Maks Tomaszewski i Tomek Marólewski format

advertisement
JUDAIZM –Mojżesz z
dwiema tablicami.
ISLAM – Świątynia Al-Kaba.
BOGOWIE OLIMPU –
Masyw górski Olimpu.
CHRZEŚCIJAŃSTWO –
Chrystus na fresku z XII w.
W Grecji wierzono w wielu
Bogów, panowała tam
religia politeistyczna.
Starożytni Grecy uważali,
że po śmierci trafiało się do
Hadesu.
Masyw górski Olimpu
Mity to wymyślona opowieść o
Bogach. Bohaterami
największy mitów są Achilles,
Prometeusz, Herakles.
Zeus – Bóg wszystkich Bogów,
władca całej ziemi
Hera - żona Zeusa,
opiekunka małżeństw
Hades – pan podziemia
Posejdon – władca mórz
Afrodyta – bogini miłości i
piękności
Atena – córka Zeusa,
bogini wojny i mądrości
Apollo – bóg światła
słonecznego, muzyki, wróżb i
przepowiedni, a także prawdy
i porządku
Hefajstos – mąż Afrodyty bóg
kowali i rzemieślnictwa
Grecy, Egipcjanie, Rzymianie
wyznawali religię politeistyczną.
Jednak istniał naród, który
wierzył w jednego Boga, był to
naród żydowski.
Świątynia Jerozolimska
Izraelici, czyli Żydzi wierzyli w
Boga imienia Jahwe, co
oznacza: „Jestem, który jestem”.
Początki judaizmu opisuje Biblia,
święta księga Żydów i chrześcijan.
Abraham otrzymał zadanie od Boga,
aby powędrował na zachód do Ziemi
Obiecanej. Tereny te były potem
nazwane Palestyną. Po pewnym czasie
zaczęto ich prześladować, ponieważ
faraon obawiał się, że Izraelici mogą
stać się potężniejsi od Egipcjan.
Bóg objawił się Mojżeszowi i kazał mu
wyprowadzić Żydów z Egiptu – „domu
niewoli”. Biblia mówi, że objawił się
Mojżeszowi ponownie na Górze Synaj.
Powstał tam wtedy dekalog i zawarł z
Izraelem przymierze.
Dzisiejsza Jerozolima, święte miasto
trzech religii: judaizmu, chrześcijaństwa
i islamu
Pierwszym pięciu księgom Żydzi
nadali nazwę Tora, co po
hebrajsku oznacza „prawo”.
Znajdują się w nich ogólne i
szczegółowe przepisy prawa
nadanego przez Jahwe.
Założycielem chrześcijaństwa był
Jezus Chrystus, urodzony w
Palestynie około 6 roku p.n.e..
Twierdził on, że jest Synem Bożym.
Głosił to, że przyszedł po to, aby
uzupełnić prawo żydowskie.
Chrystus popadł w konflikt z
faryzeuszami, którym zarzucał, że
zachowują szczegółowe przepisy
Prawa. Chrystus został skazany na
śmierć przez ukrzyżowanie.
Chrześcijaństwo szybko rozprzestrzeniało
się po rozległym terytorium państwa
rzymskiego. W I wieku n.e. ogromną rolę w
przekonaniu tysięcy ludzi do nowej wiary
odegrał wykształcony Żyd święty Paweł,
który nazwany jest „apostołem pogan”.
W Imperium Rzymskim zaczęto szybko
prześladować chrześcijan. Nie uznawali oni
boskiego kultu cesarzy i nie brali udziału w
nabożeństwach. W 313 roku cesarz
Konstantyn Wielki wydał edykt mediolański,
który pozwala na swobodne wyznawanie
chrześcijaństwa. W 381 roku cesarz
Teodozjusz Wielki ogłosił chrześcijaństwo
religią panującą w Rzymie.
Katolicyzm
Od II wieku Kościół zaczęto
nazywać katolickim, czyli
powszechnym. Katolicyzm to
religia monoteistyczna: Bóg jest
jeden, ale istnieje w trzech
Osobach (Ojciec, Syn i Duch
Święty). Jest to jedna z
najważniejszych zasad
katolicyzmu. Kościół katolicki
uznał Biblię żydowską za świętą
księgę i nazwano ją Starym
Testamentem. Dołączył do niej
księgi Nowego Testamentu.
Reformacja
W XV i XVI wieku w Kościele
katolickim było nie najlepiej. Niżsi
duchowni byli słabo wykształceni ,a
wyżsi kupowali godności w kościele i
nie interesowali się życiem religijnym.
W 1517 roku Marcin Luter zbuntował
się przeciwko sprzedaży odpustów. Był
to początek reformacji. Spowodowała
ona rozłam w Kościele katolickim i
powstanie niezależnych od niego
Kościołów protestanckich.
Marcin Luter
Mekka była najważniejszym
miastem Półwyspu
Arabskiego. Jej
najcenniejszym zabytkiem
była Świątynia Al-Kaba, w
której przechowywano
największą świętość Arabów
: Czarny Kamień. Na
Półwysep Arabski docierały
religie : Judaizm i
Chrześcijaństwo. W Al-Kabie
stały setki posągów W Mekce
urodził się Mahomet około
570 roku.
Świątynia Al-Kaba w Mekce
Mahomet
Urodzony w Mekkce Mahomet, jako
kupiec odbywał podróże handlowe,
spotkał się z wyznawcami judaizmu
i chrześcijanami. Gdy miał 40 lat
ukazał się mu archanioł Gabriel.
Powiedział mu, że Bóg Allach
wybrał go na proroka, który miał
głosić światu prawdziwą religię.
Nazwał ją islamem co oznacza po
arabsku „poddanie się woli Boga”.
1. Publicznie głosić wyznanie wiary: „Nie ma Boga prócz Allacha,
a Mahomet jest jego prorokiem”.
2. Modlić się pięć razy dziennie. Wyznawcy islamu mieli to
czynić z twarzą zwróconą w kierunku Mekki.
3. Dawać jałmużnę ubogim.
4. Przez jeden miesiąc w roku codziennie pościć. Nie wolno
było pić ani jeść.
5. Przynajmniej raz w życiu odbyć pielgrzymkę do Mekki.
Koran po arabsku oznacza „czytanie”. Znajdują się w niej
przepisy religijne i pouczenia moralne, opowieści z życia
Proroka i ze Starego Testamentu.
Wykonawcy:
Tomek Marólewski
Maksiu Tomaszewski
Download