Bazy danych i systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych

advertisement
Bazy danych i systemy zarządzania relacyjnymi
bazami danych (część 1)
Kod przedmiotu
WKHBDSZRBD1
LICZBA GODZIN
Kursy poprzedzające
ECTS
Imię i Nazwisko organizującego
Prof . hab. inż. Włodzimierz Khadzhynov
w
c
Kurs egzaminacyjny kontynuowany
2
1
15 tygodni zajęć
Egzamin
4 tygodnie sesji
egzaminacyjnych
Algorytmy i struktury danych, Podstawy programowania, Programowanie komputerów
PROGRAM RAMOWY
CELE KURSU
Uzyskanie wiedzy w zakresie teoretycznych podstaw organizacji baz danych oraz praktycznych
umiejętności ich projektowania i wykorzystania w systemach informacyjnych.
TREŚCI KSZTAŁCENIA
WYKŁADY:
Wstęp do baz danych
Architektura baz danych
Logiczne modele danych
Język SQL
Projektowanie baz danych
Dostęp do baz danych
Rozproszone systemy danych
Struktury plików wykorzystywane dla przechowywania informacji w bazach danych
ĆWICZENIA:
Środowisko Mikrosoft Acces. Tworzenie Baz Danych
Środowisko SYBASE SQL ANYWHERE. Tworzenie Baz Danych
Język SQL. Pobieranie danych z jednej tabeli
Język SQL. Pobieranie danych z wielu tabel
Język SQL. Podzapytania. Widoki
Język SQL. Widoki. Modyfikacja i usuwanie tabel
KSZTAŁTOWANIE UMIĘJĘTNOŚCI
Kształtowanie sprawności w wymienionych umiejętnościach w stopniu pozwalającym domniemać
zrozumienie i możliwość skutecznego opracowania modeli baz danych i programów sterowania
danymi w programistycznych środowiskach serwerów baz danych różnych producentów przy
projektowaniu oprogramowania systemów informatycznych.
WYKAZ ŹRÓDEŁ (PODRĘCZNIKÓW I SKRYPTÓW)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
W. Khadzynov, P. Ratuszniak, Bazy danych, – skrypt wydawnictwa PK.
Arkadiusz Jakubowski. Podstawy SQL, Helion, 2001.
Ben Forta. Poznaj SQL, SAMS Pub, 2000.
Codd E.F. A relational model of data for large shared data banks. Comm.ACM, 13(6), 377-387,1970.
M.Muraszkieicz, H.Rybiński. Bazy danych, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1998.
Maria Chałon. Systemy baz danych. Wprowadzenie, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej,Wrocław 2001.
Hector Garcia-Molina, Jeffrey D.Ullman, Jennifer Widom. Impementacja systemów baz dannych,
Klasyka Informatyki,Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003.
1
Download