Wiktoria Skórzewska i Andżelika Zbroszczyk format

advertisement
RELIGIE
JUDAIZM
Jest to pierwsza religia monoteistyczna .
Izraelici zwani też Żydami, wierzyli w
Boga ,który nie ma początku ani końca .
Imię boga Izraelickiego Jahwe oznacza
„Jestem , który jestem”. Ten Bóg jest
bezcielesny i święty . Stworzył świat z
nicości , powoła do życia człowieka ,
okazuje mu litość i miłosierdzie .
Wiarę w jednego Boga nazywamy
monoteizmem albo jedynobóstwem albo
też religią monoteistyczną .
 Początki judaizmu , czyli religii
żydowskiej, opisuje Biblia , święta księga
Żydów i chrześcijan .

Abraham został wybrany przez Boga by
przeprowadził naród swój do Ziemi
Obiecanej . Jak mówi Biblia , Bóg
ponownie objawia się Mojżeszowi na Górze
Synaj . Wśród grzmotów i błyskawic
ustanowił dekalog ,czyli 10 przykazań i
zawarł z Izraelem przymierze .
W X stuleciu p.n.e. państwo Izrael osiągnęło
największą potęgę w swych dziejach .
Rządził nim wtedy słynny z mądrości król
Salomon , który wzmocnił państwo i
unowocześnił armię , a zarazem
utrzymywał pokojowe stosunki z
sąsiadami. Największym dokonaniem
Salomona było wzniesienie niewielkiej , ale
pełnej przepychu świątyni jerozolimskiej .
MODEL ŚWIĄTYNI JEROZOLIMSKIEJ
W jej wnętrzu przechowywano największą
świętość religii żydowskiej – arkę
przymierza , to znaczy skrzynię , w której
znajdowały się dwie kamienne tablice z 10
przykazaniami .
BIBLIA – ŚWIĘTA KSIĘGA ŻYDÓW
Powstawała przez ok. 1000 latod XII do II wieku p.n.e.
Dzieli się na:
 Księgi historyczne – opisujące stworzenie
świata i człowieka , historia początków
ludzkości .
 Księgi dydaktyczne – zawierają pouczenia,
jak żyć , aby podobać się Bogu.
 Księgi prorockie – ukazują życie i działalność
proroków .
 Pierwszym 5 księgom Żydzi nadali nazwę
Tora co po hebrajsku oznacza ,,prawo’’.
 W okresie od II do V wieku n.e. powstała
druga św. Księga, obok Biblii- to Tora, księga
Żydów.
Dzisiejsi wyznawcy judaizmu żyją głównie w
Izraelu, Stanach Zjednoczonych , Rosji,
Francji i Anglii.
Wciąż czekają na Mesjasza , dzięki któremu
nastanie pokój , a cały świat pozna
jedynego Boga.
BOGOWIE OLIMPU
Olimp to góra , na której mieszkali greccy
bogowie .Starożytni Greccy wierzyli , że
pałace na Olimpie są siedzibą 12 bogiń i
bogów , którzy rządzą światem . Mieli oni
ludzką postać oraz ludzkie cechy . Różnili
się tym ,że byli nieśmiertelni .
Najważniejszym z bóstw
olimpijskich był Zeus. To
władca całej ziemi i król
wszystkich bogów.
Hellenowie nazywali go
,,gromowładnym’’, ponieważ
w chwilach gniewu miotał
piorunami .
Żoną Zeusa była
Hera , opiekunka
małżeństw , bogini
bardzo zazdrosna o
swego męża. Ten
dawał jej zresztą
wiele powodów do
tego, ponieważ ciągle
się zakochiwał w
innych boginiach i
ziemskich kobietach.
POSEJDON JEST WŁADCĄ
MÓRZ I OCEANÓW.
HADES JEST WŁADCĄ
PODZIEMI.
Afrodyta jest to bogini miłości i piękna.
Narodziła się z morskiej piany.
Hefajstos jest to kulawy mąż Afrodyty, bóg
kowali i rzemieślników, który w swej kuźni
wykuwał broń i zbroje dla bogów, jak
również pioruny dla Zeusa
APOLLO JEST SŁYNNY Z NIEZWYKŁEJ
URODY, JEST BOGIEM ŚWIATŁA
SŁONECZNEGO, MUZYKI, WRÓŻB I
PRZEPOWIEDNI, A TAKŻE PRAWDY I
PORZĄDKU. APOLLINOWI
TOWARZYSZYŁO 9 MUZ,
OPIEKUJĄCYCH SIĘ NAUKĄ I SZTUKĄ
ATENA JEST TO CÓRKĄ ZEUSA.
BOGINI WOJNY I MĄDROŚCI. JEST
OPIEKUNKĄ SZTUKI I RZEMIOSŁA,
PATRONKA ATEN.
ŻYCIE PO ŚMIERCI


Starożytni Grecy nie wierzyli w diabła, ani w
grzechy. W ich religii nie istniało niebo.
Ponury starzec Charon przewoził ich dusze
przez Styks do Hadesu, podziemnego
królestwa należącego do boga o tym samym
imieniu. Trafiały tam do krainy cieni, po
której snuły się bez celu przez całą wieczność.
W greckiej religii nie istniała kara za
grzechy, bo
nie było grzechów. Bogowie
potrafili jednak bezlitośnie ukarać tego, kto
ich obraził.
CHRZEŚCIJAŃSTWO

Założycielem chrześcijaństwa był Jezus
Chrystus, który urodził się w Palestynie
około 6 roku p.n.e. Pochodził z żydowskiej
rodziny i od dziecka brał udział w
praktykach religijnych Izraelitów. Jego
kraj znajdował się w tym czasie pod
panowaniem Rzymian .

Za początek istnienia Kościoła uważa się
zesłanie Ducha Świętego na apostołów.
Otrzymawszy Jego dary, zaczęli głosić
naukę o Bogu , który stał się człowiekiem,
został zabity i zmartwychwstał. Pierwsi
chrześcijanie , początkowo spotykali się w
synagogach. Większość Izraelitów nie
uznała
Jezusa
za
Mesjasza.
Chrześcijaństwo stało się odrębną od
Judaizmu religią monoteistyczna, której
podstawą była wiara w Jezusa Chrystusa.
KATOLICYZM
Od II wieku Kościół zaczęto nazywać
katolickim czyli powszechnym.
Podstawowe prawdy wiary- dogmaty –
zostały ustalone w IV wieku. Znalazły się
one w wyznaniu wiary, czyli Credo,
wypowiadanym przez katolików podczas
niedzielnych i świątecznych mszy.

Katolicyzm to religia monoteistyczna:
Bóg jest jeden, ale istnieje w trzech Osobach
(Ojciec, Syn i Duch Święty). Ta trójjedność
Boga jest jedną z najtrudniejszych zasad
wiary.
 Kościół katolicki uznał Biblię żydowską za
Świętą Księgę i nazwał ją Starym
Testamentem. Dołączył do niej księgi
Nowego Testamenty, to znaczy pisma
chrześcijan z I wieku n.e.

SCHIZMA WSCHODNIA
W
1054 roku doszło do schizmy
wschodniej. Kościół wschodni
nazwał się prawosławnym i
ostatecznie uniezależnił się od
Rzymu.
REFORMACJA
W 1517 roku niemiecki zakonnik Marcin
Luter zbuntował się przeciwko sprzedaży
odpustów. Jego bunt zapoczątkował
reformację, którą Luter uważał za ruch na
rzecz reformy Kościoła. Reformacja
spowodowała rozłam w Kościele katolickim
i powstanie niezależnych od niego
Kościołów protestanckich.

Marcin Luter dał
początek
Kościołowi
luterańskiemu.
Uważał, że do
zbawienia nie są
potrzebne dobre
uczynki,
wystarczy tylko
łaska Boża.
ISLAM
Jest to trzecia wielka religia
monoteistyczna, powstała w VII wieku n.e.
na pustynnych terenach Półwyspu
Arabskiego.
 Arabowie wyznali politeizm i prowadzili
często walki miedzy sobą . Najważniejszym
miastem Półwyspu Arabskiego była
Mekka. Znajdowała się tam świątynia o
nazwie Al-Kaba , w której przechowywano
największą świętość Arabów: Czarny
Kamień.

W
Mekce około 570 roku urodził się
Mahomet. Gdy miał 40 lat, ukazał mu
się Archanioł Gabriel. Oznajmił on
Mahometowi, że jedyny Bóg Allach,
wybrał go na proroka, który ogłosił
światu prawdziwą religię. Nowa wiara
nazywa się Islam, co po arabsku
znaczyło „poddanie się woli Boga’’.

1.
2.
3.
4.
5.
Wyznawcy Islamu czyli muzułmanie,
musieli wypełnić 5 obowiązków
nazwanych- filarami islamu.
Publicznie głosić wyznanie wiary.
Modlić się 5 razy dziennie.
Dawać jałmużną ubogim.
Przez jeden miesiąc w roku codziennie
pościć.
Przynajmniej raz w życiu – w miarę
możliwości – odbyć pielgrzymkę do Mekki.

Obowiązkiem każdego muzułmanina, była
też święta wojna w celu rozszerzenia lub
obrony Islamu. Każdy, kto w niej ginął,
miał zapewnione zbawienie. Mahomet
przejął wiele elementów judaizmu i
chrześcijaństwa.
 W 622 roku Mahomet przeniósł się do
innego miasta na Półwyspie Arabskim –
Medyny. To przeniesienie – po arabsku
hidżra – muzułmanie uznali za początek
nowej ery.
 Następcy
Proroka nazwani Kalifami,
kazali spisać jego naukę.
 W VII wieku powstała święta księga
muzułmanów Koran. Islam stał się –
państwem teokratycznym – to znaczy
takim, w którym przywódcy
sprawowali podwójną władzę :
polityczną i religijną.
CIEKAWOSTKI
Islam – Czy wiecie, że po arabsku pisze się
od strony prawej do lewej, a nie odwrotnie?
 Judaizm – W starożytności Żyd, który
kupił jako niewolnika innego Żyda musiał
go uwolnić po 6 latach służby?
 Bogowie Olimpu – Czy wiesz, że Posejdon,
Hades i Zeus są rodzeństwem?

Wykonanie:
Wiktoria Skórzewska
Andżelika Zbroszczyk
Download