Test z transfuzjologii - 60 pytań - TRANSFUZJOLOGIA

advertisement
Test z transfuzjologii - 60 pytań.doc
(96 KB) Pobierz
Test z transfuzjologii
1.Przetoczenie jednej jednostki KKCz niekrwawiącemu dorosłemuchoremu powinno zwiększyć stężenie:
a) Hb o 3g% , Ht o 1%
b) Hb o 1g% , Ht o 1%
c) Hb o 1g% , Ht o 3%
d) Hb o 3g% , Ht o 3%
2. Przetoczenie jednej jednostki KKP zawierającej co najmniej 0.55 x 1011 płytek krwi powinno zwiększyć
liczbę płytek w przybliżeniu o :
a) 5.0 – 10 x 109/l
b) 2.5 – 3.5 x 1011/l
c) 4.5 x 109/l
d) 4.0 x 1011/l
3. Resuspendowanie krwinek czerwonych roztworem wzbogacającym powoduje wydłużenie czasu ich
przechowywania do:
a) 49 dni
b) 35 dni
c) 42 dni
d) 72 dni
4. Jedynym sposobem skutecznie zapobiegającym chorobie GvHD jest:
a) przemywanie krwi i jej składników
b) filtracja krwi i jej składników
c) mrożenie krwi i jej składników
d) napromieniowanie krwi i jej składników
5.Preparatem z wyboru do przetoczeń wymiennych u noworodka jest KPK przechowywane nie dłużej niż:
a) 7 dni
b) 6 dni
c) 10 dni
d) 5 dni
6. Skuteczną metodą usunięcia krwinek białych z krwi i jej preparatów jest:
a) wirowanie – usunięcie kożuszka leukocytarno-płytkowego
b) przemywanie solą fizjologiczną
c) zamrażanie w ultra niskich temperaturach
d) zastosowanie filtrów specjalistycznych
7. Według niektórych klinicystów uważa się, że nie należy przetaczać KKPpacjentom bez widocznych
objawów skazy dopóki liczba krwinek płytkowych nie obniży się do:
a) 10 –15 x 103/mm3
b) 9 x 109/l
c) 10 – 15 x 109/mm3
d) 20 x 109/l
8. Objawowa hemoliza jako odczyn immunologiczny natychmiastowy po przetoczeniu KKCz jest wynikiem:
a) obecności przeciwciał anty-HLA
b) niezgodności serologicznej erytrocytów
c) fizycznego uszkodzenia krwinek czerwonych
d) obecności cytochin
9. U pacjenta, który miał wcześniej incydent uczuleniowy po przetoczeniu krwi i jej składników należy
podać preparaty:
a) filtrowane
b) filtrowane i napromieniowane
c) przemywane solą fizjologiczną
d) mrożone
10. Który preparat krwi charakteryzuje się dwugodzinnym terminem przydatności do użytku klinicznego:
a) zlewany KKP w układzie otwartym
b) przemywany KKP
c) napromieniowany KKCz
d) filtrowany KKP
11. FFP zamrożony traci wartość po upływie:
a) 4 h
b) 6 h
c) 10 h
d) 12 h
12. Napromieniowaniowanie KKCz skraca okres ważności preparatu do:
a) 5 dni
b) 14 dni
c) 21 dni
d) 28 dni
13. Czas maksymalny między wyjęciem pojemnika z chłodni a rozpoczęciem przetaczania:
a) nie może przekraczać 15 min.
b) nie może przekraczać 30 min.
c) trzeba przetaczać od razu
d) musi przekraczać 60 min.
14. Po przetoczeniu pojemniki z resztkami preparatu przechowujemy w chłodni przez:
a) 5 dni
b) 3 dni
c) 7 dni
d) 24 h
15. Mrożone preparaty krwi powinny być rozmrażane w temperaturze:
a) + 370C
b) + 300C
c) + 400C
d) + 220C
16. Maksymalny czas przetaczania jednej jednostki KKCz wynosi:
a) 10-12 h
b) 3-4 h
c) 5-6 h
d) 8-10 h
17. Chory z przewlekłą niedokrwistością bez obciążeń ze strony płuc,krążenia,naczyń wieńcowych i
mózgowych wymaga przetoczenia KKCz, jeżeli poziom hemoglobiny wynosi:
a) 9 g/dl
b) 8 g/dl
c) 7 g/dl
d) 6 g/dl
18. Po przetoczeniu KKP uzyskano dobrąodpowiedź, jeżeli CCI wynosi (pomiar po godzinie po
przetoczeniu) :
a) 9000
b) 7500
c) 8000
d) 12000
19.Przyczyną niskiego przyrostu poprzetoczeniowego płytek w pomiarze po 1 godzinie od przetoczenia KKP
jest:
a) obecność przeciwciał anty-HLA
b) współistnienie DIC
c) wystąpienie GvHD
d) towarzyszące infekcje
20. Aby zapobiec występowaniu opornośći na płytki należy pacjentowi przetoczyć:
a) napromieniowane KKP
b) ubogoleukocytarne KKP
c) przemywane KKP
d) uniwersalne KKP
21. Podaj wskazania do przetoczenia osocza:
a) uzupełnienie krwi krążącej
b) niski poziom immunoglobin
c) zakrzepowa plamica małopłytkowa
d) zwiększony poziom albuminy
22. Wskazanie do przemywanego KKCz u pacjentów z:
a) niedoborem immunoglobuliny IgA, uczulenie na białko osocza
b) obecnością przeciwciał anty-HLA
c) wzrostem poziomu izoprzeciwciał
d) wcześniejszym incydentem – niehemolityczny odczyn gorączkowy
23. U pacjenta przygotowywanego do punkcji lędźwiowej zalecana wartość liczby płytek:
a) 20 x 109
b) 10 x 109
c) 100 x 109
d) 5 x 509
24.U pacjenta przygotowywanego do biopsji wątroby zalecana liczba płytek:
a) 60 x 109
b) 40 x 109
c) 100 x 109
d) 10 x 109
25. U pacjentki krwawiącej z powodu małopłytkowości zaleca się utrzymywać poziom płytek na poziomie:
a) 60 x 109
b) 40 x 109
c) 100 x 109
d) 10 x 109
26. Po około trzech godzinach po przetoczeniu składników krwi wystąpiły objawy: tachykardia, duszność,
spadek ciśnienia, sinica i niewydolność krążenia. Objawy te przemawiają za:
a) ARDS
b) TRALL
c) obrzękiem kardiogennym
d) wstrząsem septycznym
27. W trakcie przetaczania składników krwi wystąpiły objawy gorączkowe. Jakie podejmiesz czynności?
a) nie przerywamy transfuzji i podajemy środki przeciwgorączkowe
b) przerywamy przetoczenie, podajemy środki przeciwgorączkowe
c) nie przerywamy transfuzji i podajemy sterydy
d) odłączamy transfuzję i podajemy środki przeciwhistaminowe
28. Zastosowanie profesjonalnych urządzeń do ogrzewania jest wskazane:
a) przy przetaczaniu krwi pacjentom dorosłym z prędkością 20-30
b) przy prędkości podawania małym dzieciom 15-20
c) przy podawaniu dorosłym z prędkością 30-40
d) przy transfuzji u małych dzieci z prędkością 5-10
29. Lecznicze preparaty immunoglobulin podajemy:
a) doustnie
b) dożylnie
c) podskórnie
d) domięśniowo
30.Wskazaniem do stosowania preparatów immunoglobulin jest:
a) hipoalbuminemia
b) stany alergiczne...
Plik z chomika:
coiioc
Inne pliki z tego folderu:


5.jpeg (1809 KB)
4.jpeg (1847 KB)
 IMAG0137.jpg (846 KB)
 IMAG0135.jpg (1024 KB)
 IMAG0136 (1).jpg (592 KB)
Inne foldery tego chomika:



Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
BIOETYKA
ORZECZNICTWO
PRAWO MEDYCZNE
Download