SPRAWDZIAN NR 1

advertisement
SPRAWDZIAN NR 1
ARTUR ANTAS
GRUPA
IMIĘ I NAZWISKO:
A
KLASA:
1.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Wyrażeniem algebraicznym opisującym liczbę o 5 większą od 3-krotności liczby x jest
A. 5x + 3
2.
B. 3x – 5
C. 3x + 5
D. 5x – 3
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Kwadrat sumy liczb a i b pomniejszony o 2 opisuje wyrażenie
A.
B.
C.
D.
3.
Liczbę przekątnych lp w wielokącie wypukłym, który ma n boków, możemy obliczyć za pomocą
wzoru
.
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Ile przekątnych ma ośmiokąt wypukły?
A. 20 przekątnych
B. 26 przekątnych
C. 32 przekątne
D. 40 przekątnych
4.
Dla jakiego a obwód równoległoboku przedstawionego na rysunku jest równy 56?
Zaznacz poprawną odpowiedź.
A. a = 1,5
B. a = 2
Wszelkie prawa zastrzeżone
C. a = 2,5
D. a = 3
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
1
5.
Zredukuj wyrazy podobne.
Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.
6.
Połącz równe wyrażenia.
Przy każdym numerze wpisz odpowiednią literę.
I.
II.
III.
A.
B.
C.
I – ____ II – ____ III – ____
7.
Zredukuj wyrazy podobne.
Wpisz w każdą lukę odpowiedni jednomian.
____ + ____ + ____
____ – ____
8.
Zredukuj wyrazy podobne.
Zapisz rozwiązanie.
a)
b)
9.
Połącz w pary równe wyrażenia.
Wpisz w każdą lukę odpowiednią literę.
I. 5(–2x2 + 2x)
II. 5(–2x2 – 2x)
A. 10x2 + 10x
B. –10x2 – 10x
III. 5(2x2 – 2x)
C. 10x2 – 10x
D. –10x2 + 10x
I – ____ II – ____ III – ____
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
2
10. Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci.
Wpisz w każdą lukę odpowiednie wyrażenie.
3(5x – 4) + 4(2x – 1) = ____________
–2(4a – 5b + 13) – (5a – 13) = ____________
11. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Po wyłączeniu największego wspólnego czynnika przed nawias wyrażenie
ma postać
A.
B.
C.
D.
12. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Które wyrażenie otrzymano po wyłączenia przed nawias wspólnego czynnika z wyrażenia –3x +
15?
A. –3(x + 15)
B. –3(x – 15)
C. –3(x + 5)
D. –3(x – 5)
13. Wyłącz przed nawias największy wspólny czynnik.
Wpisz w każdą lukę odpowiednie wyrażenie.
________________
________________
14. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Dany jest wzór
, gdzie
i
. Wyznaczając z niego x ,otrzymamy
A.
B.
C.
D.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
3
15. Ze wzoru
, gdzie
, wyznacz x.
Zapisz rozwiązanie.
16. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Kupiono 6 piłek i 2 rakiety tenisowe za łączną kwotę 156 zł. Rakieta była 10 razy droższa od piłki.
Przedstawioną sytuację opisuje równanie
A. 6x + 20x = 156
B. 6x + 2x = 156
C. 6x + 10x = 156
D. 60x + 2x = 156
17. Wojtek podczas dwudniowej wycieczki rowerowej pokonał trasę długości o 45 km. Pierwszego
dnia przejechał 4 razy dłuższą trasę niż drugiego.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Jeśli x oznacza drogę przebytą pierwszego dnia, to równanie opisujące tę sytuację ma postać
A.
B.
C.
D.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
4
18. Połącz w pary równanie z jego rozwiązaniem.
Wpisz w lukę odpowiedni numer.
a) 6 – 2x = 4 – x
I. x = 1
b) 2(x + 3) = 10
II. x = 2
c) 3(x – 1) = 6
III. x = 3
a) ____
b) ____
c) ____
19. Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.
Liczba –3 jest rozwiązaniem równania
A. –2x – 6 = 0
B. 4x + 12 = –1
C. 2x + 4 = –2
D. –x + 3 = 0
20. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Która z liczb jest rozwiązaniem równania 5(x – 2) = 5?
A. –3
B. –1
C. 1
D. 3
21. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Równaniem równoważnym do równania 2x – 4(x – 1) = 6 jest
A. 2x – 4x – 4 = 6
B. –2x = 6
C. –2x = 2
D. –2x = 10
22. Rozwiąż równanie 4(x + 5) = –4.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
5
23. Kupiono 6 piłek i 2 rakiety tenisowe za łączną kwotę 156 zł. Rakieta była 10 razy droższa od piłki.
Opisz przedstawioną sytuację za pomocą układu równań.
Zapisz rozwiązanie.
24. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Adam i Beata mają razem 30 lat. Adam jest o 2 lata starszy od Beaty. Który z układów równań
opisuje tę sytuację, jeśli x oznacza wiek Adama, a y wiek Beaty?
A.
B.
C.
D.
25. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.
Która para liczb spełnia układ równań
?
A. x = 0, y = 2
B. x = 2, y = 0
C. x = –2, y = 3
D. x = 2, y = –3
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
6
26. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Którego układu równań rozwiązaniem jest para liczb (1, 5)?
A.
B.
C.
D.
27.
Rozwiąż układ równań
metodą podstawiania.
Zapisz rozwiązanie.
28.
Rozwiąż układ równań
metodą podstawiania.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
7
29. Państwo Nowakowie wraz z trójką dzieci w wieku 6, 7 i 13 lat spędzili tygodniowy urlop w
gospodarstwie agroturystycznym. Cena jednego noclegu dla jednej osoby w wieku co najmniej
12 lat była o 15 zł wyższa od ceny jednego noclegu dla osoby, która nie przekroczyła tego wieku.
Koszt sześciu noclegów dla całej rodziny Nowaków był równy 990 zł. Ile kosztował jeden nocleg
osoby dorosłej, a ile dziecka do 12 roku życia?
Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.
30. Łukasz kupił w sklepie sportowym torbę, buty i piłkę. Za wszystkie te zakupy zapłacił 816 zł. Buty
kosztowały 270 zł. Torba kosztowała pięć razy więcej niż piłka. Oblicz, ile kosztowała piłka.
Oblicz łączny koszt torby i piłki.
816 zł – ____ zł = ____ zł
Przeanalizuj rysunek i oblicz cenę piłki.
Cena piłki: ____ zł : ____ = ____ zł
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
8
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards