Plan studiów niestacjonarnych

advertisement
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
ANALITYKA BIZNESOWA
program studiów I stopnia (licencjackich)
studia niestacjonarne
PRZEDMIOTY WSPÓLNE
SEMESTR I
Wykł. Ćw. Lab. Sem. Proj. ECTS
20
2
20
20
5
10
20
4
10
10
4
10
2
10
20
5
10
10
2
10
10
5
10
1
Przedmiot
Język angielski
Matematyka
Technologia informacyjna
Statystyka (I)
Podstawy baz danych
Mikroekonomia
Socjologia organizacji
Prawo
Podstawy zrównoważonego rozwoju
SEMESTR II
Wykł. Ćw. Lab. Sem. Proj. ECTS
20
2
10
20
5
10
10
3
10
10
20
5
10
20
5
10
10
3
20
20
5
10
10
2
Przedmiot
Język angielski
Informatyka i technologie internetowe
Podstawy języka R
Statystyka (II)
Makroekonomia
Finanse
Podstawy zarządzania
Logika
SEMESTR III
Wykł. Ćw. Lab. Sem. Proj. ECTS
20
2
10
10
2
10
10
5
10
10
4
10
10
4
10
10
2
10
10
2
10
10
2
Przedmiot
Język angielski
Marketing i badania rynkowe
Rachunkowość finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Zarządzanie kapitałem i rynki finansowe
Zarządzanie projektami
Analiza systemowa
Value Based Management (j. ang.)
SEMESTR IV
Przedmiot
Język angielski
Wizualizacja danych
Modelowanie statystyczne i data mining w R
Rachunkowość zarządcza
Controlling
Analiza ekonomiczno-finansowa
Wykł. Ćw. Lab. Sem. Proj. ECTS
20
2
10
10
2
10
20
5
10
10
2
10
10
4
10
10
2
SEMESTR V
Przedmiot
Wykł. Ćw. Lab. Sem. Proj. ECTS
Business Intelligence i big data
10
10
2
Zarządzanie strategiczne
10
10
2
Ochrona własności intelektualnej
10
1
Metody optymalizacyjne
10
10
2
Systemy GIS
10
10
2
Zarządzanie zasobami ludzkimi
10
10
2
10
10
2
Life cycle assessment in production systems (j. ang.)
10
1
Etyka w zarządzaniu
SEMESTR VI
Wykł. Ćw. Lab. Sem. Proj. ECTS
10
10
5
10
10
2
20
2
10
1
Przedmiot
Audyt w organizacjach
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Komunikacja i negocjacje
Bezpieczeństwo informacji
SPECJALNOŚĆ: ANALIZA DANYCH I PROCESÓW GOSPODARCZYCH
przedmioty specjalnościowe zaczynają się od 3. semestru
SEMESTR III
Przedmiot
Analiza i prognozowanie szeregów czasowych
Analiza danych rynkowych
Wykł. Ćw. Lab. Sem. Proj. ECTS
10
10
4
10
10
3
SEMESTR IV
Przedmiot
Przedmiot wybieralny 1
Zarządzanie projektem z zakresu analizy danych
gospodarczych
Teorie rynku i konkurencji
Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw
Wykł. Ćw. Lab. Sem. Proj. ECTS
10
10
2
10
10
10
10
10
5
2
4
SEMESTR V
Przedmiot
Analityka procesów biznesowych
Finansowe projektowanie inwestycji
Seminarium dyplomowe
Praktyka
Wykł. Ćw. Lab. Sem. Proj. ECTS
10
10
3
10
10
3
10
5
5
SEMESTR VI
Przedmiot
Wykł. Ćw. Lab. Sem. Proj. ECTS
Przedmiot wybieralny 2
10
10
2
Zarządzanie finansami w sektorze publicznym
10
10
2
Symulacja procesów społeczno-ekonomicznych
10
10
4
Systemy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
10
10
2
Seminarium dyplomowe
20
10
SPECJALNOŚĆ: ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH
przedmioty specjalnościowe zaczynają się od 3. semestru
SEMESTR III
Przedmiot
Matematyka finansowa
Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansowym
Wykł. Ćw. Lab. Sem. Proj. ECTS
10
10
4
10
10
3
SEMESTR IV
Przedmiot
Wykł. Ćw. Lab. Sem. Proj. ECTS
Przedmiot wybieralny 1
10
10
2
Zarządzanie projektem z zakresu analizy danych
10
5
finansowych
Analiza techniczna i fundamentalna
10
10
4
Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansowym
10
10
2
SEMESTR V
Wykł. Ćw. Lab. Sem. Proj. ECTS
10
10
3
10
10
3
10
5
5
Przedmiot
Prognozowanie szeregów finansowych
Rynek ubezpieczeń gospodarczych
Seminarium dyplomowe
Praktyka
SEMESTR VI
Przedmiot
Przedmiot wybieralny 2
Metody symulacyjne w finansach
Bankowość
Seminarium dyplomowe
Wykł. Ćw. Lab. Sem. Proj. ECTS
10
10
2
10
10
3
20
20
5
20
10
PRZEDMIOTY WYBIERALNE
SEMESTR IV (przedmiot wybieralny 1)
Rynek instrumentów pochodnych
Psychologia społeczna
Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe
Przeciwdziałanie ryzyku korupcji w organizacji
SEMESTR VI (przedmiot wybieralny 2)
Teoria gier
Komunikacja międzykulturowa i elementy psychologii biznesu
Sterowanie procesami technologicznymi
Download