DYSKRYMINACJA I UPRZEDZENIA

advertisement
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RYBNIKU
Filia w Raciborzu
Ul. Słowackiego 55
Tel/fax 032 419 00 02
DYSKRYMINACJA
I UPRZEDZENIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
( ze zbiorów PBW Filia w Raciborzu)
WYDAWNICTWA ZWARTE:
Edukacja międzykulturowa : kreowanie tożsamości dziecka / Jerzy Nikitorowicz
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 248 s. : il. ; 25 cm
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 6. , Su-U / [red. prowadzący
encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 6 tomu Dariusz Adamczyk .- Warszawa :
Wydawnictwo Akademickie Żak, 2007. – S. 1148-1156
Encyklopedia socjologii. Tom 4. , S-Ż / kom. red. Zbigniew Bokszański; red. nauk.
Kazimierz W. Frieske .- Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. - 376 s. ; 28 cm
Komunikowanie międzykulturowe / Marek Szopski .-Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 2005. - 142 s. : rys. ; 24 cm
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2008. - 362 s. ; 24 cm
Perswazja : perspektywa psychologiczna / red. Timothy C. Brock, Melanie C. Green
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - 454 s. : il. ; 23 cm
Psychologia uprzedzeń / Todd D. Neslson ; przekład Agnieszka Nowak
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
Psychologia społeczna : serce i umysł. -. Aronson Eliot, Wilson Timothy D., Akert
Robin M. Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, cop. 1997. - S. 536-589: Uprzedzenia :
przyczyny i lekarstwa
Socjologia narodu i konfliktów etnicznych / Małgorzata Budyta-Budzyńska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 316 s. : il. ; 24 cm
Stereotypy i uprzedzenia : uwarunkowania psychologiczne i kulturowe / pod redakcją
Mirosława Kofty i Aleksandry Jasińskiej - Kani .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
Scholar, 2001. - 307 s. ; 21 cm
Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / pod
redakcją Alicji Szerląg .-Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. - 583 s. ; 24 cm
Wywieranie wpływu przez grupy : psychologia relacji / Walter G. Stephan
Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - 214 s. ; 24 cm
WYDAWNICTWA CIĄGŁE:
A okazało się, że to Żyd / Wiszniewicz Joanna // Charaktery. - 1999, nr 9, s. 32-34
Czy polska szkoła jest przyjazna dla obcokrajowców / Rękawek Anna // Dyrektor
Szkoły. - 2005, nr 4, s. 28, 37
Dyskryminacja / Ewa Siwczak // Śląsk. - 2012, nr 3, s. 34-35
Dyskryminacja w szkole - omówienie raportu z badań / Marcin Teodorczyk 2015 //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 27-32
Dyskryminacja w sporcie : fakty i symptomy / Karolczak-Bienacka Barbara // Kultura
Fizyczna. - 1997, nr 9-10, s.19-24
Edukacja (nie)pełnosprawnych wolna od dyskryminacji / Anna Górka // Edukator. 2012, nr 6, s. 10-11
Gorsi, bo są "inni" / Magdalena Goetz 2015 // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 21, s. 8
Instytucje i relacje międzyludzkie : o zaspokajaniu potrzeb społecznych osób
niepełnosprawnych / Przemysław Nosal // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015,
nr 1, s. 100-116
Każdy na tym zyska / Magdalena Goetz 2015 // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 32-33,
s. 12
Krzywe zwierciadło lęku / Tomasz Besta 2015 // Charaktery. - 2015, nr 10, s. 74-77
Kultura romska - lekcja modyfikacji stereotypów i uprzedzeń / Urszula Wróblewska //
Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 61-66
"Narysuj Siebie, Żyda, Cygana..." / Ambrosiewicz-Jacobs Jolanta // Języki Obce w
Szkole. - 2001, nr 6, s. 97-107
Niebezpieczne uprzedzenia "my" i "oni" / Arcimowicz Beata // Edukacja i Dialog. 2004, nr 5, s. 57-60
Niepełnosprawność jako czynnik dyskryminujący w percepcji młodzieży : raport z
badań Zacharuk, Tamara, Zaremba Wanda // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003,
nr 3, s. 23-29
Pedagog wobec problemu uprzedzeń do niepełnosprawnego ucznia / Tomasz
Sękowski // Auxilium Sociale: wsparcie społeczne. - 2003, nr 2, s. 62-73
Konserwatyzm i przystosowanie : szkoła amerykańska wobec wyzwań
współczesności : Cz.2. : przeciw dyskryminacji / Kruszewski Krzysztof // Kwartalnik
Pedagogiczny. - 1990, nr 2, s. 15-39
Przeciw uprzedzeniom / Marta Zielińska // Polonistyka. - 2006, nr 6, s. 36-39
Porozmawiajmy o biedzie / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 28-29,
s. 21
Psychospołeczne znaczenie uprzedzeń / Daniela
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 3-9
Becelewska
//
Problemy
Repatrianci i wypędzeni: wzajemne uprzedzenia w relacjach biograficznych / Marek
Czyżewski // Kultura i Społeczeństwo. - 1995, nr 4, s. 113-126
Różnorodność jest fajna / Magdalena Goetz 2015 // Głos Nauczycielski. - 2015, nr
23, s. 12
Sen o lepszym świecie / Michele Birtel 2015 // Charaktery. - 2015, nr 1, s. 78-81
Siła stereotypu / Magdalena Goetz 2013 // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 40, s. 12-13
Skryte uprzedzenia / Maliszewski Norbert // Charaktery. - 2005, nr 6, s. 40-41
Słodko-gorzka dyskryminacja / Paulina Pająk, Magda Brzezińska // Charaktery. 2014, nr 3, s. 60-65
Społeczna (dez)akceptacja seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 120-125
Społeczna percepcja osób niepełnosprawnych / Krystyna Błeszyńska // Psychologia
Wychowawcza. - 1997, nr 5, s. 420-428
Sprawa Dreyfusa w oczach Polaków / Kulczycka-Saloni Janina // Polonistyka. -1996,
nr 6, s. 337-344
Stereotypy i uprzedzenia / Mira Prajsner // Remedium. - 2005, nr 11-12, s. XIV-XV
Stereotypy i uprzedzenia wobec osób niewidomych i słabo widzących / Kornelia
Czerwińska // Wychowanie na co dzień. - 2007, nr 7-8, s. 12-16
Stereotypy i uprzedzenia w procesie wychowawczym / Śliwa Ewa // Nowa Szkoła. 2004, nr 6, s. 47-51
Szkoła bez barier / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 34, s. 14
Społeczna recepcja wychowanków domów dziecka / Kamińska Urszula // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 16-22
Ty, nieuku! - czyli o dyskryminacji werbalnej Wieczorek Zbigniew // Edukacja i Dialog.
- 2000, nr 8, s. 9-14
Zbrodnie nienawiści / Kasprzak Tomasz // Niebieska Linia. - 2003, nr 6, s. 9-12
opr. A. Śliwicka
Racibórz, grudzień 2015 r.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards