ASP

advertisement
Application Service
Providing




Czym jest ASP
ASP a bezpieczeństwo
Korzyści płynące z wykorzystania ASP
Koszty ASP
Czym jest ASP

Firmy świadczące takie usługi - oferują dostęp do
aplikacji i powiązanych usług na zasadach dzierżawy.
Dostęp do aplikacji realizowany jest poprzez Internet.
Użytkownik nie musi kupować licencji, dzierżawi ją.
Nie musi też instalować oprogramowania na twardym
dysku swojego komputera. Dzięki połączeniu z
serwerem dostawcy, użytkownik może korzystać z
oprogramowania tak samo jakby było ono
zainstalowane na jego komputerze.
ASP a bezpieczeństwo




Bezpieczeństwo jest dla każdego znaczącego ASP podstawową
funkcją prowadzenia działalności na tym polu
Providerzy są świadomi wątpliwości firm związanych
z bezpieczeństwem danych, dlatego wprowadzają dodatkowe
zabezpieczenia. Tego efektem jest często wyższe bezpieczeństwo
danych przy zastosowaniu ASP niż to zapewniane przez samą
firmę .
Providerzy ASP często dysponują wyższymi budżetami
przeznaczanymi na problemy bezpieczeństwa niż użytkownik
końcowy
Rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa jest dla firmy zawarcie
z ASP umowy o gwarantowanym poziomie usług (Service Level
Agreement), która obejmie wszystkie zagadnienia
bezpieczeństwa
Korzyści płynące z wykorzystania
ASP











Usługi, programy są dostępne w Internecie. Pracownicy mają do nich dostęp z każdego
miejsca na świecie (gdzie jest dostęp do Internetu) i przez całą dobę. To jest szczególnie
korzystne w sytuacji, gdy firma ma odziały w różnych miastach. Ponadto, pracownicy w
podróży, delegacji mają łatwy dostęp do aplikacji,
Zredukowane do minimum zostaje ryzyko inwestycji w technologię nie spełniającą
oczekiwań lub niedopasowaną do potrzeb,
Podpisanie umowy SLA (Service Level Agreement) gwarantuje wsparcie techniczne,
odpowiednie zabezpieczenie danych, opiekę najwyższej klasy specjalistów,
Wynajęcie oprogramowania jest tańsze niż jego zakup oraz późniejsza administracja i
konserwacja,
Firma pracuje zawsze na najnowszych wersjach oprogramowania,
Natychmiastowa możliwość korzystania z jakiejkolwiek aplikacji,
Skorzystanie z ASP pozwoli skupić Ci się na core business, bez konieczności rozpraszania
uwagi na sprawy związane z informatyką,
ASP pozwala na szybkie uruchomienie nowej działalności, gdyż nie potrzebuje własnego
servera i sieci, aby korzystać z aplikacji,
Redukcja kosztów budowy własnego systemu o 30-70% (dane International Data
Corporation),
Aplikacje dostępne w modelu ASP stwarzają nowe możliwości współpracy między członkami
zespołów lub różnych firm. Nadają się do realizacji krótkoterminowych projektów
wymagających harmonizacji działań,
ASP pomaga skoordynować rozproszonych pracowników i efektywnie nimi zarządzać.
Ułatwia stworzenie modelu wirtualnego przedsiębiorstwa.
Koszty ASP

zmniejszenie kosztów działania
przedsiębiorstwa. Według danych opublikowanych przez IDC (International Data
Corpration) wdrożenie modelu ASP pozwala przedsiębiorstwom zredukować koszt budowy własnego
systemu o 30% do 70%.

Koszt ASP zależy przede wszystkim od
dzierżawionego programu, czasu dzierżawy
oraz cen ustalonych przez providera. Usługa
ASP jest udostępniana za opłatą
wynoszącą kilkanaście złotych i więcej.
KONIEC 
Download