dzieci A57 5.51.01.0001057 Choroby za

advertisement
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 81/2014/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r.
Katalog grup
Załącznik nr 1a do zarządzenia
Nr 89/2013/050Z
Zakresy
świadczeń
Kod
grupy
Kod produktu
Nazwagrupy
choroby
zakaźnedzieci
A57
5.51.01.0001057
Choroby zapalne układu nerwowego
X
017
5.51.01.0004017
Ropień płuc, ropowica
X
018
5.51.01.0004018
Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
X
020
5.51.01.0004020
Gruźlica
X
026
5.51.01.0004026
Wysiękowe
037
5.51.01.0004037
Inne choroby układu oddechowego
X
046
5.51.01.0004046
POChP i inne obturacyjne
oddechoweqo
X
047
5.51.01.0004047
Zapalenie płuc z pw
X
048
5.51.01.0004048
Zapalenie płuc bez pw
X
054
5.51.01.0004054
Zapalenie opłucnej
X
F04
5.51.01.0006004
Diagnostyczne i małe zabiegi przewodu
pokarmowego *
X
F13
5.51.01.0006013
Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy
F16
5.51.01.0006016
Choroby żołądka i dwunastnicy
X
F26
5.51.01.0006026
Choroby jelita cienkiego (bez chorób
zapalnych)
X
F36
5.51.01.0006036
Choroby jelita grubego
X
F46
5.51.01.0006046
Choroby jamy brzusznej
X
F47
5.51.01.0006047
Choroby infekcyjne jelit
X
zapalenie opłucnej
Uwagi
X
choroby układu
*
X
F58
5.51.01.0006058
Choroby zapalne jelit
X
F66
5.51.01.0006066
Krwawienia z przewodu pokarmowego
leczenie zachowawcze
F86
5.51.01.0006086
Choroby wyrostka robaczkowego
X
F96
5.51.01.0006096
Choroby odbytu
X
G14
5.51.01.0007014
Małe zabiegi wątroby *
X
G16
5.51.01.0007016
Ostre choroby wątroby
X
G17
5.51.01.0007017
Przewlekłe choroby wątroby z pw > 5 dni
X
G18A
5.51.01.0007015
Przewlekłe choroby wątroby bez pw > 17 r.ż.
X
G18B
5.51.01.0007019
Przewlekłe choroby wątroby bez pw < 18 r.ż.
X
G26
5.51.01.0007026
Choroby dróg żółciowych
X
-
1z 3
- w przypadku leczenia onkologicznego
konieczność spełnienia warunków
określonych w zał. nr 3b
nie obejmuje stosowania substancji czynnej
stanowiącej świadczenie gwarantowane w ramach
programu lekowego, zgodnie z obwieszczeniem
Ministra Zdrowia z dnia 25.10.2013 r. (Dz. Urz. MZ,
poz. 42)
X
- w przypadku leczenia onkologicznego
konieczność spełnienia warunków
określonych w zał. nr 3b
Katalog
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 81/20141DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r.
grup
Załącznik nr la do zarządzenia Nr 89/2013/0S0Z
Zakresy
świadczeń
Kod
grupy
Kod produktu
Nazwagrupy
choroby
zakaźnedzieci
G34
5.51.01.0007034
Zabiegi endoskopowe i przezskórne
żółciowych i trzustki *
dróg
G37
5.51.01.0007037
Ostre zapalenie trzustki
X
G38
5.51.01.0007038
Przewlekłe choroby trzustki
X
H56C
5.51.01.0008057
Zespoły bólowe kręgosłupa < 4 dni
X
H560
5.51.01.0008058
Zespoły bólowe kręgosłupa>
X
H86
5.51.01.0008086
Choroby tkanek miękkich
H87C
5.51.01.0008103
H870
5.51.01.0008104
H88
5.51.01.0008088
Choroby infekcyjne kości i stawów
X
H89C
5.51.01.0008099
Choroby niezapalne
X
H890
5.51.01.0008100
Choroby niezapalne kości i stawów>
H96C
5.51.01.0008101
Układowe choroby tkanki łącznej
H960
5.51.01.0008102
Układowe choroby tkanki łącznej>
H98
5.51.01.0008098
Krystalopatie
J37
5.51.01.0009037
Owrzodzenia
skóry
X
J38
5.51.01.0009038
Ciężkie choroby dermatologiczne
X
J39
5.51.01.0009039
Duże choroby dermatologiczne
X
J46
5.51.01.0009046
Duże choroby infekcyjne skóry
X
J49
5.51.01.0009049
Łagodne choroby dermatologiczne
X
K26
5.51.01.0010026
Zaburzenia wodno-elektrolitowe
X
K27A
5.51.01.0010025
Zaburzenia
odżywienia>
17 r.ż.
X
K27B
5.51.01.0010029
Zaburzenia
odżywienia < 18 r.ż.
X
L07
5.51.01.0011007
Zakażenia nerek lub dróg moczowych
X
L82
5.51.01.0011082
Ostra niewydolność
X
L83
5.51.01.0011083
Przewlekła niewydolność
L84
5.51.01.0011084
Inne choroby nerek
X
P05
5.51.01.0014005
Główne infekcje (w tym choroby
tmmunotociczne)
X
P06
5.51.01.0014006
Mniejsze infekcje (w tym choroby
immunologiczne)
X
P11
5.51.01.0014011
Poważne choroby żołądkowo-jelitowe
metaboliczne
3 dni
X
X
Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej < 4
dni
Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej> 3
dni
kości i stawów < 4 dni
3 dni
X
X
X
X
3 dni
X
X
nerek
nerek
X
i
2z3
X
Uwagi
- w przypadku leczenia onkologicznego
konieczność spełnienia warunków
określonych w zał. nr 3b
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 81/2014/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r.
Katalog grup
Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ
Zakresy
świadczeń
Kod
grupy
Kod produktu
Nazwagrupy
Uwagi
choroby
zakażnedzieci
P12
5.51.01.0014012
Inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe
metaboliczne
i
P22
5.51.01.0014022
Infekcyjne i nieinfekcyjne
ielit
502
5.51.01.0016002
Choroby układu krwiotwórczego
odpornościowego>
10 dni
i
503
5.51.01.0016003
Choroby układu krwiotwórczego
odpornościowego>
1 dnia
i
504
5.51.01.0016004
Choroby układu krwiotwórczego
odpornościowego < 2 dni
i
505
5.51.01.0016005
Zaburzenia
śledziony>
krzepliwości,
10 dni
inne choroby krwi i
506
5.51.01.0016006
Zaburzenia
śledziony>
krzepliwości,
1 dnia
inne choroby krwi i
507
5.51.01.0016007
Zaburzenia krzepliwości,
śledziony < 2 dni
inne choroby krwi i
551
5.51.01.0016051
AIDS - leczenie choroby pełnoobjawowej
X
552
5.51.01.0016052
Niedobory odporności
X
555
5.51.01.0016055
Gorączka niejasnego
556
5.51.01.0016056
Posocznica o ciężkim przebiegu
X
557
5.51.01.0016057
Inne choroby wirusowe
X
560
5.51.01.0016060
Choroby zakaźne niewirusowe
X
X
zapalenie żołądka i
X
X
X
X
inne niż HIV! AIDS
X
X
X
X
pochodzenia
3z3
- w przypadku
konieczność
określonvch
- w przypadku
konieczność
określonvch
- w przypadku
konieczność
określonvch
- w przypadku
konieczność
określonvch
leczenia onkologicznego
spełnienia warunków
w zał. nr 3b
leczenia onkologicznego
spełnienia warunków
w zał. nr 3b
leczenia onkologicznego
spełnienia warunków
w zał. nr 3b
leczenia onkologicznego
spełnienia warunków
w zał. nr 3b
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 81/2014/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r.
Katalog świadczeń odrębnych
Załącznik
nr 1b do zarządzenia
Nr 89/2013/DSOZ
Zakresy
świadczeń
Kod produktu
Nazwa świadczenia
2
3
Uwagi
choroby
zakaźne dzieci
7
5
5.52.01.0000029
Hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka
o wyższym poziomie referencyjnym
X
5.52.01.0001363
Rozliczenie za zgodą płatnika
X
- ostateczna wartość punktowa równa jest wartości wskazanej w zgodzie
płatnika
- nie można łączyć z innymi świadczeniami
1
z
1
Katalog świadczeń
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 81/2014/0S0Z.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r.
do sumowania
Załącznik
nr 1c do zarządzenia
Nr 89/20131DSOZ
Zakresy
świadczeń
Kod produktu
Nazwa świadczenia
Uwagi
choroby zakaźne
. dzieci
5.53.01.0000940
Przetoczenie koncentratulkrwinek czerwonych
X
za każdą jednostkę
5.53.01.0001322
Przetoczenie osocza
X
za każdą jednostkę
5.53.01.0001373
Przetoczenie napromienianego i filtrowanego
KKCz
X
za każdą jednostkę
5.53.01.0001401
Leczenie przetoczeniami immunoglobulin
X
5.53.01.0001416
Częściowe (niekompletne) żywienie
pozajelitowe
X
- za każdy 1 gram immunoglobulin;
- zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego
(z wyłączeniem dzieci i dorosłych leczonych immunoglobulinami
w ramach programów lekowych: Leczenie pierwotnych
niedoborów odporności u dzieci, Leczenie pierwotnych
niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych;
za każdy dzień żywienia
1. konieczność udokumentowania zakupu fakturą!
rachunkiem;
2. świadczenie dotyczy:
a) endoprotez
b) przedmiotów ortopedycznych stosowanych w leczeniu
dzieci z rozpoznaniem Q74.3
5.53.01.0001435
Wyrób medyczny nie zawarty w kosztach
świadczenia
X
c) zestawów do dootrzewnownowej chemioterapii
perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC); do rozliczenia
wyłącznie w zakresach chirurgia onkologiczna i
ginekologia onkologiczna
d) stentgraftów fenestrowanych oraz stentgraftów z odnóżkami
i pozostałych materiałów wszczepialnych koniecznych
do wykonania zabiegu (do rozliczenia wyłącznie w
zakresie chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny
od dnia 1.07.2016 r.)
5.53.01.0001436
Produkt leczniczy nie zawarty w kosztach
świadczenia
X
1z 2
1. konieczność udokumentowania zakupu fakturą!
rachunkiem;
2. świadczenie dotyczy:
a) antytoksyny botulinowej - wyłącznie w leczeniu
zatruć toksyną botulinową Gadem kiełbasianym),
b) czynnika VIIa;
c) leków immunosupresyjnych wykorzystywanych
do immunoablacji w leczeniu apiazji szpiku
- zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego;
d) etanerceptu, infliksymabu w ciężkiej łuszczycy (można
sumować wyłącznie ze świadczeniem 5.52.01.0001490);
e) substancji czynnej atosiban w leczeniu przedwczesnej
czynności skurczowej macicy - rozliczenie zastosowanej
substancji możliwe wyłącznie z grupami: N06, N07C,N07D,
N12 i M03,
f) immunoglobliny ludzkiej p/wściekliżnie i immunoglobuliny w
profilaktyce poekzpozycyjnej zakażenia wirusem Varicella
Zoster (VZV) u ciężarnych i/lub osób pozostających w
immunosupresji - można sumować wyłącznie ze
świadczeniem 5.52.01.0001384
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 81/2014/0S0Z.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r.
Katalog świadczeń do sumowania
Załącznik
nr 1c do zarządzenia
Nr 89/2013/DSOZ
Zakresy
świadczeń
Kod produktu
Nazwa świadczenia
Uwagi
choroby zakaźne
. dzieci
5.53.01.0001455
Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu
krwinek czerwonych
X
za każdą jednostkę
5.53.01.0001456
Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu
krwinek płytkowych z krwi pełnej
X
za każdą jednostkę
5.53.01.0001468
Kompletne żywienie pozajelitowe
X
za każdy dzień żywienia
- dla grup innych niż oznaczone * w przypadku wykonania
badania diagnostycznego lub zabiegu diagnostycznego
(sprawozdanego kodem ICD-9) oraz dla grup: A24, B24, B33,
B34,B44,B74, B84, B94, C15, C24,C34,C44,C64,D05,E44,
F04, F34, F44, F94, G14, H23, H84, J06, J35, K05, LOg,L17,
L30, L47,L54,L64,L104,M04,M15,020,048
5.53.01.0001473
Znieczulenie ogólne lub dożylne u dziecka
X
5.53.01.0001478
Intensywna hemodializa
X
za jeden zabieg
5.53.01.0001495
Przetoczenie osocza po redukcji biologicznych
czynników chorobotwórczych
X
za każdą jednostkę
5.53.01.0001501
Przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z
aferezy po redukcji biologicznych czynników
chorobotwórczych
X
za każdą dawkę terapeutyczną
553.01.0001505
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych z
aferezy
X
za każdą jednostkę
5.53.01.0001506
Przetoczenie krioprecypitatu
X
za każdą jednostkę
5.53.01.0001507
Przetoczenie napromienianego koncentratu
krwinek czerwonych
X
za każdą jednostkę
2z2
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards