerancji powoduje reakcje immunologiczne przeciwko własnym antygenom. Takie
reakcje nazywane są autoimmunizacją, a wywoływane choroby określa
się chorobami autoimmunologicznymi.
Klasa
przeciwciał
ANA Profile
ELISA
Nr kat.
Testy
Czas inkubacji
Zakres testu
Czułość
Objętość
próbki
Typ próbki
Substrat
DE7010
96
1 h 5 min
Cut-off
diagn. 95.5 %
10 µl
surowica, osocze
TMB 450 nm
ANCA Profile
ELISA
DE7040
96
1 h 5 min
Cut-off
diagn. 90.2 %
10 µl
surowica, osocze
TMB 450 nm
Cardiolipin Ab
ELISA
IgA
ELISA
IgG/IgM
ELISA
IgA/IgG/IgM
DE7290
DE7300
DE7310
96
96
96
1 h 5 min
1 h 5 min
1 h 5 min
7.5 - 120 U/ml
IgG: 7.5 - 120 U/ml;
IgM:
80U/ml
U/ml
3.35- -90
1 U/ml
IgG: 1 U/ml;
IgM:10.5
U/ml
U/ml
10 µl
10 µl
10 µl
surowica, osocze
surowica, osocze
surowica, osocze
TMB 450 nm
TMB 450 nm
TMB 450 nm
Rheumatoid Factor
ELISA
IgA
ELISA
IgG
ELISA
IgM
ELISA
IgA/IgG/IgM
DE7630
DE7640
DE7650
DE7660
96
96
96
96
1 h 5 min
1 h 5 min
1 h 5 min
1 h 5 min
15 - 500 U/ml
15 - 500 U/ml
15 - 500 IU/ml
15 - 500 U/ml
1 U/ml
1 U/ml
1 IU/ml
1 U/ml
10 µl
10 µl
10 µl
10 µl
surowica, osocze
surowica, osocze
surowica, osocze
surowica, osocze
TMB 450 nm
TMB 450 nm
TMB 450 nm
TMB 450 nm
Metoda
Choroby zakaźne
odczynniki
Rozwój choroby zakaźnej obejmuje złożone interakcje między mikrobami,
na przykład bakteriami, wirusami, pasożytami lub grzybami, a gospodarzem. Na kluczowe etapy składają się wprowadzenie patogenu,
inwazja i kolonizacja tkanek gospodarza, unikanie odporności gospodarza oraz uszkodzenia tkanek lub upośledzenia funkcjonalne.
Dział chorób zakaźnych obejmuje ponad 100 testów do identyfikacji
blisko 50 różnych patogenów.
9
Alergie i nietolerancje pokarmowe
Przesiewowe testy na nietolerancje pokarmowe są ilościowymi
testami immunoenzymatycznymi (ELISA) umożliwiającymi szybkie,
czułe i niezawodne wykrywanie przeciwciał IgG4 swoistych dla
antygenów pokarmowych w celu identyfikacji potencjalnych nietolerancji pokarmowych. Każdy zestaw zawiera wszystkie odczynniki
potrzebne do wykonania testu. Poza dwoma podstawowymi zestawami zawierającymi zdefiniowane panele 20 lub 88 antygenów, producent oferuje możliwość przygotowania indywidualnego profilu testu,
wybierając układ antygenów z ponad 400 dostępnych.
Metoda
Nr kat.
Testy
Czas inkubacji
Zakres testu
Czułość
Objętość próbki
Typ próbki
Substrat
25 µl
surowica, osocze
pNPP 405 nm
100 µl
surowica, osocze
pNPP 405 nm
10 µl
surowica, osocze
TMB 450 nm
IgG4 Screen Nutritional
ELISA
DE40496
96
2 h 30 min
0.35 - 17.5 U/ml
ELISA
DE40188
96
2 h 30 min
0.35 - 100 U/ml
DEIGE02
96
45 min
5 - 1,000 IU/ml
zależnie od
antygenu
zależnie od
antygenu
Total IgE
ELISA
0.8 IU/ml
Bezpieczeństwo żywności
Zestawy ELISA przeznaczone do analizy żywności zapewniają wysoką czułość i wiarygodność wyników przy niewielkich
nakładach finansowych. W ofercie dostępne są zestawy umożliwiające wykrywanie: mykotoksyn, alergenów, antybiotyków, witamin oraz histaminy. Dodatkowo producent oferujemy kolumny powinowactwa immunologicznego (IAC)*, które
służą do oczyszczania i koncentracji próbek przed późniejszymi analizami.
Mykotoksyny
Aflatoksyna B1
Aflatoksyna M1
Deoksyniwalenol
Antybiotyki
Chloramfenikol
Penicylina
Straptomycyna
odczynniki
Witaminy
10
Kwas foliowy
Witamina B12
Witamina H (Biotyna)*
Fumonizyna
Zearalenon
Toksyna T-2
Alergeny
Migdał
Beta-laktoglobulina
Kazeina
Nerkowiec
Skorupiaki (Tropomiozyna)
Białko jaja
Ryba (Parwalbumina)
Gluten/Gliadyna
Orzech laskowy
Łubin
Lizozym
Mleko
Musztarda
Owalbumina
Orzech ziemny
Orzesznik jadalny
Pistacja
Sezam
Soja
Orzech włoski
Badanie śliny – niezawodna metoda oznaczenia hormonów
steroidowych
Dokładny pomiar stężenia hormonów jest ważny dla prawidłowej
oceny równowagi hormonalnej i funkcji wydzielania wewnętrznego.
Tradycyjnie pomiaru dokonuje się we krwi/surowicy/osoczu, jednak
kilka hormonów można analizować również w ślinie.
Metoda ta posiada wiele zalet:
• zapewnia oznaczenie wyłącznie wolnej (aktywnej) frakcji hormonu
• zapewnia wysoką wartość diagnostyczną
(materiał wolny od metabolitów)
• umożliwia bezbolesne i nieinwazyjne pobieranie materiału,
możliwe w każdym miejscu i o każdym czasie
• daje możliwość wielokrotnego pobierania materiału
w krótkich odstępach czasu
• zapewnia wysoką stabilność materiału badanego
Diagnostyka weterynaryjna
Dział diagnostyki weterynaryjnej obejmuje szereg testów immunologicznych do badań m.in. szczurów, myszy, psów, kotów, bydła, koni i świń.
Dodatkowo ofertę poszerzają ludzkie testy do oznaczenia hormonów
steroidowych, które ze względu na fakt, iż struktura tych hormonów jest
taka sama u wszystkich gatunków, mogą być z powodzeniem wykorzystywane dla materiału zwierzęcego. W takiej sytuacji bezwzględnie
zaleca się przeprowadzenie etapu ekstrakcji próbki przed testem, co
chroni przed efektem matrycy. Aby uniknąć dodatkowego etapu
ekstrakcji, alternatywnie można dokonać pomiaru wolnej frakcji hormonów steroidowych w próbce śliny, przy użyciu zestawów walidowanych
specjalnie dla tego materiału.
Czas inkubacji
Zakres testu
Czułość
Objętość
próbki
Typ próbki
Substrat
Testosterone rat/mouse
ELISA
DEV9911
96
1 h 30 min
0.1 - 25 ng/ml
0,066 ng/ml
10 µl
surowica, osocze
TMB 450 nm
Corticosterone rat/mouse
ELISA
DEV9922
96
2 h 30 min
15 - 2,250 ng/ml
4.5 ng/ml
10 µl
surowica, osocze
TMB 450 nm
Estrone-3-Sulfate equine
ELISA
DEV9933
96
2h
5 - 1,000 ng/ml
0.14 ng/ml
20 µl
surowica
TMB 450 nm
Prolactin canine
ELISA
DEV9944
96
3 h 30 min
2.5 - 80 ng/ml
0.4 ng/ml
25 µl
surowica
TMB 450 nm
TSH canine
ELISA
DEV9955
96
2 h 30 min
0.15 - 4 ng/ml
0.01 ng/ml
100 µl
surowica, osocze
TMB 450 nm
Prolactin rat
ELISA
DEV9966
96
3 h 30 min
5 - 80 ng/ml
0.6 ng/ml
25 µl
surowica
TMB 450 nm
TSH rat
ELISA
Nr kat.
DEV9977
96
20 h 30 min
2.5 - 80 ng/ml
0.1 ng/m
25 µl
surowica
TMB 450 nm
Progesterone rat/mouse
ELISA
DEV9988
96
1 h 30 min
0.4 - 100 ng/ml
0.04 ng/ml
25 µl
surowica, osocze
TMB 450 nm
Estradiol rat
ELISA
DEV9999
96
3 h 30 min
5 - 1,280 pg/ml
2.5 pg/ml
75 µl
surowica
TMB 450 nm
Insulin rat
ELISA
DEV8811
96
2 h 30 min
0.156 - 10 ng/ml
0.093 ng/ml
50 µl
surowica, osocze
TMB 450 nm
odczynniki
Testy
Metoda
11
immunologia/biologia komórki
PHOENIX PHARMACEUTICALS
WUHAN EIAAB SCIENCE
Phoenix Pharmaceuticals w trakcie wieloletniej pracy
laboratoriów badawczo-rozwojowych, stworzył wysokiej jakości
narzędzia do badania peptydów odgrywających istotną rolę
w otyłości, cukrzycy, chorobach układu krążenia oraz procesach
nowotworzenia. Głównymi produktami oferowanymi przez producenta są syntetyczne peptydy i ich biblioteki, a także przeciwciała
oraz zestawy immunologiczne. Peptydy dostępne są zarówno
w formie wolnych cząsteczek, jak i znakowanych fluorescencyjnie (FITC, rodamina, FAM, Cy3, Cy5), radioaktywnie (I-125, tryt)
lub za pomocą biotyny. Rygorystyczne standardy kontroli
jakości stosowane przez producenta są gwarantem wysokiej
czystości uzyskiwanych produktów. Oferowane biblioteki
peptydowe pozwalają na identyfikację nieznanych receptorów
błonowych, receptorów sprzężonych z białkami G, kanałów
jonowych, czy enzymów sygnalizacji wewnątrzkomórkowej.
Phoenix Pharmaceuticals jest znany jako dostawca najbardziej
kompleksowej oferty przeciwciał do immunohistochemii,
skierowanych przeciwko peptydom ludzkim i zwierzęcym.
Firma oferuje również bogaty panel testów immunologicznych,
w obrębie którego istnieje możliwość wyboru wśród zestawów
ELISA, RIA oraz Western Blot i Dot Blot.
Leptyna – białko wydzielane głównie przez
komórki tłuszczowe (adipocyty) odgrywające
rolę w regulacji pobierania pokarmu i gospodarki energetycznej organizmu. Ponieważ zaburzenia wytwarzania tego hormonu bądź niewrażliwość receptorów dla tego hormonu prowadzi
często do nadwagi i otyłości, leptyna jest przedmiotem zainteresowania wielu prac badawczych.
odczynniki
Wuhan EIAab Science to prężnie działająca firma biotechnologiczna zaangażowana w badania i rozwój produktów wykorzystywanych w dziedzinie nauk przyrodniczych. Stosując zaawansowane techniki molekularne, takie jak
rekombinacja genetyczna, immunochromatografia, czy techniki znakowania, tworzy produkty na najwyższym poziomie jakościowym, ściśle zgodnym z wewnętrznymi i zewnętrznymi standardami. Firma wyróżnia się bardzo szeroką i nieustannie
wzbogacaną ofertą. Szybko dostosowuje się do aktualnie panujących trendów, wprowadzając każdego miesiąca kolejne
unikatowe produkty, niezbędne do badań nad najnowszymi odkryciami naukowymi. Producent dostarcza zestawy ELISA,
CLIA oraz przeciwciała, mające zastosowanie w badaniach na materiale ludzkim, szczurzym, mysim oraz wykorzystywane
w nieco mniej popularnych badaniach królików, bydła, kaczek, kurcząt, świń, koni, ryb, świnek morskich, małp, a także
roślin. O bogactwie oferty świadczy fakt możliwości wyboru wśród kilku tysięcy testów ELISA, co czyni z Wuhan EIAab
Science idealnego partnera w innowacyjnych projektach badawczych. Szeroki wachlarz produktów, wysoka jakość oraz
elastyczność oferty sprawiają, że firma zdobywa coraz większe uznanie na polskim rynku.
12
immunologia/biologia komórki
JACKSON IMMUNORESEARCH LABORATORIES
MERCK MILLIPORE
Jackson Immunoresearch Laboratories specjalizuje się w produkcji i koniugacji, oczyszczonych metodą powinowactwa, przeciwciał wtórnych oraz oczyszczonych immunoglobulin. Dedykowane są one przede wszystkim dla uniwersyteckich
pracowni naukowych i instytutów badawczych działających w obszarze biomedycznym. Dostępne tu przeciwciała zarówno
wolne jak i znakowane przeznaczone do immunofluorescencji, cytometrii przepływowej, immunoblotingu, hybrydyzacji
in situ, metod immunoenzymatycznych, oferowane są w trzech podstawowych formatach: jako całe immunoglobuliny,
fragmenty F(ab')2, lub fragmenty Fab. Lista dostępnych fluorochromów jest bardzo bogata i zawiera zarówno znaczniki
tradycyjne typu FITC, Rodamina, Cy3 jak i nowoczesne typu Alexa Fluor®. Ofertę uzupełnia bogaty wybór wolnych chromogenów, surowic i immunoglobulin ludzkich, zwierzęcych oraz przeciwciała znakowane złotem koloidalnym do mikroskopii
elektronowej.
Włókna nerwowe gruczołów potowych
skóry. PGP-anty-królicze Cy2 (zielony),
CD44-anty-szczurze Cy3 (czerwony),
kolagen IV-anty-kozie Cy5 (niebieski).
Autorzy: Brian McAdams i William
Kennedy, University of Minnesota.
Niedojrzałe
astrocyty
hipokampa
myszy
P10.
Nestyna-anty-kurze
Alexa 488 (zielony), DAPI (niebieski).
Autorzy:
Carlyn
Martina-Mamber,
Elly M. Hol - Netherlands Institute for
Neuroscience.
Nabłonek powierzchniowy kosmków jelita
czczego. Ulex-biotyna-Streptawidyna Cy5
(niebieski), GIP-anty-kozie Cy2 (zielony),
tubulina-anty-mysie Cy3 (czerwony). Autorzy: Brian McAdams i William Kennedy,
University of Minnesota.
Komórki neuroendokrynne kosmków
jelita czczego. Synaptofizyna-anty-mysie
Cy2 (zielony), kolagen IV-anty-kozie
Cy5 (niebieski). Autorzy: Brian McAdams i William Kennedy, University of
Minnesota.
odczynniki
Merck Millipore kontynuuje ofertę uznanych, a nieistniejących już producentów - Chemicon i Upstate. Jest to bogata oferta
odczynników do neurobiologii i biologii komórki, zwłaszcza do badań nad cyklem komórkowym (w tym apoptozy)
i transdukcją sygnału komórkowego, a także odczynników do badań komórek macierzystych. Obok długiej listy zestawów
ELISA do różnych aplikacji i przeciwciał, skierowanych przeciwko neurotrofinom, neurotransmiterom, transporterom
i receptorom komórek, białkom cytoszkieletu oraz białkom macierzy (np. metaloproteinazom), cząsteczkom adhezyjnym
(np. integrynom), markerom nowotworowym, hormonom i białkom osocza, firma oferuje także media do hodowli komórek
macierzystych. Unikalnym elementem oferty są odczynniki do badania kinaz i analizy szlaków metabolicznych - przeciwciała
skierowane przeciwko kinazom, inhibitory i substraty kinaz.
13
immunologia/biologia komórki
CAYMAN CHEMICAL COMPANY
PERCIPIO BIOSCIENCES
Cayman Chemical Company jest producentem narzędzi biochemicznych wykorzystywanych przez naukowców na
całym świecie do badania procesów nowotworzenia, procesów neurobiologicznych i endokrynologicznych, metabolizmu
azotowego, apoptozy, stresu oksydacyjnego i innych. Firma dostarcza ponad 6 tysięcy biochemikaliów w tym lipidy,
kwasy tłuszczowe, enzymy i przeciwciała. Specjalizuje się również w produkcji zestawów immunoenzymatycznych
oferując ponad 200 testów do oznaczania poziomu eikozanoidów, wolnych rodników, cyklicznych nukleotydów oraz
hormonów. Cayman Chemical Company mając ponad 30 letnie doświadczenie gwarantuje jakość produktów odpowiadającą najwyższym standardom w badaniach naukowych i innych projektach badawczych. Pełna oferta obejmuje poniższe
substancje, a także zestawy i przeciwciała do oznaczania tych substancji.
• cyklooksygenazy
• cytochromy
• fosfolipazy
• kwasy tłuszczowe
• leukotrieny
• lipidy / fosfolipidy
• lipooksygenazy
• oksylipiny
• prostaglandyny
• kanabinoidy
• eikozanoidy
• tromboksany
• receptory jądrowe
• markery stresu oksydacyjnego
• markery endokrynologiczne
• markery nowotworowe
• markery neurochemiczne
• markery transdukcji sygnałów
• azotany / azotyny
• priony
• roślinne czynniki wzrostowe
• agoniści / antagoniści receptorów
odczynniki
Percipio Biosciences (dawniej Oxis Research) to czołowy producent zestawów przeznaczonych do badania stresu oksydacyjnego. Wolne rodniki i reaktywne cząsteczki tlenowe (ROS) produkowane są każdego dnia w wyniku normalnych procesów
aerobowych w organiźmie. Od lat naukowcy prowadzą badania próbując poznać rolę i zrozumieć wpływ wolnych rodników na żywe organizmy. Dzisiaj wiadomo, że naturalnie występujące systemy antyoksydacyjne takie jak: SOD (superoxide
dismutase), GSH (glutathione), czy katalazy, funkcjonują aby neutralizować oksydacyjne skutki ROS. Wzrost produkcji
ROS i / lub defekty naturalnych systemów antyoksydacyjnych mogą powodować stany stresu komórkowego spowodowanego nadmiernym utlenieniem (oxidative stress). Ten stan może wystąpić w odpowiedzi na starzenie się organizmu, stan
chorobowy lub na skutek kontaktu z toksynami. Zestawy Percipio Biosciences ułatwiają badanie biomarkerów stresu
oksydacyjnego, biomarkerów zapalnych, wolnych rodników oraz naturalnych systemów antyoksydacyjnych odgrywających główną rolę w nowotworzeniu, cukrzycy, miażdżycy, udarze mózgu, chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym,
stwardnieniu zanikowym bocznym i wielu innych.
14
immunologia/biologia komórki
ABD SEROTEC
AbD Serotec jest jednym z największych w Europie dostawców przeciwciał do badań
immunologicznych ze szczególnie rozbudowaną ofertą w obszarze komórkowych markerów
powierzchniowych (CD), białek głównego układu zgodności tkankowej (MHC), cytokin,
receptorów komórek T, białek układu dopełniacza oraz antygenów jądrowych. Przeciwciała
są dostępne w wielu formatach i mają zastosowanie w cytometrii przepływowej, immunohistochemii, Western blottingu, immunofluorescencji oraz immunoenzymatyce.
AbD Serotec jest znany ze wspierania rozwoju immunologii weterynaryjnej poprzez tworzenie i optymalizowanie znakomitych przeciwciał do badań aktywacji i regulacji układu odpornościowego zwierząt. W ofercie znajdują się przeciwciała
przeciw antygenom krowy, świni, konia, kurczaka, psa, kota, owcy, kozy, królika.
Dużym osiągnięciem w rozwoju produktów AbD Serotec było wprowadzenie przeciwciał skierowanych przeciw bioterapeutykom w celu wsparcia badań przedklinicznych, klinicznych i monitorowania pacjentów. Dostępny jest wybór spośród
gotowych przeciwciał, ale producent oferuje również możliwość stworzenia przeciwciała przeciw dowolnie wybranemu lekowi.
• Adalimumab HUMIRA®
• Alemtuzumab Lemtrada®
• Bevacizumab Avastin®
• Cetuximab Erbitux®
• Golimumab Simponi®
• Infliximab Remicade®
• Natalizumab Tysabri®
• Omalizumab Xolair®
• Rituximab Rituxan®
• Tocilizumab Actemra®
• Trastuzumab Herceptin®
• Ustekinumab STELARA®
Drug (HRP labeled)
Anti-ID (Fab, labeled)
Anti-ID(lgG1) in human serum
Drug
Drug
Anti-ID (Fab)
Ofertę wzbogaca ciekawy pakiet odczynników pomocniczych, w tym buforów do technik immunologicznych i hodowli
komórkowych. Pośród produktów AbD Serotec dostępne są również zestawy do cytometrycznego badania apoptozy,
samodzielnego koniugowania przeciwciał z fluorochromami LYNX™, oceny podziału i żywotności komórek AlamarBlue™,
czy dekontaminacji zakażenia hodowli komórkowej – Mycoplasma Removal Agent.
odczynniki
AbD Serotec proponuje swoim klientom możliwość produkcji przeciwciał na zamówienie z wykorzystaniem nowoczesnych metod inżynierii genetycznej, z pominięciem
czasochłonnego procesu immunizacji zwierząt. Przeciwciała tworzy się z wykorzystaniem dostarczonego przez klienta materiału np. cDNA, krótkich peptydów, całych
białek lub tylko sekwencji cDNA lub białka. Oprócz końcowego oczyszczenia i walidacji dla wybranej techniki, produkt może być poddany modyfikacjom tak, by odpowiadał konkretnym potrzebom badawczym naukowca.
15
immunologia/biologia komórki
SOUTHERN BIOTECH
SERVA
CANDOR
Southern Biotechnology Associates, Inc to amerykańska firma specjalizująca się w produkcji przeciwciał przeznaczonych do cytometrii przepływowej oraz do immunohistochemii. Zasadnicza część oferty obejmuje przeciwciała do wykrywania ludzkich i zwierzęcych (przede wszystkim mysich i kurzych) markerów powierzchniowych, cząstek adhezyjnych,
cytokin, immunoglobulin, markerów nowotworowych, czynników wzrostowych i ich receptorów. Firma oferuje także przeciwciała przeciwko zewnątrzkomórkowym białkom macierzy, przeciwciała do badania apoptozy i transdukcji sygnału komórkowego oraz przeciwciała wtórne i białka kontrolne.
odczynniki
SERVA Electrophoresis GmbH to firma przede wszystkim oferująca odczynniki i komponenty powszechnie stosowane
w laboratoriach. W katalogu firmy Serva znaleźć można ogromny wybór popularnych biochemikaliów, odczynniki i wzorce
do elektroforezy, media do przygotowywania skrawków oraz odczynniki do barwienia i utrwalania preparatów w mikroskopii
świetlnej i elektronowej, albuminy, enzymy, antybiotyki, hormony, podłoża do hodowli bakterii i komórek roślinnych. Sporą
część oferty zajmują także worki dializacyjne wykonane z szeregu dostępnych na rynku błon, w tym: SERVAPOR®, SPECTRAPOR®,
VISKING®, MEMBRA-CELL®, o zróżnicowanej wielkości i średnicy porów oraz błony do Western blotu, odczynniki do
przygotowywania żeli oraz żele gotowe. Uzupełnieniem oferty są urządzenia do elektroforezy oraz komputerowe systemy
analiz i dokumentacji wykonanych rozdziałów.
16
CANDOR Bioscience GmbH specjalizuje się w projektowaniu i optymalizacji zestawów immunoenzymatycznych.
Produkty CANDOR pomagają podnieść wiarygodność wyników testu i -ułatwić wykonanie testu. Pomaga to wyeliminować takie problemy jak: międzygatunkowa reaktywność krzyżowa, wysoki poziom tła, wiązania niespecyficzne oraz inne interferencje nieznanego pochodzenia.
Linia produktów CANDOR Buffer:
Bufory optymalizujące do zestawów immunoenzymatycznych pozwalają na uzyskanie lepszej wiarygodności i powtarzalności wyników, poprzez redukcję współczynników wariancji oraz dzięki uniknięciu efektu interferencji jak np. HAMA lub
reakcje krzyżowe.
Stabilizatory do zestawów immunoenzymatycznych pozwalają na długotrwałe przechowywanie przeciwciał, koniugatów
(np. znakowanych HRP), antygenów w roztworach oraz opłaszczonych powierzchni płytek ELISA i innych. W czasie
przechowywania zachowane zostają optymalne cechy komponentów zestawu.
Roztwory buforujące oferują łatwą i szybką pracę z zestawem immunoenzymatycznym. Wszystkie produkty z tej linii,
występują w postaci gotowej do użycia lub w roztworach x10 stężonych, a produkowane są zgodnie z wytycznymi certyfikacji DIN EN ISO 9001:2000. Dzięki temu wszystkie produkty mogą być stosowane w laboratoriach stosujących się do
zasad GLP. Zawsze gwarantowana, porównywalna jakość w każdej partii spełnia najwyższe wymagania. W ramach linii
produktów CANDOR Buffer, CANDOR oferuje optymalny roztwór do każdej aplikacji. Bufory pomagają w podniesieniu
analitycznej wiarygodności oraz efektywności. Bufory przeznaczone są do badań naukowych, farmaceutycznych oraz
rutynowych oznaczeń w labortoriach diagnostycznych.
CANDOR posiada certyfikat dla produkcji zgodnie z przepisami DIN EN ISO 9001:2000, dzięki czemu produkty te mogą
być stosowane w laboratoriach, w których wdrożone zostały zasady GLP.
odczynniki
17
immunohistochemia
BIOGENEX
odczynniki
Nasza oferta immunohistochemiczna opiera się w szczególności na produktach firm
BioGenex, znanej przede
w s zys tk i m z bo gac t w a
zaawansowanych technologicznie przeciwciał do rutynowej diagnostyki patomorfologicznej oraz z kompletnego
zautomatyzowanego systemu
do badania komórek i tkanek
oraz Vector Laboratories ze
swoimi flagowymi systemami
detekcyjnymi serii Vectastain i
ImmPRESS. Do Państwa
dyspozycji oddajemy produkty
uznanych marek i najpełniejszy
zakres systemów wizualizacji,
począwszy od najpopularniejszych tradycyjnych systemów
ABC opartych na peroksydazie, bądź alkalicznej fosfatazie,
skończywszy na ultra-nowoczesnych systemach mikropolimerowych. Systemy te mogą
pracować z szeroką gamą
dedykowanych enzymów i ich
substratów zapewniając różnorodność kombinacji barwnych
w pojedynczych lub podwójnych barwieniach. Proste i
szybkie protokoły, oraz najwyższej jakości odczynniki zapewniają intensywny sygnał oraz
niskie tło.
18
Przeciwciała pierwotne i wtórne
BioGenex oferuje przeciwciała mono- i poliklonalne zoptymalizowane do barwień
IHC na skrawkach parafinowych. Oferta składa się z kilkuset przeciwciał pierwotnych przeznaczonych szczególnie do diagnostyki chorób nowotworowych i zakaźnych, pozwalających na szybką detekcję różnych antygenów: białka cyklu komórkowego • markery komórkowe • markery endokrynologiczne • markery hematopoetyczne • receptory hormonów • czynniki patogenne • białka odpowiedzi na stres•
markery nowotworowe • onkosupresory • onkoproteiny • białka apoptotyczne
Przeciwciała wtórne: specyficzne gatunkowo oraz MultiLink® umożliwiające detekcję
pierwszorzędowych przeciwciał mysich klas IgG + IgM oraz Ig króliczych.
Systemy detekcyjne
SuperSensitive™ Polymer-HRP IHC Detection System - nowoczesna technologia polimerowa umożliwiająca
intensywne barwienie antygenów jądrowych, cytoplazmatycznych i błonowych. Zapewnia wysoką czułość nawet dla
słabo eksponowanych antygenów
SuperSensitive™ One-Step Polymer-HRP Detection System - czyste, intensywne barwienie bez tła
w 15 minut przy użyciu przeciwciał w dużych rozcieńczeniach. Jeden system – cztery rodzaje przeciwciał – mysie,
szczurze, królicze i świnki morskiej
SuperSensitive™ Link-Label IHC Detection System - klasyczny system detekcji za pomocą kompleksu streptawidyna-biotyna. Duży wybór zestawów do badań na tkankach ludzkich i zwierzęcych. Ulepszone barwienie słabych
antygenów, duży wybór chromogenów
Systemy detekcyjne do barwień podwójnych
SuperSensitive® Double Staining Polymer
Detection System
Umożliwia oznaczenie dwóch antygenów na
jednym skrawku. System jest zoptymalizowany do
badań na tkankach ludzkich i zapewnia:
• gotowe do użycia koktajle polimerowe
• prostotę i szybkość wykonania barwienia w 4
etapach
• oszczędność kosztów przy jednoczesnym
zwiększeniu ilości oznaczanych biomarkerów
• barwienie bez zanieczyszczeń i tła
Odczynniki towarzyszące do procedur IHC
• bufory do wstępnej obróbki tkanki i odsłaniania
antygenu
• kontrole pozytywne i negatywne
• odczynniki pomocnicze: do barwień kontrastowych,
rozpuszczalniki, reagenty blokujące, substraty
i chromogeny, preparaty do zaklejania szkiełek
• szkiełka mikroskopowe OptiPlus™
odczynniki
19
®
Xmatrx jest w pełni zautomatyzowaną platformą
obejmującą system procesowania próbek, zestawy
detekcyjne, przeciwciała i sondy do diagnostyki
molekularnej oraz badań klinicznych i aplikacyjnych.
®
Xmatrx umożliwia całkowitą automatyzację każdej
techniki przeprowadzanej na szkiełkach mikroskopowych:
• IHC, IF, ISH, CISH, FISH
• Równoległa detekcja i multipleksowanie biomarkerów
• in situ PCR, miRNA, CTC
• Mikromacierze
Główne cechy Xmatrx:
Przyspieszenie procesu
• Wielopoziomowa optymalizacja protokołów dla
maksymalnie 40 markerów w jednym cyklu
• Analiza różnorodnych materiałów - tkanki mrożone lub
parafinowane, hodowle komórkowe, wymazy, materiał
biopsyjny
odczynniki
Kontrola i elastyczność doboru parametrów
procesu
• Intuicyjne oprogramowanie
• Zautomatyzowanie wszystkich lub wybranych etapów
procesu
• Wybór zoptymalizowanych odczynników gotowych
do użycia lub wybranych przez użytkownika
• Możliwość wprowadzenia własnych protokołów
20
Zastosowanie innowacyjnych technologii:
• Mikrokomora reakcyjna zaprojektowana do pracy z
mikroobjętościami odczynników (od 10 do 100 µl),
zapewniająca równomierne rozprowadzenie reagentów
oraz zapobiegająca wysuszeniu próbki w czasie
całonocnej inkubacji
• Odwodnienie preparatu bez użycia ksylenu, montowanie i zaklejanie szkiełek bezpośrednio w aparacie
• Kontrola temperatury eXACT ™ umożliwiająca zadanie
oddzielnych warunków cykli temperaturowych dla każdej
komory z zachowaniem wysokiej precyzji ogrzewania i
chłodzenia
• Podgląd mapy szkiełek wraz z aktualnym stanem
przebiegu procesu
• Inteligentny system dozowania odczynników wraz z
efektywnym zarządzaniem zlewkami
immunohistochemia
VECTOR LABORATORIES
Od 1976 roku Vector
Laboratories j est lid er em
w opracowywaniu innowacyjnych reagentów detekcyjnych
dedykowanych
dla
immunohistochemii.
Dzięki
zaangażowaniu w rozwój
technologii i jakości Vector
pozostaje zaufanym partnerem w tej dziedzinie. Produkty Vector cechuje wysoka
czułość, niskie tło, niezawodność, powtarzalność. Vector
oferuje szeroki wybór systemów detekcyjnych dostosowanych
do
wielu
różnych potrzeb eksperymentalnych.
Systemy mikropolimerowe ImmPress™ Systemy wykonane są w nowej technologii mikropolimerowej, opartej na spolimeryzowanych cząsteczkach enzymu
związanych z przeciwciałem. To nowe podejście do konstrukcji polimeru pozwala
uniknąć wad obecnych w starszych systemach polimerowych, korzystających z
wielkocząsteczkowych dekstranów lub innych makromolekuł użytych jako szkielet.
Dołączenie do wtórnego przeciwciała wysokoreaktywnych, gęsto upakowanych,
cząsteczek aktywnego enzymu w postaci polimeru umożliwia lepszą i szybszą
dyfuzje do miejsc reakcji, wskutek zminimalizowania interferencji przestrzennych i
redukuje niespecyficzne wiązanie. Rezultatem jest wysoka czułość, intensywny
sygnał, oraz niskie tło.
Dodaj odczynnik ImmPRESS™
spolimeryzowany enzym
związany z przeciwciałem
Dodaj przeciwciało
pierwotne
Dodaj substrat enzymu
W zestawach tych wyeliminowane jest lub znacznie zmniejszone nieswoiste barwienie, wynikające z reakcji "awidyna (streptawidyna) - biotyna", szczególnie widoczne
w materiale z wątroby, nerek, tkanek limfoidalnych i w skrawkach mrożeniowych.
Systemy polimerowe dają możliwość pracy na wyższych rozcieńczeniach pierwotnych przeciwciał, co prowadzi do obniżenia kosztów barwienia oraz zapewniają
uniwersalną detekcję - mogą być użyte do wizualizacji aż trzech rodzajów pierwotnych przeciwciał: mysich IgG, IgM, oraz króliczych IgG. Zestawy przeznaczone są
do diagnostyki in-vitro. Posiadają wygodne w użyciu, oznakowane kolorami butelki z
zakraplaczem zabezpieczającym przed kontaminacją. Zestaw zawiera również
hematoksylinę do podbarwiania tła.
Dodaj przeciwciało
pierwotne
Dodaj biotynylowane
przeciwciało wtórne
Dodaj kompleks ABC
(awidyna/biotynylowany
enzym)
Dodaj substrat enzymu
odczynniki
Systemy ABC (avidin-biotin complex) Vectastain® Tradycyjne systemy oparte na
tworzeniu kompleksu awidyna- biotyna cieszą się wciąż ogromnym zainteresowaniem.
Awidyna jest glikoproteiną o nadzwyczajnym powinowactwie do małych cząsteczek (np.
biotyny). To wiązanie jest około milion razy silniejsze niż powinowactwo przeciwciała do
antygenu, a co za tym idzie jest nieodwracalne w porównaniu do interakcji przeciwciałoantygen. Istota tworzenia kompleksu ABC wynika z obecności czterech miejsc wiązań dla
biotyny i większości protein (łącznie z przeciwciałami i enzymami) na każdej cząsteczce
awidyny. Tak więc każda cząsteczka awidyny może być skonjugowana z kilkoma molekułami biotyny - to umożliwia tworzenie się makromolekularnego kompleksu pomiędzy
awidyną i biotynylowanymi enzymami. Zestawy VECTASTAIN® Elite ABC mają kilkakrotnie
wyższą czułość w stosunku do standardowych zestawów ABC. Ich użycie jest szczególnie
zalecane w przypadku specyficznej lokalizacji antygenu, która uniemożliwia swobodny
dostęp kompleksom immunologicznym i słabej prezentacji antygenu w tkance.
21
immunohistochemia
BIO SB
Firma Bio SB oferuje unikatowe produkty do immunohistochemii (IHC), immunocytochemii (ICC), fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ
(FISH), chromogennej hybrydyzacji in situ (CISH), płynnej
cytologii (LBC) oraz łańcuchowej reakcji polimerazy
(PCR), które spełniają najwyższe
międzynarodowe standardy dla
zastosowań w patologii molekularnej, badaniach nowotworów,
mikrobiologii, immunologii i
genetyce. BioSB wytwarza i
rozwija produkty w zgodzie z
wytycznymi FDA QSR 21 CFR
Part 820 cGMP, dzięki temu
produkowane odczynniki IVD
spełniają najwyższe standardy diagnostyki in vitro.
Immunohistochemia, immunocytochemia
Firma Bio SB oferuje szeroką gamę króliczych i mysich przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych do badań IVD oraz ASR, jak również kompletne zestawy
detekcyjne i ich komponenty. W ofercie znajdują się zarówno zestawy HRP jak i dla
alkalicznej fosfatazy. Zestawy ImmunoDetector opierają się na tradycyjnej 3-krokowej technologii Biotyna-Streptawidyna-Enzym / Substrat-Chromogen, natomiast
zestawy PolyDetector i CytoDetector opierają się na opatentowanej technologii
tandemowego barwienia, wykorzystywanej do bezpośredniego znakowania immunoglobulin enzymami. Zapewnia to zgodne i powtarzalne immunoznakowanie
wszystkich rodzajów antygenów jądrowych, cytoplazmatycznych i błonowych w
różnych typach tkanek i komórek. Dostępne są również zestawy do badań Complete CytoDetector HRP/DAB dla HPV oraz Complete PolyDetector HRP/DAB dla
ER/PR, HER-2 neu oraz CD117, które zawierają wszystkie odczynniki, roztwory,tkanki kontrolne oraz odczynniki kontrolne. Bio SB proponuje również szeroką gamę
łatwych w użyciu, wysokiej czułości systemów Substrat-Chromogen dla HRP (DAB,
AEC, HRP Black) oraz AP (ALK Blue, ALK Red, ALK Brown i ALK Magenta). W ofercie
znajdują się również podstawowe produkty do IHC, takie jak roztwory odzyskiwania
DNA dla HIER, enzymy do trawienia tkanek i komórek, rozcieńczalniki i blokery,
odczynniki kontrolne, bufory, media zamykające oraz barwniki kontrastujące.
Płynna cytologia
odczynniki
System Bio SB do płynnej cytologii CytoLayer Liquid Cytology to innowacyjne, łatwe
w użytkowaniu i opłacalne rozwiązanie dla laboratoriów pozwalające na tworzenie
wysokiej jakości cienkich warstw komórek bez niepożądanych zanieczyszczeń.
22
W przeciwieństwie do tradycyjnego badania cytologicznego system CytoLayer pomaga zminimalizować ilość wyników fałszywie
negatywnych, które są powszechne przy zastosowaniu innych systemów do cytologii, jednocześnie dając efektywną detekcję
zmian chorobowych. Próby badane za pomocą CytoLayer są tożsame ze standardowym, 18 mm obszarem badań z łatwymi do
odczytania szczegółami jądrowymi. Obecność elementów zwykle wpływających na wynik, takich jak krew, śluz i komórki zapalne
jest zredukowana lub wyeliminowana. Komórki pozostałe po CytoLayer mogą być wykorzystane do dalszych oznaczeń, np.:
HPV, chlamydii, rzeżączki i innych patogenów. System CytoLayer to łatwe w użyciu, opłacalne rozwiązanie dla laboratoriów
badających próbki ginekologiczne.
PCR
Bio SB w swojej ofercie posiada kompletne zestawy do PCR dla pojedynczych i podwójnych amplikonów oraz reakcji
multiplex, które nie tylko spełniają, a nawet przewyższają obecne potrzeby laboratoriów. Bio SB oferuje szeroką gamę
zestawów do ekstrakcji, detekcji i oznaczeń ilościowych kwasów nukleinowych dla: interleukin, apoptozy, receptorów,
czynników wzrostu, onkogenów, chorób genetycznych, mikroorganizmów. Zestawy multiplex PCR (MPCR) firmy Bio SB
łączą technologię amplifikacji PCR z detekcją wielu genów w jednej próbce, wprowadzając opatentowaną technologię
zmniejszającą niespecyficzne amplifikacje i powstawanie hybryd starterów (primer-dimers). Zestawy real-time PCR z Bio SB
są specyficzne i czułe, dając dla każdej próbki wysokie prawdopodobieństwo wykrycia już 100 IU/ml. Zestawy te z powodzeniem mogą być wykorzystywane do określania miana wirusów, monitorowania postępów choroby lub odpowiedzi na
leczenie. Startery i sondy w każdym zestawie zostały starannie dobrane, pokrywając najczęstsze podtypy i geny. Każdy
zestaw real-time PCR jest aktualizowany co 6 miesięcy na podstawie bazy danych GenBank, dla zapewnienia właściwej
sekwencji.
odczynniki
23
biologia molekularna
CLONTECH
Clontech Laboratoires to
najnowszy członek Takara
Bio Group, która jest światowym liderem w produkcji
rozwiązań dedykowanych
technikom
molekularnym. Dostarczając odczynniki, gotowe zestawy oraz
specjalistyczne wsparcie.
Clontech pomaga naukowcom w badaniach związanych z odkrywaniem, regulacją i funkcją genów. Clontech
oferuje szeroką gamę narzędzi inżynierii genetycznej od
enzymów i zestawów do
odwrotnej transkrypcji, PCR,
real-time PCR i bezpośredniego
PCR przez zaawansowane
systemy klonowania i ekspresyjne, kończąc na systemach
reporterowych i narzędziach do
badania funkcji białek.
PCR
Oferta firmy Clontech Laboratories zawiera szeroką gamę polimeraz zarówno do rutynowych reakcji (Titanium Taq, Advantage 2), jak również enzymy dedykowane zastosowaniom, w których wierność kopiowania jest kluczowa (Advantage HD). Wśród proponowanych rozwiązań znajdują się również polimerazy i zestawy do amplifikowania fragmentów o długości do 41 kb „long PCR” (Advantage Genomic LA). Na szczególną uwagę
zasługują zestawy EcoDry™, które pozwalają na wygodne i długie przechowywanie w
pokojowej temperaturze. Zestawy te zawierają zliofilizowane premiksy i wymagają jedynie dodania próby i starterów. Seria Terra ™ umożliwia bezpośrednią reakcję
PCR z tkanek roślinnych i zwierzęcych, prób z kart FTA, a także preparatów parafinowych.
Zestawy te eliminują konieczność izolacji i oczyszczania DNA. Terra PCR Direct umożliwia przeprowadzenie całej procedury w jednym etapie lub podzielenie otrzymanego DNA
na kilka probówek, dla przeprowadzenia oddzielnych analiz.
Aparat
PCR
Dodaj bezpośrednio
do próbówki PCR
Reakcja PCR
Stała próbka
tkanki (<1mm
lub < 5mg)
Dodaj buforu
ekstrakcyjnego
bufor
ekstrakcyjny
1) 25°C przez 5 min
2) 98° przez 2 min
3) Rozpipetuj do
probówek PCR
Aparat
PCR
Reakcja
PCR
RT-PCR
Odwrotna transkryptaza SMARTScribe™ to wyjątkowy enzym o wysokiej jakości pozwalający na syntezę cDNA o pełnej długości (do 14,7 kb) niezależnie od ilości RNA. Enzym
ten idealnie nadaje się do klonowania, konstruowania bibliotek i jest polecany przy
zestawach z rodziny SMATer™. SMART MMLV to druga z proponowanych odwrotnych
transkryptaz. Pozwala ona na syntezę wysokiej jakości cDNA do 11,7 kb z niemal każdego transkryptu. Ten enzym polecany jest do reakcji qRT-PCR i jest dostępny w tradycyjnym formacie roztworu, jak również unikatowym formacie EcoDry™ (RNA to cDNA
EcoDry Premix).
qPCR
odczynniki
Oferta Clontech dotycząca reakcji PCR z detekcją w czasie rzeczywistym obejmuje
wygodny, gotowy do użycia premiks SYBR Advantage qPCR. Jest to zaprojektowany
specjalnie do real-time PCR dwukrotnie stężony premiks zawierający barwnik SYBR
Green I. Zestaw ten zapewnia wysoką specyficzność i podwyższoną wydajność. Wśród
proponowanych rozwiązań godnym uwagi jest również zestaw z rodziny Terra™ do
bezpośredniej reakcji qPCR z tkanek (Terra™ qPCR Direct SYBR® Premix). Łączy on
zalety zestawów Terra i premiksów SYBR, pozwalając jednocześnie na amplifikację
sekwencji bogatych w pary GC.
24
Klonowanie
Zestawy In-Fusion® Cloning Kits pozwalają na ukierunkowane wklonowanie dowolnego produktu reakcji PCR (lub wielu produktów) do dowolnego zlinearyzowanego wektora w zaledwie 15 minut! In-Fusion® nie wymaga żadnego przygotowania produktu
PCR (trawienia enzymami restrykcyjnymi, ligacji, fosforylacji itd.). Wydajność zestawu In-Fusion® HD wynosi ponad 95%.
Specjalna mieszanina enzymów In-Fusion® wydajnie i precyzyjnie łączy fragmenty PCR i zlinearyzowany wektor wykorzystując
homologiczne sekwencje 15 bp znajdujące się na ich końcach. Ponadto Clontech oferuje zestawy z rodziny SMARTer™ do
syntezy cDNA, które następnie może być wykorzystane do konstruowania bibliotek, wirtualnego NorthernBlot, sekwencjonowania,
RACE, qRT-PCR, analiz z wykorzystaniem mikromacierzy.
Protokół w jednej probówce
x
x
Zrekombinowany
wektor
Powiel gen
badany
Startery specyficzne dla genu
wydłużone o 15 bp homologiczne do
końców wektora
Produkt
PCR
Dowolny
zlinearyzowany
wektor
Enzym In-Fusion® tworzy
jednoniciowe fragmenty na
końcach produktu PCR oraz
wektora, które ulegają fuzji
dzięki homologii 15 bp odcinków
Konstrukcja bibliotek cDNA
Wprowadzona przez Clontech rewolucyjna technologia SMART pozwala na syntezę cDNA o pełnej długości i znanych sekwencjach końców 3’ i 5’. Technologia ta wykorzystuje aktywność terminalnej transferazy i zmiany matrycy odwrotnych transkryptaz
MMLV wprowadzając na obu końcach cDNA adaptory o znanych sekwencjach. Wprowadzenie tych miejsc wiązania starterów
w trakcie syntezy pierwszej nici eliminuje potrzebę żmudnej syntezy drugiej nici i ligacji adaptorów. Na technologii SMART
opartych jest wiele produktów Clontech. Poczynając od zestawów do odwrotnej transkryptazy SMARTScribe™ Reverse Transcriptase po zestawy do syntezy cDNA SMARTer cDNA Synthesis Kits czy dedykowane platformom do sekwencjonowania
SMARTer Ultra Low RNA Kit for Illumina Sequencing.
odczynniki
25
Materiał
wyjściowy
SMARTer
oligo
5'
SMARTScribe MMLV RT
PCR
adaptor
Synteza pierwszej
nici cDNA
poly A
5'
Jeden
etap
poly A
dT
Starter Oligo (dT)
z dodatkową
sekwencją
Synteza drugiej
nici cDNA
Amplifikacja przez LD-PCR
lub wydłużanie starterów
dA
cDNA o pełnej
długości
dT
Matryca dla
real-time PCR
Sekwencjonowanie
next-generation Bezpośrednia
Tworzenie
amplifikacja
bibliotek
genu
Sondy do
pomiarów
RACE
Hybrydyzacja
odczynniki
Systemy ekspresyjne Bogata oferta systemów ekspresyjnych Clontech obejmuje zarówno systemy oparte na lentiwirusach,
retrowirusach, adenowirusach, jak i systemy indukowane (Tet-On® 3G, Tet-On/Tet-Off®, Tet-Express™). Na szczególną
uwagę zasługuje Tet-Express™, który pozwala na indukowaną ekspresję z wykorzystaniem tylko jednego wektora oraz bez
konieczności stosowania doksycykliny. Wystarczy dodać do pożywki Tet-Express™, aby wywołać ekspresję dowolnego genu
pod kontrolą promotora zawierającego TRE. Clontech oferuje również zoptymalizowane czynniki transfekcyjne Xfect™ oparte na
polimerze, które tworzą z DNA biodegradowalne, nietoksyczne nanocząstki, z wysoką wydajnością dostarczając DNA bez
efektów toksycznych. Do tej rodziny produktów należą też Xfect™ mESC dla mysich embrionalnych komórek macierzystych
oraz Xfect™ Protein Transfection dla wydajnego dostarczania dużych ilości białek.
Ponadto w ofercie firmy Clontech znajdują się kolumny do oczyszczania produktów PCR, plazmidy shRNA i produkty związane
z RNAi, systemy reporterowe oparte na białkach fluorescencyjnych, produkty do badań na komórkach macierzystych, zestawy
do badania szlaków sygnałowych.
26
biologia molekularna
TAKARA
TaKaRa Bio jest światowym liderem
w produkcji narzędzi dedykowanych technikom molekularnym. W
ofercie znajduje się szeroka gama
systemów
amplifikacji
DNA
technikami PCR (w tym Real-Time
PCR), jak również zestawy do izolacji
i oczyszczania DNA/RNA, do
klonowania i znakowania, enzymy
restrykcyjne, wektory ekspresyjne
(zarówno bakteryjne, wirusowe i
drożdżowe), czy systemy do
mutagenezy i analizy mutacji.
Takara Bio oferuje również produkty
do immunologii i inżynierii białkowej.
Polimerazy PCR
W większości polimeraz firma Takara Bio zastosowała swoją opatentowaną technologię LA PCR
Technology (Long and Accurate PCR Technology). Produkty te posiadają aktywność naprawczą dzięki czemu znacznie rzadziej popełniają błędy, pozwalają na wierną amplifikację nawet
długich odcinków z wysoką wiernością i dużą wydajnością.
5´–GATCTG
3´–CTAGATCGGAT–5´ (Template DNA)
Inhibition of extension by incorporation
of incorrect bases
G
5´–GATCT
3´–CTAGATCGGAT–5´
Removal of incorrect bases through
5´ exonuclease activity
3´
A
5´–GATCT
3´–CTAGATCGGAT–5´
Incorporation of correct bases
5´–GATCTA
3´–CTAGATCGGAT–5´
Smooth extension resumed
Szeroka oferta polimeraz firmy Takara Bio obejmuje pełen zakres enzymów do każdego
rodzaju reakcji PCR. Dostępne są zarówno enzymy do rutynowych reakcji (TaKaRa Taq
™), jak również polimerazy o znacznie zwiększonej szybkości powielania (SpeedSTAR™,
TaKaRa Z-Taq™), wierności (PrimeSTAR® HS, TaKaRa Ex Taq™) oraz powielające
długie matryce (do 48kb) i bogate w pary GC (TaKaRa LA Taq™). Wszystkie polimerazy
występują również w wersji Hot Start. Istotną grupą produktów związanych z techniką PCR jest
szereg zestawów do wykrywania patogenów bakteryjnych i wirusowych w tym Mycoplasma,
Verocytotxin, Salmonella, Campylobacter, Clostridium, Papillomavirus (HPV) i innych. Dla
osób ceniących wygodę polecamy technologię „Load’N’Go”. Produkty SapphireAmp®
oraz EmeraldAmp® są to gotowe premiksy, zawierające barwnik i bufor obciążający do
rozdziału w żelu. Wystarczy jedynie dodać matrycę DNA i startery. Próbki po reakcji PCR
można nakładać bezpośrednio na żel, nie jest konieczne dodawanie żadnych odczynników. Próbki
te można również użyć bezpośrednio do sekwencjonowania, czy klonowania – nie jest wymagane
ich oczyszczanie. Do rozdziału elektroforetycznego idealnie nadaje się kompaktowy, szybki i
precyzyjny aparat MUPID-One.
Dodaj próbkę i startery
Reakcja PCR
Bezpośrednio przenieś na żel
odczynniki
27
Polimerazy RT-PCR
Odwrotna transkryptaza (PrimeScript™ RTase) poza wyjątkowo wysoką wydajnością, charakteryzuje się obniżoną temperaturą działania: 42°C, co umożliwia powielanie matryc o skomplikowanej strukturze drugorzędowej bez ryzyka degradacji RNA. TaKaRa oferuje
również odwrotną transkryptazę (AMV Reverse Transcriptase XL), pracującą w wyższych temperaturach (do 60°C) i znajdującą
zastosowania w aplikacjach typu 3` i 5` RACE. Wszystkie zestawy do odwrotnej transkrypcji występują w wersji dwuetapowej, jak również
One Step, umożliwiającej wykonanie całej reakcji w jednej probówce, co pozwala zaoszczędzić czas i zdecydowanie zmniejsza ryzyko
kontaminacji.
Polimerazy Real Time PCR / qPCR
TakaraBio posiada w swojej ofercie premixy do reakcji Real Time PCR przy wykorzystaniu znakowania barwnikiem SYBR® Green I
(SYBR®Premix Ex Taq™), jak również sondami TaqMan® (Premix Ex Taq™). Zestawy te zawierają RNazę Tli RNase H, która
zapobiega hamowaniu reakcji przez hybrydy mRNA/cDNA.
Probe Detection Method
SYBR® Detection Method
Osobną gałąź produktów stanowią zestawy do RT-qPCR, czyli reakcji Real Time PCR poprzedzonej odwrotną transkrypcją (One Step
SYBR® PrimeScript™ RT-PCR Kit, One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit). Znaleźć tu można między innymi odczynniki do
bezpośredniej amplifikacji cDNA z hodowli komórkowych, lub niewielkich ilości RNA (CellAmp™ Whole Transcriptome Amplification Kit).
Inne rozwiązania do biologii molekularnej firmy TakaraBio:
Zestawy i odczynniki do klonowania i mapowania, w tym bakteryjny Enforcement Cloning System pKF3 nie wymagający
screeningu kolonii, jak również wektory wirusowe (Adenovirus ExpresionVector Kit) i drożdżowe (AureobasidinA, Pyrithiamine).
Zestawy do izolacji i oczyszczania DNA/RNA i białek, obejmują takie produkty jak Dr. GenTLE® do rutynowej izolacji DNA z drożdży,
DEXPAT™ do izolacji DNA z preparatów parafinowych (FFPE), czy Fruit-mate™, służący do oczyszczenia wyizolowanego RNA
z polisacharydów i polifenoli.
odczynniki
Enzymy restrykcyjne i inne enzymy modyfikujące (ligazy, nukleazy). Pełna lista restryktaz firmy TakaraBio znajduje się na naszej stronie
internetowej. Dodatkowo, w ofercie firmy TakaraBio można znaleźć komórki kompetentne, zestawy do znakowania DNA, matryce kontrolne do mikromacierzy, a także proste odczynniki takie jak IPTG, X-Gal, Proteinaza K i wiele innych.
28
Zachęcamy do zapoznania się również z ofertą dla biologii molekularnej pozostałych naszych producentów:
• Nunc/Greiner - probówki, płytki, szkiełka, naczynia hodowlane
• Bio-Tek - czytniki mikropłytkowe, pomiar w mikroobjętościach, aparatura liquid-handling
• Vector Laboratories - zestawy do hybrydyzacji in situ, systemy znakowania kwasów nukelinowych
Termocykler Dice TP600 posiada funkcję gradientową umożliwiającą osiągnięcie zróżnicowania temperatury do
20°C w obrębie bloku grzejnego, na każdym etapie amplifikacji. Dzięki temu można przeprowadzić analizę temperatury
anilingu i dokonać optymalizacji warunków reakcji w pojedynczym eksperymencie. Ponadto ruchomy panel zawierający
zarówno wyświetlacz LCD jak i panel kontrolny sprawia, że termocykler jest elegancki i kompaktowy. Urządzenie obsługuje 96 probówek 0.2 ml lub 96-dołkową płytkę do PCRu.
MUPID-One jest jednym z najciekawszych aparatów do elektroforezy agarozowej oferowanych dziś na rynku. Specjalnie
zaprojektowany, programowalny zasilacz jest przyłączony bezpośrednio do komory elektroforetycznej (bez użycia kabli)
co sprawia, że urządzenie jest wyjątkowo kompaktowe, a jednocześnie posiada doskonałe parametry czasu i precyzji
rozdziału. Urządzenie jest sprzedawane razem z tackami i komorą do wylewania żeli, jak również kompletem grzebieni.
Mimo swoich niewielkich rozmiarów Mupid-One umożliwia rozdział do 104 próbek jednocześnie.
Termocykler Dice TP600
• dzięki konstrukcji pokrywy typu "wysuń
i podnieś" nakładanie próbek jest wyjątkowo wygodne
• ruchomy panel kontrolny może być
podniesiony pod dowolnym kątem
umożliwiając swobodny dostęp do
przycisków i wyraźny odczyt z ekranu LCD
• graficzny interfejs użytkownika czyni
programowanie szybkim i łatwym
• operowanie panelem kontrolnym,dzięki
rozwijanemu menu oraz alfa-numerycznej klawiaturze obsługiwanej podobnie
jak w telefonach komórkowych, jest
proste i czytelne.
• wysoko-wydajny system grzewczo-chłodzący Peltiera
• reakcja PCR może być błyskawicznie
uruchomiona dzięki 8 rodzajom preinstalowanych protokołów
• funkcja przedłużenia czasu reakcji umożliwia długi PCR
• funkcja zwiększenia temperatury pozwala na touch down PCR (część
cykli zaprogramowana jest na zmienną
temperaturę przyłączania się primerów)
odczynniki
29
diagnostyka molekularna
AMOY DIAGNOSTICS
LIFERIVER
Firma Amoy Diagnostics (AmoyDx) dostarcza laboratoriom diagnostycznym, laboratoriom naukowym oraz firmom farmaceutycznym najnowocześniejsze produkty i usługi dla diagnostyki molekularnej. Szerokie portfolio firmy skupia się na wykrywaniu mutacji i
oznaczaniu ekspresji genów w preparatach parafinowych pacjentów onkologicznych. Testy zostały opracowane i zwalidowane w
laboratorium z certyfikatem ISO-13485 a produkowane są w dedykowanym zakładzie spełniającym normy Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).
Testy firmy AmoyDx oparte są na opatentowanej technologii real-time PCR zwanej "ADx-ARMS". Zestawy charakteryzują się wyjątkową czułością (1%) i dokładnością (99%). Testy EGFR, KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, EML4-ALK, ROS1, ALK/ROS1 oraz RET
a także ERCC1 posiadają certyfikat diagnostyczny do użytku klinicznego w Europie (IVD).
AmoyDx dostarcza testy najważniejszym firmom farmaceutycznym, m.in.: testy EGFR dla AstraZeneca w Chinach, czy ROS1 dla
Pfizer do głównego badania klinicznego crizotinibu w Chinach, Korei i Japonii. AmoyDx i AstraZeneca ściśle współpracują w celu
wspierania rozwoju diagnostyki molekularnej chorych na raka płuca w Chinach kontynentalnych.
odczynniki
Główne cechy produktów
30
Jednoetapowy protokół (one-step)
Wyniki już w 90 min
Wykrywają już 1% allelu
Kontrole pozytywne i negatywne
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne
Produkcja w zgodzie z wymogami GMP
Laboratorium zgodne z wymogami
ISO-13485
• IVD w Europie
• Kompatybilne z wieloma aparatami
real-time PCR
•
•
•
•
•
•
•
Shanghai ZJ Bio-tech to innowacyjny, stale rozwijający się producent odczynników do diagnostyki molekularnej.
Głównym nurtem działalności firmy jest rozwój nowych, doskonalszych zestawów diagnostycznych oraz usług
naukowych. Utworzona w 2001 roku fima Shanghai ZJ Bio-Tech jest dobrze rozpoznawanym producentem najwyższej jakości testów real-time PCR oraz odczynników do izolacji RNA/DNA. Testy real-time PCR posiadają certyfikaty
IVD do zastosowań diagnostycznych w Europie.
Portfolio firmy liczy obecnie ponad 170 testów, które pokrywają detekcję najbardziej zakaźnych chorób. Zakłady ZJ Bio-Tech
otrzymały certyfikację ISO 9001 oraz ISO 13485, a wszystkie testy są produkowane w zgodzie z wymaganiami europejskiej certyfikacji CE. ZJ Bio-Tech dostarcza testy największym firmom farmaceutycznym i jest obecne w ponad 60 krajach zarówno w zastosowaniach klinicznych jak i naukowych.
odczynniki
Testy Liferiver pokrywają m.in. następujące obszary
diagnostyczne:
• Wirusowe zapalenie wątroby, m.in.: HBV, HCV;
• Patogeny przenoszone drogą płciową, m.in.: HSV, HIV, CT, NG, UU;
• Patogeny związane z transplantacjami, m.in.: HCMV, EBV, VZV, Parovirus,
PBK, HHV;
• Choroby genetyczne, m.in.: MTHFR C677T;
• Choroby nowotworowe, m.in.: HPV, BCR-ABL, AFP, EBV;
• Patogeny układu pokarmowego, m.in.: AV, NV, rotawirus, przecinkowiec
cholery, Shigella;
• Patogeny żywności, m.in.: Salmonella, Yersinia, E. coli, Campylobacter;
• Patogeny układu oddechowego, m.in.: VZV, Mycobacterium, wirusy grypy,
SARS;
• Patogeny przenoszone przez owady, m.in.: wirus DHF, WNV, CHIKV,
Malaria, Borrelia;
• Patogeny chorób odzwierzęcych, m.in.: Leptospira, Toxoplasma, AIV,
Brucella, FMDV;
• Patogeny związane ze zwierzętami, m.in.: Bacillus Anthrax, WSSV, PRRSV,
CSFV.
31
biochemia kliniczna
THE BINDING SITE
odczynniki
The Binding Site Group Ltd
to renomowana brytyjska
firma specjalizująca się
w diagnostyce białek,
zaangażowana w badania,
rozwój i produkcję innowacyjnych testów immunodiagnostycznych Freelite ®
i Hevylite®. Testy te stosowane
są przez lekarzy na całym
świecie jako pomoc
w diagnostyce pacjentów z
podejrzeniem szpiczaka
mnogiego, amyloidozy
pierwotnej, postaci nerkowej
szpiczaka i innych dyskrazji
komórek B. The Binding Site
jest także producentem
te s t ó w n i e z b ę d n y c h w
wykrywaniu pierwotnych
niedoborów odporności.
Dzięki szerokiej wiedzy
i doświadczeniu w dziedzinie
u z ys k i w a n i a swo ist y c h
przeciwciał, Binding Site
daje klinicystom i pracownikom laboratoriów narzędzia,
które przyczyniają się do
udoskonalenia diagnostyki
i monitorowania leczenia
pacjentów z nowotworami
i zaburzeniami systemu
immunologicznego.
32
DIAGNOSTYKA DYSKRAZJI KOMÓREK B
• Testy Freelite® do automatycznego ilościowego oznaczania wolnych lekkich
łańcuchów - opis produktu i zastosowania poniżej.
• Testy Hevylite® do automatycznego ilościowego oznaczania par łańcuchów
ciężki/lekki każdej klasy immunoglobulin - opis produktu i zastosowania poniżej.
• Immprove® System Kontroli Jakości oznaczeń: IgG, IgA, IgM, b-2-mikroglobuliny, wolnych łańcuchów lekkich kappa (k) i lambda (l), stosunku k/l, elektroforezy i immunofiksacji w surowicy i w moczu.
Freelite® - ilościowe oznaczenia wolnych lekkich łańcuchów k i l
immunoglobulin w surowicy
Freelite® to przełom dla wykrywania i monitorowania szpiczaka mnogiego i innych
dyskrazji komórek B. Doświadczenie firmy w produkcji przeciwciał umożliwiło
dostarczenie wysoko specyficznego, zautomatyzowanego testu do ilościowego
oznaczania wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda w surowicy (sFLC).
Stosunek wolnych łańcuchów lekkich k/l jest dobrym wskaźnikiem klonalności,
niezmiernie cennym w różnicowaniu chorób monoklonalnych i poliklonalnych.
Istotne dowody kliniczne potwierdzają, że użycie oznaczeń wolnych łańcuchów
lekkich w surowicy za pomocą testu Freelite® jest korzystne we wstępnym rozpoznaniu gammapatii monoklonalnych. Inne korzyści obejmują identyfikację amyloidozy pierwotnej i szpiczaka mnogiego niewydzielającego u chorych, u których nie
wykrywano tych schorzeń w badaniach tradycyjną metodą elektroforetyczną.
Ponadto test stanowi wartościowy wskaźnik prognostyczny w progresji szpiczaka,
w stratyfikacji ryzyka chorych z MGUS i w szybkiej ocenie skuteczności leczenia.
W 2009 roku Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Szpiczaka Mnogiego opublikowała wytyczne zalecające pomiar stężenia wolnych łańcuchów lekkich w surowicy
za pomocą Freelite® w diagnozowaniu i monitorowaniu pacjentów ze szpiczakiem
mnogim, a także w rokowaniu1. Rekomendacja ta została przyjęta na podstawie
wyników uzyskanych w obszernych wieloletnich badaniach klinicznych z użyciem
testów Freelite® wykorzystujących poliklonalne przeciwciała w detekcji wolnych
lekkich łańcuchów.
Bibliografia:
1. Dispenzieri A, et al. International Myeloma Working Group guidelines for serum-free
light chain analysis in multiple and related disorders. Leukemia 2009: 23:215-224
®
Hevylite – ilościowe oznaczenia i różnicowanie kompletnych
cząsteczek immunoglobulin.
Hevylite® Oznaczanie par łańcuchów
ciężki/lekki immunoglobulin w surowicy
Oznaczenia te pozwalają identyfikować i mierzyć stężenie cząsteczek będących
parami łańcuchów lekkich k lub l, związanych z łańcuchami ciężkimi g, m lub a
poszczególnych klas immunoglobulin, np. IgGk, IgGl, IgAk, IgAl, IgMk, IgMl.
Stosunek stężeń, np. IgGk/IgGl, jest wskaźnikiem różnicującym choroby monoklo®
nalne i poliklonalne. Oznaczenia Hevylite przynoszą wiele korzyści, m.in. zapewniają wyższą czułość detekcji immunoglobulin monoklonalnych niż elektroforeza
białek, dają ważny dla pacjentów liczbowy wynik ilościowego oznaczenia i czułość
porównywalną lub lepszą niż immunofiksacja. Testy te mają udokumentowaną
wartość kliniczną w monitorowaniu pacjentów z gammapatiami monoklonalnymi.
DIAGNOSTYKA NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI
• Zestawy do analizy białek
surowicy techniką elektroforezy
i immunofiksacji.
• Testy do oceny poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej.
• Zestawy do:
- analizy techniką radioimmunodyfuzji składników układu
dopełniacza
- oceny aktywności układu
dopełniacza
- składu białek krzepnięcia
- immunoglobulin i podklas
immunoglobulin
- wolnych łańcuchów lekkich
k i l oraz pozostałych białek
osocza oferowane wraz z
czytnikiem płytek.
• System
Kontroli
Jakości
Immprove® immunoglobulin
IgG, IgM, IgA, podklas immunoglobulin IgG1, IgG2, IgG3,
IgG4 i IgA1, IgA2 oraz wielu
parametrów poszczepiennej
odpowiedzi immunologicznej.
odczynniki
Ilościowe oznaczanie immunoglobulin IgG w surowicy (wraz z testami do
oceny odpowiedzi poszczepiennej) jest pierwszorzędowym testem w diagnostyce pierwotnych niedoborów odporności. Wyniki te są często podstawą do
podjęcia dalszych badań, takich jak ocena funkcji przeciwciał. Oznaczenia
stężenia podklas immunoglobulin IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 są zoptymalizowane pod kątem wykorzystania w badaniu niedoborów przeciwciał. Wzmocnienie
odczynników do pomiaru IgG3 i IgG4 lateksem zapewnia dokładną ilościową
ocenę poziomu niedoboru podklas, szczególnie w dolnych zakresach norm dla dzieci.
Immunoglobulina IgA jest odpowiedzialna za odporność błon śluzowych
i dlatego stanowi pierwszą linię obrony dla większości zakażeń. Niedobory
podklas IgA lub zmiany w stosunku stężeń IgA1/IgA2 są związane z konkretnymi jednostkami klinicznymi, nawracającymi infekcjami i reakcją anafilaktyczną
po transfuzji. Normalne stężenie w surowicy obydwu podklas IgA może być
bardzo niskie, tak więc czułość i powtarzalność oznaczenia jest niezbędna,
szczególnie dla próbek pobranych od dzieci. Testy Binding Site spełniają te
kryteria. Ilościowe oznaczanie immunoglobuliny IgD w próbkach surowicy krwi
jest również ważnym elementem w diagnostyce i monitorowaniu pierwotnych
niedoborów odporności. Testy do pomiaru specyficznej odpowiedzi immunologicznej na podawane szczepionki to w ofercie Binding Site możliwość oznaczania zarówno białek (np. tężca lub błonicy) i czystych (tzn. niezwiązanych)
polisacharydów szczepionek (np. Streptococcus pneumoniae lub Salmonella
typhi Vi). Odpowiedź przeciwciał wobec naturalnie spotkanych antygenów
(np. WZW) może być również pomocna w ocenie funkcji odpowiedzi immunologicznej. Binding Site jako lider na rynku w testach podklas IgG doskonale zdaje
sobie sprawę z potrzeby dobrej kontroli jakości. Jego laboratoria posiadają
certyfikaty ISO 9001: 2008, ISO 13485:2003 i biorą udział w kilku zewnętrznych
systemach kontroli jakości. Wszystkie testy do oznaczania podklas immunoglobulin firmy Binding Site są kalibrowane w odniesieniu do międzynarodowego
standardu białek w surowicy CRM470 i DA470k, co gwarantuje, że wyniki próbki
pozostają dokładne i spójne. Oferujemy także klientom możliwość uczestnictwa
®
w naszym Systemie Kontroli Jakości IMMPROVE Subclass .
• Testy do automatycznego
ilościowego oznaczania immunoglobulin IgG, IgA, IgM, IgD
oraz podklas immunoglobulin
IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 i IgA1, IgA2.
33
AUTOMATYCZNA ANALIZA BIAŁEK SUROWICY
®
MININEPHPLUS – kompaktowy nefelometr do ilościowego pomiaru
białek specyficznych w surowicy
Jest to niewielki, elegancki, półautomatyczny nefelometr umożliwiający laboratoriom ekonomiczne wykonywanie niewielkiej liczby oznaczeń białek specyficznych. Jest łatwy w użyciu
dzięki wyświetlanym na ekranie prostym instrukcjom i kartom magnetycznym zawierającym
zaprogramowane krzywe kalibracji dla właściwych testów. Automatycznie wykonywana
próba ślepa i mieszanie odczynnika zapewnia spójne wyniki, a zaprogramowany pojedynczy przycisk zintegrowanej pipety poprawia precyzję oznaczenia. Opcjonalne wyposażenie
analizatora w drukarkę i czytnik kodów kreskowych zapewnia wygodę i wysoką jakość pracy.
®
odczynniki
Oznaczenia dla MININEPHPLUS
®
Zestawy odczynnikowe do analizatora MININEPHPLUS zawierają kontrolę o wysokim
i niskim zakresie, kartę magnetyczną z pamięcią wartości dla krzywej kalibracyjnej
konkretnej serii odczynników oraz parametry wykonania konkretnego oznaczenia.
®
®
MININEPHPLUS jest jedynym małym nefelometrem, który oferuje testy Freelite
w surowicy, automatycznie wykrywające nadmiar antygenu. Inne testy dostępne dla tego
analizatora to panel oznaczeń białek w surowicy rutynowo wykonywanych w laboratoriach
diagnostycznych.
34
SPAPLUS – automatyczny analizator białek surowicy
Oferuje zalety kompaktowego, łatwego w użyciu analizatora. Jest to idealne rozwiązanie
dla laboratoriów, które chcą skonsolidować swoje badania białek specyficznych na jednej,
dedykowanej tym oznaczeniom platformie. W pełni zautomatyzowany system SPAPLUS jest
tak zaprojektowany, aby dostarczyć instrument, odczynniki i wyjątkowe wsparcie firmy
Binding Site specjalizującej się w diagnostyce białek, zapewniając jednocześnie prostą
obsługę analizatora, jego niezawodne działanie, szybkość i elastyczność dla zmieniających
się wymagań diagnostyki białek. Szerokie menu SPAPLUS umożliwia laboratorium uruchomić więcej oznaczeń białek specyficznych bez przerywania rutynowych badań. Oferta
®
®
testów obejmuje unikalne testy Freelite i Hevylite stosowane w rozpoznaniu gammapatii
monoklonalnych, wymagane w monitorowaniu leczenia pacjentów ze szpiczakiem mnogim
i dostarczające przydatnych informacji prognostycznych. Dostarczamy ponadto inne testy
stosowane rutynowo w ocenie szpiczaka mnogiego, zalecane w międzynarodowym
systemie stratyfikacji zaawansowania choroby. Zapewniamy możliwość oznaczania
powszechnie stosowanych markerów w ocenie mobilizacji układu immunologicznego i tych
bardziej specjalistycznych, koniecznych w diagnostyce pierwotnych niedoborów odporności. Wśród tych ostatnich testy do oznaczania subklas immunoglobulin i stężenia składników
układu dopełniacza oraz oceny jego aktywności, które są niezwykle pomocne w diagnostyce chorób o podłożu immunologicznym i w rokowaniu w chorobach zakaźnych. Uzupełnieniem powyższych jest szeroki panel markerów zapalnych i testy do oceny białek w anemii.
Ponadto proponujemy testy wykorzystywane w ocenie funkcji nerek, ważne i wykorzystywane w diagnostyce wielu chorób oraz markery opisujące aktywność wątroby. Testy do
oznaczeń białek w płynie mózgowo-rdzeniowym niezbędnych w ocenie stanu bariery
krew-mózg , pomocne między innymi w diagnostyce stwardnienia rozsianego są dopełnieniem menu. Szczegółowe informacje na temat tego urządzenia znajdują się w odrębnym katalogu SPAPLUS .
MININEPHPLUS® - lista
Freelite Kappa MININEPHPLUS
Freelite Lambda MININEPHPLUS
IgG MININEPH
IgG-LL MININEPH *
IgA MININEPH
IgM MININEPH
C3 MININEPH
C4 MININEPH
Albumina MININEPH
a-1-Antytrypsyna MININEPH
Apolipoproteina A1 MININEPH
Apolipoproteina B MININEPH
b-2-Mikroglobulina MININEPH
C1 Inactivator MININEPH*
Ceruloplazmina MININEPH
Haptoglobina MININEPH
Mikroalbumina MININEPH
Prealbumina MININEPH
Transferyna MININEPH
IgG1 MININEPH
IgG2 MININEPH
IgG3 MININEPH
IgG4 MININEPH
ASO MININEPH
CRP MININEPH
* tylko do badań naukowych
hodowle komórkowe
PROVITRO
Firma Provitro specjalizuje
się w hodowlach komórkowych. Dostarcza linie komórkowe wraz z dedykowanymi
im podłożami wzrostowymi.
Cały proces technologiczny
oparty jest o system zarządzania
jakością zgodny z normą DIN
ISO EN 9001:2000.
Linie komórkowe
Wszystkie linie komórkowe dostępne są w formie vital (komórki proliferujące) lub
cryo (głęboko zamrożone). Każda jednostka (unit) zawiera co najmniej 500.000
komórek. Oferowane linie komórkowe podlegają wnikliwej kontroli dotyczącej zarówno ich witalności, jak i morfologii. Rutynowo przeprowadzane są również testy na
obecność DNA HIV-1, hepatitis B, hepatitis C, mykoplazm, drożdży oraz na
obecność bakterii i grzybów. Provitro gwarantuje minimum 10 pasaży większości
kultur komórek ludzkich oraz homogenność każdej linii komórkowej potwierdzoną
specyficznymi testami in vivo. Każda linia opatrzona jest certyfikatem jakości
uwzględniającym wyniki testów kontroli jakości dla danej linii komórkowej.
Media hodowlane
Podłoża firmy Provitro są konstrowane tak, aby sprostać różnym oczekiwaniom
klientów i dostępne są w różnych kombinacjach pożywek podstawowych oraz
suplementów:
• kompletne podłoża hodowlane zawierające wszystkie niezbędne suplementy
i czynniki wzrostowe
• podłoża wraz z osobnym,
pojedynczym pre-mixem
zawierającym niezbędne
suplementy
• podłoża wraz z fiolkami
indywidualnie pakowanych
niezbędnych suplementów
(jako zestaw)
Kolejny podział mediów obejmuje
typ surowicy użytej jako suplement.
W przypadku ludzkich linii, podłoże może
być wzbogacone:
• cielęcą surowicą płodową (FCS)
• ludzką surowicą grupy krwi AB (HuS)
odczynniki
35
urządzenia mikropłytkowe
BIOTEK INSTRUMENTS
aparatura
BioTek Instruments, Inc jest amerykańskim producentem kształtującym światowe trendy w kierunku rozwoju,
sposobu produkcji i sprzedaży urządzeń mikropłytkowych wraz z zaawansowanym oprogramowaniem.
Począwszy od czytników absorbancji (w tym spektrofotometrów), fluorescencji i luminescencji, a także
aparatów wielodetekcyjnych łączących wszystkie wymienione techniki oraz pomiary fluorescencji polaryzacyjnej, TRF, a także system obrazowania, poprzez płuczki i dyspensery po roboty, BioTek przyczynia się do
automatyzacji i przyspieszenia postępu odkryć w dziedzinie nauk life-science (biologia, biotechnologia,
weterynaria, rolnictwo), rozwoju farmacji i technik diagnostycznych. Produkty BioTek wyróżniają się przemyślaną, dopracowaną konstrukcją wynikającą z blisko 50-letniego doświadczenia w technikach mikropłytkowych, ogromną trwałością i niezawodnością oraz łatwością ich obsługi, nawet przez niedoświadczonych
użytkowników. W procesie rozwoju produktów, BioTek współpracuje z użytkownikami swoich instrumentów,
analizując ich uwagi i pomysły, aby kolejne urządzenia były jeszcze bardziej przyjazne i skrojone na miarę
potrzeb odbiorców.
36
Mikroskop z funkcją czytnika - całkowity obraz komórki, dzięki danym ilościowym i jakościowym
Cytation™ 5 jest kompaktowym automatycznym mikroskopem z funkcją czytnika, który szybko i łatwo wykonuje oraz analizuje wspaniałe obrazy, nadając im wartościowe znaczenie badawcze. Prostota, precyzja i
elastyczność – wszystko to zebrane w jednym potężnym instrumencie niewielkich rozmiarów.
Cechy mikroskopu:
• Obrazowanie fluorescencyjne, jasnego pola, kontrastu fazowego
oraz H&E
• 6 obiektywów w rewolwerze, powiększenie do 60x oraz 4 kanały
kolorów jednocześnie
Kontrast fazowy
• Obrazy jedno- i wielokolorowe, montaż, przesunięcie czasowe
oraz nakładanie obrazów w osi Z
• Projekcja w osi Z, cyfrowy kontrast fazowy oraz składanie obrazów
H&E
Cechy czytnika wielodetekcyjnego:
• Hybrid Technology™ - optyka oparta o filtry i monochromatory
• Zmienna szerokość połówkowa szczeliny monochromatora
dla aplikacji fluorescencyjnych
• Wzbudzenie laserem dla aplikacji typu Alpha
Fluorescencja
• Moduły wielodetekcyjne dla pomiarów intensywności fluorescencji, polaryzacji fluorescencji, fluorescencji czasowo-rozdzielczej
(TRF), luminescencji oraz absorbancji
• Pomiary 2 µL próbki za pomocą płytki Take3™
Brightfield
aparatura
37
Czytniki wielodetekcyjne
Za pomocą jednego aparatu z tej grupy
przyrządów, możliwe jest wykonanie
odczytu mikropłytkowego kilkoma metodami detekcji. Synergy HTX oraz Synergy 2
to modułowe aparaty wyposażone w
możliwość pomiaru absorbancji (z monochromatorem), fluorescencji (z filtrami)
i luminescencji. Użytkownik może zamówić przyrząd o dowolnej konfiguracji (do
wyboru pomiar absorbancji, fluorescencji, fluorescencji TRF, fluorescencji polaryzacyjnej i luminescencji oraz dwukanałowy dyspenser), dostosowanej do obecnych potrzeb, a w miarę rozwoju badań
można go rozbudować o kolejne moduły.
Czytniki hybrydowe
aparatura
Urządzenia hybrydowe Synergy H1 i Synergy
NEO są wyposażane w możliwość pomiaru
fluorescencji zarówno przy użyciu filtrów, jak i
podwójnych monochromatorów, co powoduje,
że mają one zalety obu technik i pozbawione są
ograniczeń każdej z nich. Instrumenty tej klasy
wykonują
zaawansowane
technologicznie
pomiary z największą precyzją i czułością w
szerokim zakresie dynamicznym. Synergy NEO
jest przeznaczony do badań screeningowych,
ze względu na szybkość realizacji pomiarów (m.
in. z opcją pobudzana laserowego).
38
Wszystkie aparaty z tej grupy mogą być wyposażone dwukanałowy dyspenser dozujący odczynniki wprost do
dołka płytki znajdującej się w komorze pomiarowej. Przyrządy te obsługiwane za pomocą komputera
poprzez nowoczesny programu Gen5, który poza sterowaniem czytnikiem ma możliwość przeprowadzania
bardzo zaawansowanej analizy uzyskanych danych, ich eksportu, zabezpieczania i przechowywania.
Spektrofotometry i czytniki absorbancji
W tym zakresie oferta firmy BioTek jest bardzo
szeroka – od prostych jednokanałowych czytników filtrowych umożliwiających odczyt z wielu
formatów płytek (rodzina Elx800), przez wielokanałowe, kinetyczne czytniki filtrowe - seria
Elx808 i uniwersalne jednokanałowe spektrofotometry - EPOCH i EPOCH2 do wielokanałowego
spektrofotometru kinetycznego o wysokiej
wydajności - PowerWave HT. Proste czytniki
filtrowe mogą pracować samodzielnie lub z
komputerem za pośrednictwem programu Gen5.
Spektrofotometry pracują pod kontrolą komputera
lub są obsługiwane z ekranu dotykowego (model
EPOCH2T). Podstawowy zakres długości fal,
na jakich odczytują spektrofotometry produkcji BioTek to 200 – 999 nm. Dostępna dla wszystkich spektrofotometrów BioTek funkcja korekcji drogi optycznej, która umożliwia uzyskanie z każdej studzienki
mikropłytki takiego wyniku pomiaru absorbancji, jaki otrzymalibyśmy przy pomiarze w 1 cm kuwecie.
W s z ys tk i e p r z y r z ąd y z o m aw ian ej gr u p y m aj ą m o ż l i wo ś ć p o m i ar u w kuwe t a ch 1 cm ( sy st em B io Cell lu b st an d ar do we kuwe ty z ko r ki e m ) . Dl a s pe kt rofot om e trów j edn o k an ał o w y c h ( w t y m ws z ys tki ch cz ytni kó w wyp o s aż o n ych w p om iar abso r ban c j i) d o st ęp n a j e s t o p cj a b e z p o ś r e d ni e g o po m i ar u
s tę że n i a R N A, D NA i biał k a w m ik r o k r op l ach o o b j ę to ś ci ach 2 µ l ( 16 d l a
p łyt k i T ake 3 lu b 48 dla p ł y t k i Ta k e 3 Tr i o ) .
Płuczki i dyspensery
Uzupełnieniem oferty czytnikowej są urządzenia
ułatwiające realizację czynności poprzedzających
sam odczyt. Automatyczna płuczka Elx50 jest
przeznaczona do płukania pojedynczych pasków
jak i całych płytek 96- lub 384-dołkowych. Dostępna jest w odmianie 8-, 12- lub 16-kanałowej. Wersja
8-kanałowa może być wyposażona w moduł separacji filtracyjnej i/lub magnetycznej.
aparatura
Płuczki 405 to modele przeznaczone do płukania
całych płytek 96- i/lub 384-dołkowych, w tym do
delikatnych płukań w testach komórkowych.
Dostępne w wersji z wyświetlaczem dotykowym lub
dwuwierszowym LCD. Dostępne są wersje obsługujące separację magnetyczną lub filtracyjną,
a także wyposażone w moduł zaworów umożliwiający jednoczesne podłączenie kilku buforów. Płuczki
te mogą być wyposażone w funkcję ultradźwiękowego mycia igieł głowicy oraz w opcję VERIFY, pozwalającą na szybkie sprawdzenia działania każdej
z igieł głowicy przed realizacją zasadniczej aplikacji.
39
B i o Te k o fe r u j e takż e d ys pe ns ery Mi cro Fi l l , pr acu j ący na z as adzie
p o m py s tr z ykawko we j o r az Mu l tiF lo i
Mu l ti flo FX , u r z ąd z e ni a m o d uł ow e,
któ r e w s we j naj b o gats z e j ko nfi gura cji
m o gą d o z o wać 4 r ó ż ne o d cz ynniki.
Mu l ti flo FX m o ż e b yć wyp o s aż ona w
m o d uł R A D – R and o m A cce s s Di spens i ng, któ r y z a po m o cą gło wi cy j ednokanało we j i p o m py pe r ys tal tyc znej
d o z u j e o d cz ynni k d o d o wo l ne go doł ka
na d o wo l nym fo r m aci e płytki .
A b y p ołą czy ć f u n k c j e d o z o wan ia o r az płu kani a, B i o Te k o fe r uj e wi e l o z ad ani o we , wi e l o m o duł ow e
urządzenie ELx406 wraz z oprogramowaniem sterującym Liquid Handling Control.
aparatura
Systemy pipetujące
40
Propozycją firmy BioTek w dziedzinie zaawansowanej techniki operowania cieczami jest rodzinna
systemów pipetujących o nazwie Precision. Jest to
urządzenie zastępujące ręczne pipetowanie przy
realizacji aplikacji mikropłytkowych wykonywanych
na płytkach 96- i/lub 384-dołkowych. W podstawowej wersji wyposażone jest w 8- lub 12-kanałowa
pipetę oraz sześciopozycyjną platformę. Możliwe
jest uzupełnienie konfiguracji o dyspenser (8- lub
12-kanałowy) umożliwiający szybkie dozowanie
odczynnika pobieranego z butelki. Wersja Precision
XS wyposażona jest ponadto w jednokanałową
pipetę, która może pracować także jako jednokanałowy
dyspenser. Do sterowania obiema wersjami przyrządu
może być użyte ich oprogramowanie wewnętrzne, lub
praca z komputerem i programem Precision Power.
pipety automatyczne
CAPP
W nauce - dokładność lub niedokładność pomiarów stosowanych w badaniach może prowadzić do wielkiego odkrycia
albo bezowocnego poszukiwania. Firma CAPP uświadomiła to sobie w najwcześniejszych etapach działalności i zobowiązała się do jednego – projektowania pipet, najbardziej precyzyjnych na rynku.
Poprzez wprowadzenie pipet zmiennoobjętościowych, które mogą być również stosowane z wymiennymi główkami
stałoobjętościowymi osiągnięto szczyt dokładności w projektowaniu urządzeń, wykorzystywanych w wielu laboratoriach na
całym świecie. Nie istnieje potrzeba stosowania wielu pipet stałoobjętościowych jako ram odniesienia. Teraz możesz mieć
jedną pipetę CAPP z wymiennymi główkami do wykorzystywania w najbardziej kluczowych działaniach.
Budowa każdej pipety firmy CAPP posiada własną historię: jest to opowieść o mistrzostwie rąk, które nadały im kształt, o
starannym wyborze materiału, o poświęceniu i cierpliwości. Każda pipeta wyprodukowana jest indywidualnie oraz sprawdzona przez wysoko wykwalifikowany personel. To właśnie pasja pozwala firmie CAPP stworzyć produkt z bardzo ważną
cechą charakteru: duszą.
Solidność urządzeń firmy CAPP sprawiła, że wykorzystywane są w laboratoriach na całym świecie.
aparatura
41
aparatura
Pipetowanie nigdy nie było łatwiejsze. Aby stworzyć
Capp Bravo, połączono lekki i ergonomiczny projekt
urządzenia
z najnowocześniejszymi rozwiązaniami
pipetowania manualnego. Jest to najbardziej przyjazna
użytkownikowi pipeta na rynku. Do jej wytworzenia
wykorzystano najwyższej jakości
autoklawowalne
materiały, a siły potrzebne do pipetowania oraz zrzucania
końcówek zostały zredukowane do minimum.
Capp Bravo posiada duży ekran wyświetlacza, pomagający w odczycie oraz dokładnym ustawieniu objętości.
Bezpieczeństwo :
W całości autoklawowalna. Wyraźnie widoczna i wytrzymała blokada nastawionej objętości.
Ergonomia:
Ergonomiczny uchwyt. Wygodne zakładanie i płynne
zrzucanie końcówek.
Kontrola:
Duży ekran wyświetlacza. Zredukowana siła potrzebna do
pipetowania.
Wyjątkowe cechy:
Metalowy trzon z podwójnymi o-ringami w pipetach
o najmniejszej objętości. Wyjątkowo lekka konstrukcja.
Zakres dostępnych objętości od 0,1 µl - 10 ml.
42
Podwójne o-ringi na trzonach zapewniają optymalną szczelność połączenia pipeta - końcówka.
W pełni autoklawowalna bez potrzeby rozkręcania
(z wyłączeniem główek stało - i zmiennoobjętościowych).
Duży i wygodny przycisk zapewnia najwyższy
komfort zrzucania końcówek.
Jedyna pipeta z wymiennymi główkami
stało - i zmiennoobjętościowymi.
Wyjątkowo wytrzymałe komponenty zapewniają
niskie koszty utrzymania pipety i wydłużony czas jej
użytkowania.
Blokowalna główka zmiennoobjętościowa z 50%
mniejszą liczbą obrotów.
Najmniejsze obciążenie kciuka przy pobieraniu i
wydmuchu.
Kolorowe elementy ułatwiające rozpoznanie objętości.
Łatwiejsza do rekalibracji niż jakakolwiek inna pipeta.
Kompatybilność z większością końcówek na rynku.
Metalowe trzony zwiększające wytrzymałość.
Najwyższe standardy dokładności i precyzji.
Bravo
Pipety CappAero Comfort obniżają obciążenie kciuka o 70% w porównaniu do większosci pipet manualnych, co
praktycznie eliminuje prawdopodobieństwo kontuzji dłoni. Efekt ten uzyskano dzięki zastosowaniu oddzielnej dźwigni,
umożliwiającej zrzucenie końcówki bez użycia kciuka
Comfort
Pipety wielokanałowe
Firma Capp oferuje najszerszy zakres pipet wielokanałowych. Począwszy od 8- i 12- kanałowych, a kończąc na 16-,
48- a nawet 64- kanałowych. Unikatową cechą pipet 8- i 12- kanałowych firmy Capp jest system podwójnych O-ringów na
każdym trzonie. Umożliwia to lekkie i szczelne zakładanie końcówek większości popularnych producentów. Połączenie
tej funkcji ze specjalną dzwignią, powoduje łatwość tak zakładania jak i zrzucania koncówek. Połączenie anodowanego
aluminium, stali szlachetnej oraz bardzo wytrzymałego plastiku czyni z pipet wielokanałowych Capp najbardziej solidne.
Metalowe trzony są bardzo trwałe i nie ulegają deformacji w trakcie użytkowania. W wypadku, gdy jeden z trzonów zostanie
uszkodzony, istnieje możliwość indywidualnej wymiany.
aparatura
Aero
43
Pipetor Capp Tempo posiada rewolucyjne cechy, które odrózniają go od innych urządzeń tego typu na rynku. Wyświetlacz LED oraz
opatentowany system EBS ( System Elektronicznego Hamowania ) powodują, że jest on najnowocześniejszym i najbardziej
przyjaznym dla użytkownika produktem na rynku. Wyświetlacz LED dostarcza informacji o szybkości pobierania , dozowania
oraz poziomie naładowania baterii. Opatentowany system EBS umożliwia szybkie pipetowanie bez zmniejszenia dokładności.
Capp Tempo może być postawiony na stojaku ładującym z zamocowaną pipetą serologiczną. Wieszak ścienny jest dołączony
do zestawu wraz z pipetorem, natomiast stojak jest dostępny oddzielnie.
Wyświetlacz LED:
Pokazuje szybkość pobierania i dozowania. Dostarcza informacji o stanie baterii oraz sygnalizuje
niski poziom naładowania. Wyłącza się po 20 sekundach braku aktywności.
Praca:
Dozowanie 25 ml w czasie 3 sekund. Niezależna kontrola prędkości pobierania i dozowania.
Sześć ustawień prędkości pobierania i dozowania.
EBS:
Zmaksymalizowana prędkość i dokładność.
Poprzez włączenie EBS zwalniamy w ostatniej chwili
prędkość pobierania i uzyskujemy dokładną objętość.
Po wyłączeniu EBS urządzenie wraca
do poprzednich ustawień prędkości.
Bateria:
Litowo-jonowa bateria zapewnia 8 godzin ciągłej pracy.
Może być ładowana w trakcie pracy.
aparatura
Tempo
44
Końcówki wyjątkowej jakości Capp Expell™ oraz Capp ExpellPlus™
Seria końcówek wyjątkowo wysokiej jakości ExpellPlus pozwala wyeliminować ryzyko kontaminacji krzyżowej. Końcówki
są testowane i certyfikowane na obecność kwasów nukleinowych, inhibitorów PCR, endonuklez, endotoksyn. Dzięki
specjalnym polimerom ExpellPlus™ praktycznie całkowicie eliminują zatrzymywanie odczynnika wewnątrz końcówki
i redukują zatrzymywanie DNA, RNA oraz protein. Końcówki pasują idealnie do wszystkich manualnych i elektronicznych
pipet Capp i są przez nas polecane w celu zapewnienia jak najwyższej dokładności rezultatów. ExpellPlus™ pozwalają
zaoszczędzić odczynnik, jak również zwiekszają precyzję pracy. Końcówki pasują do większości pipet na rynku.
Końcówki Expell™ (bez dodatku ‘Plus™’) są końcówkami równie wysokiej jakości, jednak bez właściwości niskoretencyjnych.
Oryginalny system Reload łatwy w użyciu, ekonomiczny i pozwalający zaoszczędzić miejsce.
Końcówki o pojemnościach 10ul, 200ul oraz 1000ul dostępne sa również w wersji Reload.
System Reload przeznaczony jest do ponownego napełniania pustych raków.
Opakowania Reload zajmują znacznie mniej miejsca niż odpowiadająca im ilość końcówek zakupionych w rakach
i w rezultacie redukują ilość odpadów jakimi są opakowania i kartony. System Reload wymaga również
znacznie mniej miejsca do przechowywania niż standardowo zakupione końcówki w rakach.
Plus™ właściwości niskiego zatrzymania
Przeprowadzone testy wykazały,
że końcówki niskoretencyjne ExpellPlus
zatrzymują jedynie 0.1 % odczynnika,w porównaniu
z 0.5-0.7% przy końcówkach standardowych.
Różnica ta wpływa znacząco na specyfikację rezultatów
i jest dobrze widoczna przy użyciu kolorowego odczynnika.
Expell&ExpellPlus
plastik laboratoryjny
45
plastik laboratoryjny
GREINER BIO-ONE
Greiner Bio-One od prawie 50 lat to jeden z głównych dostawców produktów z tworzyw sztucznych przeznaczonych dla
pracowni hodowli komórkowych, immunologii, mikrobiologii i biologii molekularnej, laboratoriów naukowo-badawczych
jak również laboratoriów analitycznych i diagnostycznych. Kompleksowa oferta oraz ciągła innowacja w procesie
produkcji pozwala na zaspokojenie zmieniających się potrzeb w zakresie najbardziej oryginalnych rozwiązań współczesnych technologii w dziedzinie nauk przyrodniczych. Podstawowy wymóg ścisłej kontroli dotyczy całego procesu
produkcji. Produkty dedykowane do hodowli komórkowych oraz biologii molekularnej są sterylne i niepirogenne, wolne
od endotoksyn, wykrywalnych ilości DNaz, RNaz oraz DNA człowieka. Proces ich wytwarzania potwierdzony jest certyfikatami ISO 9001 oraz ISO 13485 spełnia międzynarodowe standardy dla produktów medycznych wg Dyrektywy EU
93/42/EWG i 98/79/EG.
Hodowle komórkowe
• butelki, szalki Petriego oraz mikropłytki do hodowli komórek
zawiesinowych oraz adherentnych
• probówki o pojemności 15 ml i 50ml, pipety serologiczne
• inserty do płytek wielodołkowych
Mikrobiologia
• szalki Petriego
• ezy, igły inokulacyjne oraz pipety serologiczne
• pojemniki do przechowywania materiału biologicznego
Immunologia
• płytki do technik ELISA, pełne lub dzielone na paski
• probówki
• płytki Terasaki
Biologia molekularna
• probówki do reakcji PCR pojedyncze lub w formie pasków
• mikropłytki
• folie do izolacji mikropłytek
Techniki mikropłytkowe
• płytki 96-, 384- oraz 1536-dołkowe
• do technik absorpcjometrycznych, luminometrycznych oraz
fluorymetrycznych
plastik laboratoryjny
Separacja
• probówki do izolacji białych krwinek z krwi obwodowej
• probówki do izolacji komórek nowotworowych krążących
w krwiobiegu
46
Przechowywanie w niskich temperaturach
• probówki z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym dostępne
w pojemnościach 1 ml - 5 ml
• kodowany przy użyciu kodu 2D system do przechowywania i
archiwizacji próbek (Biobank)
• pudełka i akcesoria
RÓŻNORODNOŚĆ POWIERZCHNI
Greiner Bio-One proponuje wiele modyfikacji powierzchni produktów laboratoryjnych wykonanych z polistyrenu, polipropylenu i innych materiałów w celu uzyskania optymalnych właściwości niezbędnych w konkretnych technikach pracy
laboratoryjnej.
POWIERZCHNIE DO HODOWLI KOMÓRKOWYCH:
CELLSTAR™
Powierzchnia otrzymywana poprzez fizyczną modyfikację polistyrenu umożliwiająca przyleganie i wzrost komórek adherentnych. Dostępna w szerokiej gamie butelek, szalek Petriego i płytek wielodołkowych.
ADVANCED TC™
Zaawansowana powierzchnia do hodowli komórek izolowanych, wrażliwych bądź hodowanych w warunkach restrykcyjnych, otrzymywana poprzez modyfikację dna naczynia warstwą polimerową. Poprawia własności przylegania i proliferacji
komórek wymagających i trudno rosnących na tradycyjnych podłożach.
CELLVIEW™
Powierzchnia ta dzięki kombinacji polistyrenu i szkła łączy wygodę hodowli komórek w standardowych naczyniach plastikowych i bardzo dobrą jakość otrzymywanego obrazu mikroskopowego prowadzonych hodowli. Dostępna jest tylko dla
szalek Petriego o średnicy 35 mm.
CELLCOAT™
Powierzchnie CELLCOAT™ powstają dzięki pokryciu dna naczynia do hodowli wybranymi białkami macierzy zewnątrzkomórkowej (kolagenem typu I, fibronektyną, lamininą) lub białkami syntetycznymi (poli-D-lizyną i poli-L-lizyną). Takim modyfikacjom poddawane są butelki, płytki i szalki hodowlane. Powierzchnie te zdecydowanie poprawiają adhezję i proliferację
komórek, jak również przydatne są w hodowlach prowadzonych bez lub w ograniczonej dostępności surowicy, a także
podczas stosowania stresujących komórki procedur, np. transfekcji.
CELLSTAR™ Cell-Repellent
Chemiczna modyfikacja tej powierzchni umożliwia hodowlę komórek nowotworowych i embrionalnych w formie sferoidów,
a także hodowlę komórek adherentnych w zawiesinie, np. makrofagów.
POWIERZCHNIE IMMUNOLOGICZNE:
MICROLON® 600, FLUOTRAC™ 600, LUMITRAC™ 600
Powierzchnie przygotowane do adsorpcji antygenu lub przeciwciała, przeprowadzenia reakcji metodą ELISA, a następnie
detekcji poprzez pomiar absorbancji, fluorescencji bądź luminescencji. Powierzchnie oznaczone parametrem 600 charakteryzują się wysoką hydrofilowością i wiązalnością cząsteczek białek.
MICROLON® 200, FLUOTRAC™ 200, LUMITRAC™ 200
Powierzchnie oznaczone parametrem 200 charakteryzują się wyższą hydrofobowością i lepszą wiązalnością cząsteczek
niepolarnych białek i peptydów. Powierzchnie te dostępne są w formie płytek litych oraz dzielonych na paski, w tym bardzo
przydatnych płytek typu „half-area”, umożliwiających w formacie 96-dołków pracę z objętościami w zakresie 15-175 µl
zamiast standardowych 25-340 µl.
INNE POWIERZCHNIE:
To specjalny polistyrenowy film o grubości ok. 200 µm dla formatu płytek 96- oraz 384-dołkowych. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnej i opatentowanej techniki umożliwiającej jego produkcję bez użycia klejów i rozpuszczalników, Greiner
Bio-One oferuje płytki z ultra-cienkim dnem typu µ-Clear®, pozwalającym na znaczną poprawę własności optycznych
mikropłytek stosowanych w technikach mikroskopowych, spektrofotometrycznych, fluorymetrycznych i luminometrycznych.
UV-STAR®
Jest to kolejny ultra-cienki film wykorzystywany do produkcji mikropłytek używanych w technikach mikroskopowych
i spektrofotometrycznych. Wykonany jest z poliolefin charakteryzujących się niskim poziomem autofluorescencji i wyjątkową przejrzystością zwłaszcza w zakresie promieniowania UV. Dzięki takim właściwościom, płytki z dnem UV-Star® o grubości
ok. 140 µm pozwalają na pomiar transmisji światła już od 230 nm. Dzięki temu mogą być przydatne w technikach np. biologii
molekularnej do oceny stężenia kwasów nukleinowych i białek bez interferencji.
plastik laboratoryjny
µCLEAR®
47
48
plastik laboratoryjny
plastik laboratoryjny
THERMO SCIENTIFIC NUNC
Produkty marki Nunc – częścią Thermo Fisher Scientific
Nunc jest rozpoznawalną marką wchodzącą w skład globalnego koncernu Thermo Fisher Scientific, światowego lidera
wspierającego rozwój nauki poprzez zaopatrywanie i wyposażanie wyspecjalizowanych laboratoriów i placówek nauki
na całym świecie. Kompleksowy zakres oferowanych innowacyjnych produktów najwyższej klasy pozwala na przeniesienie
uzyskanych przy ich pomocy wyników badań naukowych na skalę przemysłową w dziedzinie biotechnologii umożliwiając
rozwój przełomowych odkryć farmaceutycznych.
Przez 60 lat doświadczenie połączone z zaangażowaniem w innowacje uczyniły markę Nunc główną wśród dostawców
laboratoryjnych produktów z tworzyw sztucznych dedykowanych do hodowli komórkowych, analiz immunologicznych
oraz technik diagnostycznych.
Wszystkie produkty wytwarzane z surowców o najwyższej czystości podlegają rygorystycznej kontroli w zakresie jakości
wykonania, sterylności oraz zanieczyszczenia pirogenami, endotoksynami, wykrywalnymi ilościami DNA, DNaz i RNaz
człowieka. Proces produkcji Thermo Fisher Scientific, Roskilde jest certyfikowany ISO 13485:2003, a system jakości
spełnia normy ISO 9001:2000 i jest zarejestrowany w klasie I. GMP systemu FDA.
Hodowle komórkowe
• butelki, szalki Petriego, płytki wielodołkowe
• probówki oraz pipety serologiczne
• naczynia hodowlane w formacie szkiełek mikroskopowych typu
Lab-Tek™ Chamber-Slide™
Biotechnologia
• wielkopowierzchniowy system hodowli Cell Factory™
(pow. 632 - 25280 cm2)
• butelki typu Roller Bottle
In vitro
• szalki do technik in vitro: ICSI oraz z centralnym dołkiem
• płytki 4-dołkowe
• probówki
Immunologia
• płytki do technik ELISA, pełne lub w formie pasków
probówki
Techniki mikropłytkowe
• płytki 96-, 384- oraz 1536-dołkowe
do technik absorpcjometrycznych, luminometrycznych oraz fluorymetrycznych
• z dnem optycznym do mikroskopii
plastik laboratoryjny
Przechowywanie w niskich temperaturach
• probówki z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym o pojemności 0,5 ml - 4,5 ml
• kodowany system do przechowywania i archiwizacji probówek (Cryobank)
• pudełka i akcesoria
49
RÓŻNORODNOŚĆ POWIERZCHNI
Wyspecjalizowane powierzchnie firmy NUNC wykorzystują molekularne właściwości plastiku lub szkła. Wiele polimerów,
jak polistyren czy polipropylen ma naturę hydrofobową, dopiero specjalne zabiegi fizyko-chemiczne modyfikujące
powierzchnię pozwalają na wykorzystanie wyżej wymienionych materiałów w testach immunologicznych, biologii molekularnej i hodowlach komórkowych.
Powierzchnie do hodowli komórkowych:
Nunclon™ Delta
Właściwości Nunclon™ Delta są uzyskiwane dzięki modyfikacji polistyrenu tak, aby umożliwić przyleganie i wzrost komórek
na ściśle określonej powierzchni. Do produkcji wyrobów oznaczonych symbolem Nunclon™ Delta wykorzystywany jest
najwyższej czystości granulat polistyrenowy, którego każda partia podlega bardzo rygorystycznej procedurze testowej.
Wszystkie produkty Nunclon™ Delta testowane są pod względem tworzenia pojedynczej warstwy komórek przy użyciu
czterech linii komórkowych: PCE, HEL 299 (ATCC CCL137), V79-4 (ATCC CCL93), L 929 (ATCC CCL1).
UpCell™
Ten rodzaj powierzchni umożliwia uwalnianie komórek rosnących w monowarstwie bez stosowania trypsynizacji czy
skrobaka. Dno naczynia wyścielone jest polimerem, który podczas redukcji temperatury jaka ma miejsce przy wyjęciu
naczynia hodowlanego z inkubatora i umieszczeniu go w temperaturze pokojowej staje się hydrofilowy, absorbuje wodę
z medium, pęcznieje i powoduje oderwanie od dna kompletnej monowarstwy komórek. Zapewnia to ich wyższą przeżywalność, zachowanie białek powierzchniowych, pozwala na szybką i prostą pracę z hodowlą komórkową.
Nunclon™ Sphera
Ten rodzaj powierzchni ułatwia pracę z hodowlami, w których niepożądane jest przyleganie komórek do dna naczynia
hodowlanego. Dno produktów zmodyfikowanych w tej technologii pokryte jest hydrofobowym polimerem tworzącym cienki
film zapobiegający adhezji komórek i adsorpcji białek.
Nunclon™ Vita
Powierzchnia ta umożliwia przyleganie, formowanie kolonii i wzrost embrionalnych komórek macierzystych czy indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych człowieka bez konieczności korzystania z komórek karmiących czy
opłaszczania naczynia hodowlanego niezbędną macierzą. Stosowanie podłoża Nunclon™ Vita umożliwia 10 pasaży bez
utraty własności pluripotencjalnych przez komórki.
plastik laboratoryjny
Permanox™
To materiał z którego wytwarzane są niektóre produkty z grupy Lab-Tek ChamberSlide. Charakteryzuje się on niską autofluorescencją, większą przepuszczalnością dla tlenu i lepszymi własnościami chemicznymi w porównaniu z polistyrenem.
50
Thermanox™
Jest błoną poliestrową wykorzystaną do produkcji szkiełek nakrywkowych w linii produktów do hodowli komórkowych.
Błona jest modyfikowana chemicznie w ten sposób, aby nadać jej właściwości hydrofilowe i umożliwić adhezję i wzrost
komórek. Modyfikacja czyni ją też odporną na większość rozpuszczalników stosowanych powszechnie w laboratoriach
mikroskopii elektronowej. Thermanox™ charakteryzuje się niską zawartością tlenu.
Powierzchnie immunologiczne
MaxiSorp™
Powierzchnia ta została wytworzona na bazie polistyrenu i posiada duże powinowactwo do grup polarnych. Jest rekomendowana do testów z wykorzystaniem glikoprotein jak np. przeciwciała. Testy ELISA z wykorzystaniem tej powierzchni
zwykle charakteryzują się wysoka czułością. Powierzchnia MaxiSorp™ jest dostępna w formie mikropłytek litych i dzielonych oraz probówek. Ponadto dostępne są produkty z certyfikatem jakości powierzchni - wydawanym na podstawie
zdolnościwiązania IgG.
PolySorp™
Ma właściwości mniej polarne od MaxiSorp™. Jest rekomendowana do stosowania w testach z wykorzystaniem cząsteczek mniej hydrofilowych - jak np. antygeny wirusowe. Ponadto powierzchnię tę należy stosować w testach, w których przy
stosowaniu powierzchni MaxiSorp™ występuje wysokie tło. Może ono być wynikiem wysokiego wiązania do powierzchni
MaxiSorp™ cząsteczek niespecyficznych lub wysokiego stężenia przeciwciał w badanych próbkach. Powierzchnia
PolySorp™ jest dostępna w formie mikropłytek litych i dzielonych oraz probówek.
MiniSorp™
Płytki MiniSorp™ wytwarzane są ze specjalnego polietylenu o bardzo niskim powinowactwie do białek. Dlatego też jest to
powierzchnia przeznaczona do testów, w których reakcja zachodzi w roztworze i należy wyeliminować interakcje reagentów z powierzchnią. Powierzchnia ta jest dostępna wyłącznie w formie probówek.
MediSorp™
To powierzchnia polistyrenowa modyfikowana tak, aby wiązała cząsteczki o mieszanej hydrofilowo - hydrofobowej
naturze. Jest mniej hydrofilowa niż MaxiSorp™. Powierzchnia MediSorp™ jest optymalizowana do testów wykorzystujących ludzkie surowice - stosunek sygnału do tła jest wówczas zwiększony w porównaniu do powierzchni MaxiSorp™.
MultiSorp™
Jest to skrajnie hydrofilowa polistyrenowa powierzchnia. Rekomendowana jest przy konieczności immobilizacji bardzo
polarnych cząsteczek, lub do homogennych próbek, gdzie badane są hydrofobowe cząsteczki, które nie będą adherować
do tego typu powierzchni.
plastik laboratoryjny
51
przechowywanie próbek
NATIONAL LAB
National Lab jest niemiecką firmą, która od wielu lat oferuje jednostkom naukowo-badawczym, placówkom służby
zdrowia oraz przemysłu akcesoria do przechowywania prób biologicznych i odczynników w niskich temperaturach.
Zakłady produkcyjne rozmieszczone w kilku europejskich krajach zapewniają najwyższe standardy produkcji.
W ofercie National Lab znajdują się:
• kartonowe pudełka do przechowywania probówek reakcyjnych i kriofiolek w lodówkach i zamrażarkach. Pudełka te
produkowane są w dwóch standardach odporności na przemakanie oraz w wielu wersjach rozmiarowych i kolorystycznych
• polipropylenowe pudełka do magazynowania probówek reakcyjnych i kriofiolek w lodówkach i zamrażarkach, w tym
szczególnie niskotemperaturowych. Pudełka te oferowane są w szerokiej gamie rozmiarów i kolorów
• poliwęglanowe pudełka do przechowywania kriofiolek w zamrażarkach niskotemperaturowych oraz w ciekłym azocie
• stojaki chłodzące do probówek różnych pojemności, pojemniki do zamrażania komórek oraz statywy
plastik laboratoryjny
• stelaże ze stali nierdzewnej do przechowywania pudełek i mikropłytek w zamrażarkach skrzyniowych oraz szafowych
52
BIOKOM działa na polskim rynku od 1995 roku jako dystrybutor, reprezentując ponad
20 renomowanych firm z całego świata. Nasza oferta odczynników i aparatury dedykowana
jest naukom biologicznym i biomedycznym. Siostrzana firma BIOKOM SYSTEMS wzbogaca ją
o plastik laboratoryjny.
Proponujemy Państwu: zestawy immunoenzymatyczne, przeciwciała do wszystkich technik
immunologicznych, oczyszczone białka, biochemikalia, polimerazy, restryktazy, primery,
sondy, systemy barwień immunohistochemicznych i specjalnych, czytniki i płuczki ELISA,
spektrofotometry mikropłytkowe, inkubatory, zamrażarki niskotemperaturowe, wytrząsarki
i wiele innych produktów, które znajdują zastosowanie w laboratoriach naukowo-badawczych
i diagnostycznych wykorzystujących techniki immunologiczne oraz techniki biologii molekularnej.
Naszymi stałymi odbiorcami są Kliniki i Instytuty Akademii Medycznych, Centra Onkologii,
placówki PAN, Uniwersytety oraz sektor przemysłowy. Niniejszy katalog prezentuje jedynie
fragment naszej oferty, której pełen obraz znajdziecie Państwo na stronie internetowej
www.biokom.com.pl
Zespół BIOKOM
BIOKOM s.j.
BIOKOM SYSTEMS s.j.
ul. Wspólna 3
05-090 Janki k / Warszawy
Tel : +48 22 720 71 40
Faks : +48 22 720 54 43
email: [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards