PODRĘCZNIKI TEOLOGII KATOLICKIEJ Wydawnictwo Pallottinum

advertisement
AMATECA
PODRĘCZNIKI TEOLOGII KATOLICKIEJ
Wydawnictwo Pallottinum proponuje Państwu serię wydawniczą podręczników do nauczania
teologii, zsynchronizowanych z Katechizmem Kościoła Katolickiego. Opracowania tych
podręczników podjęło się stowarzyszenie AMATECA Associazione Manuali di Teologia
Cattolica), skupiające teologów z różnych krajów. Powstało ono w 1988 roku z inspiracji
Międzynarodowej Komisji Teologicznej i ma siedzibę w Lugano w Szwajcarii. Podręczniki
AMATECA są wydawane jednocześnie w różnych obszarach językowych.
Seria ta pragnie w sposób organiczny przedstawić „pojmowanie wiary”, tak aby było ono wierne
tradycji i jednocześnie otwarte na aktualne poszukiwania. Wspólnym punktem odniesienia
autorów AMATECA są dzieła Henri de Lubaca i Hansa Ursa von Balthasara wraz z
chrystocentryczną zasadą kierującą podziałem całego materiału. Tradycyjny materiał
podzielono na siedem sekcji:
-
Człowiek poszukujący Boga
Bóg poszukujący człowieka
Tajemnica Boga Trójcy. Ojciec Stwórca, Syn Odkupiciel, Duch Uświęciciel
Jezus Chrystus
Kościół
Osoba ludzka
Bóg i człowiek w chwale.
Program podręczników AMATECA jest zgodny z nauczaniem teologii w Seminariach
Duchownych i na Wydziałach Teologicznych, lecz równocześnie ukazuje nowy sposób
podchodzenia do poszczególnych traktatów teologicznych. Dzięki temu proponowana seria
podręczników daje organiczny i żywy obraz nauczania teologii.
AMATECA
PRZEWIDYWANY PROGRAM PODRĘCZNIKÓW:
(w programie mogą nastąpić zmiany)
SEKCJA PIERWSZA
Człowiek poszukujący Boga
- Tom 1 - Julien Ries, Człowiek poszukujący Boga: Zagadnienia antropologii kulturowej
- Tom 2 [t] - Norbert Fisher, Człowiek poszukujący Boga: Zagadnienia filozoficzne
- Tom 3 [!] - Horst Bürkle, Człowiek poszukujący Boga: Zagadnienia innych religii
SEKCJA DRUGA
Bóg poszukujący człowieka
1/3
AMATECA
- Tom 4 - Wendelin Knoch, Bóg poszukujący człowieka: Objawienie, Tradycja i Pismo
święte
- Tom 5 - Richard Schenek OP, Bóg poszukujący człowieka: Wiara i teologia
SEKCJA TRZECIA
Tajemnica Boga Trójcy
Ojciec Stwórca, Syn Odkupiciel, Duch Uświęciciel
- Tom 6 [+] - Franz Court SAC, Bóg trójjedynej miłości
SEKCJA CZWARTA
Jezus Chrystus
- Tom 7 - Christoph Schonborn OP, Tajemnica Jezusa Chrystusa
SEKCJA PIĄTA
Kościół
-
Tom 8 - Georges Chantraine SJ, Duch ¦więty, Matka Boża, Kościół
Tom 9 [+] - Benedetto Testa, Sakramenty Kościoła
Tom 10 [t] - Michael Kunzler, Liturgia Kościoła
Tom 11 - Daniel Bourgeois, Duszpasterstwo Kościoła
Tom 12 [r] - Eugenio Corecco, Libero Gerosa, Prawo Kościoła
Tom 13 [t] - Horst Bürkle (red.), Misje Kościoła
Tom 14 [+] - Guy Bedouelle OP, Kościół w dziejach
SEKCJA SZÓSTA
Osoba ludzka
- Tom 15 - Angelo Scola, Osoba ludzka. Antropologia teologiczna
- Tom 16 [+] - Carlos Valverde SJ, Antropologia filozoficzna
- Tom 17 cz. 1 - S.Th. Pinckears OP, Życie wewnętrzne chrześcijanina
- Tom 17 cz. 2 [+] - S.Th. Pinckears OP, Życie duchowe chrześcijanina według świętego
Pawła i świętego Tomasza z Akwinu
- Tom 18 - Albert Chapelle SJ, Jean-Marie Hennaux SJ, Podstawy moralności
chrześcijańskiej
2/3
AMATECA
- Tom 19 - Romanus Cassario OP, Cnoty
- Tom 20 - Livio Melina (red.), Postępowanie moralne chrześcijanina
- Tom 21 - Rocco Buttiglione, Społeczne nauczanie Kościoła
SEKCJA SIÓDMA
Bóg i człowiek w chwale
- Tom 22 - Candido Pozo SJ, Przyjście Pana w chwale
[+] - Ukazały się w wersji polskiej.
[!] - W druku.
[t] - W tłumaczeniu.
[r] - W przygotowaniu redakcyjnym.
<<wstecz
3/3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards