Listy mediatorów stałych w sprawach cywilnych, gospodarczych

advertisement
Listy mediatorów stałych
w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych
i z zakresu prawa pracy
prowadzone przez organizacje pozarządowe oraz
uczelnie (art. 1832§ 3 k.p.c.)
I. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny przy Sądzie
Okręgowym w Krakowie
31 - 559 Kraków, ul. Grzegórzecka 77
sprawy o rozwód i separację:
1. Magdalena Zajdel tel. 12 421 23 02, tel. kom. 605 661 113
2. Barbara Urban - Kasprzykowska tel. 12 647 43 77, tel. kom. 509 843 031
3. Anna Cygan tel. kom. 728 118 900
4. Zofia Achalej tel. 12 415 39 60, tel. kom. 505 404 865
5. Zofia Nowacka - Śpiewla tel. kom. 886 718 885
6. Danuta Wiecha tel. 12 654 43 59, tel. kom. 604 432 306
7. Danuta Kurdziel tel. 12 270 37 91
8. Elżbieta Łopacińska tel. kom. 696 485 994
II. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie
32 - 332 Bukowno, ul Wojska Polskiego 3
tel. 32 642 12 30
1. Agata Dąbek - sprawy rodzinne
2. Barbara Kowalska - sprawy rodzinne
III. Centrum Mediacji Gospodarczej
ul. Dobra 22/24 lok. 15, 00-388 Warszawa
tel./fax 22 825 40 83, 22 409 53 83
www.mediacja.biz, e-mail: [email protected]
1. Maciej Tański - sprawy cywilne i gospodarcze
ul. Dobra 22/24 lok. 15, 00-388 Warszawa
tel./fax 22 825 40 83, e-mail: [email protected]
2. Sylwester Pieckowski - sprawy cywilne i gospodarcze
Chadbourne&Parke ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
tel. 22 520 50 25, e-mail: [email protected]
3. Piotr Nowaczyk – międzynarodowe spory gospodarcze
Salans D. Oleszczuk Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
tel. 22 242 52 52, e-mail: [email protected]
4. Tomasz Zbiegień - sprawy cywilne, gospodarcze, także międzynarodowe prawo handlowe,
prawo bankowe, nieruchomości
Chadbourne&Parke ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
tel. 22 520 50 22, e-mail: [email protected]
5. Krzysztof Falkiewicz – sprawy z zakresu prawa: cywilnego, handlowego, (w szczególności
prawo spółek handlowych), własności intelektualnej i ochrony dóbr osobistych,
telekomunikacyjnego,
energetycznego,
zwalczanie
nieuczciwej
konkurencji,
prawa
farmaceutycznego oraz obrót wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi
Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Falkiewicza ul. Dworkowa 3, 00-784 Warszawa
tel. 22 881 19 21, e-mail: [email protected]
6. Janusz Gwiazdowski - spory gospodarcze, windykacja, należności
ul. Dobra 22/24 lok. 15, 00-388 Warszawa
tel. kom. 515 177 555, e-mail: [email protected]
7. Ewa Gmurzyńska – spory cywilne i gospodarcze
ul. Lipowa 4, pok. 3.5, 00-316 Warszawa
tel. 22 826 91 77, e-mail: [email protected]
8. Violetta Wysok – spory cywilne i gospodarcze
ul. Bobrowiecka 3 lok. 46, 00-728 Warszawa
tel. 22 402 31 00, e-mail: [email protected]
9. Magdalena Życzkowska-Jóźwiak - spory cywilne, prawo spółek i nieruchomości
Norton Rose Piotr Strawa and Partners, Metropolitan Building
Plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa
tel. 22 581 49 10, e-mail: [email protected]
10. Piotr Kłys – spory gospodarcze, windykacja należności
Centrum Mediacji MERITUM ul. Partyzantów 11 lok. 17, 41-200 Sosnowiec
tel./fax 32 263 06 34, 601 444 337
IV. Polskie Centrum Mediacji - Oddział w Krakowie
31-968 Kraków, os. Zielone 1
tel. kom. 602 112 202
e-mail: [email protected]
1. Elżbieta Baran-Cebula – sprawy cywilne i rodzinne, tel. kom. 505 101 408
2. Krystyna Bily-Hładij – sprawy rodzinne, tel. kom. 609 477 473
3. Ewa Baczyńska – sprawy cywilne i rodzinne, tel. kom. 669 803 685
4. Katarzyna Drozd – sprawy cywilne i rodzinne, tel. kom. 889 419 899
5. Joanna Gąska – sprawy cywilne i rodzinne, tel. kom. 668 162 304
6. Katarzyna Jaszczyńska – sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze i z zakresu prawa pracy, tel.
kom. 500 175 100
7. Mariola Kontykiewicz-Biel – sprawy cywilne, rodzinne, oświatowe, gospodarcze i z zakresu
prawa pracy, tel. kom. 793 191 110, e-mail: [email protected]
8. Bożena Kuternozińska-Kuler – sprawy rodzinne, tel. 12 654 34 57, tel. kom. 888 301 128
9. Anna Lewicka – sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze i z zakresu prawa pracy,
tel. 12 423 91 27, tel. kom. 606 364 921, www.mediacje-krakow.pl
10. Agnieszka Majewska-Siwek – sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze i z zakresu prawa
Pracy, tel. kom. 503 560 253
11. Barbara Pajor – sprawy rodzinne, tel. kom. 509 666 890
12. Joanna Szepieniec – sprawy cywilne i rodzinne, tel. kom. 601 357 456
13. Danuta Wiecha – sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze i z zakresu prawa pracy, tel.
654 43 59, tel. kom. 604 432 306, e-mail: [email protected]
12
14. Paweł Wiecha – sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze i z zakresu prawa pracy, tel.
654 43 59, tel. kom. 602 112 202, e-mail: [email protected]
12
15.
Anna Wilk – sprawy cywilne
[email protected]
i
rodzinne,
tel.
kom.
726
412
109,
e-mail:
16. Łukasz Wnuk – sprawy cywilne i rodzinne, tel. kom. 600 204 917
17. Agnieszka Swaczyna
- sprawy cywilne i rodzinne, tel. kom. 502 674 950 e-mail:
[email protected]
Fila w Andrychowie,
34-120 Andrychów, ul. Daszyńskiego 14,
17. Mariola Bociańska-Potempa – sprawy cywilne, rodzinne i gospodarcze,
tel. 33 875 97 45, tel. kom. 608 525 614
18. Jolanta Zemła-Buda – sprawy cywilne, rodzinne i gospodarcze,
tel. 33 875 14 07, tel. kom. 604 409 111
V. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy « SOLIDARNOŚĆ »
Południowego Koncernu Węglowego S. A. Zakład Górniczy „Janina" z
siedzibą w Libiążu
ul . Górnicza 23,
32 - 590 Libiąż
tel./fax 32 620 01 08, tel. kom. 503 106 305, adres do korespondencji ul. Bukowiecka 92,
893 Warszawa
03-
1. mgr Sławomir Kruk - sprawy gospodarcze
VI. Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów
Lp.
1.
2.
Imię
i nazwisko
Agnieszka
Kałuża
Jerzy Leś
Miejsce
przeprowadzania
mediacji
ul. Komorowicka
21/5
43-300 Bielsko-Biała
32-332 Bukowno
3.
Lilla Kula
4.
Katarzyna
LiebersbachSzarek
32-332 Bukowno
Telefon
e-mail
606 339 057
692 327 560
[email protected]
664 738 020
[email protected]
507 174 477
30-298 Kraków
VII. Stowarzyszenie
Syndyków,
Gospodarczych Polska - Europa
Obszar mediacji
Sprawy cywilne,
rodzinne.
Sprawy: cywilne,
rodzinne, pracy,
gospodarcze.
Sprawy: cywilne,
rodzinne, pracy
gospodarcze.
Sprawy: cywilne,
rodzinne, pracy
gospodarcze.
Rzeczoznawców
i
Doradców
mediacje z zakresu spraw gospodarczych i rozwiązywania sporów pracowniczych
1.
2.
3.
4.
5.
Józef Jarzynka - tel. kom. 695 236 497
Zbigniew Typrowicz - tel. kom. 503 169 678, e-mail: [email protected]
Grzegorz Zarębski - tel. kom. 32 293 19 68
Andrzej Kalinowski - tel. kom. 601 806 306, e-mail: [email protected]
Krzysztof Kalinowski - tel. kom. 601 218 099, e-mail: kksy[email protected]
VIII. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
1. Radca Prawny Jadwiga Klimaszewska nr wp. KR/Kr - 525
ul. Dobrego Pasterza 108/125, 31 - 416 Kraków
tel. 12 412 39 50, tel. kom. 518 962 046
prowadzi mediacje z zakresu prawa cywilnego (postępowanie spadkowe, rozwody, separacje,
alimenty, sprawy dotyczące nieletnich, podział majątku, odszkodowania), prawo lokalowe,
prawo pracy, prawo gospodarcze
2. Radca Prawny Anna Styrna nr wp. KR/Kr - 1451
ul. Piwna 24/55, 31 - 527 Kraków
3. Radca Prawny dr Halszka Kurleto nr wp. KR/Kr - 776
Kancelaria Prawna ul. Stradomska 11, 31-068 Kraków
prowadzi mediacje w sprawach cywilnych i rodzinnych
4. Radca Prawny Władysław Wójcik nr wp. KR/Ns - 55
ul. J. Lea 99/22, 30 – 058 Kraków
e-mail: [email protected] , [email protected]
5. Radca Prawny Błażej Bugajski nr wp. KR/Kr-1982
ul. Czyżyńska 21/60, 31 - 571 Kraków
6. Radca Prawny Elżbieta Reichert-Kądziołka nr wp. KR/Ns - 113
ul. Kazimierza Wielkiego 27, 33 – 350 Piwniczna
e- mail: [email protected]
7. Radca Prawny Waldemar Ziętek nr wp. KR/Ns - 336
Al. Wolności 19, 33 – 300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]
8. Radca Prawny Otto Jachimowicz nr wp. KR/Kr - 1611
ul. Jana III Sobieskiego 7/5, 31 - 136 Kraków
e-mail: [email protected]
9. Radca Prawny Małgorzata Makoś-Treśka nr wp. KR/Kr - 1618
ul. Moniuszki 15/49, 31 – 523 Kraków
e-mail: [email protected]
10. Radca Prawny Agnieszka Zawodny-Zbroja nr wp. KR/Kr - 1932
ul. Słoneczna 3, 32-080 Zabierzów
e-mail: [email protected]
11. Radca Prawny Violetta Loos nr wp. KR/Kr - 385
ul. T. Kościuszki 75/32, 30 – 114 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz gospodarczych
12. Radca Prawny Joanna Bąk nr wp. KR/Kr - 1755
ul. Garczyńskiego 17/2, 31-524 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje w sprawach z prawa
gospodarczego, pracy oraz autorskiego
cywilnego,
rodzinnego
i
opiekuńczego,
13. Radca Prawny Katarzyna Bąbaś nr wp. KR/Kr -1975
ul. Blich 3/8, 31-502 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, prawa pracy, prawa gospodarczego oraz prawa
rodzinnego
14. Radca Prawny Seweryn Głębowski nr wp. KR/Ns - 219
ul. Kościuszki 1/34, 33-380 Krynica Zdrój
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, prawa pracy oraz prawa gospodarczego
15. Radca Prawny Katarzyna Mazur nr wp. KR/Kr - 1325
ul. B.Wallek-Walewskiego 17 B, 30-094 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje w sprawach z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego w pełnym
zakresie
16. Radca Prawny Anna Bereżyńska-Karp Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Berka Joselewicza 21 A, 31-031 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje w sprawach cywilnych oraz gospodarczych
17. Radca Prawny Agnieszka Kiełbasa nr wp. KR/Ns - 348
ul. Piłsudskiego 60, 34-600 Limanowa
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje w sprawach z prawa rodzinnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego
18. Radca Prawny Ewa Anioł nr wp. KR/KR – 1434
ul. Cegielniana 39, 32-085 Modlnica
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje w sprawach z prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy oraz
zamówień publicznych
19. Radca Prawny Piotr Jabłonka nr wp. KR/KR – 1710
ul. Dietla 99/4A, 31-031 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje w sprawach z prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego
20. Radca Prawny Marzena Dyduch nr wp. KR/KR – 2127
ul. Mogilska 16/8, 31-516 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje w sprawach z prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego,
prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego, prawa budowlanego oraz prawa
konsumenckiego, prawa autorskiego i innych pokrewnych
21. Radca Prawny Urszula Layer nr wp. KR/KR – 1414
ul. Lublańska 34/21, 31-476 Kraków
e-mail: [email protected]
tel. 602 862 462, fax: 12 412 19 45
prowadzi mediacje w sprawach z prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego oraz
prawa gospodarczego i prawa pracy
22. Radca Prawny Roman Lubieniecki nr wp. KR/KR – 136
ul. Armii Krajowej 93/63, 30-150 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje w sprawach z prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, prawa
handlowego i prawa pracy
23. Radca Prawny Klaudiusz Głód nr wp. KR/Ns - 320
al. Wolności 19, 33 – 300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje w sprawach z prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, prawa
handlowego
24. Radca Prawny Agnieszka Mirska nr wp. KR/KR – 2025
ul. Dworcowa 3/61, 30-559 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje w sprawach z prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego i prawa pracy
25. Radca Prawny Michał Olszyński nr wp. KR/KR – 2287
ul. Brodowicza 2/2, 31-518 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje w sprawach z prawa rodzinnego i prawa pracy
26. Radca Prawny Kamil Kosior nr wp. KR/KR – 1886
ul. Pod Fortem 2c/57, 31-302 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje w sprawach z prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego i prawa pracy
27. Radca Prawny Matylda Burczyńska - Radym nr wp. KR/KR – 1606
ul. Bociana 22, 31-231 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje w sprawach z prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego i prawa pracy
28. Radca Prawny Anna Kozłowska-Wentlandt nr wp. KR/KR - 750
ul. Spokojna 3, 32-087 Zielonki
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje w sprawach z prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego i prawa pracy
29. Radca Prawny Anna Rybakiezy-Ralska nr wp. Kr/Kr - 1077
ul. P. Ściegiennego 69/128, 30-809 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa
spółek handlowych
30. Radca Prawny Agnieszka Zielińska nr wp. Kr/Kr - 1492
ul. Łepkowskiego 9/72A, 31-423 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje z zakresu: prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa autorskiego
i ochrony własności intelektualnej
31. Wojciech Gliściński nr wp. Kr/Ns - 346
Rynek 11/12, 34 – 400 Nowy Targ
e-mail: radca [email protected]
prowadzi mediacje z zakresu prawa cywilnego , prawa pracy i prawa gospodarczego
32. Joanna Helfer nr wp. Kr/Kr - 1142
ul. Kamieniarska 31/11, 30-364 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa rodzinnego
33. Marzena Migas nr wp. KR - 2126
ul. Kokoszków Boczna 69, 34-400 Nowy Targ
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa
rodzinnego i prawa pracy
34. Agnieszka Zaborowska nr wp. KR - 2159
ul. Rakowicka 10b/8, 31-511 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego
i opiekuńczego oraz prawa pracy
35.Tamara Laprus-Bałuka nr wp. KR - 1696
ul. Rakowicka 10b/8, 31-511 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego
i opiekuńczego oraz prawa pracy
36. Monika Florczak-Wątor nr wp. KR - 1341
ul. Na Ustroniu 3/10a, 30-311 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego
oraz prawa pracy
37. Mariusz Baran nr wp. KR – 2161
Sąspów 319, 32-048 Jerzmanowice
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje z zakresu prawa cywilnego oraz i rodzinnego
38. Magdalena Śpiewak-Fidan nr wp. KR-2082
Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje z zakresu
prawa pracy
gospodarczego, prawa rodzinnego i opiekuńczego
i
ubezpieczeń
społecznych,
prawa
39. Paulina Szmolke nr wp. KR – 2079
Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 Kraków
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa
gospodarczego, prawa rodzinnego i opiekuńczego
40. Wojciech Balicki nr wp. KR-2312
ul. Świętego Ducha 11, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa
gospodarczego
41. Jakub Psarski nr wp. KR-1386
ul. Krakowska 31/219, 32-065 Krzeszowice
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa rodzinnego
42. Marcin Trzeciak nr wp. KR-2872
ul. Franciszka Aywasa 10
32-020 Wieliczka
e-mail: [email protected]
prowadzi mediacje z zakresu prawa cywilnego: zobowiązania, prawa rzeczowego, dział spadku
IX. Krajowy Sąd Arbitrażowy w Warszawie
ul. Bukowiecka 92
03 - 893 Warszawa
tel. 22 679 36 16,
www.arbiter.org.pl
e-mail: [email protected]
Lp.
1.
Imię i nazwisko
mediatora
Adamus
Przemysław
2.
Błotnicki Tomasz
3.
Ceglarek- Pawłowska
Natalia
4.
Cyranowska Lidia
5.
Czepik Aleksiej
6.
Dorenbos Edyta
Adres
do korespondencji
i miejsce
wykonywania
czynności mediatora
ul. Bukowiecka 92
03 – 893 Warszawa
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Warszawa
Kancelaria KB&G s.c.
ul. Obrzeżna 5
02 – 691 Warszawa
(budynek Park Project
Group)
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Warszawa
ul. Bukowiecka 92
03 – 893 Warszawa
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Warszawa
ul. Podleśna 38 lok. 38
01-637 warszawa
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Warszawa
ul. Bukowiecka 92
03 – 893 Warszawa
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Warszawa
De Koeldert 27 A
NL-4181 CJ
Waardenburg
Holandia
Miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Holandia:
Waardenburg
Amsterdam
Belgia: Bruksela
Niemcy: Düsseldorf
Polska: Poznań
Rumunia: Bukareszt
Telefon,
e-mail
502 262 562
[email protected]
Rodzaj
mediacji,
specjalizacja
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
667 625 655
[email protected]
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne,
pracy.
503 019 161
[email protected]
gmail.com
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
694 852 388
[email protected]
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
608 044 733
[email protected]
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
00 31 641 139 961
Prawo cywilne,
gospodarcze,
finansowe.
[email protected]
yahoo.com
7.
Gałęzowski Tomasz
8.
Główka Joanna
9.
10.
11.
12.
Hatłas Szymon
Jagodziński Paweł
Janicki Piotr
Kaliszczak –Stępień
Aleksandra
13.
Kamieńska Joanna
14.
Kamiński Jarosław
15.
Kaźmierczak Wioletta
16.
Kowalska Anna
17.
Kucharska-Szydelska
Małgorzata
Dom Kultury LSM
ul. K. Wallenroda 4a
20 – 607 Lublin
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Lublin
Aleje Jana Pawła II
25A p. 603
37-450 Stalowa Wola
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Stalowa Wola
woj. podkarpackie
ul. Bukowiecka 92
03-893 Warszawa
Miejsce wykonywania
mediacji: Warszawa,
Kraków, Kraśnik,
Lublin, Poznań
Pactum
Kancelaria Prawna
E. Bednarek – Wojtal
Al. Wyzwolenia 2 m. 46
00-570 Warszawa
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Warszawa
659 Navaho Trail
Drive,
Franklin Lakes,
NJ 07417,
USA
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Nowy Jork
New Jersey
ul. Kołobrzeska 24D/7
78-400 Szczecinek
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Szczecinek
Kancelaria Radców
Prawnych S.C.
ul. E. Orzeszkowej
32/502
15 – 084 Białystok
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Białystok
Kancelaria KB&G s.c.
ul. Obrzeżna 5
02 – 691 Warszawa
(budynek Park Project
Group)
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Warszawa
ul. Bukowiecka 92
03-893 Warszawa
Miejsce wykonywania
mediacji: Warszawa
ul. Bukowiecka 92
03-893 Warszawa
Miejsce wykonywania
mediacji: Olsztyn
Kancelaria Radcy
Prawnego
ul. Polna 48 lok. 19
519 198 417
[email protected]
gmail.com
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
530 856 182
[email protected]
gmail.com
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne,
pracy.
608 159 867
[email protected]
Prawo cywilne,
gospodarcze.
(22) 628 78 95
[email protected]
pactum.net.pl
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
001 646 286 4948
[email protected]
517 900 462
aleksandrakaliszczak
@wp.pl
606 885 885
[email protected]
kprawna.com.pl
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
Prawo cywilne,
rodzinne.
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
609 652 649
[email protected]
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne,
pracy.
601 699 317
[email protected]
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
607 224 937
[email protected]
Prawo cywilne,
gospodarcze,
pracy.
603 794 218
[email protected]
Prawo cywilne,
gospodarcze,
18.
19.
20.
Lenarczyk Michał
Lenart Tomasz
Magdziarczyk
Małgorzata
21.
Nowak Walentyna
22.
Ostrowski Wojciech
23.
Paradndowski
Mariusz
24.
25.
26.
Petryszyn Natalia
Pietrowski Roman
Pniewska Franciszka
00-644 Warszawa
Miejsce wykonywania
mediacji: Warszawa
Kancelaria Prawnicza
Lenar&Lawyers
Adwokat Michał
Lenarczyk, ul.
Mokotowska 14 p. 707
00-561 Warszawa
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Warszawa
Kancelaria Radcy
Prawnego
ul. Supniewskiego 9/1
31 – 527 Kraków
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Kraków
Kancelaria Radcy
Prawnego
ul. Kard. B. Kominka
2A/1
45 – 032 Opole
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Opole
ul. Czerwonego Krzyża
6/30
00 – 377 Warszawa
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Warszawa
Kancelaria Prawnicza
Rachelski i Wspólnicy
ul. Żurawia 22
00 – 515 Warszawa
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Warszawa
ul. Dąbrowskiego 7
lok. 5
42-200 Częstochowa
(budynek Janczar)
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
obszar Częstochowy
Kancelaria Adwokacka
ul. Grottgera 17/4
65-415 Zielona Góra
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Zielona Góra
ul. Dworcowa 110
85-010 Bydgoszcz
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Bydgoszcz, Kołobrzeg,
Koszalin
Kancelaria Radcy
Prawnego
ul. Piłsudskiego 2/6
75 – 509 Koszalin
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Koszalin
Kancelaria Prawnicza
mediacje.waw.pl
rodzinne.
508 164 678
[email protected]
lenar.com.pl
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
604 062 174
[email protected]
lenart-radca.pl
Prawo cywilne,
gospodarcze,
pracy.
605 730 408
[email protected]
magdziarczyk.pl
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
601 302 222
[email protected]
gmail.com
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
(22) 438 94 03
[email protected]
rachelski.pl
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
530 850 118
[email protected]
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne,
pracy.
503 167 459
[email protected]
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
606 320 500
[email protected]
poczta.onet.pl
Prawo cywilne,
gospodarcze.
502 340 344
(94) 346 24 99
[email protected]
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
27.
Rachelski Stanisław
28.
Radzik Magdalena
29.
Rola Piotr
30.
Rozpędowska
Dobrosława
31.
Sujkowska Maja
32.
Szczepański Jan
33.
Urbański Tomasz
34.
Wojcieski Maciej
35.
Wojtukiewicz Bożena
36.
Zasikowska Agnieszka
37.
Ziemski Krystian
38.
Zych Katarzyna
Rachelski i Wspólnicy
ul. Żurawia 22
00 – 515 Warszawa
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Warszawa
ul. Bukowiecka 92
03 – 893 Warszawa
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Dębica
ul. Bukowiecka 92
03 – 893 Warszawa
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Warszawa
Kancelaria Radcy
Prawnego
ul. Polna 48 lok. 19
00-644 Warszawa
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Warszawa
ul. Bukowiecka 92
03 – 893 Warszawa
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Warszawa
ul. Bukowiecka 92
03 – 893 Warszawa
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Lublin, Włodawa
Chełm
ul. Damroki 15D/8
81 – 572 Gdynia
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Trójmiasto
Kancelaria Doradztwa
Podatkowego
ul. Fabryczna 1
62 – 800 Kalisz
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Kalisz
ul. Bukowiecka 92
03 – 893 Warszawa
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Gorzów Wielkopolski
ul. Bukowiecka 92
03 – 893 Warszawa
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Warszawa
Dr Krystian Ziemski &
Partners Kancelaria
Prawna ul. Strusia 10
60 – 711 Poznań
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Poznań
ul. Bukowiecka 92
03 – 893 Warszawa
miejsce wykonywania
czynności mediatora:
Warszawa
(22) 438 94 03
[email protected]
pl
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
505 455 802
[email protected]
gmail.com
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
515 797 259
[email protected]
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
603 379 694
dobroslawa.
[email protected]
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
601 262 527
[email protected]
Prawo cywilne,
gospodarcze.
500 231 503
[email protected]
wp.pl
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
691 369 143
[email protected]
gmail.com
Prawo cywilne,
gospodarcze.
(62) 503 10 70
[email protected]
midar.com.pl
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
506 984 234
[email protected]
poczta.onet.pl
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
605 674 987
[email protected]
konsultant.biz.pl
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
(61) 866 26 28
[email protected]
ziemski.com.pl
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
788 674 778
[email protected]
Prawo cywilne,
gospodarcze,
rodzinne.
X. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu
ul. 9-go Maja 2 32-590 Libiąż
1. Joanna Banasik sprawy cywilne i rodzinne tel. kom. 694 807 109
2. Anna Bigaj sprawy cywilne i rodzinne tel. kom. 505 266 070
XI. Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego
ul. Moraczewskiego 18/2
30-376 Kraków
tel. kom. 512 020 518
www.iprt.com.pl
e-mail: [email protected]
1. Błażej Sarzalski - sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne, z zakresu prawa pracy
XII. Fundacja MAGNUS
ul. Inżynierska 72A
53-227 Wrocław
tel. 71 332 90 82
fax: 71 332 90 80
www.magnus.org.pl
e-mail: [email protected]
1.Urszula Bezwińska-Tabor - cywilne, gospodarcze i pracy tel. kom. 508 119 068
2.Jacek Żołądź - cywilne, gospodarcze i pracy tel. kom. 695 927 645
XIII. Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego "Facultas luridica"
ul. Bankowa 11 b, pokój 3.41
40-007 Katowice
tel. 32 359 11 41
fax: 32 359 20 61
tel. kom. 510 042 156
e-mail: [email protected]
1. Katarzyna Grzybczyk - sprawy rodzinne, cywilne, gospodarcze, ze stosunku pracy,
dobra osobiste, prawo autorskie, prawo reklamy
2. Katarzyna Pokryszka - sprawy cywilne, gospodarcze, prawo konkurencji, znaki towarowe
3. Dorota Giglok - sprawy rodzinne , cywilne
4. Grzegorz Fraczek - sprawy rodzinne, cywilne, gospodarcze, ze stosunku pracy, dobra
osobiste, spory internetowe
5. Paweł Bryndal -sprawy rodzinne, cywilne, gospodarcze, ze stosunku pracy, dobra osobiste,
prawo mediów
6. Katarzyna Puka - sprawy rodzinne, cywilne, dobra osobiste, prawo sportowe
7. Maciej Jużków - sprawy rodzinne, cywilne, gospodarcze, handlowe, ze stosunku pracy
XIV. Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie
ul. Chmielowskiego 6 pok. 307 (III piętro)
tel. 12 426 26 10, 12 426 25 45 w. 28
Strony przyjmowane są w środy i czwartki w godz. od 16:00 do 19:00.
Dla osób, które zgłoszą się przed złożeniem sprawy w sądzie, mediacje są nieodpłatne.
1.
2.
3.
4.
Renata Gałka - sprawy rodzinne
Wanda Poznańska - sprawy rodzinne
Jadwiga Michalik-Surówka - sprawy rodzinne
Jolanta Cichórz – sprawy cywilne i rodzinne
XV. Stowarzyszenie Psychologiczno - Pedagogiczne ANTIDOTUM
os. Dywizjonu 303 42/5, 31-875 Kraków
1.
2.
3.
4.
Jolanta Kraśniewska sprawy rodzinne tel. kom. 693 387 481
Marta Markiewicz sprawy rodzinne tel. kom. 501 247 093
Joanna Stańczyk sprawy rodzinne tel. kom. 602 124 272
Katarzyna Wojtanowicz sprawy rodzinne, cywilne, gospodarcze i ze stosunku pracy
tel. kom. 604 601 980
XVI. Fundacja Naukowo-Oświatowo-Społeczna im. St. RITY
Krakowie
w
30 - 684 Kraków ul. Okólna 11/26
tel. kom. 501 059 087
1. Małgorzata Szczypińska-Kozioł - sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze oraz ze stosunku
pracy
XVII. Małopolskie Stowarzyszenie Mediacji w Krakowie
31 - 111 Kraków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27
1.Agata Błahuciak - sprawy cywilne, gospodarcze oraz ze stosunku pracy
tel.
kom. 606 342 587
2.Beata Małgorzata Bobek - sprawy cywilne i rodzinne tel. kom. 501 251 101,
email: [email protected]
3.Jolanta Bogutyn-Przybyszewska - sprawy cywilne, gospodarcze tel. kom. 601 929 997
4.Izabela Buszewicz - sprawy cywilne, rodzinne oraz ze stosunku pracy tel. kom. 602 228 081
5.Dorota Dominik - sprawy rodzinne, cywilne, karne tel. kom. 602 520 856
6.Krystyna Kotarba - sprawy cywilne i rodzinne tel. kom. 501 037 678,
email: [email protected]
7.Wanda Kozakowska - sprawy gospodarcze oraz ze stosunku pracy tel. kom. 509 772 575
8.Katarzyna Luty - sprawy rodzinne, cywilne tel. kom. 504 665 885
9.Monika Romańczuk-Mudyna - sprawy cywilne, gospodarcze tel. kom. 606 855 506
10.Łukasz Pokrzywka - sprawy cywilne, gospodarcze oraz ze stosunku pracy
tel.
kom. 604 903 382
11.Magdalena Pyszczek - sprawy cywilne tel. kom. 661 637 600
12.Czesław Starostecki - sprawy cywilne, gospodarcze tel. kom. 512 157 489
13.Urszula Bezwińska-Tabor - sprawy rodzinne, cywilne tel. kom. 508 119 068
14.Jacek Żołądź - sprawy cywilne, gospodarcze oraz ze stosunku pracy tel. kom. 695 927 645
XVIII. Terenowy Komitet
Mediacyjno-Interwencyjny
Ochrony
Praw
Dziecka
-
Ośrodek
ul. Lubomirskiego 21, 31-509 Kraków
1.Marta Firek - sprawy rodzinne i cywilne tel. kom. 500 300 625
XIX. Krajowe Stowarzyszenie Negocjacji i Powiernictwa „Mediator
agere-de” z siedzibą w Przegęzy
ul. Mikołowska 13B, 44-238 Przegęza (adres korespondencyjny dla wszystkich mediatorów)
obszar mediacji: prawo cywilne, gospodarze, prawo pracy, spory zbiorowe, prawo rodzinne
1. Agnieszka Staszczyk tel. kom. 600 454 518
2. Beata Rudzińska tel. kom. 669 043 237
3. Joanna Chat tel. kom. 503 753 825
4. Barbara Stankiewicz tel. kom. 668 361 327
5. Ewa Krokosinska-Surowiec tel. kom. 608 596 671
6. Jolanta Karasiewicz tel. kom. 603 580 766
7. Robert Rudziński
8. Anna Polaszewska
9. Hanna Borkowska
XX. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
32- 300 Olkusz ul. Piłsudskiego 21
1.Marta Statuch – sprawy rodzinne tel. kom. 513 174 459, e-mail: [email protected]
XXI. Polskie Centrum Mediacji Oddział w Krakowie DIALOG
31 - 444 Kraków ul. Śliczna 32A/1
e-mail: [email protected],
strona internetowa: www.pcmkrakowdialog.pl
tel. kom. 880 060 967
1.
Battek-Rydzewska Anna, tel. kom. 510 320 263, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze i pracownicze
2.
Czarnecki Grzegorz, tel. kom. 880 304 475, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne, gospodarcze i pracownicze
3.
Dzierża Anna, tel. kom. 668 409 415, tel. 12 639 00 30, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne, rodzinne
4.
Guzik Aldona, tel. kom. 519 871 288, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne, rodzinne i pracownicze
5.
Jurczak Dominik, tel. kom. 509 424 263, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze i pracownicze
6.
Kamińska Barbara, tel. kom. 504 718 044, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne, rodzinne i gospodarcze
7.
Kłeczek Magdalena, tel. kom. 606 960 659, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne i rodzinne
8.
Knobich-Kaczmarek Anna, tel.kom. 606 224 586, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze i pracownicze
9.
Kozioł-Galus Marta, tel. kom. 506 154 567, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze i pracownicze
10. Krawczyk-Karoń Agnieszka tel. kom. 888 160 947, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze i pracownicze;
11. Kuśnierczak Wojciech, tel. kom. 721 747 292, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne i rodzinne
12. Magiera-Bąk Alicja, tel. kom. 511 344 362, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze i pracownicze
13. Motyl-Adamczyk Agata, tel. kom. 606 434 640, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne, gospodarcze i pracownicze
14. Nita Agnieszka, tel. kom. 604 115 540, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze i pracownicze
15. Pilecki Bartosz, tel. kom. 660 212 342, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne i rodzinne
16. Stypuła Anna, tel. kom. 601 987 539, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne i rodzinne
17. Waligóra Katarzyna, tel. kom. 608 698 805, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze i pracownicze
18. Wąsik Dominika, tel. kom. 609 370 566, e-mail: [email protected]
sprawy rodzinne
19. Woźniak Anna, tel. kom. 795 493 943, [email protected].pl
sprawy cywilne, rodzinne
20. Wójcik Agnieszka, tel. kom. 888 225 334 e-mail: [email protected]
sprawy cywilne, rodzinne, pracownicze
21. Wójcik-Slonina Dorota, tel. kom. 607 068 399, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne, rodzinne
22. Zielonka Anna, tel. kom. 608 603 399, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne i gospodarcze
23. Żurek Marcin, tel. kom. 501 972 420, e-mail: [email protected]
sprawy cywilne, gospodarcze
XXII. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek
32 - 020 Wieliczka ul. Pocztowa 1
e-mail: [email protected]
www: http//solnygwarek.za.pl
1.Janusz Magielski sprawy cywilne, rodzinne
tel./fax 12 278 15 00, tel. kom. 602 649 581
e-mail: [email protected]
adres do korespondencji: 32-020 Wieliczka, ul. Chopina 5
adres prowadzenia mediacji: 32-020 Wieliczka, ul. Pocztowa 1
XXIII. Centrum Mediacji przy Sądzie Arbitrażowym w Ostrowcu
Świętokrzyskim
ul. Sandomierska 26 A/106
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 277 11 13
www.sadarbitrazowy.com
e-mail: [email protected]
1.prof.dr Robert Kasprzyk – sprawy rodzinne, gospodarcze
2.mgr Edyta Słowikowska-Kołton –sprawy rodzinne
3.mgr Małgorzata Plisak – sprawy rodzinne
4.mgr Ewa Gawron – sprawy rodzinne
XXIV. Stowarzyszenie Mediatorów Polskich
ul. Kielecka 2A
31-526 Kraków
tel./fax 12 642 12 30
e-mail: [email protected]
Lp
Imię i nazwisko
Adres do doręczeń
Tel.
Rodzaj mediacji
Sprawy:
rodzinne, cywilne,
gospodarcze.
Sprawy:
cywilne, z zakresu
prawa pracy,
gospodarcze.
1.
Krzysztof Stanisław
Szarek
30-047 Kraków
ul. Chopina 12/16
600 850 968
2.
Kinga KotuleckaKorska
31-261 Kraków
ul.
Rusznikarska 16/213
506 408 030
3.
Marek Nawalaniec
31-514 Kraków
ul.
BelinyPrażmowskiego 54/4
30-682 Kraków
ul. Spółdzielców
11/68
30-074 Kraków
ul.
Kazimierza Wielkiego
69/7
601 426 768
4.
Martyna Huszcza
5.
Joanna Bonar
6.
Monika Kubianka
31-422 Kraków
ul. Majora 5/48
602 372 784
7.
Maciej Juruś
31-232 Kraków
os.
W.A.Mozarta 15/1
601 529 636
8.
Paulina Kołosowska
30-015 Kraków
ul. Świętokrzyska 8/1
604 451 167
9.
Karolina Marzena
Komarnicka
30-681 Kraków ul.
Estońska 8/38
608 208 882
10.
Dorota Myśliwy
694 314 208
11.
Krzysztof Kurdziel
31-401 Kraków
Al. 29 listopada
32 c /24
30-405 Kraków
ul. Szaniawskiego 15
12.
Wacław Wieczorek
31-231 Kraków
Siewna 21 B/3
790 320 006
13.
Jerzy Śliwa
31-935 Kraków
os. Handlowe 1
lok. 65
601 637 984
12 642 12 30
14.
Andrzej Świątkowski
30-085 Kraków
ul.
Grenadierów 9/26
692 125 396
15.
Barbara Pałetko
31-764 Kraków
ul. Kantorowicka 29
787 511 269
16.
Jolanta Cichórz
505 530 522
17.
Maria Dutkiewicz
18.
Ewa Karcz
30-837 Kraków ul.
Aleksandry 7/67
30-243 Kraków
ul.
Okrąg 30
32-340 Wolbrom
ul. Zielona 11
19.
Aleksandra AntosZebzda
30-392 Kraków
ul. Piltza 35/76
698 647 121
20.
Wioletta Mendela
608 505 005
21.
Jadwiga MichalikSurówka
Ewa Zaborowska
32-500 Chrzanów ul.
Okrężna 18
30-686 Kraków ul.
Podedworze 2/39
32-065 Krzeszowice
ul. Grunwaldzka 250
22.
ul.
501 071 711
602 663 993
606 962 007
505 070 733
501 758 977
12 658 69 27,
695 090 951
12 282 66 21,
605 924 702
(mediator dla
Sprawy:
majątkowe, cywilne,
gospodarcze
Sprawy:
rodzinne, cywilne.
Sprawy:
rodzinne, cywilne,
z zakresu prawa
pracy, gospodarcze.
Sprawy:
rodzinne, cywilne,
z zakresu prawa
pracy, gospodarcze.
Sprawy:
rodzinne, cywilne,
z zakresu prawa
pracy, gospodarcze.
Sprawy:
rodzinne, cywilne,
z zakresu prawa
pracy, gospodarcze.
Sprawy:
rodzinne, cywilne,
z zakresu prawa
pracy, gospodarcze.
Sprawy:
rodzinne, cywilne,
gospodarcze.
Sprawy:
cywilne, z zakresu
prawa pracy,
gospodarcze.
Sprawy:
rodzinne, cywilne,
z zakresu prawa
pracy.
Sprawy:
majątkowe, cywilne,
z zakresu prawa
pracy, gospodarcze.
Sprawy:
rodzinne,
majątkowe,
cywilne, z zakresu
prawa pracy,
gospodarcze.
Sprawy:
rodzinne, cywilne,
z zakresu prawa
pracy.
Sprawy rodzinne,
Sprawy:
rodzinne, cywilne.
Sprawy:
rodzinne, cywilne,
z zakresu prawa
pracy, gospodarcze.
Sprawy:
rodzinne, cywilne,
z zakresu prawa
pracy.
Sprawy:
rodzinne, cywilne.
Sprawy:
rodzinne, cywilne.
Sprawy rodzinne.
23.
Marta Zdebska
32-740 Łapanów
Kobylec 9A
Chrzanowa, Olkusza,
Krzeszowic
i Trzebinii)
607 592 260
Sprawy:
rodzinne, cywilne.
XXV. Kancelaria Mediacyjna „TEMIDA” Edyta Czarnota
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29 lok. 201a
32-300 Olkusz
1.Edyta Czarnota sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne, ze stosunku pracy
tel. kom. 668 160 308
e-mail: [email protected]
www.temida-mediacje.pl
XXVI. Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
przy
ul. Olszewskiego 2, p.313
31-007 Kraków
tel. kom. 530 715 053
e-mail: [email protected]
www.centrumars.pl
1.Tomasz Cyrol sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne, ze stosunku pracy
tel. kom. 607 238 614
2. Mateusz Pękala sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne, ze stosunku pracy
tel. kom. 504 172 507
3. Małgorzata Roszkowska sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne, ze stosunku pracy
tel. kom. 501 227 021
XXVII. Małopolski Uczniowski Klub Zapaśniczy „Gladiator”
adres do korespondencji:
os. Na Skarpie 44/10
31-913 Kraków
1.
Piotr Feczko
sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne i prawa pracy. Specjalizuje się
szczególnie w zakresie sporów dotyczących stosunków społecznych związanych ze sportem,
nieruchomościami, sferą mediów, gospodarki i administracji publicznej.
tel. kom. 502 439 005
e-mail: [email protected]
XXVIII. Stowarzyszenie „Alternatywa Mediatorzy Małopolski” –
Centrum Mediacji
Al. Beliny Prażmowskiego 54/4
31-514 Kraków
tel. 12 346 11 78
e-mail: [email protected]
www.mediatorzy.net.pl
1.
2.
3.
4.
5.
Janusz Cymer - sprawy cywilne i gospodarcze
Krzysztof Kopczyk - sprawy cywilne, gospodarcze oraz z zakresu prawa pracy
Kinga Kotulecka-Korska - sprawy cywilne, gospodarcze oraz z zakresu prawa pracy
Iwona Moryc - sprawy rodzinne, cywilne, gospodarcze oraz z zakresu prawa pracy
Agnieszka Nabagło - sprawy rodzinne, cywilne, gospodarcze
6.
7.
8.
9.
Marek Nawalaniec - sprawy cywilne i gospodarcze
Barbara Raźny-Pałetko - sprawy rodzinne, cywilne i gospodarcze
Amadeusz Sejud - sprawy rodzinne, cywilne, gospodarcze oraz z zakresu prawa pracy
Krzysztof Szarek - sprawy rodzinne, cywilne, gospodarcze
XXIX. Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
Warszawie
w
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
www.adwokatura.pl/centrummediacyjne
e-mail: [email protected]
tel. 22 505 25 20
Lp.
imię
i nazwisko
zakres
terytorialny
wykonywania
czynności
mediatora
telefon
e-mail
obszar mediacji
1.
Magdalena
Czerwień
małopolskie
tel. 12 294 19 77
e-mail:
[email protected]
2.
Olga
Gardulska
małopolskie,
śląskie
tel. 12 421 38 08
e-mail: [email protected]
sgbkancelaria.pl
3.
Marta
Ostrowska
XXX.
Ośrodek
w Warszawie
małopolskie,
śląskie,
świętokrzyskie,
podkarpackie,
mazowieckie
Mediacji
tel. 12 359 66 87
e-mail:
[email protected]
w
Wyższej
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel. 22 590 07 25, tel. kom. 609 311 182 fax 22 590 07 74
www.mediacje.wsm.waw.pl
e-mail: [email protected]
Szkole
Prawo
gospodarcze,
cywilne, spółek,
handlowe (umowy
handlowe),
budowlane,
reklamy (mediów)
własności
intelektualnej,
nowe technologie,
telekomunikacyjne
(IT),
nieruchomości.
Prawo
gospodarcze,
przewozowe,
handlowe,
dystrybucyjne
(franchising),
własności
intelektualnej
pracy,
reklamy
(mediów),
nieruchomości.
Prawo
gospodarcze,
cywilne,
spółek,
ubezpieczeniowe,
handlowe,
międzynarodowe,
handlowe (umowy
handlowe),
reklamy
(mediów),
własności
intelektualnej,
nieruchomości.
Menadżerskiej
1.
Karolina Alama-Osmólska – sprawy cywilne
ul. Królowej Marysieńki 19 m. 105, 02-954 Warszawa
tel. kom. 501-138-100
e-mail; [email protected]
2.
Katarzyna Marta Sawicka – sprawy cywilne
ul. Solec 115/41, 00-382 Warszawa
tel. 668-976-014
e-mail: [email protected]
XXXI. Stowarzyszenie „Małopolskie Centrum Mediacji”
Pl. Na Stawach 1 lok. 412A
30-107 Kraków
www.mediacje.org
tel. 12 267 71 50
e-mail: [email protected]
Lp.
1.
Anna Ficek
2.
Donata Adler
3.
Katarzyna
Szeląg
4.
Zbigniew
Gurgul
5.
Andrzej
Brzeziński
6.
Jerzy Śliwa
Adres
Telefon/mail
Plac na
Stawach 1
lok. 412 A
30-107
Kraków
609 664 848
690 094 848
[email protected]
604 529 409
adler @interia.pl
Plac na
Stawach 1
lok. 412 A
30-107
Kraków
Plac na
Stawach 1
lok. 412 A
30-107
Kraków
ul.
Jagiellońska
5 lok. 2
33-300
Nowy Sącz
660 422 554
[email protected]
Plac na
Stawach 1
lok. 412 A
30-107
Kraków
601 637 984
782 255 252
[email protected]
Rodzaj
mediacji
Sprawy:
rodzinne,
cywilne,
gospodarcze,
z zakresu
prawa pracy.
Sprawy:
rodzinne,
cywilne,
gospodarcze,
z zakresu
prawa pracy
Sprawy:
rodzinne,
cywilne.
605-610-282
[email protected]
Sprawy:
cywilne,
gospodarcze.
696 111 611
18 479 10 80
andrzej.brzeziń[email protected]
Sprawy:
rodzinne,
cywilne,
gospodarcze,
z zakresu
prawa pracy.
Sprawy:
cywilne,
gospodarcze,
z zakresu
prawa pracy.
XXXII. STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW GOSPODARCZYCH
ul. Ogrodowa 8, lok. 62, 00-876 Warszawa
tel./fax 22 241 14 23
e-mail: [email protected]
www.mediatorzy.org
Lp
1.
Imię i nazwisko
mediatora
Jerzy Śliwa
2.
Anna Ficek
3.
Aneta
Prusinowska
4.
Andrzej
Brzeziński
Adres do doręczeń
ul. Ogrodowa 8 lok.
62
00-876 Warszawa
Węgrzce Wielkie
498
32-002 Węgrzce
Wielkie
os. Albertyńskie 28
lok. 55
31-854 Kraków
ul. Jagiellońska 5
lok. 2
33-300 Nowy Sącz
Telefon, e-mail
tel. kom. 601 637 984
e-mail: [email protected]
tel. kom. 609 664 848
e-mail: [email protected]
tel. kom. 500 726 545
e-mail: [email protected]
tel. kom. 696 111 611
e-mail:
[email protected]
XXXIII. STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW SĄDOWYCH W POLSCE
ul. Bobrowskiego 11
31-552 Kraków
tel. 502 640 735
e-mail: [email protected]
Lp
Imię i
nazwisko
mediatora
1.
Maria Kujawa
2.
Błażej Pasiut
Telefon/mail
tel. kom. 502 604 735
e-mail:
Rodzaj mediacji
[email protected]
sprawy cywilne, rodzinne,
gospodarcze i z zakresu prawa
pracy
tel. kom. 602 315 083
e-mail:
[email protected]
sprawy cywilne, rodzinne,
gospodarcze i z zakresu prawa
pracy
XXXIV. STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW, PRAWNIKÓW I MEDIATORÓW
„QUALIS VITA”
ul. Dobrego Pasterza 48/41
31-416 Kraków
Lp
Imię i
nazwisko
mediatora
1.
Karolina
Maciejowska
Telefon/mail
Adres do
doręczeń
ul. Dobrego
tel. kom. 513 944 242
e-mail:
[email protected]
2.
Aleksandra
Król
tel. kom. 509 304 763
e-mail:
[email protected]
Pasterza 48/41
31-416 Kraków
ul. Stawowa
179 A/2
31-346 Kraków
Rodzaj mediacji
rodzinne,
cywilne,
gospodarcze,
ze stosunku
pracy
rodzinne,
cywilne,
XXXV. MAŁOPOLSKIE CENTRUM ARBITRAZU I MEDIACJI PRZY IZBIE
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE
ul. Floriańska 3 , 31-019 Kraków
Kierownik Centrum: Adw. Bartłomiej Babij
tel. 12 428 92 65; tel. kom. 660 705 951; email: [email protected]
Sekretarz Centrum: Łukasz Maciukiewicz
tel. 12 428 92 52; email: [email protected]
L
p
Imię i nazwisko
mediatora
Adres do
korespondencji
Bieszczad Górecki
Adwokaci s.c.
ul. Rakowicka 8/3
3 31-511 Kraków
Telefon, e-mail
tel. 12 222 52 04, tel. kom.
696 083 960
e-mail: [email protected]
Rodzaj
mediacji/Specjalizacj
a
prawo gospodarcze,
prawo ochrony
konsumentów,
problematyka
prawna działalności
w sieci internet
1.
Adw. Grzegorz
Górecki
2.
Adw. Małgorzata
Kożuch
ul. Moniuszki 4 lok.
3
31 - 513 Kraków
tel. 12 341 42 36
tel. 502 210 987
e-mail:
[email protected]
pl
Prawo
gospodarcze
3.
Adw. Krzysztof
Labe
Labe i Wspólnicy
Kancelaria Radców
Prawnych
i Adwokatów
Spółka jawna
ul. Krupnicza 3
31-123 Kraków
tel. 12 429 12 57
tel. kom. 507 005 060
e-mail:
[email protected]
cy.com
prawo gospodarcze,
prawo cywilne,
prawo
administracyjne
4.
R. pr. Karolina
Lempart
Lempart Feliński
Kancelaria Radców
Prawnych Spółka
partnerska
ul. Królowej
Jadwigi 103/1
30-209 Kraków
tel. 12 426 43 94
tel. kom. 606 535 107
e-mail:
[email protected]
5.
Adw.Magdalena
Makieła
Śledziejowice 361
32-020 Wieliczka
tel. kom. 501 148 545
e-mail: [email protected]
prawo gospodarcze,
prawo spółek, prawo
rynków
kapitałowych, prawo
cywilne, prawo
administracyjne
i prawo
postępowania
administracyjnego
prawo gospodarcze,
prawo cywilne
6.
R. pr. Jerzy
Muzyk
Kancelaria Radcy
Prawnego
Jerzy Muzyk
ul. Wielopole 32/5
31-072 Kraków
tel. 12 429 31 06
tel. kom. 502 206 581
e- mail: [email protected]
prawo gospodarcze,
prawo
ubezpieczeniowe
7.
Adw. Joanna
Wsołek
tel. kom. 695 623 745
e-mail:
[email protected]
8.
Adw. Andrzej
Zacharzewski
Kancelaria
Adwokacka
ul. Zaleskiego 16/1
31-525 Kraków
„Zacharzewski
i Wspólnicy”
ul. Wasilewskiego
20/9
30 – 305 Kraków
prawo gospodarcze,
prawo cywilne,
prawo
ubezpieczeniowe
prawo gospodarcze,
bankowe, obsługa
prawna transakcji w
handlu
międzynarodowym
tel. 12 446 78 00
tel. kom. 602 586 720
e-mail: [email protected]
9.
Adw. Karol.
Zawiślak
ul. Grunwaldzka 13
31 – 524 Kraków
tel. 12 417 40 77
tel. kom. 608 133 948
e-mail: [email protected]
prawo gospodarcze,
prawo cywilne
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards