Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gimnazjum w

advertisement
Temat/nazwa wydarzenia: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Gimnazjum w Węchadłowie
Nazwa szkoły:
Gimnazjum w Węchadłowie
Imię i nazwisko dyrektora szkoły:
Marek Szczeciński
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść i organizację wydarzenia:
Agnieszka Śliwa
Opis przedsięwzięcia:
1 marca po raz siódmy obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Z tej okazji uczniowie Gimnazjum w Węchadłowie wzięli udział
w IV Wojewódzkim Konkursie „Żołnierze Niezłomni” w kategorii plastycznej.
Przygotowali też gazetkę ścienną.
Punktem kulminacyjnym obchodów był wykład na temat Żołnierzy Wyklętych
w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach w dniu 8 marca 2017 roku.
Uczniowie klas II i III dowiedzieli się, dlaczego żołnierzy antykomunistycznego
i niepodległościowego podziemia nazwano „wyklętymi”. Pan Marek Jonczyk przybliżył
sylwetki m.in. Danuty Siedzikówny „Inki”- sanitariuszki rozstrzelanej przez komunistów
w 1946 r., rotmistrza Witolda Pileckiego, Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, Józefa
Franczaka „Lalka”- ostatniego żołnierza podziemia niepodległościowego, który zginął 18 lat
po zakończeniu II wojny światowej.
Zainteresowanie młodzieży budziły fotografie urzędów bezpieczeństwa, szczególnie
te z regionu. Zdziwienie wywoływał „zwyczajny” wygląd budynków, w których katowano
Polaków.
Uczniowie obejrzeli też film Kwatera „Ł” w reż. Arkadiusza Gołębiewskiego,
opowiadający o poszukiwaniach szczątków Żołnierzy Wyklętych na tzw. „Łączce”
na Powązkach.
Na koniec gimnazjaliści zobaczyli wystawę Oddziały „Łupaszki”.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych stał się okazją do refleksji nad losem
ludzi, którzy w czasie II wojny światowej walczyli z hitlerowskim okupantem, a po jej
zakończeniu nie złożyli broni i stworzyli antykomunistyczne podziemie.
Uczniowie Gimnazjum w Węchadłowie przed Centrum Edukacyjnym IPN
„Przystanek Historia”
Wykład Pana Marka Jonczyka „Śladami zbrodni na Żołnierzach Wyklętych”
Download