lista placówek, które w ostatnim czasie przyjmowały studentów

advertisement
LISTA PLACÓWEK, KTÓRE W OSTATNIM CZASIE PRZYJMOWAŁY STUDENTÓW WYDZIAŁU BIOLOGII NA
PRAKTYKI ZAWODOWE

Zakład Mikrobiologii i Serologii
ALAB Laboratoria Sp. z.o.o.
Apteki

Apteka Główna w Warszawie
Białostockie Centrum Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
BIOCORP
BIOTON
Centrum Badań Ekologicznych PAN
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP)

Zakład Endokrynologii

Klinika Gastrologii i Przemiany Metarii
Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie

Zakład Endokrynologii

Zakład Genetyki

Zakład Genetyki i Hodowli Zwierząt Lab.

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Zakład Immunologii
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
DJCHEM CHEMICALS POLAND Sp. z.z.
DOMATOR, Stanisławów
Euroimplant S.A.
Fundacja Nasza Ziemia
Gabinety Weterynaryjne
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z.o.o. Grupa IHAR
Inspektoraty Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w
Warszawie, Delegatura w Ciechanowie
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Pracownia Glikobiologii Grzybów

Pracownia Mikroskopii Konfokalnej i
Fluorescencyjnej

Pracownia Sekwencjonowania DNA i Syntezy
Oligonukleotydów

Środowiskowe Laboratorium Proteomiki

Zakład Biologii Molekularnej

Zakład Biochemii Drobnoustrojów

Zakład Biochemii Lipidów
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Zakład Biologii Komórki

Zakład Biologii Molekularnej

Pracownia Metabolizmu Komórki

Pracownia Etologii

Zwierzętarnia

Pracownia Neurobiologii Rozwoju i Ewolucji

Pracownia Receptorów Błony Komórkowej
Instytut Biotechnologii Antybiotyków
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Zakład Analizy Żywności

Zakład Mikrobiologii
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Instytut Kardiologii

Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej
Instytut Matki i Dziecka

Zakład Immunologii Klinicznej
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.
Mossakowskiego PAN

Zakład Neurotoksykologii

Zakład Neurochemii

Pracownia Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych
Instytut Ochrony Srodowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej
Instytut Paleobiologii PAN
Instytut Parazytologii PAN
Instytut Psychiatrii i Neurologii

Zakład Genetyki
Instytut Reumatologii im. Prof. dr hab. Med. Eleonory Reicher
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka
Instytut Sportu

Zakład Badań Antydopingowych
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)
Instytut Żywności i Żywienia

Pracownia Mikrobiologii Zakładu Bezpieczeństwa
Żywności
Izba Celna

w Warszawie
JARS Sp. z.o.o.
Kampinoski Park Narodowy (KPN)
Laboratoria Analiz Lekarskich
Lasy Miejskie - Warszawa
Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Grużlicy

Laboratorium Mikrobiologiczne, Otwock
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. St
Warszawy (MPWiK Warszawa)
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w
Warszawie
Ministerstwo Środowiska

Department Edukacji Ekologicznej
Multi-Lab Prywatny Zakład Opieki Zdrowotnej
Muzeum i Instytut Zoologii PAN
NZOZ Ostrów Mazowiecki
Ogród Botaniczny PAN

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w
Powsinie
Olimp Labs
Polfa Warszawa S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.S.

Biuro Ochrony Środowiska
Phytopharm Klęka S.A.
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Płock
Przychodnia Leczenia Niepłodności nOvum
Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska

w Warszawie
Stowarzyszenie Społeczne, Towarzystwo Ochrony Ptaków
Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL
Szpitale i inne ośrodki Służby Zdrowia

SPSZOZ Lębork

Centralne Laboratorium Analityczne Woj. Szpitala
Zakaźnego w Warszawie

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego, Lublin
Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii im. Witolda
Stefańskiego PAN w Kosewie Górnym
Szpitale
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
Spółdzielnie Dostawców Mleka

w Wieluniu
Urzędy Dzielnic
Urzędy Gmin
Urzędy Miast
Uczelnie wyższe

Uniwersytet Warszawski w ramach projektu iGem

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Politechnika Białostocka (Katedra Ochrony i
Kształtowania Środowiska)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie
Uzdrowisko B usko-Zdrój S.A.
Zorina Sp. z.o.o.
LISTA NIE JEST ZAMKNIĘTA, ODBYWANIE PRAKTYK W INNYCH MIEJSCACH JEST MOŻLIWE
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards