Sacrum we współczesnym świecie – islam

advertisement
Sacrum we współczesnym świecie – islam
Wykład + ćwiczenia
studia niestacjonarne, semestr letni 2013/2014
Prowadzący: dr Jarosław Jarząbek, [email protected]
Konsultacje: p. 17.
Wykłady
1. Narodziny islamu – rys historyczny, pojawienie i rozprzestrzenianie się islamu
A. Sarwa, Eschatologia islamu, Łódź 2002, s. 15-29 i J. Danecki, Podstawowe
wiadomości o islamie tom I, Warszawa 1997, s. 22-49.
2. Podziały w islamie – główne ugrupowania, odłamy i sekty
J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie tom I, Warszawa 1997, s. 265-371.
Ćwiczenia
1. Główne zasady wiary
J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie tom I, Warszawa 1997, s. 109-128.
2. Obowiązki muzułmanów
J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie tom I, Warszawa 1997, s. 129-153.
Download