PROGRAM

advertisement
XX Szkoła Letnia „Postępy Biologii Molekularnej”
Poznań, 23-27 czerwca 2008
Program
Poniedziałek, 23 czerwca
9:00
Kawa
Rejestracja uczestników
10:30
Otwarcie XIX Szkoły Letniej
Postępy genetyki molekularnej
Prof. dr hab. R. Słomski (AR/IGCz PAN, Poznań)
11:30
Materiał biologiczny
Izolacja DNA i RNA z krwi
Izolacja DNA i RNA z roślin
13:00
Lunch
14:00
PCR
Prof. dr hab. R. Słomski (AR/IGCz PAN, Poznań)
15:00
Izolacja DNA i RNA – cd.
Ocena jakościowa i ilościowa preparatów RNA
Analiza restrykcyjna DNA
16:30
Kawa
17:00
Sekwencjonowanie DNA
Prof. dr hab. R. Słomski (AR/IGCz PAN, Poznań)
19:00
Biesiada
Wtorek, 24 czerwca
Właściwości i wykorzystanie kwasów rybonukleinowych
Prof. dr hab. J. Barciszewski (IChB PAN, Poznań)
9:00
10:00
Kawa
Ocena jakościowa i ilościowa preparatów DNA
Reakcja łańcuchowa polimerazy
Analiza polimorfizmu insercyjno-delecyjnego metodą PCR
Synteza cDNA na matrycy całkowitego RNA
Hydroliza DNA do analizy restrykcyjnej
Znakowanie sond molekularnych
Frakcjonowanie biopolimerów
10:30
13:00
Lunch
14:00
Nowe technologie znaczników fluorescencyjnych
Prof. dr. hab. B. Paterczyk
Prezentacja firmy SIGMA
15:00
Wykrywanie mutacji punktowych i polimorfizmu DNA techniką PCR-SSCP
Wykrywanie mutacji punktowych i polimorfizmu DNA techniką PCR-HD
Wykrywanie zmutowanego genu poprzez analizę polimorfizmu PCR-RFLP
PCR-multipleks
PCR-RAPD
PCR do sekwencjonowania
PCR do pirosekwencjonowania
Polimorfizm mitochondrialnego DNA
16:30
Kawa
17:00
Cytogenetyka molekularna w badaniach porównawczych
Prof. dr hab. M. Świtoński (AR, Poznań)
Sondy molekularne
18:00
Przyszłość z GMO?
Dr M. Szalata (AR/IGCz PAN, Poznań)
19:00
Kolacja w Instytucie
Środa, 25 czerwca
Sekwencjonowanie DNA w czasie rzeczywistym – pirosekwencjonowanie
Prof. dr hab. R. Słomski (AR/IGCz PAN, Poznań)
9:00
10:00
Kawa
10:30
13:00
Barwienie DNA srebrem
Analiza sekwencji mikrosatelitarnych w loci (AAT)n i (AAAT)n
Oczyszczanie produktu PCR i przygotowanie do sekwencjonowania
Hybrydyzacja z sondami molekularnymi
Hybrydyzacja do MLPA
Lunch
14:00
15:00
16:00
Profile metaboliczne i transkrypcyjne
Dr H. Witucka-Wall (Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Poczdam)
Kawa
Sekwencjonowanie DNA
Skanowanie fluorescencji
Sekwencjonowanie w czasie rzeczywistym - pirosekwencjonowanie
18:00
Czas wolny
Czwartek, 26 czerwca
Transgeneza i klonowanie zwierząt
Prof. dr hab. R. Słomski (AR/IGCz PAN, Poznań)
9:00
10:00
Kawa
10:30
PCR w czasie rzeczywistym
mgr M. Hołysz, dr B. Rubiś (Uniwersytet Medyczny, Poznań)
PCR w czasie rzeczywistym
Wykopaliskowy DNA
MLPA – ligacja i PCR
Ocena wyników analizy sekwencji mikrosatelitarnych
Analiza QTL
11:00
13:00
Lunch
14:00
2D DIGE as a tool of estimation of risk resulted from the use of medical implants
Prof. dr hab. B. Walkowiak (GE Healthcare Bio-Sciences, Warszawa)
Prezentacja firmy Syngen-Biotech
Wyniki z rozdziałów elektroforetycznych
WGA – whole genome amplification
MLPA – elektroforeza
15:15
16:30
17:00
Kawa
Przykłady diagnostyki molekularnej
dr A. Pławski, mgr M. Karczmarek, dr K. Wielgus (IGCz PAN, AR, Poznań)
19:00
Kolacja w restauracji Hacjenda
Piątek, 27 czerwca
9:00
10:00
Clamped-Probe-Assay: Detection and quantification of minor/minimal variant
O. Landt (TIB-MOLBIOL, Berlin)
Kawa
10:30
Wyniki sekwencjonowania
Wyniki pirosekwencjonowania
Wyniki MLPA
Omówienie wyników i podsumowanie
12:00
Starożytny DNA
Prof. dr hab. (AR/IGCz PAN, Poznań)
13:00
14:00
Lunch
Zakończenie XIX Szkoły Letniej i wyjazd uczestników
Download