Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
http://pup-nowasol.pl/strona/oferta-szkoleniowa-do-projektu-portugalski-wzorzec-pilkarski-/268
Oferta szkoleniowa do projektu "Portugalski wzorzec piłkarski"
Dzień Dobry,
Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 realizuje kolejny projekt, który ma za zadanie wesprzeć w najbliższych latach
środowisko piłkarskie w Polsce.
Projekt kierowany jest do „młodych trenerów”, którzy są na starcie do kariery trenera piłki nożnej.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób, z wykorzystaniem programów
mobilności ponadnarodowej.
Nasz projekt w sposób kompleksowy (szkolenia zawodowe, kursy UEFA C/B, staże zagraniczne I krajowe) wesprze 32 młodych
ludzi w wieku 18-35 lat w ich dążeniu do wychodzenia z bezrobocia, nieaktywności zawodowej i stawania się, w dość krótkim
okresie, pełnowartościowymi pracownikami, którzy są profesjonalnie przygotowani do swojej kariery zawodowej w obszarze
trener piłki nożnej.
Zgodnie z regulaminem naboru w 3 grupie preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne/nieaktywne
zawodowo.
W załączeniu przesyłam regulamin i formularz zgłoszeniowy do projektu.
Zachęcam do publikacji i rozpowszechniania niniejszej oferty szkoleniowej, z uwagi na olbrzymią korzyść dla środowiska
młodych, nieaktywnych zawodowo ludzi.
Uczestnicy w ramach projektu otrzymają B E Z P Ł A T N I E:
•
intensywny kurs języka angielskiego
•
podstawy języka portugalskiego
•
nocleg ze śniadaniem podczas szkoleń
•
transport do Portugalii
•
60 dniowy staż wraz ze szkoleniami w SL Benfica Lisbona !
•
zakwaterowanie, wyżywienie i transport w Portugalii
•
opłacony kurs UEFA C lub UEFA B
•
kurs pierwszej pomocy
•
kurs wychowawcy kolonijnego
•
kurs zawodowy COMT COACHING CLUB
•
dwumiesięczny staż z wynagrodzeniem w polskim klubie lub akademii piłkarskiej
Proces rekrutacji dla 3 grupy naborowej trwa do 02.12.2016. Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem i szczegółowym
opisem projektu dostępny jest w biurze projektu, oraz na stronie: www.comt2012.org/portugalski-wzorzec-pilkarski/
Telefoniczna informacja o projekcie:
508 857 707
668 124 269
502 047 850
Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2016 do 28.02.2018 przez Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów
2012, wraz z Partnerami Sport Lisboa e Benfica Futebol, oraz PROGRESS Adriana Partyka-Sacher.
Z poważaniem
Katarzyna Rzepka
Menadżer wsparcia projektu „Portugalski wzorzec piłkarski”
Kontakt: 668-124-269
Download