krosno - żarnowiec

advertisement
KROSNO – ŻARNOWIEC wycieczka edukacyjna klasy II h „technik mechatronik”.
Wycieczka miała miejsce w dniu 9 października 2007 roku.
Opiekę sprawowały: mgr Magdalena Jucha i mgr Agata Prajsnar (autorka zdjęć).
Rano o godz. 8:00 wyjechaliśmy do Krosna. Wróciliśmy do Jasła o 15:00.
Naszym celem numer jeden było Muzeum Podkarpackie.
Na początek uczestniczyliśmy w lekcji „Archeologia Podkarpacia” ukazującej pradzieje Podkarpacia, ślady
Celtów, ślady pierwszych ludzi na Podkarpaciu, dawne narzędzia pracy, ślady osad rolniczych i ludów pasterskich.
Następnie obejrzeliśmy wystawę poświęconą historii miasta Krosna, a potem zbiory militariów związanych
z historią I i II wojny światowej. Oprócz fotografii, przedmiotów pamiątkowych oraz różnego typu militariów
szczególne zainteresowanie wzbudziła kolekcja broni białej i palnej.
Głównym celem była przede wszystkim była wystawa czasowa „Żołnierze generała Andersa”
przygotowana przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz wzbogacona o eksponaty pochodzące z kolekcji
prywatnych żołnierzy z terenów Podkarpacia.
Wystawa przedstawia dzieje 2. Korpusu na całym jego szlaku bojowym i przypomina o wysiłku żołnierzy oraz
ofierze z życia, jaką złożyło wielu z nich w drodze ku wolnej Polsce.
Składają się na nią: przykłady umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia generałów, oficerów i żołnierzy 2.
Korpusu, odznaczenia, fotografie i dokumenty – pamiątki po niezłomnych wojownikach, broszury i książki oraz
plakaty i dzieła malarskie przedstawiający wysiłek zbrojny najsławniejszej w czasie II wojny światowej jednostki
Wojska Polskiego walczącej o niepodległość Ojczyzny.
W zwiedzaniu niezwykle pomocny okazał się wykład pani przewodnik, która niezwykle profesjonalnie a
jednocześnie przystępnie przybliżyła wiele faktów i zdarzeń, zarówno dotyczący szlaku bojowego i ofiarnej walki
jak i codziennych trudów i powojennych losów żołnierzy.
Wreszcie opuściliśmy mury muzeum i w ślad za przewodnikiem udaliśmy się na zwiedzanie tzw. zespołu
staromiejskiego. Obejrzeliśmy krośnieńską Farę i Kościół OO. Franciszkanów, rynek ze śladami przeszłości. Okazało
się, że to miejsca obfitujące we wspaniałe przykłady sztuki renesansu i baroku.
Naszym celem numer dwa było Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.
Syci wrażeń pokrzepiliśmy siły podczas krótkiego odpoczynku i wyruszyliśmy na spotkanie z panią Marią
Konopnicka, która przyjęła nas piękną aurą złotej jesieni. Nasza wizyta przypadła w roku 50 lecia istnienia
muzeum w Żarnowcu. Wśród zbiorów były oczywiście liczne wydania dzieł poetki, ale także bardzo bogata kolekcja
darów jubileuszowych (ofiarowanych Konopnickiej z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej), a także ekspozycja
pomieszczeń mieszkalnych z czasów życia poetki.
P.S. W Żarnowcu dało nam się także zyskać niecodzienną i trudną umiejętność poruszania się po śliskich
posadzkach w specjalnych muzealnych, choć nie do końca muzealnych „kapciach”.
Download