Prezentacja Zak*adu - Zakład Systemów Teleinformatycznych

advertisement
Wydział Telekomunikacji Informatyki i
Elektrotechniki
Zakład Systemów Telekomunikacyjnych
(specjalność: Systemy Multimedialne)
>> zst.utp.edu.pl <<
Prelegent
Kierownik Zakładu Systemów
Telekomunikacyjnych
mgr Adam Flizikowski
([email protected])
prof. dr hab inż Witold Hołubowicz
Prezentacja dla studentów II roku kierunku Telekomunikacji
Informatyki i Elektrotechniki, Bydgoszcz 29 maja 2013r
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Plan Prezentacji
1. Zamiast wstępu
2. Charakterystyka specjalności
3. Przedmioty techniczne i nietechniczne
4. Tematyka prac inżynierskich/magisterskich
5. Podsumowanie
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Zamiast wstępu...
• Studia I stopnia (INŻ) to WSTĘP do St.II (MGR)
– „[...] St.I to za mało” J.Bond
Można samemu(!):
• Czasy – niezwykłe
•
zbudować sieć GSM (OpenBTS)
– EEG (~1k PLN)
• – DTN
inżynierka
2012/13
– sieci do komunikacji miedzy planetarnej …w telefonie
•
zaprojektować
system
wspomagający
osoby
– Smartfon rulez! (Android,
GPS,
IMS, J2ME, …)
starsze
– IPTV + eLearning = profilowanie, rekomendacje, skuteczne uczenie
• – czasy
inżynierka
2011
„software defined”
» SDR – radio
•
sprawdzić
poprzez „BigDataAnalysis” z kim się
» SDN – sieci
rozmawiało
w pociągu…
» OpenAPI - usługi
komercyjne T-Mobile z przeglądarki
•
magisterka
2013?
– 3D przez sieć (praca magisterska w ZST), ...zapachu, dotyku,
•
…
emocji
•
…
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
ZST vs inne zakłady
– sieci teleinformatyczne – bezpieczeństwo i jakość usług to
podstawa realizacji satysfakcji użytkownika
– korzystamy z doświadczeń badawczo- komercyjnych (projekty
EU)
– robimy to co JEST OBECNIE „hot” w telekomunikacji i
zastosowaniach
– rozumiemy rolę sieci społecznościowych – w zarz. kryzysowym,
zdobywaniu wiedzy, nowoczesnych usługach, etc
– wykorzystujemy zwykłe narzędzia do robienia rzeczy
innowacyjnych (np. pomiar jakości WWW przez kamerę)
– nie zarabiamy światłowodów – …skupiamy się na 3G/4G..
– roboty – wykorzystujemy gotowe do realizacji zadań/usług (LEGO)
– mierniki specjalistyczne – są super ale…
» dostępne są laboratoria w sieci pełne sprzętu (FIRE, OpenLab,
etc.)
– jeśli jest szansa na CIEKAWY projekt/mgr/inż współpracujemy z
innymi zakładami (np. ostatnio Inżynieria Biomedyczna)
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Współpraca…
• Zakład ZST nawiązał kontakt z okolicznymi
firmami
– ATOS:
» szkolenia z wiedzy praktycznej przez ekspertów (telco)
» Kurs „Wiosna z Atosem”
» dla studentów oraz wszystkich zainteresowanych
» 70-100 osób aktywnie uczestniczy
» konkursy z nagrodami
– Pozostałe firmy: eksperci prezentują aspekty techniczne
swojej pracy
» Lucent (Bydgoszcz)
» T-Mobile (Warszawa)
» Telecom (Poznań)
– wysokie zadowolenie studentów
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
CHARAKTERYSTYKA
SPECJALNOŚCI
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Gdzie jesteśmy
Gdzie pukać:
• Budynek: 2.2, 2.4
• Pokoje:
[2.2] • 315, 316, 317,118, 101, 116
[2.4] • 420, 214
• eInformator – na holu >
• zst.utp.edu.pl
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Osoby
prof. dr hab.inż Witold Hołubowicz
Kierownik
(pok.315)
dr inż. Bogdan Lent
(2.4, pok.420)
mgr Adam Flizikowski
dr inż Michał Choraś
(2.4 / pok.420)
(2.2, pok.315)
dr inż. Rafał Boniecki
mgr Mariusz Sulima (pok.101)
mgr Mirosław Miciak (pok.116)
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
(2.2 / pok.118)
dr inż. Roman Wiatr (2.2 / pok.118)
ITTI Sp. z o.o.
Strona zakładu
http://zst.utp.edu.pl
Opis specjalności
Prezentacja dzisiejsza
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Charakterystyka zakładu
Projekt
CIPRNET = 1mln
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
PRZEDMIOTY
SPECJALISTYCZNE
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Przedmioty techniczne
1/2
prof. Witold Hołubowicz
„Systemy Łączności Bezprzewodowej” – sem. VI
(2G-GSM, 3G-UMTS, 4G-WIMAX/LTE, WLAN, Sieci Adhoc, ...)
prof. Witold Hołubowicz
„Sieci telekomunikacyjne dużych szybkości” – sem. VI
dr Łukasz Saganowski
„Programowalne środowisko multimediów i WWW” – sem. V
dr Michał Choraś / A. Flizikowski – pracownia problemowa
poruszająca obecne problemy (a raczej WYZWANIA) telekom.
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Przedmioty techniczne
2/2
dr Tomasz Andrysiak
„Technologie i aplikacje systemów multimedialnych” sem.VII
prof. Witold Hołubowicz
„Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem ”- sem. VI
dr Krzysztof Chmara
„Zarządzanie sieciami informacyjnymi” – sem. V
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Pozostałe przedmioty
Bazy Danych w Zarządzaniu Wiedzą
• Cel: uświadomienie znaczenia aspektów zarządzania wiedzą w
firmach oraz praca zespołowa
• Wnioski
• poziom współpracy grupy oraz dobre zarządzanie (CKO)
wpływa na jakość raportów
• poziom wiedzy na temat
znaczenia ZW jest niewielki
• firmy z regionu są otwarte
na tę tematykę
• Forma: wykład + projekt
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Pozostałe przedmioty
Teoria i Praktyka Zarządzania Przedsiębiorstwem
• Czy potrafisz przygotowywać/wygłaszać prezentacje – czy
znasz podstawowe błędy?
• Czy wiesz jak pisać dokumenty techniczne?
• Czy potrafisz efektywnie przemawiać?
• Czy znasz znaczenie motywacji?
• Czy potrafisz prowadzić negocjacje?
• Czy potrafisz być proaktywny?
• Czy umiesz interpretować język ciała?
• Czy potrafisz radzić sobie ze stresem i rozwiązywać
konflikty?
• Czy umiesz słuchać?
• Czy wiesz jak wykorzystać zarządzanie wiedzą?
• Czy chciałbyś aby zwiększyć efektywność swojego
działania?
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Pozostałe przedmioty
Teoria i Praktyka Zarządzania Przedsiębiorstwem
•UWAGA – to NIE SĄ
banalne umiejętności
• UTP jest jedyną w regionie
uczelnią prowadzącą
umiejętności miękkie
• Od nich często zależy sukces
zawodowy!!!
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
PRACE INŻ / PROJEKTY
INSPIRACJA
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Przykład: System wideokonferencyjny
• MGR = wyzwanie + przygoda/frajda +
namacalny i praktyczny(!) efekt
• INŻ = MGR – X; X = {tekst, teoria}
• INŻ = MGR / Y; Y = {2,3}
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Kilka „gorących” haseł
• Nowoczesne usługi (NGN, IMS) – sky is the limit,
wymyśl usługę!
• Smart City – inteligentne miasto, sterowanie, optymalizacja
• Technologie 4G (WiMAX, LTE) – raczej nie
konkurencja...
• Cyber zagrożenia / social media (ataki na sieci,
wykorzystanie Twitter, YouTube, IDS/ADS)
• Sieci kognitywne (self-management, self-adaptation,
self-healing)
• Sterowanie siecią za pomocą głosu (Policy Based
Networking)
• GreenNetworking (lampa w internecie, lodówka w
internecie, etc.)
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
IMS Inkubator –
platforma do tworzenia usług
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
INŻ/MGR – wybrane „narzędzia”
Software
MATLAB/Simulink (w chmurze Platon)
OPNET – w Polsce operatorzy + wojsko + największe uczelnie (MGR)
Hardware
USRP – radio programowalne
czytnik fal mózgowych (Emotiv)
procesor sygnałowy TI DSK 6455 (z kartą Eth)
centralka GSM sterująca urządzeniami
telefony z GPS
karty testowe SIM do testów usług IMS
laboratorium z robotami WLAN, SDR
robot LEGO do sterowania z poziomu MATLAB
elementy sieci SCADA (na żądanie)
programowalne ramię robota - Velleman
mostek wideokonferencyjny, tablica interaktywna
Inne
dostęp do projektów FIRE (WLAN, SDR, IP, sensory, etc) dla każdego
sala komputerowa z dostępem do internetu (dostępna zgodnie z grafikiem)
multicast w sieci (dostępny na żądanie)
etc…
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
PRZYKŁADY
PRAC DYPLOMOWYCH
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Pomiary usługi HTTP (QoE)
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
EEG
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Kształt na odległość (?!)
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Organizator przestrzenny (IMS)
Ostatnie testy aplikacji
26.V.2010 godz. 20:00 – 24:00
na parkingu UTP.
Szukanie skarbów na ul.Kaliskiego
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Model systemu
WiMAX na DSP
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
E-Lodówka
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
System wideokonferencyjny
• mostek SONY PCS G70 do
testów
• scenariusze wykorzystania
• pomiary QoS / symulacje
• nagrywanie wykładów
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Przykładowy system ERP
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Sterowanie procesem
technologicznym
Control Maestro 2011
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
System informatyczny
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Projektowanie procesów
technologicznych z WebEditor
Saia
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Koncepcja wykorzystania
technologii Saia®S-Web
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Zintegrowane technologie
wchodzące w skład systemu
ERP
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Inne…
• Laboratorium „Nowych usług
w sieciach NGN” w RCI
• Dostęp do laboratoriów w
sieci Internet
• FIRE (sieci radiowe, przewodowe)
• SmartSantander (sensory)
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Dyplomy na WWW
A
B
C
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
D
ITTI Sp. z o.o.
Dyplomy na WWW
http://wtie.utp.edu.pl
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
Tworzenie nowoczesnych usług w sieciach NGN w oparciu o platofrmę
OpenAPI
Przygotowanie stanowiska do testów GSM na bazie własnej stacji bazowej w
oparciu o pakiet radia programowalnego USRP oraz oprogramowanie
OpenBTS
Femtokomórki – analiza możliwości, projekt stanowiska do testów
Tworzenie aplikacji na procesory sieciowe (Network Processor)
Nowoczesne interfejsy użytkownika do przekazywania wrażeń dotykowych
(Tactile Display)
Transmisja danych w sieciach taktycznych (TCN)
Projekt portalu do gromadzenia zapisów fal mózgowych (EEG)
Nowoczesne rozwiązania wspomagające interaktywność użytkownika dla
systemów IPTV
Internet przyszłości (FI) – implementacja i uruchomienie wybranego
"enablera" usługowego w środowisku testowym
Stanowisko do testów jakości usług w sieciach 4G
Sieć dostępu do usługi (ang. Access Service Network) dla WiMAX - analiza
rozwiązań typu open-source, adaptacja i uruchomienie
Projekt stanowiska do testów bezpieczeństwa sieci IP (bezprzewodowych)
Projekt portalu do kojarzenia sprzedających i kupującymi usługi
telekomunikacyjne
Oprogramowanie do inteligentnego zarządzania wieloma urządzeniami
(sesjami) dostępowymi w węźle sieciowym w technologii IP (terminal
użytkownika)
Projekt architektury do transmisji wideo dla potrzeb zawodów balonowych
Prototyp urządzenia (brama, relay) pomiędzy Bluetooth i WLAN
Projekt sieci DTN (sieci odpornej na przerwy w transmisji) dla dzielnicy
Fordon
Smart spaces – tzw. inteligentne zarządzanie kontekstem użytkownika w
sieciach mobilnych
Systemy agentowe – technologie, zastosowania, implementacja
WiMAX – efektywność zarządzania zasobami terminali mobilnych
Realizacja konwergentnych usług telekomunikacyjnych w oparciu o
architekturę OpenIMS (SOA) dla potrzeb zarządzania kryzysowego
Przygotowanie projektu sfederowanego (ang. federated) laboratorium
nowoczesnych usług (dostępnego w ramach inicjatywy FIRE) - na bazie
laboratorium telekomunikacji RCI2
ITTI Sp. z o.o.
Laboratoria sieciowe do eksperymentów teleinformatycznych (Future Internet
Research Experimentation - FIRE) - testy wybranej technologii
STUDIA II STOPNIA - MGR
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Pozostałe przedmioty
Pracownia Problemowa
• Service Oriented Architectures (platforma IMS)
• Usługi szerokopasmowe (tworzenie, analiza, testowanie, modelowanie)
• Technologie dostępowe (UMTS, HSDPA, WiMAX, LTE)
• QoS (sieć 802.3, 802.11, usługi, inteligentne zarządzanie)
• Aplikacje (J2ME, J2SE, GRID, inne)
Pracownia/Seminarium Dyplomowa(e) - rozwijanie umiejętności
nietechnicznych elementy MBA (Master of Business Administration)
• Sztuka efektywnej komunikacji (speaking, writing, presentations)
• Negocjacje
• Zarządzanie projektami (prof.: Hołubowicz)
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
PODSUMOWANIE
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
...przed podsumowaniem
• Sprzężenie z rynkiem/technologiami
– świadomość projektów Europejskich (wiedza)
– świadomość potrzeb rynku (operatorzy, dostawcy)
• Projekty, prace INŻ./mgr - odzwierciedlają stan
rynku
–
–
–
–
Symulacje: WiMAX, UMTS, wired (NS2, Matlab)
Hot: Cyber zagrożenia / Social Media
Wirtualizacja: Cloud Computing
Programowanie: mile widziane ale wcale nie kluczowe
• Inne:
– Inteligentne sieci
– UAV bezzałogowe platformy latające (latające laboratorium)
– etc..
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
„Kto chce znajdzie sposób, kto nie chce znajdzie powód”
Podsumowanie
Idealny kandydat na specjalność:
• zdeterminowany by spożytkować czas na studiach, a nie tylko go jakoś przeżyć
• posiadajacy wizje lub chęci zrobienia „czegoś ciekawego” (pomiary, implementacja,
projekt, analiza)
• osoba szukająca ciekawej pracy (z rozpedu po dyplomie) LUB własnej działalności
• chciałby dowiedzieć się jak założyć i prowadzić działalność w praktyce (gry
decyzyjne)
• wysoko ceni związki nauki teleinformatyki z praktyką w tej dziedzinie
• jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy pozatechnicznej (negocjacje, efektywna
komunikacja, etc)
• akceptuje szerokie wykorzystywanie języka angielskiego, szczególnie technicznego,
w stopniu co najmniej biernym (czytanie)
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Obrony u nas to czysta
przyjemność!
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Współpraca z Instytutem ITTI
•
Kluczowe osoby Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych są związane
z działalnością ITTI Sp.z o.o. w Poznaniu
•
Rocznie około 5-10 studentów specjalności odbywa staż w Instytucie
i w ramach wykonywanych projektów ma możliwość realizacji pracy
inżynierskiej czy magisterskiej
•
Wśród pracowników ITTI, 20% ukończyło UTP w Bydgoszczy
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Przykładowe tematy prac mgr
Tematy historyczne (1/2)
1. Symulator UMTS (UTRAN)
2. Mechanizmy kontroli przyjmowania zgłoszeń w sieciach 3G
3. Dynamiczne zarządzanie jakością usług w routerach
software’owych
4. Mechanizmy realizacji handoveru pomiędzy technologiami
802.11 i 3G
5. Analiza usług telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach / u
odbiorców indywidualnych
6. Tranking cyfrowy – TETRA
7. Programowe środowisko systemów zdalnego nauczania (EN)
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Przykładowe tematy prac mgr
Tematy 2009 (2/2)
1. Nowoczesne
platformy
do
tworzenia
usług
telekomunikacyjnych w oparciu o architekturę SOA – analiza
możliwości platformy OpenIMS
2. Pomiary i zarządzanie QoS w sieciach UMTS
3. Usługa
lokalizacyjna
z
wykorzystaniem
telefonu
komórkowego (GPS, IMS)
4. Zarządzanie siecią IP poprzez polityki (PBNM)
5. Pomiary jakości usług na telefonie komórkowym / Telefon
dla niewidzących
6. Przekazywanie kształtów przez sieć IP
7. Aplikacja do zarządzania siecią SCADA w zakresie sieci
energetycznych
8. Wykrywanie anomalii w sieciach telekomunikacyjnych
9. Usługi multimedialne w sieciach ad-hoc
10. Projekt Emulab - testy wybranej technologii IP w sieciowym
laboratorium w USA
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Zamiast wstępu...
• Studia I stopnia (INŻ) to WSTĘP do St.II (MGR)
– „[...] St.I to za mało” J.Bond
• Czasy – niezwykłe
–
–
–
–
–
urządzenia do czytania emocji (~1000PLN)
sieci do komunikacji międzyplanetarnej (DTN)
Telewizja Interaktywna/IPTV (Xbox Kinect to posmak)
usługi komercyjne T-Mobile można tworzyć z lokalizacji UTP
Smartfon rulez! (GPS, IMS, J2ME, inne)
» ale też radio programowalne (Afganistan, inne)
– przesyłanie kształtu (praca magisterska w ZST), ...zapachu,
dotyku, emocji
– Można samemu(!):
» zbudować mini-sieć GSM (OpenBTS)
» zbudować samolot bezzałogowy (UAVP-NG) + FPV
» zaprojektować system wspomagający osoby starsze
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
ITTI Sp. z o.o.
Download