Controlling projektów

advertisement
Controlling projektowy
Dominik Chrzanowski, Marek Gmerski
13 czerwca 2011
Controlling projektów – wstęp
Metody i techniki wspomagające proces zarządzania
projektami odpowiednią informacją między innymi
poprzez:
– Procedury oparte o wybraną metodykę zarządzania
projektami
– Spójny system sprawozdawczy dla z projektów
obejmujący rachunkowość finansową i zarządczą
– Metody wyboru projektu najlepszego
– Budżetowanie w cyklu projektu i produktu
– Techniki i narzędzia dot. portfela projektów
Na podstawie:
Łada M., Kozarkiewicz A.: Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, Warszawa 2007
Projekt vs proces
Proces
• Znana historia
• Zdolność do dokładnego
zaplanowania
• Małe dopuszczalne
odchylenia
Projekt
• Ledwo dopasowane
analogie z przeszłości
• Plany ogólne
• Duże odchylenia przy
próbie planowania
szczegółowego
Controlling projektów
Wybrane istotne oczekiwania wobec controllerów
– Utrzymać standard zapewniający informacje o
projektach w jednolitym układzie
– Zapewnić szczelną ewidencję operacji gospodarczych
– Wspierać planowanie kroczące symulacjami skutków
zmian
– Utrzymać powiązanie między projektami i procesami
najczęściej w postaci budżetu wieloletniego
– Dostarczać informacji zarządczej o portfelu projektów
Portfel prognoz i prognoza z porfela
Rezerwy
Preliminarz
Rezerwy
Rezerwy
Rezerwy
Rezerwa na
ryzyko
Rezerwa na
ryzyko
Rezerwa na
zmiany
Rezerwy
Rezerwa na
zmiany
Rezerwy
Budzet dzialan
Rezerwa na
ryzyko
Rezerwa na
zmiany
Rezerwa na odchylenia
Rezerwy
Preliminarz
Rezerwy
Budzet
przesadzony
Rezerwa na
ryzyko
Rezerwa na
zmiany
Rezerwy
Preliminarz
Rezerwy
Rezerwa na odchylenia
Rezerwa na
ryzyko
Rezerwa na
zmiany
Rezerwa na odchylenia
Budzet
przesadzony
Rezerwa na
ryzyko
Budzet
nieprzesadzony
Rezerwa na
zmiany
Budzet
przesadzony
Rezerwa na odchylenia
Inicjowanie
Budzet
nieprzesadzony
Inicjowanie
Inicjowanie
Budzet
Rezerwa na
nieprzesadzony
ryzyko
Rezerwa na
ryzyko
Rezerwa na odchylenia
Budzet
Rezerwa na
przesadzony
ryzyko
Rezerwy
Rezerwy
Rezerwa
na
zmiany
Rezerwa na odchylenia
Rezerwa na
ryzyko
Budzet
przesadzony
Rezerwa na
zmiany
Budzet
nieprzesadzony
Rezerwa na odchylenia
Budzet
przesadzony
Budzet
przesadzony
Budzet
nieprzesadzony
Budzet
nieprzesadzony
Budzet
Rezerwa na
nieprzesadzony
zmiany
Rezerwa na
ryzyko
Rezerwa na odchylenia
Rezerwa na
zmiany
Budzet
przesadzony
Rezerwa na odchylenia
Rezerwa na odchylenia
Rezerwa na
ryzyko
Budzet
przesadzony
Rezerwa na
poprojektowych
Rezerwa na
zmiany
Budzet
przesadzony
Rezerwa na odchylenia
Budzet
Budzet
dzialan
przesadzony
poprojektowych
Budzet
nieprzesadzony
Prognoza terminów
Budzet
przesadzony
Budzet dzialan
Budzet
Rezerwa na odchylenia
nieprzesadzony
Budzet
poprojektowych
przesadzony
Budzet
nieprzesadzony
Budzet
Budzet
nieprzesadzony
przesadzony
Budzet
Budzet
nieprzesadzony
Realizacja
– budzety
etapów
nieprzesadzony
przesadzony
Budzet
Zamkniecie/
stabilizacja
Budzet
nieprzesadzony
Realizacja – budzety etapów
Prognoza kosztów
Budzet
nieprzesadzony
zmiany
Realizacja – budzety etapów
Prognoza nakładów
Zamkniecie/
stabilizacja
Zamkniecie/
stabilizacja
Prognoza
wykorzystania
zasobów
…
Relacje między projektami
Karta projektu





Kanibalizmy
korzyści
Które linie biznesu są
zaangażowane?
Których klientów projekt
dotyczy?
Jacy dostawcy realizują prace?
Kto finansuje projekt?
Czy są podobieństwa?
Syngergie
Budżety zasobowe i finansowe – aspekty
 Zasobowe




 Finansowe
MD IT
MD biznesu
MD wykonawców
Cykle zakupowe
Etapy
Statusy
 Terminarz decyzji
budżetowych
 Capex i opex
 Waluty
 Sterowanie finansowaniem
Prognozy
Narzędzia i techniki (wybór)
• Podwójna dekretacja na konta i obiekty
controllingowe
• Standardowa karta projektu umożliwiająca
klasyfikację i wstępną ocenę
• Aktualizacje planów wymuszane automatycznie
podczas osiągania wybranych kamieni milowych
• Prognozy wykonania zakresu i konsumpcji
budżetu
• Baza normatywów controllingowych do
wykorzystania podczas kalkulacji
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards