Document

advertisement
Zatwierdzone: 12.07. 2012 r.
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalność: Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej
Studia stacjonarne II stopnia
L.p.
Nazwa przedmiotu
Egzamin/
Zaliczenie
ECTS
Liczba
godzin
W
Semestr I
Ćw.
Lab.
W
Semestr II
Ćw.
15
15
Lab.
W
Semestr III
Ćw.
1.
Zarządzanie strategiczne
Z
3
30
15
15
2.
Organizacja systemów
produkcyjnych
Zintegrowane systemy
zarządzania
Prognozowanie i
symulacja w
przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektem i
innowacjami
Systemy wspomagania
decyzji i zarządzania
wiedzą
Seminarium magisterskie
Narzędzia sterowania
jakością w produkcji
Zarządzanie kosztami
produkcji
Logistyka techniczna
Prawo
E
3
30
15
15
E
3
30
Z
3
30
15
15
E
3
30
15
15
E
3
30
Z
E
5/5/8
3
60
30
Z
3
30
15
15
E
Z
3
2
30
15
15
15
Język obcy
Technologia kosmetyków
i wyrobów chemii
gospodarczej
Inżynieria jakości
kosmetyków i wyrobów
chemii gospodarczej
Z
E
2/2
6
60
75
E
3
30
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
15
15
15
15
15
30
30
30
45
30
30
15
15
Lab.
Środki bioaktywne i
Z
4
naturalne w kosmetyce
16. Informatyczne narzędzia
Z
4
wspomagania produkcji
17. Analiza sensoryczna
Z
3
kosmetyków i wyrobów
chemii gospodarczej
18. Mikrobiologia
E
4
kosmetyków
19. Inżynieria pakowania
E
3
kosmetyków i wyrobów
chemii gospodarczej
20. Optymalizacja procesów
Z
3
wytwarzania
21. Wykłady do wyboru
Z
6
22. Filozofia
Z
2
23. Ekonomia menadżerska
Z
2
Godzin ogółem/godzin
825/450
seminariów, ćwiczeń
audytoryjnych i laboratoryjnych
Ogółem godzin w semestrze
15.
45
15
30
30
15
15
45
15
30
45
15
30
30
15
15
30
15
15
45
15
30
30
120
135
285
30
135
90
270
45
15
15
15
120
15
75
270
75
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalność: Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
Studia stacjonarne II stopnia
L.p.
Nazwa przedmiotu
Egzamin/
Zaliczenie
ECTS
Liczba
godzin
W
Semestr I
Ćw.
15
15
1.
Zarządzanie strategiczne
Z
3
30
2.
Organizacja systemów
produkcyjnych
Zintegrowane systemy
zarządzania
Prognozowanie i
symulacja w
przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektem i
innowacjami
Systemy wspomagania
decyzji i zarządzania
wiedzą
Seminarium magisterskie
Projektowanie produktów
żywnościowych
Inżynieria jakości
żywności
Zarządzanie jakością i
bezpieczeństwem
produkcji żywności
Inżynieria pakowania
żywności
Informatyczne narzędzia
wspomagania produkcji
żywności
E
3
30
E
3
30
Z
3
30
E
3
30
E
3
30
Z
E
5/5/8
5
60
60
E
4
45
E
4
45
E
4
45
Z
4
45
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Lab.
W
15
15
Lab.
W
Semestr III
Ćw.
15
15
15
15
15
15
15
15
30
30
15
15
Lab.
15
15
30
Semestr II
Ćw.
30
15
15
30
30
30
13.
Analiza sensoryczna w
Z
4
kształtowaniu jakości
żywności
14. Aspekty mikrobiologiczne
E
4
w produkcji żywności
15. Logistyka techniczna
E
3
16. Zarządzanie łańcuchem
Z
3
dostaw żywności
17. Narzędzia sterowania
E
3
jakością w produkcji
18. Zarządzanie kosztami
Z
3
produkcji
19. Język obcy
Z
2/2
20. Prawo
Z
2
21. Wykłady do wyboru
Z
2
22. Filozofia
Z
2
23. Ekonomia menadżerska
Z
2
Godzin ogółem/godzin
825/465
seminariów, ćwiczeń
audytoryjnych i laboratoryjnych
Ogółem godzin w semestrze
45
15
45
15
30
30
15
30
30
15
30
15
15
15
15
15
15
30
30
15
60
30
15
15
15
30
30
15
30
270
285
270
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalność: Zarządzanie i inżynieria przemysłu lekkiego
Studia stacjonarne II stopnia
L.p.
Nazwa przedmiotu
Egzamin/
Zaliczenie
ECTS
Liczba
godzin
W
Semestr I
Ćw.
1.
Zarządzanie strategiczne
Z
3
30
2.
Organizacja systemów
produkcyjnych
Zintegrowane systemy
zarządzania
Prognozowanie
i symulacja
w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektem
i innowacjami
Systemy wspomagania
decyzji i zarządzania
wiedzą
Seminarium magisterskie
E
3
30
E
3
30
Z
3
30
E
3
30
E
3
30
Z
5/5/8
60
E
3
30
Z
3
30
15
15
10.
11.
Narzędzia sterowania
jakością w produkcji
Zarządzanie kosztami
produkcji
Logistyka techniczna
Prawo
E
Z
3
2
30
15
15
15
12
Język obcy
Z
2/2
60
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
15
Lab.
W
Lab.
W
Semestr III
Ćw.
15
15
15
Semestr II
Ćw.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30
30
30
Lab.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
Zarządzanie marką
Podstawy technologii
chemicznej
w przemyśle lekkim
Inżynieria produkcji
obuwia
Inżynieria produkcji
wyrobów włókienniczych
i odzieżowych
Inżynieria pakowania
w przemyśle lekkim
Kształtowanie
bezpieczeństwa wyrobów
przemysłu lekkiego
Inżynieria jakości
wyrobów
Przedmiot do wyboru
22
Filozofia
23. Ekonomia menadżerska
Godzin ogółem/godzin
seminariów, ćwiczeń
audytoryjnych i laboratoryjnych
Ogółem godzin w semestrze
Z
E
3
4
30
45
15
30
E
4
45
15
30
E
4
45
15
30
Z
3
30
15
15
E
5
60
30
30
E
3
45
15
30
Z
3/0/4
75
Z
2
Z
15
15
30
45
15
2
30
825/450
15
285
255
15
285
Download