Nie zabiorą Ci Ojczyzny, jeśli nosisz ją w sercu”

advertisement
Temat/nazwa wydarzenia:
,,Nie zabiorą Ci Ojczyzny, jeśli nosisz ją w sercu”cykl wydarzeń patriotycznych w Zespole Szkół w Łącznej.
Nazwa szkoły/placówki:
Zespół Szkół w Łącznej, Kamionki 63, 26-140 Łączna
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki:
Maciej Mądzik
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść:
Agnieszka Łutczyk, Jolanta Góźdź
Krótki opis wydarzenia
W okresie od wrześniu 2016 roku do marca 2017 roku w Zespole Szkół w Łącznej miały
miejsce liczne przedsięwzięcia, których wspólnym celem było kształtowanie historycznej pamięci
o doświadczeniach II wojny światowej i działalności Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych.
I.
W dniu 7 września 2016 roku Zespół Szkół w Łącznej obchodził Święto Szkoły. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą, a po jej zakończeniu poczty sztandarowe i młodzież szkolna wraz
z wychowawcami przemaszerowali do budynku szkoły, gdzie odbywała się dalsza część obchodów.
Zebranych na sali gimnastycznej gości powitał
Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej
mgr Maciej Mądzik. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości: Świętokrzyski Kurator
Oświaty p. Kazimierz Mądzik, Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji p. Tomasz Pleban,
Dyrektor Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej dr Monika Kowalczyk-Kogut, władze
samorządowe Gminy: Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, sekretarz p. Mirosław Kopytek,
wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Wisowaty, wielu radnych gminy oraz członkowie
Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koła w Suchedniowie z pocztem
sztandarowym. Poza tym uroczystość swoją obecnością zaszczycili dyrektorzy i kierownicy szkół
i instytucji z terenu gminy, emerytowani nauczyciele oraz rodzice uczniów szkoły.
Po uroczystym rozpoczęciu delegacje harcerzy 36 Drużyny Harcerskiej im. Bolesława
Boczarskiego „Juranda” złożyli wiązanki przy miejscach pamięci znajdujących się na placu szkolnym.
Program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
nawiązywał do czasów II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęto patriotycznym
akcentem –
wykonaniem poloneza przez dzieci szkoły podstawowej. Prezentowane teksty zawierały fragmenty
poezji i prozy polskich autorów mówiące o tragicznych latach okupacji niemieckiej i sowieckiej.
Bardzo duże wrażenie na wszystkich uczestnikach uroczystości wywarła pantomima wykonana przez
dzieci i młodzież przedstawiająca czas beztroskiego życia i zabawy przed wojną, najazd Niemiec
hitlerowskich na Polskę i jej bestialskie zniszczenie, aż wreszcie wyzwolenie, pojednanie i odbudowę
naszej ojczyzny. Scenariusz przedstawienia opracowała p. Iwona Domagała, nauczycielka języka
polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum a w przygotowaniu młodzieży i dzieci oraz całej
scenografii pomagały jej p. Agnieszka Odzimek, p. Maria Marzec-Garbala, p. Joanna Zapart i p. Ewa
Grabowska. Oprawę muzyczną przygotował p. Grzegorz Jasiński. Nad całością przygotowania
uroczystości czuwała wicedyrektor p. Agnieszka Łutczyk. (zdjęcie nr 1)
II.
Również we wrześniu uczniowie klas II Gimnazjum pod opieką pań: Alicji Grabki, Agnieszki
Odzimek i Iwony Domagały uczestniczyli w pieszym rajdzie do miejscowości Michniów. Ta mała
wieś w czasie II wojny światowej została spacyfikowana przez Niemców a po latach stała się
symbolem męczeństwa wszystkich polskich wsi. Gimnazjaliści zwiedzili Dom Pamięci Narodowej,
w którym zgromadzono pamiątki, zdjęcia i relacje pokazujące tragizm wojny. Wizyta wywarła
niezapomniane wrażenie na młodzieży, która w pełni uświadomiła sobie grozę tamtych dni i dramat
wojennej rzeczywistości. (zdjęcie nr 2)
III.
W związku z 77
rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego w naszej szkole
z inicjatywy nauczycielki historii pani Jolanty Góźdź została zorganizowana okolicznościowa
wystawa. Zaprezentowane na niej materiały przybliżyły historię Polskiego Państwa Podziemnego.
Działające w latach 1939-1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było
fenomenem w czasie II wojny. Wypełniało wszystkie funkcje: władczą, organizatorską, wojskową
i opiekuńczą. Kierowane było z wolnych krajów sojuszniczych przez w pełni legalne władze naczelne
RP: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Młodzież gimnazjalna
miała okazję przypomnieć sobie również działania dywersyjne i propagandowe, które umacniały
postawy patriotyczne Polaków .i zachęcały ich do walki z okupantem.
IV.
W dniu 14 lutego uczniowie naszej szkoły wraz z harcerzami 36 Drużyny Harcerskiej "Świętokrzyska
Brać" im. Bolesława Boczarskiego "Juranda" przyłączyli się do Akcji "Światełko dla Armii
Krajowej".
Udali się na miejscowy cmentarz, gdzie zapalili znicze na grobach żołnierzy poległych w Kampanii
Wrześniowej 1939 r. oraz na grobie nauczycielki Olgi Maj, która zginęła podczas bombardowania
stacji kolejowej w Łącznej w 1939 r.
Ponadto odwiedzili grób żołnierza Armii Krajowej por. Józefa Ziomkiewicza ps. Szczęsny, który był
chrzestnym sztandaru szkoły podstawowej.
Następnym elementem akcji było zapalenie znicza przy pomniku Partyzanta Armii Krajowej, który
znajduje się na terenie naszej placówki. (zdjęcie nr 3)
V.
1 marca nasza szkoła już po raz kolejny uczciła pamięć Żołnierzy Wyklętych. Cała społeczność
szkolna Zespołu Szkół w Łącznej oddała hołd „Niezłomnym”. Tegoroczne uroczystości odbyły się z
udziałem zaproszonych gości: p. Katarzyny Ślusarz z Fundacji Odzyskajmy Naszą Historię oraz
Mateusza Chlewickiego, występującego w najnowszym filmie Konrada Łęckiego pt. ,,Wyklęty”.
Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandarów szkół i odśpiewania hymnu
państwowego. Po powitaniu gości głos zabrała pani Katarzyna, która w czasie prelekcji w ciekawy
i przejmujący sposób przedstawiła historię Żołnierzy Wyklętych. Udowodniła, że należy im się zacne
miejsce w Panteonie Narodowych Bohaterów. Następnie odbył się piękny montaż słowno – muzyczny
w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum okraszony rokowym brzmieniem utworu
,,Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Żołnierze’’ zespołu Forteca. Odegrane sceny pisania grypsów przez
ppłk. Łukasza Cieplińskiego do żony i synka tuż przed śmiercią to tylko niektóre momenty
wzruszające widzów. Całości dopełniała ciekawa dekoracja, której niesztampowym elementem była
wystawa militariów pochodzących z okresu II wojny światowej.
Dla wszystkich oglądających była to niewątpliwie prawdziwa i niepowtarzalna lekcja historii,
która odbyła dzięki organizatorom: p. Jolancie Góźdź, p. Pawłowi Jaroszowi, p. Sławomirowi
Szczepańskiemu i p. Grzegorzowi Jasińskiemu. (zdjęcie nr 4)
Download