Uploaded by User2333

diagnoza NE przyroda4

advertisement
I grupa
Test dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie czwartej
PRZYRODA
Test składa się z 15 zadań. Czytaj uważnie treść poleceń. Wybierz poprawną odpowiedź i zamaluj
znajdujący się obok niej kwadracik. Jeśli się pomylisz, otocz kółkiem błędnie zamalowany
kwadracik i zamaluj właściwy.
Zadanie 1. (0–1)
Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
„Polska czerwona księga zwierząt” zawiera opisy gatunków, które wyginęły i takich, które wymagają
ochrony. Zwierzęciem, które zostało opisane w tej księdze jest
A. dzik.
B. żbik.
C. koń.
D. pies.
Zadanie 2. (0–1)
Przyjrzyj się fotografiom i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
1.
2.
3.
4.
Krajobraz wyżynny przedstawia fotografia oznaczona numerem
B. 2.
C. 3.
D. 4.
1
wrzesień 2020
A. 1.
I grupa
Zadanie 3. (0–1)
Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Lew jest jednym z pięciu najbardziej niebezpiecznych zwierząt afrykańskich. Do tzw. wielkiej piątki należy
także największe, żyjące zwierzę lądowe. Dorasta ono do 4 metrów wysokości, żyje w stadach i odżywia
się roślinami.
Oprócz lwa do wielkiej piątki Afryki należy
A. niedźwiedź.
B. renifer.
C. wilk.
D. słoń.
Zadanie 4. (0–1)
Przeczytaj tekst i przyjrzyj się ilustracjom, a następnie wykonaj polecenie.
Jest to jeden z najstarszych parków narodowych w Polsce. Chroni pradawną puszczę i jej mieszkańców.
Największym zwierzęciem żyjącym w tym parku jest ssak ocalony przed wyginięciem.
Zaznacz znak opisanego parku narodowego.
B.
C.
D.
2
wrzesień 2020
A.
I grupa
W
Zadanie 5. (0–2)
Przeczytaj tekst i przyjrzyj się planowi Starego Miasta w Warszawie, a następnie wykonaj polecenie.
E
EŻ
RZ
YB
AŃ
GD
Skala 1: 3500
wa
zo
zo
I
SK
Br
ga
j
E
Barbakan
Św. Ducha
Bu
sła
o
M
Wi
eta
Fr
Na planach i mapach kierunek północny jest zwykle zaznaczony za pomocą strzałki. Jeżeli nie ma
wa
strzałki, to oznacza, żestopółnoc
znajduje się na górze planu lub mapy.
liń
sk
ieg
o
w
muzea
oj
Katedra
na
a
sk
ań
w
poczty
a
uln
Plac
Zamkowy
pit
od
ow
a
Zamek
Królewski
zabudowa
Kolumna
Zygmunta
zka
Grod
N
IDAR
L
O
S
Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub NIE –Ajeśli
jest
fałszywe.
A
LEJ
Kapucyń s k
ĄS
L
Ś
punkty informacji
turystycznej
Ka
Mi
ST
O
M
pomniki
ęt
ka
rs
Pi
oo. Bazylianów
Pi
cerkwie zabytkowe
i
Św
ale
dw
Po
na
a
ek
Pomnik
Jana Kilińskiego
kościoły zabytkowe
ka
ic
zu
ki
ąs
W
aj
Pi
n
Du
alejki
Pomnik Syreny
Rynek
Starego
Miasta
Je
Pomnik
Małego
Powstańca
tereny
I zielone
C
OŚ
a
I. Pomnik Małego Powstańca stoi przy zachodnim krańcu Starego Miasta.
TAK
NIE
II. Na warszawskiej starówce znajduje się sześć muzeów.
TAK
NIE
KRAKO
Zadanie 6. (0–1)
Przyjrzyj się ilustracjom i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
WSKIE
CIE
IEŚ
DM
PRZE
1.
2.
3.
4.
Prawidłową postawę podczas odrabiania lekcji pokazano na ilustracji oznaczonej numerem
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
3
wrzesień 2020
Ki
ka
js
ie
J.
om
w
No
ulice
Zadanie 7. (0–1)
I grupa
Przeczytaj wypowiedzi dzieci na temat jedzenia śniadania i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Julka: Jak się nie je śniadania, to można uniknąć wielu chorób, np. otyłości.
Zosia: Śniadanie trzeba jeść, ponieważ dostarcza energii po nocnym odpoczynku.
Marek: Jedzenie śniadania jest konieczne zimą, ponieważ wtedy człowiek nie marznie.
Kamil: Nie trzeba jeść śniadania, bez niego też można się uczyć i pracować.
Prawdziwa informacja na temat śniadania została podana przez
A. Julkę.
B. Zosię.
C. Marka.
D. Kamila.
Zadanie 8. (0–1)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
W przypadku pożaru domu lub mieszkania należy przede wszystkim
A. otworzyć wszystkie okna.
B. schować się w łazience.
C. próbować wynieść cenne przedmioty.
D. natychmiast opuścić płonący budynek.
Zadanie 9. (0–1)
Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Smog to nienaturalne zjawisko polegające na jednoczesnym występowaniu znacznego zamglenia,
bezwietrznej pogody i zanieczyszczenia powietrza wynikającego z działalności człowieka, np. palenia
w piecach nieodpowiednimi materiałami.
W Polsce smog występuje najczęściej
A. wiosną i latem.
B. latem i jesienią.
C. jesienią i zimą.
4
wrzesień 2020
D. zimą i latem.
I grupa
Zadanie 10. (0–2)
Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz poprawne dokończenia zdań.
Trzy jednakowe spodki Antek napełnił wodą i wstawił do zamrażalnika. Następnego dnia wyjął spodki
z zamrażalnika i nasypał na nie po małej łyżeczce jednej substancji: cukru, piasku lub soli. Obserwował,
na którym spodku lód roztopi się najszybciej. Najszybciej roztopił się lód posypany solą. Lód posypany
cukrem i lód posypany piaskiem roztopiły się niemal jednocześnie.
I. Zimą często posypuje się chodniki piaskiem. Piasek działa na lód
A. tak samo jak sól.
B. inaczej niż sól.
II. Woda zamarza w temperaturze 0°C, natomiast woda z solą zamarza w temperaturze
C. wyższej niż 0°C.
D. niższej niż 0°C.
Zadanie 11. (0–1)
Przyjrzyj się ilustracjom i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
°C
30
°C
30
°C
30
°C
30
°C
30
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
-10
-10
-10
-10
-10
-20
-20
-20
-20
-20
-30
-30
-30
-30
-30
wtorek
środa
poniedziałek
czwartek
piątek
Temperaturę powietrza wyższą niż 10°C zanotowano
A. w poniedziałek i czwartek.
B. we wtorek i piątek.
C. we wtorek i czwartek.
5
wrzesień 2020
D. w środę i piątek.
Zadanie 12. (0–1)
I grupa
Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Mama Janka kupiła paproć, nie mogła się jednak zdecydować, w którym miejscu ogrodu ją posadzić.
Janek przypomniał sobie, że widział w lesie paprocie rosnące wzdłuż strumienia pod wysokimi drzewami
liściastymi.
Na podstawie obserwacji poczynionych w lesie Janek stwierdził, że paproć najlepiej posadzić
A. w słonecznym miejscu i oszczędnie podlewać.
B. w słonecznym miejscu i obficie podlewać.
C. w zacienionym miejscu i obficie podlewać.
D. w zacienionym miejscu i oszczędnie podlewać.
Zadanie 13. (0–1)
Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Podczas zajęć przyrodniczych uczniowie otrzymali rozsypankę pokazaną poniżej. Mieli ją ułożyć tak,
aby przedstawiała wzrost i rozwój fasoli. Oto propozycje uczniów:
Zosia: 1, 2, 4, 3, 5
Laura: 1, 5, 3, 4, 2
Jurek: 5, 1, 3, 2, 4
Maciek: 4, 2, 5, 1, 3
Rozsypanka została poprawnie ułożona przez
A. Zosię.
B. Jurka.
C. Laurę.
6
wrzesień 2020
D. Maćka.
I grupa
Zadanie 14. (0–1)
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie.
Uczniowie klasy 3a mierzyli długość swoich stóp. Każdy stawiał stopę na kartce papieru i obrysowywał
ją ołówkiem (tak jak na rysunku), a następnie mierzył długość od pięty do czubka najdłuższego palca.
Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli.
Imię ucznia
Długość stopy
w centymetrach
Robert
Henio
Małgosia
Kuba
Maciek
Agnieszka
24
23
22
22
25
22
Zaznacz zdanie prawdziwe.
A. Kuba i Henio mają taką samą długość stopy.
B. Najwięcej uczniów ma stopę długości 24 cm.
C. Stopę długości 25 cm ma jedna osoba.
D. Najdłuższą stopę ma Agnieszka.
Zadanie 15. (0–2)
Wykonaj polecenia.
I. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Który przedmiot zostanie przyciągnięty przez magnes?
spinacz
A. spinacz
stalowy
B. spinacz
plastikowy
spinacz
spinacz spinacz˝elazne
blaszka
stalowy
˝elazne
kartka blaszka
zwój
stalowy
plastykowy
aluminiowa
gwoêdzie
plastykowy
aluminiowa
gwoêdzie
papieru
miedz
II. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Aby przyciągnąć przedmiot,
1. wystarczy zbliżyć do niego magnes.
7
wrzesień 2020
2. należy go dotknąć magnesem.
II grupa
Test dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie czwartej
PRZYRODA
Test składa się z 15 zadań. Czytaj uważnie treść poleceń. Wybierz poprawną odpowiedź i zamaluj
znajdujący się obok niej kwadracik. Jeśli się pomylisz, otocz kółkiem błędnie zamalowany
kwadracik i zamaluj właściwy.
Zadanie 1. (0–1)
Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
„Polska czerwona księga zwierząt” zawiera opisy gatunków, które wyginęły i takich, które wymagają
ochrony. Zwierzęciem, które zostało opisane w tej księdze jest
A. pies.
B. koń.
C. żbik.
D. dzik.
Zadanie 2. (0–1)
Przyjrzyj się fotografiom i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
1.
2.
3.
4.
Krajobraz wyżynny przedstawia fotografia oznaczona numerem
B. 2.
C. 3.
D. 4.
1
wrzesień 2020
A. 1.
II grupa
Zadanie 3. (0–1)
Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Lew jest jednym z pięciu najbardziej niebezpiecznych zwierząt afrykańskich. Do tzw. wielkiej piątki należy
także największe, żyjące zwierzę lądowe. Dorasta ono do 4 metrów wysokości, żyje w stadach i odżywia
się roślinami.
Oprócz lwa do wielkiej piątki Afryki należy
A. wilk.
B. słoń.
C. renifer.
D. niedźwiedź.
Zadanie 4. (0–1)
Przeczytaj tekst i przyjrzyj się ilustracjom, a następnie wykonaj polecenie.
Jest to jeden z najstarszych parków narodowych w Polsce. Chroni pradawną puszczę i jej mieszkańców.
Największym zwierzęciem żyjącym w tym parku jest ssak ocalony przed wyginięciem.
Zaznacz znak opisanego parku narodowego.
B.
C.
D.
2
wrzesień 2020
A.
II grupa
W
Zadanie 5. (0–2)
Przeczytaj tekst i przyjrzyj się planowi Starego Miasta w Warszawie, a następnie wykonaj polecenie.
E
EŻ
RZ
YB
AŃ
GD
Skala 1: 3500
wa
zo
zo
I
SK
Br
ga
j
E
Barbakan
Św. Ducha
Bu
sła
o
M
Wi
eta
Fr
Na planach i mapach kierunek północny jest zwykle zaznaczony za pomocą strzałki. Jeżeli nie ma
wa
strzałki, to oznacza, żestopółnoc
znajduje się na górze planu lub mapy.
liń
sk
ieg
o
w
muzea
oj
Katedra
na
a
sk
ań
w
poczty
a
uln
Plac
Zamkowy
pit
od
ow
a
Zamek
Królewski
zabudowa
Kolumna
Zygmunta
zka
Grod
N
IDAR
L
O
S
Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub NIE –Ajeśli
jest
fałszywe.
A
LEJ
Kapucyń s k
ĄS
L
Ś
punkty informacji
turystycznej
Ka
Mi
ST
O
M
pomniki
ęt
ka
rs
Pi
oo. Bazylianów
Pi
cerkwie zabytkowe
i
Św
ale
dw
Po
na
a
ek
Pomnik
Jana Kilińskiego
kościoły zabytkowe
ka
ic
zu
ki
ąs
W
aj
Pi
n
Du
alejki
Pomnik Syreny
Rynek
Starego
Miasta
Je
Pomnik
Małego
Powstańca
tereny
I zielone
C
OŚ
a
I. Pomnik Małego Powstańca stoi przy zachodnim krańcu Starego Miasta.
TAK
NIE
II. Na warszawskiej starówce znajduje się sześć muzeów.
TAK
NIE
KRAKO
Zadanie 6. (0–1)
Przyjrzyj się ilustracjom i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
WSKIE
CIE
IEŚ
DM
PRZE
1.
2.
3.
4.
Prawidłową postawę podczas odrabiania lekcji pokazano na ilustracji oznaczonej numerem
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
3
wrzesień 2020
Ki
ka
js
ie
J.
om
w
No
ulice
Zadanie 7. (0–1)
II grupa
Przeczytaj wypowiedzi dzieci na temat jedzenia śniadania i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Julka: Jak się nie je śniadania, to można uniknąć wielu chorób, np. otyłości.
Zosia: Śniadanie trzeba jeść, ponieważ dostarcza energii po nocnym odpoczynku.
Marek: Jedzenie śniadania jest konieczne zimą, ponieważ wtedy człowiek nie marznie.
Kamil: Nie trzeba jeść śniadania, bez niego też można się uczyć i pracować.
Prawdziwa informacja na temat śniadania została podana przez
A. Julkę.
B. Kamila.
C. Zosię.
D. Marka.
Zadanie 8. (0–1)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
W przypadku pożaru domu lub mieszkania należy przede wszystkim
A. próbować wynieść cenne przedmioty.
B. natychmiast opuścić płonący budynek.
C. otworzyć wszystkie okna.
D. schować się w łazience.
Zadanie 9. (0–1)
Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Smog to nienaturalne zjawisko polegające na jednoczesnym występowaniu znacznego zamglenia,
bezwietrznej pogody i zanieczyszczenia powietrza wynikającego z działalności człowieka, np. palenia
w piecach nieodpowiednimi materiałami.
W Polsce smog występuje najczęściej
A. zimą i latem.
B. wiosną i latem.
C. latem i jesienią.
4
wrzesień 2020
D. jesienią i zimą.
II grupa
Zadanie 10. (0–2)
Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz poprawne dokończenia zdań.
Trzy jednakowe spodki Antek napełnił wodą i wstawił do zamrażalnika. Następnego dnia wyjął spodki
z zamrażalnika i nasypał na nie po małej łyżeczce jednej substancji: cukru, piasku lub soli. Obserwował,
na którym spodku lód roztopi się najszybciej. Najszybciej roztopił się lód posypany solą. Lód posypany
cukrem i lód posypany piaskiem roztopiły się niemal jednocześnie.
I. Zimą często posypuje się chodniki piaskiem. Piasek działa na lód
A. tak samo jak sól.
B. inaczej niż sól.
II. Woda zamarza w temperaturze 0°C, natomiast woda z solą zamarza w temperaturze
C. wyższej niż 0°C.
D. niższej niż 0°C.
Zadanie 11. (0–1)
Przyjrzyj się ilustracjom i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
°C
30
°C
30
°C
30
°C
30
°C
30
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
-10
-10
-10
-10
-10
-20
-20
-20
-20
-20
-30
-30
-30
-30
-30
wtorek
środa
poniedziałek
czwartek
piątek
Temperaturę powietrza wyższą niż 10°C zanotowano
A. w środę i piątek.
B. we wtorek i czwartek.
C. we wtorek i piątek.
5
wrzesień 2020
D. w poniedziałek i czwartek.
Zadanie 12. (0–1)
II grupa
Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Mama Janka kupiła paproć, nie mogła się jednak zdecydować, w którym miejscu ogrodu ją posadzić.
Janek przypomniał sobie, że widział w lesie paprocie rosnące wzdłuż strumienia pod wysokimi drzewami
liściastymi.
Na podstawie obserwacji poczynionych w lesie Janek stwierdził, że paproć najlepiej posadzić
A. w zacienionym miejscu i oszczędnie podlewać.
B. w zacienionym miejscu i obficie podlewać
C. w słonecznym miejscu i obficie podlewać.
D. w słonecznym miejscu i oszczędnie podlewać.
Zadanie 13. (0–1)
Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Podczas zajęć przyrodniczych uczniowie otrzymali rozsypankę pokazaną poniżej. Mieli ją ułożyć tak,
aby przedstawiała wzrost i rozwój fasoli. Oto propozycje uczniów:
Zosia: 1, 2, 4, 3, 5
Laura: 1, 5, 3, 4, 2
Jurek: 5, 1, 3, 2, 4
Maciek: 4, 2, 5, 1, 3
Rozsypanka została poprawnie ułożona przez
A. Laurę.
B. Zosię.
C. Jurka.
6
wrzesień 2020
D. Maćka.
II grupa
Zadanie 14. (0–1)
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie.
Uczniowie klasy 3a mierzyli długość swoich stóp. Każdy stawiał stopę na kartce papieru i obrysowywał
ją ołówkiem (tak jak na rysunku), a następnie mierzył długość od pięty do czubka najdłuższego palca.
Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli.
Imię ucznia
Długość stopy
w centymetrach
Robert
Henio
Małgosia
Kuba
Maciek
Agnieszka
24
23
22
22
25
22
Zaznacz zdanie prawdziwe.
A. Najdłuższą stopę ma Agnieszka.
B. Stopę długości 25 cm ma jedna osoba.
C. Najwięcej uczniów ma stopę długości 24 cm.
D. Kuba i Henio mają taką samą długość stopy.
Zadanie 15. (0–2)
Wykonaj polecenia.
I. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Który przedmiot zostanie przyciągnięty przez magnes?
spinacz
A. spinacz
stalowy
B. spinacz
plastikowy
spinacz
spinacz spinacz˝elazne
blaszka
stalowy
˝elazne
kartka blaszka
zwój
stalowy
plastykowy
aluminiowa
gwoêdzie
plastykowy
aluminiowa
gwoêdzie
papieru
miedz
II. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Aby przyciągnąć przedmiot,
1. należy go dotknąć magnesem.
7
wrzesień 2020
2. wystarczy zbliżyć do niego magnes.
Download