Pobierz zakres usług

advertisement
Oddział Wewnętrzny
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Nazwa
A31 CHOROBY NERWÓW OBWODOWYCH
A32 CHOROBY MIĘŚNI
A33 ZABURZENIA RÓWNOWAGI
A34C GUZY MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO
A34D GUZY MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO>3 DNI
A35C CHOROBY ZWYRODNIENIOWE OUN
A35D CHOROBY ZWYRODNIENIOWE OUN>3 DNI
A45 CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH - LECZENIE ZACHOWAWCZE
A46 PRZEMIJAJĄCE NIEDOKRWIENIE MÓZGU
A49 UDAR MÓZGU - LECZENIE > 3 DNI
A50 UDAR MÓZGU - LECZENIE
A57 CHOROBY ZAPALNE UKŁADU NERWOWEGO
A59 BÓLE GŁOWY
A66 PADACZKA - DIAGNOSTYKA I LECZENIE
A87A INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO>17 R.Ż.
D10 DYCHAWICA OSKRZELOWA
D16 ZATOR PŁUCNY
D17 ROPIEŃ PŁUC, ROPOWICA
D18 ZAPALENIE PŁUC NIETYPOWE, WIRUSOWE
D19 ROZSTRZENIE OSKRZELI
D26 WYSIĘKOWE ZAPALENIE OPŁUCNEJ
D28 CHOROBY NOWOTWOROWE UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI
PIERSIOWEJ
23.
24.
25.
26.
D36 ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU
D37 INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
D38 OBRZĘK PŁUC
D46 POCHP I INNE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
D47 ZAPALENIE PŁUC Z PW
D48 ZAPALENIE PŁUC BEZ PW
D49 USZKODZENIA INHALACYJNE PŁUC
D50 ZWŁÓKNIENIE I PYLICA PŁUC
D51 ODMA OPŁUCNOWA
D52 NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA
D53 NADCIŚNIENIE PŁUCNE > 17 R.Ż.
D54 ZAPALENIE OPŁUCNEJ
E16 OZW > 69 R.Ż. LUB Z PW
1
36. E17 OZW < 70 R.Ż.
37. E18 OZW BEZ UNIESIENIA ST
38. E19 OZW - LECZENIE Z ZASTOSOWANIEM LEKU TROMBOLITYCZNEGO
DRUGIEJ/ TRZECIEJ GENERACJI
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
E51 ZAPALENIE WSIERDZIA
E52 ZAAWANSOWANA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA
E53 NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA > 69 R.Ż. LUB Z PW
E54 NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA < 70 R.Ż. BEZ PW
E55 ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH
E56 CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW
E57 CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. BEZ PW
46.
47.
48.
49.
50.
E59 NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA
E61 ZABURZENIA RYTMU SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW
E62 ZABURZENIA RYTMU SERCA > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. BEZ PW
E71 OMDLENIE I ZAPAŚĆ
E72 NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA BÓLU W KLATCE PIERSIOWEJ > 17 R.Ż.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
E73 CHOROBY ZASTAWEK SERCA > 17 R.Ż.
E74 WRODZONE WADY SERCA > 17 R.Ż.
E77 INNE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA > 17 R.Ż.
E86 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE OPORNE I WTÓRNE
E87 CIĘŻKIE NADCIŚNIENIE TĘTNICZE > 17 R.Ż.
E88 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE > 17 R.Ż.
F04 DIAGNOSTYCZNE I MAŁE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO
F07 CHOROBY PRZEŁYKU
F13 ZABIEGI LECZNICZE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY
F16 CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY
F26 CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH)
F36 CHOROBY JELITA GRUBEGO
F34 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO
64. F43 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ
65.
66.
67.
68.
69.
F44 DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ
F46 CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ
F47 CHOROBY INFEKCYJNE JELIT
F58 CHOROBY ZAPALNE JELIT
F66 KRWAWIENIA Z PRZEWODU POKARMOWEGO - LECZENIE
ZACHOWAWCZE
70.
71.
72.
73.
74.
75.
F96 CHOROBY ODBYTU
G18A PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY BEZ PW > 17 R. Ż.
G16 OSTRE CHOROBY WĄTROBY
G17 PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY Z PW >5 DNI
G18 PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY BEZ PW
G26 CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
2
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
G28 NOWOTWORY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
G37 OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI
G38 PRZEWLEKŁE CHOROBY TRZUSTKI
H56 ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA > 3 DNI
H56C ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSLUPA < 4 DNI
H56D ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA >3 DNI
H86 CHOROBY TKANEK MIĘKKICH
H87 CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ
H88 CHOROBY INFEKCYJNE KOŚCI I STAWÓW
H98 KRYSTALOPATIE
H89C CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW < 4 DNI
H89D CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW > 3 DNI
H96C UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ
H96D UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ > 3 DNI
H87C CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ < 4 DNI
H87D CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ > 3 DNI
J07 CHOROBY PIERSI ŁAGODNE
J08 CHOROBY PIERSI ZŁOŚLIWE
J37 OWRZODZENIA SKÓRY
J49 ŁAGODNE CHOROBY DERMATOLOGICZNE
K16 CHOROBY PRZYSADKI
K27A ZABURZENIA ODŻYWIENIA > 17 R.Ż.
K26 ZABURZENIA WODNO-ELEKTROLITOWE
K27 ZABURZENIA ODŻYWIENIA
K28 WRODZONE WADY METABOLICZNE
K35 CUKRZYCA Z POWIKŁANIAMI I INNE STANY HIPOGLIKEMICZNE
K37 CUKRZYCA ZE STANAMI HIPERGLIKEMICZNYMI
K39 STOPA CUKRZYCOWA
K47 CHOROBY TARCZYCY
K58 NOWOTWORY ENDOKRYNNE POZA PRZYSADKĄ
K59 INNE CHOROBY UKŁADU WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
L07 ZAKAŻENIA NEREK LUB DRÓG MOCZOWYCH
L29 CHOROBY PĘCHERZA MOCZOWEGO I MOCZOWODU
L82 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
L83 PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
L84 INNE CHOROBY NEREK
L85 KAMICA MOCZOWA
L86 BADANIA W ZAKRESIE DRÓG MOCZOWYCH
Q51 DOSTĘP NACZYNIOWY W LECZENIU NERKOZASTĘPCZYM Z
WYKORZYSTANIEM PROTEZ NACZYNIOWYCH
115. Q52 DOSTĘP NACZYNIOWY W LECZENIU NERKOZASTĘPCZYM
116. Q66 CHOROBY NACZYŃ
117. S03 CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO > 1 DNIA
3
118. S04 CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO < 2 DNI
119. S05 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 10
DNI
120. S06 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 1
DNIA
121. S07 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY < 2 DNI
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
S33 CHOROBY ALERGICZNE >17 R.Ż.
S43 ZATRUCIE LEKKIE
S52 NIEDOBORY ODPORNOŚCI INNE NIŻ HIV/ AIDS
S55 GORĄCZKA NIEJASNEGO POCHODZENIA
S56 POSOCZNICA O CIĘŻKIM PRZEBIEGU
S60 CHOROBY ZAKAŹNE NIEWIRUSOWE
T07 LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW
HOSPITALIZACJA PRZED PRZEKAZANIEM DO OŚRODKA O WYŻSZYM
POZIOMIE REFERENCYJNYM
130.
131.
132.
133.
134.
PRZEWLEKŁA WENTYLACJA PACJENTA W ODDZIALE
KWALIFIKACJA DO PRZESZCZEPU NERKI - BADANIE WSTĘPNE
ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKA
HOSPITALIZACJA Z PRZYCZYN NIE UJĘTYCH GDZIE INDZIEJ
HOSPITALIZACJA ZWIĄZANA Z PRZETOCZENIEM KRWI, PRODUKTÓW
KRWIOPOCHODNYCH W TYM IMMUNOGLOBULIN
135. HOSPITALIZACJA ZWIĄZANA Z WYKONANIEM AFEREZY LECZNICZEJ POZA
PLAZMAFEREZĄ I LDL-AFEREZĄ
136.
137.
138.
139.
ŻYWIENIE DOJELITOWE
PRZETOCZENIE KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH
PRZETOCZENIE KONCENTRATU GRANULOCYTARNEGO Z AFEREZY
PRZETOCZENIE KONCENTRATU/UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTRATU
KRWINEK PŁYTKOWYCH Z AFEREZY
140. PRZETOCZENIE KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH Z KRWI PEŁNEJ
141. PRZETOCZENIE OSOCZA
142. PRZETOCZENIE NAPROMIENIANEGO I FILTROWANEGO KKCZ
143. PRZETOCZENIE NAPROMIENIANEGO I FILTROWANEGO KONCENTRATU
KRWINEK PŁYTKOWYCH
144.
145.
146.
147.
LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN
CZĘŚCIOWE (NIEKOMPLETNE) ŻYWIENIE POZAJELITOWE
ŻYWIENIE POZAJELITOWE IMMUNOMODULUJĄCE
PRZETOCZENIE UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTRATU KRWINEK
CZERWONYCH
148. PRZETOCZENIE UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTRATU KRWINEK
PŁYTKOWYCH Z KRWI PEŁNEJ
149. AFEREZA LECZNICZA POZA PLAZMAFEREZĄ I LDL-AFEREZĄ
150. KOMPLETNE ŻYWIENIE POZAJELITOWE
4
151. PRZETOCZENIE OSOCZA PO REDUKCJI BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW
CHOROBOTWÓRCZYCH
152. PRZETOCZENIE KONCENTRATU KOMÓREK PŁYTKOWYCH Z AFEREZY PO
REDUKCJI BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH
153. PRZETOCZENIE KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH Z AFEREZY
154. PRZETOCZENIE KRIOPRECYPITATU
155. PRZETOCZENIE NAPROMIENIANEGO KONCENTRATU KRWINEK
CZERWONYCH
5
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards