tqm soft profil firmy 15032016.indd

advertisement
JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ
NASZA OFERTA
Od 20 lat wspieramy naszych Klientów
w doskonaleniu jakości i produktywności.
Chcemy pomagać naszym Klientom w rozwijaniu ich firm i doskonaleniu procesów. Dostarczamy
najwyższej jakości rozwiązania i usługi, wspomagające zwiększanie jakości i produktywności
w firmach różnych branż.
Nasze cele pragniemy realizować poprzez współpracę z renomowanymi dostawcami, wykorzystując
we wszystkich działaniach na rzecz Klientów najnowocześniejsze technologie i narzędzia.
SZKOLENIA
Współczesny świat stawia przed pracownikami duże wyzwania.
Muszą oni stale aktualizować wiedzę, zdobywać nowe umiejętności
i umieć je stosować w praktyce. Kto się zatrzyma, ten straci dystans
do liderów i możliwość rozwoju.
Znamy się na jakości i produktywności. Ale przede wszystkim
wiemy, jak tę wiedzę skutecznie przekazać i wdrożyć u naszych
Klientów.
PRODUKTY
W firmach najważniejsi są ludzie. Ale by odnosić sukcesy, zwiększać
jakość, produktywność i konkurencyjność, niezbędna jest również
nowoczesna technologia.
Dostarczamy sprzęt i oprogramowanie renomowanych
producentów. Oferujemy narzędzia do pomiarów oraz analizy
i wizualizacji wyników, systemów zarządzania jakością oraz
zwiększania produktywności.
ROZWIĄZANIA
Najskuteczniejsze rozwiązania rodzą się tam, gdzie merytoryczna
wiedza i doświadczenie spotykają się z właściwie zdefiniowanymi
potrzebami. Dlatego uważnie słuchamy naszych Klientów, aby
dobrze zrozumieć ich problemy.
Wyzwania traktujemy kompleksowo. Nie ograniczamy się
do dostarczenia produktów, ale zapewniamy ich wdrożenie,
uruchomienie i profesjonalny serwis.
USŁUGI
Dwudziesty pierwszy wiek jest epoką specjalizacji. Sukcesy rzadko
są dziełem wybitnych jednostek, najczęściej wymagają skutecznej
współpracy profesjonalistów z różnych dziedzin.
Nasi Klienci są specjalistami w swojej działalności. My pomagamy
im usprawniać ich procesy. Konsultujemy, doradzamy, wdrażamy,
szkolimy. Nie boimy się poważnych wyzwań i trudnych tematów.
2
SZKOLENIA
Pomagamy doskonalić kompetencje
pracowników różnych szczebli i specjalności.
Dziś szkolenie nie może być po prostu szkoleniem.
Współczesny świat stawia przed pracownikami duże
wyzwania. Muszą oni nieustannie zdobywać nowe
umiejętności, wiedzieć, jak je stosować w praktyce, a także
ciągle aktualizować wiedzę. Kto się zatrzyma, ten straci
dystans do liderów i możliwość skutecznego rozwoju.
Znamy się na jakości i produktywności. Ale przede
wszystkim wiemy, jak tę wiedzę skutecznie przekazać
i wdrożyć u naszych Klientów.
TEMATYK A NASZYCH SZKOLEŃ:
Wiemy o tym, dlatego nasze szkolenia nie są po prostu
szkoleniami. Opracowaliśmy ponad 200 programów
szkoleniowych na najwyższym poziomie merytorycznym.
Dbamy o to, aby one stale żyły i dostosowywały się do
potrzeb zmieniającego się rynku.
• metrologia,
Współpracuje z nami silna drużyna profesjonalistów
– kilkudziesięciu trenerów z dużym doświadczeniem
praktycznym. Ci ludzie nie tylko świetnie opanowali
teorię, ale równie dobrze wiedzą, jak ją z powodzeniem
zastosować w realiach nowoczesnych przedsiębiorstw.
• zarządzanie produkcją,
• kontrola jakości,
• narzędzia, normy i wymagania jakościowe,
• lean manufacturing i six sigma,
• logistyka,
• inwentyka i innowacje,
• umiejętności osobiste.
→ NASZE SZKOLENIA ORGANIZUJEMY JAKO
OTWARTE LUB ZAMKNIĘTE.
→ WSPÓLNIE Z KLIENTEM ANALIZUJEMY POTRZEBY
SZKOLENIOWE I PRZYGOTOWUJEMY PLAN
SZKOLEŃ.
→ OFERUJEMY BEZPŁATNĄ WIZYTĘ WSTĘPNĄ.
→ ZAUFAŁO NAM PONAD 1500 FIRM, W YDALIŚMY
PONAD 30000 CERTYFIK ATÓW.
3
SZKOLENIA
Akademia TQMsoft to program szkoleniowy
przygotowany specjalnie dla osób
rozwijających swoje kompetencje zawodowe.
Akademia TQMsoft
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH
Akademia TQMsoft to program szkoleniowy przygotowany
specjalnie dla osób, które pragną w profesjonalny sposób podnosić
umiejętności zawodowe oraz doskonalić i udokumentować zdobytą
wiedzę. Jego celem ułatwienie zdobywania i pogłębiania wiedzy
specjalistycznej i eksperckiej z zakresu jakości i produktywności.
CERTYFIK ATY AK ADEMII TQMSOFT
Program szkoleń przewiduje udział w wybranych kursach, które
składają się na tematyczną całość. Biorąc udział w szkoleniach
uczestnik gromadzi punkty, których odpowiednia liczba uprawnia
go do przystąpienia do bezpłatnego egzaminu weryfikującego
zdobyte umiejętności. Testy egzaminacyjne odbywają się drogą
korespondencyjną. W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego
Uczestnik otrzymuje certyfikat ekspercki.
Dowiedz się więcej na stronie www.tqmsoft.com
PersonAll®
PersonAll® to autorski program rozwoju kompetencji osobistych,
przeznaczony dla pracowników na stanowiskach produkcyjnych
oraz kadry zarządzającej w firmach produkcyjnych.
Realizujemy ponad 30 programów szkoleniowych z zakresu
komunikacji, rozwiązywania konfliktów, motywowania, zarządzania
zmianą, pracy zespołowej i delegowania zadań i przywództwa.
Szkolenia i warsztaty PersonAll® realizuje 15 trenerów z liniowym
doświadczeniem produkcyjnym. Zajęcia prowadzone są w małych
grupach i oparte na analizie rzeczywistych przypadków z hal
produkcyjnych.
Dowiedz się więcej na www.personall.com
4
ROZWIĄZANIA I PRODUKTY
W firmach najważniejsi są ludzie. Ale by odnosić
sukcesy, zwiększać jakość, produktywność
i konkurencyjność, niezbędna jest również
nowoczesna technologia. My potrafimy ją
dostarczyć i wdrożyć.
Najskuteczniejsze rozwiązania rodzą się tam, gdzie
merytoryczna wiedza i doświadczenie spotykają się
z dobrze zdefiniowanymi potrzebami. Dlatego uważnie
słuchamy naszych Klientów, aby dobrze zrozumieć ich
problemy. Dzięki temu zawsze potrafimy optymalnie
dobrać wszystkie narzędzia, sprzęt i oprogramowanie,
tak aby zaprojektowane rozwiązanie idealnie realizowało
postawione przed nim zadania.
Wyzwania traktujemy kompleksowo. Nie ograniczamy
się do dostarczenia produktów, ale zapewniamy ich
wdrożenie i uruchomienie. Gwarantujemy profesjonalny
serwis na najwyższym poziomie oraz przeszkolenie
pracowników.
ROZWIĄZANIA DLA
DOSKONALENIA JAKOŚCI
ROZWIĄZANIA DLA ZWIĘKSZANIA
PRODUKTY WNOŚCI
Wdrażamy rozwiązania doskonalące jakość na każdym
etapie procesu produkcyjnego:
TQMsoft wdraża kompleksowe systemy do zarządzania
wizualnego, które można zamontować w każdym miejscu
hali produkcyjnej.
• Projektowanie produktu.
• Planowanie jakości.
• Kontrola dostaw.
• Zarządzanie produkcją.
• Monitorowanie produkcji, OEE.
• Zbieranie danych z procesu produkcyjnego, SPC.
• Audyty i kontrola jakości.
Nasze rozwiązania to prosty i wydajny sposób na poprawę
produktywności w zakładzie - poprzez ulepszenie
i automatyzację sposobu gromadzenia i analizy informacji
o przebiegu produkcji.
Dane dostępne są natychmiast, bez zbędnych wydruków,
w dowolnym czasie, zawsze aktualne.
• Zarządzanie dokumentacją.
5
USŁUGI
Dwudziesty pierwszy wiek jest epoką specjalizacji. Sukcesy
rzadko są dziełem wybitnych jednostek, najczęściej
wymagają skutecznej współpracy profesjonalistów
z różnych dziedzin.
Nasi Klienci są specjalistami w swojej działalności. My znamy
się na jakości i produktywności – i lubimy o tym rozmawiać.
Pomagamy naszym Klientom usprawniać ich procesy
i rozwiązywać problemy. Konsultujemy, doradzamy,
wdrażamy, szkolimy. Nie boimy się poważnych wyzwań
i trudnych tematów.
Nasze usługi obejmują wiele obszarów i specjalności
w firmach różnych branż. Oferujemy między innymi:
• konsultacje APQP- PPAP
• konsultacje SPC-MSA
• doradztwo z zakresu organizacji działu jakości
• pomoc w tworzeniu standardów z zakresu pomiaru
i analizy czasu pracy
• szkolenia i konsultacje Lean Six Sigma
• doradztwo z zakresu wizualizacji i KPI
Biuletyn
„Total Quality & More”
TQMsoft od ponad 12 lat wydaje biuletyn
branżowy „Total Quality & More”, wydawany
w cyklu półrocznym.
Publikujemy w nim nie tylko szczegółowe
informacje na temat naszej oferty, ale również
ciekawe artykuły branżowe, popularyzujące
wiedzę techniczną, przybliżające trendy rynkowe
lub ciekawe rozwiązania.
Autorami tekstów są specjaliści i trenerzy firmy
TQMsoft, a także zaproszeni goście – eksperci
i praktycy z branży jakości i produktywności.
Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego
zaprenumerowania naszego biuletynu. Można go
również czytać w wersji elektronicznej na stronie
www.tqmsoft.com
6
JAK DZIAŁAMY?
• TQMsoft to wiarygodny partner biznesowy, działający na
rynku jakości i produktywności od 20 lat.
• Zaufało nam ponad 1 000 Klientów, zarówno polskich, jak
i zagranicznych.
• Posiadamy bardzo bogate doświadczenie praktyczne.
Wszyscy nasi specjaliści, konsultanci i trenerzy są
doświadczonymi specjalistami – praktykami.
• Dbamy o stosowanie bardzo wysokich standardów
w zakresie obsługi Klientów. Nasze systemy wewnętrzne
oraz kultura organizacyjna spełniają restrykcyjne normy
jakości.
• Nasza oferta jest bardzo bogata i stale się rozwija. Dzięki
temu możemy w sposób kompleksowy spełniać potrzeby
naszych Klientów.
• Zawsze uważnie słuchamy naszych Klientów. Oferowane
przez nas rozwiązania zawsze są dokładnie dopasowane
do potrzeb.
• Zapewniamy kompleksowe wdrożenia: dostawę, montaż,
uruchomienie i testy. Gwarantujemy profesjonalny serwis
na najwyższym poziomie.
Nasi dostawcy
Nasze kompetencje
organizacyjne
i standardy
działania
potwierdzone są
przez certyfikaty
ISO (9001:2008
i 29990:2011).
7
TQMsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków
e-mail: [email protected]
SZKOLENIA
tel: 12 397 18 81, 12 397 18 82, 12 397 18 85
tel. kom.: 695 860 147, 605 600 283
fax: 12 397 18 84
e-mail: [email protected]
OPROGRAMOWANIE I SPRZĘT KONTROLNO – POMIAROWY
tel.: 12 397 18 80, 12 397 18 79
tel. kom.: 695 844 804
fax: 12 397 18 94
e-mail: [email protected] , [email protected]
USŁUGI I ROZWIĄZANIA
tel.: 12 397 1883
tel. kom.: 695 858 959
fax: 12 397 18 94
e-mail: [email protected]
N50° 5’ 44.9551”, E19° 57’ 9.4523”
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards