Portugalia

advertisement
PROJEKT: „ SYSTEM DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
W EUROPIE - WYMIANA DOŚWIADCZEŃ”
Program Leonardo da Vinci
Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO03-37273
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Portugalia
Stolica: Lizbona
Język urzędowy: portugalski
Ustrój polityczny: republika
Powierzchnia:
- całkowita 92 391 km2
- wody śródlądowe 440 km2
Liczba ludności:
- całkowita 10 598 000 (2012 r.)
- gęstość zaludnienia 115 osób/km2
Jednostka monetarna:
1 euro = 100 eurocentów (obecnie)
Religia: katolicyzm
Podział administracyjny
• 18 dystryktów (distrito):
• Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco,
Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lizbona,
Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do
Castelo, Vila Real, Viseu
• 2 regiony autonomiczne:
• Region Autonomiczny Azorów, Region
Autonomiczny Madery
Ustrój polityczny
• Portugalia jest republiką o parlamentarnoprezydenckim systemie rządów.
• Obowiązująca konstytucja jest z 1976 roku.
• Głową państwa jest prezydent i jest on wybierany
w wyborach powszechnych i bezpośrednich na 5 lat.
Może być wybrany na najwyżej dwie kadencje.
• Przy prezydencie działa ciało doradcze – Rada Państwa.
• Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowe
Zgromadzenie Republiki. Składa się z 230
deputowanych wybieranych na 4 lata w głosowaniu
powszechnym, bezpośrednim oraz proporcjonalnym.
Rząd jest naczelnym organem administracji publicznej.
Przedstawiciele władzy
Prezydent - Aníbal António
Cavaco Silva
Premier - Pedro Manuel Mamede
Passos Coelho
Portugalia - położenie
Herb Portugalii
• Niebieski krzyż na srebrnej tarczy był herbem
pierwszego króla Afonso Henriquesa (I poł. XII
w.).
• W herbie zamieścił on też dodatkowo srebrne
koła, które podkreślały jego prawo do bicia
monet.
• Jego syn, król Sancho I, zamienił krzyż na pięć
niebieskich tarcz ze srebrnymi kołami.
• Zgodnie z portugalską legendą oznaczają one
pięć klęsk, jakie zadał jego ojciec Maurom.
• Król Afonso III w herbie dodał zewnętrzne
czerwone pole z siedmioma złotymi zamkami. W
1813 roku cały herb umieszczono na
wizerunku sfery armiliarnej, przyrządu do
nawigacji, nawiązując do czasów wielkich
podróży morskich Portugalczyków.
Flaga Portugalii
• Jest w kształcie prostokąta podzielonego na
dwa pionowe pasy: zielony i czerwony. Na
złączeniu pasów umieszczony jest herb
Portugalii.
Czerwień symbolizuje krew i nawoływanie do
zwycięstwa.
• Zieleń nie ma tradycji w portugalskiej
symbolice, a jej znaczenie nie jest do końca
jasne. Biel oznacza pokój i harmonię.
• W centrum flagi znajduje się herb.
• Astrolabium - dawny przyrząd
astronomiczny, na którym znajduje się herb
symbolizuje odkrycia geograficzne i
podboje morskie, które uczyniły Portugalię
potęgą.
Język portugalski
•
Język portugalski pochodzi od łaciny. Powstał na
podstawie języka galicyjskiego, dialektu języka
hiszpańskiego, używanego w północno -zachodniej
Hiszpanii.
• Mówi nim 130 milionów ludzi na świecie. Jest językiem
urzędowym w: Portugalii, Brazylii, Angoli, Gwinei Bissau,
Mozambiku a także na wyspach św. Tomasza,
Książęcych oraz Zielonego Przylądka.
W Portugalii można także się porozumieć w języku
angielskim, hiszpańskim czy francuskim. Portugalczycy
na ogół rozumieją hiszpański, jednak za nim nie
przepadają. Najlepiej przed wyjazdem zapoznać się
chociażby z podstawami języka portugalskiego, warto
wspomnieć że uchodzi on za język trudny.
• Dużo osób słysząc go, pierwsze skojarzenia brzmienia
odnosi do języka rosyjskiego.
Historia
• W starożytności teren Portugalii był zamieszkany przez ludy
iberyjskie i celtyckie. W III wieku p.n.e. obszary te zostały objęte
wpływami Kartaginy, a w II wieku p.n.e. stały się terenem Rzymian.
• Pod panowaniem rzymskim (II w. p.n.e.-początek V w. n.e.)
południowo-zachodnie ziemie półwyspu objęła od 27 p.n.e.
prowincja Luzytania. Nastąpił rozwój cywilizacyjny i integracja
gospodarcza z imperium (miasta, kolonizacja, drogi, górnictwo,
spichlerz zbożowy) oraz romanizacja ludności i jej chrystianizacja
(III–V wiek).
• Po najeździe germańskim na półwysep (409 n.e.) większą część
jego zachodnich obszarów opanowali początkowo Swebowie,
tworząc królestwo ze stolicą w Bradze, następnie Wizygoci zajęli w
469 południową część dzisiejszej Portugalii, a w 585 – jej północne
obszary.
• Po rozbiciu (711–718) przez Arabów królestwa Wizygotów ziemie
półwyspu objął kalifat Umajjadów.
• Prowadzona od VIII wieku przez chrześcijan rekonkwista objęła w
IX–XI wieku rejon Bragi, Porto i Coimbry, które zostały zdobyte
przez królów Leónu i Kastylii.
• Obszar ten, związany początkowo z prowincją Galicią, w 1097
wydzielono w hrabstwo Portucale z ośrodkiem w Porto (staroż.
Portus Cale), nadając je w lenno Henrykowi Burgundzkiemu;
• 1139 jego syn przyjął tytuł króla Portugalii (Alfons I Zdobywca) i
uzyskał niezależność swego państwa (ze stolicą w Coimbrze) od
Leónu i Kastylii.
• Do połowy XIII wieku Portugalia kontynuowała rekonkwistę
zachodniego pasa Półwyspu Iberyjskiego; oprócz rodzimego
rycerstwa świeckiego w walkach uczestniczyły zakony rycerskie
(m.in. Aviz) oraz krzyżowcy zachodnioeuropejscy (1147 zdobycie
Lizbony).
• W 1249 osiągnięto wybrzeże Algarve na południu (Portugalia
uzyskała obecny kształt terytorialny). Równocześnie monarchia
dążyła do ograniczenia rosnącej potęgi możnych, Kościoła i
zakonów rycerskich; popierała rozwój handlu i miast.
• W XIII wieku rada królewska przekształciła się w parlament stanowy,
Kortezy, do których w 1254 dopuszczono delegatów miast.
• Około 1255 przeniesiono stolicę do Lizbony, gdzie w latach 1288–
1290 powstał pierwszy portugalski uniwersytet przeniesiony później
do Coimbry.
Od XV w. – pierwsze ekspansje zamorskie:
• Działalność księcia Henryka Żeglarza - odkryto Maderę (1419) i Azory
(1427)
• W 1487 r. Bartolomeu Dias opływa południowy kraniec Afryki nadając
mu miano „Przylądka Dobrej Nadziei”
• W 1497 r. Vasco da Gama przeciera szlak handlowy do Indii
• 1500 r. – odkrycie Brazylii
• 1495-1521r. – panowanie Manuela I zwanego Szczęśliwym – „złoty
wiek” Portugalii
• XVI w. – wydalenie Żydów z Portugalii, upadek gospodarczy
• 1581 r. – Filip I portugalski na tronie – okres panowania Habsburgów
• Od 1640 r. – okres panowania dynastii Bragança
• Początek XIX w. – inwazje francuskie, panowanie Miguela
• 1916 r. – przystąpienie Portugalii do pierwszej wojny światowej
• 1932-1968 r. – António de Oliveira Salazar premierem – czas reżimu
• 1974 r. – „rewolucja goździków”
• 1986 r. – wstąpienie Portugalii do Wspólnoty Europejskiej
Portugalskie imperium kolonialne w XVIII w.
Geografia
• Portugalia to najbardziej na zachód wysunięty kraj Europy,
zajmuje powierzchnie 92,4 tys. km2, z czego 88 km2 to część
kontynentalna.
• Pozostały obszar to wyspy - Madera i Azory- położone na Oceanie
Atlantyckim.
• Część kontynentalna to tylko 16% półwyspu Iberyjskiego. Państwo
graniczy od północy i zachodu z Hiszpanią, a od pozostałych
stron z oceanem Atlantyckim. Wybrzeże ma długość 1793 km i jego
przeważającą część oblewają wody Atlantyku, tylko południowy
brzeg graniczy z zatoką Kadyksu. Niedaleko Lizbony znajduje się
najbardziej na zachód wysunięty kraniec kontynentu - Cabo da
Roca.
Większą część powierzchni, bo aż 70% zajmują góry i wyżyny.
Występowanie nizin ogranicza się głównie do obszarów w pasie
nadbrzeżnym oraz wąskich dolin rzecznych. Po północnej stronie
rzeki Tag ciągnie się Nizina Środkowoportugalska, aż do rzeki
Duero. Po południowej stronie Tagu natomiast rozpościera się
największa w kraju Nizina Południowoportugalska
Rzeźba terenu
• Na północy przeważa teren
górzysty i wyżynny.
• Tu przebiegają pasma gór Serra
do Larouco (1525 m n.p.m.), Serra
do Marão (1415 m n.p.m.) i Serra
da Estrela (1993 m n.p.m.).
• Na południu króluje krajobraz
nizinno-wyżynny.
• Bliżej morza rozciągają się wyżyny
Alentejo i Algarve.
• Wybrzeże w południowej części
klifowe, na pozostałym terenie
pokryte wydmami i lagunami.
Wybrzeże w południowej
Portugalii
Klimat
• Cała Portugalia leży w strefie klimatu
podzwrotnikowego.
• Północna część kraju cechuje się wilgotnym,
oceanicznym klimatem, gdzie występują duże
opady, niewielkie dobowe wahania temperatur
i brak ekstremów termicznych.
• Południowa część kraju będąca pod wpływem
suchego i zimnego Prądu Kanaryjskiego cechuje
się klimatem śródziemnomorskim.
Sieć rzeczna
• Głównymi rzekami Portugalii są:
• na północy Miño (portugalskie Minho, graniczna
z Hiszpanią) oraz Duero (portugalskie Douro,
długość w granicach Portugalii 322 km),
• w środkowej części Tag (202 km),
• na południu Gwadiana (częściowo graniczna z
Hiszpanią, uchodzi do Zat. Kadyksu);
• w całości na obszarze Portugalii: Mondego (220
km), Sorraia, Sado, Mira.
Rzeka Tag
Gleby
• Na północy kraju występują głównie gleby brunatne
powstały pod lasami liściastymi, gleby te występują
także w środkowej części kraju.
• Obszary górskie pokryte są glebami kamienistymi.
• Na południu kraju występują gleby cynamonowe oraz
terra-rosa, które są śródziemnomorskimi glebami
brunatnymi. Doliny rzek wypełniają żyzne mady.
Flora
• Naturalne zbiorowiska roślinne tworzą lasy, które zajmują 41%
powierzchni kraju. Lasy najlepiej są zachowane w górach na północy
kraju. Przeważa tam roślinność typu atlantyckiego z dużym udziałem
lasów dębowych, poza dębami rosną buki i sosny.
• W niższych partiach gór rosną także gaje oliwne
• Na południu kraju roślinność jest typowa dla obszarów klimatu
śródziemnomorskiego. Z formacji leśnych przeważają dęby (głównie
ostrolistne), gdzie rośnie odporny na suszę dąb korkowy. Ponadto
występują duże plantacje eukaliptusa.
• Region Algarve słynie z gajów chleba świętojańskiego, drzew
migdałowych i figowych
• Na południu kraju duży udział ma roślinność twardolistna - makia,
które zajęła miejsce wyciętych lasów. Na wybrzeżu rosną sosny
nadmorskie.
Dąb korkowy
•
•
Kolejne okorowanie może nastąpić
dopiero po 9–12 latach, gdy zarosną
poprzednie
nacięcia
i
kora
zregeneruje się. Korę pozyskuje się
po raz pierwszy z drzew, które
osiągnęły minimum 25 lat. W ciągu
życia
pojedynczego
drzewa
pozyskuje się korek zwykle 12 razy.
Drzewo osiąga wiek 150–250 lat.
Dąb korkowy jest uprawiany w
Hiszpanii, Portugalii, Algierii Maroko,
Francji, Włoszech i Tunezji. W
krajach tych lasy z dębem
korkowym zajmują ok. 2,5 miliona
ha powierzchni. Około 50% ilości
pozyskiwanego korka przypada na
Portugalię.
Makia
• Tworzą ją wiecznie zielone,
sucholubne, twardolistne zarośla,
składające się ze skarlałych
drzew takich jak dąb ciernisty
i ostrolistny, cedr atlaski , drzewo
poziomkowe, dzikie odmiany
oliwek czy pistacja kleista
drobnolistnych krzewów i
krzewinek (dominują rodzaje: mirt
i wrzosiec) oraz licznych
gatunków aromatycznych roślin
zielnych.
Fauna
• Portugalia należy do regionu śródziemnomorskiego. Fauna została
w znacznym stopniu przetrzebiona.
• Świat kręgowców zdominowany jest przez ptactwo. Oprócz dużej
ilości gatunków lęgowych spotyka się wiele gatunków przelatujących
z północy na okres zimowy. Dużą część ptaków stanowią gatunki
wypoczywające podczas migracji, jako że Portugalia jest krajem
leżącym na trasie przelotów.
• Duże ssaki najbardziej rozpowszechnione są w centrum i na
południu kraju. Występują stada jeleni, saren i dzików. W górzystych
rejonach w północno-wschodniej części kraju żyje nieliczna
populacja wilków.
• Do drapieżników należą spokrewniony z rysiem pardel i afrykańska
żeneta. Często spotykane są w południowej części Portugalii gady,
szczególnie jaszczurki i kameleony
Pardel
Żeneta
Kultura
• Ludność
W kraju mieszka 10,5 mln osób, z czego aż 98% jest
narodowości portugalskiej. Przeciętna gęstość
zaludnienia to 112 os/km2.
• Rozmieszczenie ludności jest nierównomierne, najwięcej
osób mieszka na wybrzeżu, przy ujściach rzek Tag
i Douro/Duero - 700 osób na km2.
• Gęsto zaludnione są też Azory i Madera.
• Prawie niezamieszkałe są suche obszary południa oraz
pas przygraniczny z Hiszpanią, 20 osób na km2.
• W miastach mieszka 63% ludności. Największe skupiska
miejskie to Lizbona – 600 000, Porto – 263 000, Braga
– 170 858, Coimbra – 148 470 mieszkańców .
Religia
• Dominuje Kościół rzymskokatolicki, należy do
niego 97% mieszkańców, resztę stanowią
protestanci, wyznawcy islamu i judaizmu.
• Wiara dla Portugalczyków jest ważnym
elementem życia, objawia się to w licznych
uroczystościach religijnych, kulcie świętych, jak
i ilości budowli sakralnych i kapliczek.
• Obok
najważniejszych
świąt
religijnych
obchodzonych w Portugalii, które są takie same
jak w Polsce, funkcjonuje wiele świąt lokalnych.
Oświata
• Oświata charakteryzuje się ciekawymi rozwiązaniami organizacyjnodydaktycznymi, takimi jak kształcenie telewizyjne na poziomie
szkoły podstawowej oraz edukacja równoległa, czyli możliwość
uczenia się w szkole dziennej, wieczorowej lub telewizyjnie, na
szczeblu szkolnictwa średniego.
• Portugalia ma najwyższy w Europie wskaźnik analfabetyzmu –
10,4% mieszkańców w wieku powyżej 15 roku życia nie potrafi
czytać ani pisać.
Kultura
• W kulturze Portugalii widoczny jest wpływ różnych cywilizacji: tych,
które dotarły do Półwyspu Iberyjskiego (m.in. Celtów, Rzymian,
Maurów), jak również tych, z którymi Portugalczycy mieli styczność
w wyniku morskich wypraw w okresie wielkich odkryć
geograficznych.
• Na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się 13 miejsc
z Portugalii, z czego 9 z nich to zabytki architektoniczne, a 2 to
regiony uprawy wina.
• Od 1990 roku, liczba publicznych obiektów kulturalnych w Portugalii
wzrosła. Oprócz Muzeum Calouste Gulbenkiana, otwartego w 1969
roku w Lizbonie, powstały m.in. Centro Cultural de Belém w
Lizbonie, Museu de Arte Contemporânea de Serralves oraz Casa da
Música w Porto.
Architektura
• Charakterystyczny dla Portugalii jest styl manueliński, cechujący się
ozdobną ornamentyką o motywach orientalnych i morskich (np. liny
okrętowe, fale, koniki morskie czy koralowce). Styl ten powstał w
okresie wielkich odkryć geograficznych, dokonywanych przez
Portugalię, pod rządami króla Manuela I.
• Znakomitymi przykładami stylu manuelińskiego są: Klasztor
Hieronimitów i Torre de Belém w Lizbonie oraz Klasztor Zakonu
Chrystusa w Tomar.
• Przykładem współczesnej architektury jest znajdujący się w Porto
budynek – Casa da Música, nagrodzony przez RIBA, oraz Parque
das Nações w Lizbonie. Do znanych na całym świecie,
współczesnych architektów portugalskich zalicza się: Eduardo
Souto de Moura, Álvaro Siza Vieira, Gonçalo Byrne, Filipe Oliveira
Dias oraz Carrilho da Graça.
Muzyka
• Portugalska muzyka obejmuje rozmaite gatunki muzyczne. Przede
wszystkim jednak Portugalia słynie z tęsknych pieśni fado
wykonywanych przy akompaniamencie gitar portugalskich.
Najbardziej znanymi na świecie wykonawcami tej muzyki są: Amália
Rodrigues, Carlos Humberto Paredes, José Afonso, Mariza, Carlos
do Carmo, António Chainho, Mísia i Madredeus.
• Nurt współczesnej muzyki portugalskiej reprezentują takie zespoły,
jak Buraka Som Sistema (muzyka elektroniczna), Moonspell (gothic
metal), Blasted Mechanizm (electro-rock) oraz The Gift.
• W Portugalii odbywa się wiele letnich festiwali poświęconych
różnym gatunkom muzyki. Do najważniejszych należą: TMN
Festival Sudoeste (w Zambujeira do Mar), Paredes de Coura
Festival (w Paredes de Coura), Optimus Alive! (w Passeio Marítimo
de Algés), Rock in Rio Lisboa (w Lizbonie) oraz Super Bock Super
Rock. W 2005 roku, Portugalia gościła w Lizbonie MTV Europe
Music Awards.
• Dziedzinę muzyki poważnej reprezentują m.in. pianiści Artur Pizarro
i Maria João Pires oraz wiolonczelistka Guilhermina Suggia.
• Do znanych portugalskich kompozytorów należą: José Vianna da
Motta, Carlos Seixas, João Domingos Bomtempo, João de Sousa
Carvalho, Luís de Freitas Branco i jego student Joly Braga Santos,
Fernando Lopes-Graça, Emmanuel Nunes i Sérgio Azevedo.
Literatura
• Literatura portugalska, będąc jedną z najstarszych zachodnich
literatur, rozwinęła się poprzez teksty pisane oraz pieśni
wykonywane przez trubadurów.
• Za największych twórców portugalskich uznaje się poetę i
podróżnika Luísa de Camões, twórcę epopei „Os Lusíadas”
(Luzjady), Fernando Pessoa, poetę okresu modernizmu, oraz
laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1998 roku – José
Saramago.
• Literaturę portugalską reprezentują tacy pisarze jak Gil Vicente,
Almeida Garrett, Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz, Sophia de
Mello Breyner, António Lobo Antunes oraz Miguel Torga.
Kino
• Kino portugalskie posiada długoletnią tradycję, sięgającą początków
tej formy przekazu w późnych latach XIX-ego wieku.
• Do grona najlepszych portugalskich reżyserów należą: Arthur
Duarte, António Lopes Ribeiro, Pedro Costa, Manoel de Oliveira,
António-Pedro Vasconcelos, João Botelho oraz Leonel Vieira.
• Natomiast najbardziej znanymi portugalskimi aktorami są Joaquim
de Almeida, Daniela Ruah, Maria de Medeiros, Diogo Infante,
Soraia Chaves, Vasco Santana, Ribeirinho oraz António Silva.
Kuchnia narodowa
• Kuchnię portugalską cechuje zróżnicowanie. Łatwy dostęp do morza
zagwarantował bogactwo ryb i skorupiaków, na których bazują
potrawy z regionów nadmorskich, natomiast w centralnej części
kraju dominują dania mięsne i sery.
• Wiele produktów Portugalczycy zawdzięczają najeźdźcom:
Rzymianie pozostawili po sobie pszenicę, winną latorośl, figi, oliwki i
migdały, natomiast Maurowie – ryż, owoce cytrusowe, szafran oraz
zamiłowanie do ciast z miodem, migdałami i figami.
• Dzięki morskim ekspedycjom, portugalska kuchnia wzbogaciła się o
rozmaite przyprawy z Indii i Dalekiego Wschodu, m.in. pieprz,
cynamon, goździki i gałkę muszkatołową, oraz afrykańskie
papryczki piri piri. Przywieziono także egzotyczne owoce, pomidory,
ziemniaki, kukurydzę oraz kakao.
• Śniadania portugalskie często składają się z świeżego chleba
z masłem, szynką, serem lub przetwory owocowe oraz kawy, mleka
(często pije się kawę pół na pół z mlekiem) oraz herbaty lub gorącej
czekolady.
• Słodkie wypieki są również bardzo popularne, jak również płatki
śniadaniowe, zmieszane z mlekiem lub jogurtem i owocami.
• Lunch serwowany jest od południa do +/- godziny 14 lub 15, a po
nim serwowany jest obowiązkowy deser z mocną kawą.
• Kolacje serwowane są zazwyczaj późno, bo około godziny 20 – 21.
• Narodową potrawą Portugalii
jest bacalhau, solony i suszony
dorsz, którego podobno można
przyrządzić na 365 sposobów,
czyli tyle, ile jest dni w roku.
Każdy z regionów ma swój
unikatowy
sposób
jego
przyrządzania.
• Innym, równie popularnym
daniem są grillowane sardynki
(port. sardinhas grelhadas).
• Każdy region kraju posiada swoją tradycyjną potrawę. Na przykład
w Aveiro są to słodkie ovos moles, natomiast w Algarve cataplana,
czyli owoce morza, duszone w specjalnym, miedzianym naczyniu z
przykrywką.
• Na północy kraju popularna jest caldo verde – zielona zupa z
ziemniaków, a na Azorach – cozido das Furnas – jednogarnkowe
danie duszone w gorącej ziemi, tuż nad parującymi źródłami
wulkanicznymi.
• Lizbona szczyci się pastéis de Belém (pastéis de nata), czyli
babeczkami z budyniowym nadzieniem, posypanymi cynamonem i
cukrem pudrem, a Porto – tripas à moda do Porto, czyli flaczkami z
białą fasolą.
Zupa caldo verde
• Wykonana ziemniaków,
jarmużu i plastrów kiełbasy
Chouriço.
„Pasteis de nata”
• Portugalskie wina zdobyły światową sławę oraz kilka
międzynarodowych nagród. Najbardziej znane na świecie jest wino
porto (pochodzące z doliny Douro/Duero) oraz niezwykle trwałe
wino madera.
• Z Portugalii pochodzi także m.in. vinho verde oraz wina regionalne,
np. z Douro, Alentejo, Dão, Bairrada, a także wino moscatel (z
okolic Setúbal i Favaios).
• W Portugalii odbywają się festiwale kulinarne, m.in. Algarve
Gourmet w regionie Algarve ,
• Festival Nacional de Gastronomia w Santarém (region Alentejo)
• oraz Międzynarodowy Festiwal Czekolady (International Chocolate
Festiwal) w Óbidos,
• a także Festiwal Owoców Morza, czyli Festival do Marisco w Olhão
(odbywający się raz w roku, w tym roku w: 08-12.08.2013r).
Sport
• Piłka nożna jest najpopularniejszym sportem w Portugalii. W kraju
organizuje się zarówno amatorskie mecze lokalne, jak i światowej
klasy spotkania na profesjonalnym poziomie.
• Największą legendą portugalskiej piłki nożnej pozostaje Eusébio,
choć na świecie uznaniem cieszą się także Luís Figo i Cristiano
Ronaldo – obaj są zdobywcami tytułu Piłkarza Roku FIFA, oraz
trenerzy: José Mourinho, Carlos Queiroz, Manuel José i André
Villas-Boas.
• Największymi klubami sportowymi w Portugalii są: SL Benfica (Sport
Lisboa e Benfica), FC Porto (Futebol Clube do Porto) oraz Sporting
CP (Sporting Clube de Portugal). Kluby te często określane są jako
„os três grandes”, czyli „wielka trójka”.
Gospodarka
• W drugiej połowie lat 80. produkt krajowy brutto wzrastał
średnio o 4,6% rocznie. Na przyspieszenie rozwoju
gospodarczego wpłynęło członkostwo w EWG (od 1986)
i napływ kapitału zagranicznego. W latach 1988-1993
Portugalia otrzymała 3,7 mld USD z Regionalnego
Funduszu EWG na modernizację przemysłu, gospodarki
rolnej i rozbudowę infrastruktury.
• Od 1988 r. zaczęła się reprywatyzacja przedsiębiorstw,
przejętych przez państwo po 1974 r. Szybkie zmiany
struktury gospodarki, opartej do lat 70. na rolnictwie i
eksploatacji kolonii. W 1990 r. ok. 56% produktu
krajowego brutto wytworzyły usługi (głównie handel,
turystyka), 38% – przemysł i budownictwo, 6% –
rolnictwo i leśnictwo.
• Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosi 16 700
USD (2006). Istotną rolę w gospodarce odgrywają
przekazy pieniężne od pracujących za granicą emigrantów
portugalskich (1991 – 3,4 mld USD).
• Portugalia jest obecnie jednym z najwolniej rozwijających
się krajów Europy. Na uwagę zasługuje fakt, iż w kwietniu
2007 r. The Economist opisała Portugalię jako „chorego
człowieka Europy”.
• Ponadto należy zauważyć, że w 2003 r. Portugalia
zanotowała spadek PKB, zaś jego wzrost w 2006 r. w
wysokości 1,3% był nie tylko najniższy w Unii Europejskiej,
ale też w całej Europie.
Turystyka
• W 2012 roku kraj ten odwiedziło 7,696 mln turystów
(3,8% więcej niż w roku poprzednim), generując dla
niego przychody na poziomie 11,056 mld USD.
Rolnictwo
• Użytki rolne zajmują 45% pow. kraju (2000), w tym grunty orne
i sady — 31% pow.;
• w północnej części Portugalii przeważają małe, kilkuhektarowe
gospodarstwa rolne,
• w południowej — duże, kilkusethektarowe;
• rozwinięte sadownictwo; w dolinach rzek i na Maderze uprawa
winorośli, na południu kraju — oliwek, cytrusów, figowców
i migdałowców, na wyspach także — ananasów i bananów;
• ze zbóż uprawia się pszenicę, kukurydzę oraz ryż w dolinie Tagu
i Gwadiany, ponadto ziemniaki i warzywa, zwłaszcza pomidory.
• Zbiór kory dębu korkowego.
• Hodowla słabo rozwinięta; w górach ekstensywna hodowla owiec
(5,5 mln sztuk, 2002), na pozostałym obszarze trzody chlewnej
i bydła.
• Dużą rolę odgrywa rybołówstwo, gł. przybrzeżne połowy sardynek
i tuńczyków; liczne porty rybackie, największe: Setúbal, Figueira de
Foz, Aveiro, Porto de Leixões.
Handel zagraniczny
• Portugalia ma ujemny bilans handlowy i znaczne
zadłużenie zagraniczne (eksport 37,8 mld dol. USA,
import 60,2 mld dol. USA, 2005);
• eksport obejmuje maszyny i środki transportu, odzież i
obuwie, papier, drewno, korek, oliwę i wino;
• Import: maszyn i środków transportu, ropy naftowej;
• partnerzy handlowi: kraje UE, głównie: Hiszpania,
Niemcy, Francja, W. Brytania, Włochy.
Portugalia w Unii Europejskiej
• Traktat akcesyjny Portugalia podpisała 12 czerwca 1985
r. Na jego mocy stała się członkiem Wspólnot
Europejskich z dniem 1 stycznia 1986 r. Do Unii
przystąpiła wspólnie z sąsiadującą Hiszpanią.
Zabytki UNESCO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Historyczne centrum Angra do Heroizmo na Azorach
Klasztor dos Jerominos i wieża Belém w Lizbonie
Klasztor w miejscowości Batalha
Klasztor Zakonu Chrystusa w Tomarze
Historyczne centrum Évory
Opactwo Cystersów w Alcobaça
Krajobraz kulturowy w Sintrze
Historyczne centrum Porto
Prehistoryczna sztuka naskalana w dolinie Côa
•
•
•
•
Lasy endemiczne na Maderze
Alto Douro- region winny górnego Douro
Historyczne centrum Guimaraes
Krajobrazy winnic na wyspie Pico na Azorach
Lizbona – Zamek Św. Jerzego
• Został zbudowany przez
Maurów w XII wieku na
fundamentach poprzedniej
budowli i służył jako twierdza.
Chrześcijańscy królowie
Portugalii rozbudowali go do
dzisiejszych rozmiarów
Lizbona - Katedra Najświętszej Marii Panny
• zbudowana w 1150 roku w
stylu romańskim upamiętnia
wyzwolenie miasta spod
władzy Maurów. Budowla
zajmuje miejsce, na którym w
dawnej Lishbunie wznosił się
główny mauretański meczet.
Katedra posiada portal
ogromne rozetowe okna i dwie
wieżyczki.
• Wnętrze świątyni w XVIII
wieku z rozkazu króla Jana V
wykończono w stylu
rokokowym.
Klasztor Hieronimitów
•
•
Klasztor Hieronimitów w lizbońskiej
dzielnicy Belém – budowa klasztoru
rozpoczęła w 1502 z polecenia króla Manuela
I jako wyraz dziękczynienia za szczęśliwą
wyprawę Vasco da Gamy do Indii, zakończyła
w roku 1551, kiedy jego syn Jan III
zrezygnował z jej finansowania. Powstała na
miejscu kaplicy Ermida do Restelo, założonej
w tym miejscu przez Henryka Żeglarza. W
klasztorze znajdują się groby króla Manuela I
i jego żony Marii Aragońskiej oraz króla Jana
III i jego żony Katarzyny Habsburg. Są też
tam nagrobki żeglarza Vasco da Gamy (14681523) i pisarza Luisa de Camões (15271570).
13 grudnia 2007 r., podczas szczytu Unii
Europejskiej, na terenie klasztoru podpisano
formalnie tzw. Traktat Reformujący Unię
Europejską, odtąd nazywany Traktatem
Lizbońskim.
Lizbona - Wieża Betlejemska
•
•
Torre de Belém – militarna budowla
stojąca w Lizbonie, na jej zachodnim
przedmieściu Belém, nieopodal
Klasztoru Hieronimitów, u ujścia Tagu do
oceanu. Jedna z największych atrakcji
turystycznych stolicy Portugalii.
Torre de Belém wybudowano z
polecenia portugalskiego króla Manuela I
Szczęśliwego w latach 1515–1520.
Wieżę zaprojektował Fernando de
Arruda i uchodzi ona za jedyną
zachowaną do dziś budowlę wzniesioną
całkowicie w tzw. stylu manuelińskim.
Postawiona w epoce wielkich odkryć
geograficznych, wieża odgrywała rolę
strażnicy lizbońskiego portu, stała się
także punktem orientacyjnym dla
wracających do ojczyzny żeglarzy i
symbolem morskiej potęgi Portugalii. W
okresach późniejszych pełniła funkcję
więzienia.
Lizbona – Pomnik Odkrywców
•
•
•
•
Pomnik Odkrywców – monumentalny pomnik, znajdujący się w lizbońskiej dzielnicy
Belém.
Prowizoryczna konstrukcja została zbudowana w 1940 na portugalską wystawę
światową. Obecna konstrukcja została odsłonięta w 1960, dokładnie w pięćsetną
rocznicę śmierci księcia Henryka Żeglarza. Sama konstrukcja jest zbudowana
z betonu, ma kształt karaweli i liczy sobie 52 metry wysokości.
Pomnik przedstawia ważne postacie z okresu wielkich odkryć geograficznych,
zarówno żeglarzy jak i naukowców i misjonarzy. Są to m.in. Henryk Żeglarz, Vasco
da Gama, Ferdynand Magellan, Diogo Cão, Nuno Gonçalves, Luís de Camões,
Bartolomeu Dias, Afonso de Albuquerque.
Na samym szczycie pomnika jest mały taras widokowy, z którego widać dzielnicę
Belém. Przed pomnikiem położona jest marmurowa mozaika o średnicy 50 m,
przedstawiająca mapę i trasy podróży portugalskich odkrywców. Mozaika ta została
podarowana w 1960 r. przez RPA.
Lizbona – Most 25 kwietnia
Lizbona – Most Vasco da Gamy
Lizbona - Oceanarium
Lizbona-tramwaj 28
Lizbona – winda Santa Justa
Lizbona – pomnik Chrystusa Króla
Azulejos
• Ozdobne płytki ceramiczne, są jednym z symboli Portugalii.
Azulejos, zdobią kamienice, kościoły, wnętrza domów, stacje metra,
dworce. Zwyczaj dekorowania ceramicznymi kafelkami wprowadzili
tu Maurowie, Portugalia własne azulejos zaczęła produkować w XVI
wieku.
• Za najpiękniejsze uchodzą barokowe niebiesko-białe kafelki. Można
wyróżnić jeszcze style renesansowe, klasycystyczne, secesyjne
oraz współczesne.
• Płytki pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną, mają także szereg funkcji
praktycznych: są trwałe i łatwe w utrzymaniu, latem chronią przed
upałem, zima przed wilgocią.
CO KUPIĆ CZYLI PAMIĄTKI Z LIZBONY
Bez względu na to, czy będziemy intensywnie zwiedzać zabytki Lizbony czy całymi
dniami plażować – warto z podróży do Portugalii przywieźć jakąś niesamowitą
pamiątkę. Poszukując pamiątek z Portugalii warto wybierać przedmioty oryginalne,
ręcznie robione (artesanto). Wybór jest naprawdę duży: ręcznie malowane płytki
azulejos, wyszywane obrusy, koronki, ceramika, wyroby z korka...
Wyroby z korka naturalnego
Kto poszukuje czegoś naprawdę oryginalnego jako pamiątki z Portugalii, niech
wpisze korek na listę swoich zakupów. Portugalia jest największym na świecie
producentem korka naturalnego, materiału przyjaznego środowisku. Cieniutko pocięty
i poddany obróbce termicznej korek robi się tak giętki, jak materiał. Portugalczycy
produkują więc sporo rzeczy z korka, o których w pierwszej chwili nikt by nie
pomyślał. Możemy nabyć korkowe torebki, buty, portfele, krawaty, paski, okładki na
książki, saszetki na klucze, kapelusze czy parasole. Wspaniałą pamiątką jest także
biżuteria wykonana z korka. Na stoiskach z pamiątkami można kupić korkowe
pocztówki, a poczta portugalska wyprodukowała nawet korkowe znaczki.
Sklepy warte polecenia to Cork & Co. przy Rua das Salgadeiras 10 na Bairro Alto
oraz Pelcor przy Rua das Pedras Negras 28 w dzielnicy Baixa.
Sintra – Zamek Maurów
•
•
•
Górujące nad miastem mury obronne
Castelo dos Mouros pną się po zboczu
góry na szczyt.
Mauretańska twierdza z VIII wieku
została zdobyta przez Alfonsa
Zdobywcę w 1147 roku.
Przy dobrej pogodzie z Zamku
Maurów roztacza się widok na
położony na sąsiednim wzgórzu
Palácio da Pena oraz na ocean.
Sintra – Pałac Pena
•
•
•
•
Palácio da Pena budowany został w
latach 1839-1850.
Stanął na miejscu XV-wiecznego
klasztoru Hieronimitów. Wygląda jak
zlepek wielobarwnych wieżyczek,
kopułek, balkoników i przesadzonych
ozdób.
Według opinii wielu osób jest
kwintesencją portugalskiego kiczu.
Uderza tu nieprawdopodobna ilość
misternie zaprojektowanych drobnych
detali, bajkowe kafelki, liczne smoki
oraz straszny potwór morski strzegący
Łuku Trytona.
Pałac stoi na szczycie wzgórza, z
którego rozciągają się zapierające
dech w piersiach widoki.
Sintra – Pałac Narodowy
Sintra – Klasztor Kapucynów
•
•
•
Klasztor Kapucynów został założony w
1560 przez D. Álvaro de Castro, w
miejscu odizolowanym od świata,
wśród lasów Sintry.
Klasztor jest niewielki, surowy, za
jedyne ozdoby służą naturalne
surowce takie jak kora dębu
korkowego i muszle.
Motywem przewodnim jest tu ubóstwo
franciszkańskie.
Sintra – Palaccio de Monseratte
•
•
Monserrate to romantyczny ogród i
posiadłość zbudowana przez
angielskiego milionera Francisa
Cooka.
Park przy pałacyku jest jednym z
najbogatszych ogrodów botanicznych
w Portugalii. Spacerować możemy tu
wśród egzotycznych drzew i kwiatów.
Sintra - Quinta da Regaleira
•
•
•
Quinta da Regaleira jest
zaskakującym i tajemniczym
miejscem, wpisanym na Listę
Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Jest to świat pełen
symboli i metafor.
Oprócz pięknego pałacu istnieją tu
fascynujące ogrody, pełne
podziemnych przejść, labiryntów i
grot.
Wybierając się do Quinta da
Regaleira warto wziąć ze sobą
latarkę.
Cabo da Roca
•
•
skalisty Przylądek Roca (Cabo da
Roca) stanowi najdalej na zachód
wysunięty punkt lądu stałego
Europy (współrzędne
geograficzne 38°46′51.82″N
9°30′02″W ).
Klif na Cabo da Roca ma
wysokość 140 metrów nad
poziomem Oceanu Atlantyckiego.
Przylądek znajduje się ok 40
kilometrów od Lizbony.
Algarve
Fatima
Fatima - miasto w Portugalii, leżące w centrum kraju. Sanktuarium fatimskie
jest celem wielu pielgrzymek katolickich i ośrodkiem kultu maryjnego.
• Fátima leży w środkowej Portugalii, w dystrykcie Santarém, na południowy
wschód od miasta Leiria. Do 30 czerwca 2003 Fátima wchodziła w skład
gminy Ourém, Zgromadzenie Narodowe Portugalii zadecydowało o
utworzeniu samodzielnej gminy Fatimy od 1 lipca 2003 roku.
• Struktura miejscowości jest typowo wiejska. Przeważa działalność
usługowa, ze względu na pielgrzymów dobrze rozwija się handel i
hotelarstwo. W przemyśle duże znaczenie ma budownictwo. W rolnictwie
przeważają gospodarstwa rodzinne.
Objawienia fatimskie
• W 1917 troje pasterzy z Fatimy - Francisco i Jacinta Marto oraz Lucia dos
Santos - ogłosiło, że objawiła im się Matka Boża i przekazała trzy tajemnice
fatimskie. Kościół katolicki uznał te objawienia za nie będące w
sprzeczności z doktryną. Za cud uznał je w 1930.
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Fatima - Sanktuarium – Kaplica Objawień
Porto
• Porto– miasto w Portugalii, 263 tys. mieszkańców (zespół miejski
2,2 mln), drugie co do wielkości w państwie.
• Leży u ujścia rzeki Douro/Duero, nad Oceanem Atlantyckim,
w północnej Portugalii, jest głównym miastem regionu Wielkie Porto.
Porto
Porto
Coimbra
• Coimbra to miasto w Portugalii, leżące nad rzeką Mondego,
w dystrykcie Coimbra, w regionie Centrum w podregionie Baixo
Mondego. Mieści się tu najstarszy uniwersytet w kraju założony w
1290.
• Coimbra to zarazem była stolica Portugalii (do 1255 r.)
i najważniejszy ośrodek życia akademickiego w tym państwie.
Coimbra
Coimbra
Coimbra - uniwersytet
Dziękuję za uwagę
Koordynator projektu: mgr Elżbieta Tomaszewska
Download