15.10.2015 - Wyremontowana kwatera C na Powązkach Wojskowych

advertisement
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
RZECZNIK PRASOWY
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
tel: 22 695 60 63, fax: 22 695 62 50
e-mail: [email protected]
INFORMACJA PRASOWA, 15 PAŹDZIERNIKA 2015 r.
___________________________________________________________________
Wyremontowana kwatera C na Powązkach Wojskowych
Kwatera żołnierzy i ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego oraz kwatera Ł zostały
wyremontowane w tym roku. Dzisiejszemu spotkaniu Wojewódzkiego Komitetu
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa towarzyszyła wizytacja nekropolii. Związana była
z planowanym rozpoczęciem remontu największej kwatery żołnierzy Wojska Polskiego,
poległych w 1920 r. Będzie to priorytet wojewody w przyszłym roku.
W kwaterze C na Powązkach Wojskowych pochowane są szczątki ok. 700 osób żołnierzy
i ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego. W ramach remontu postawiono nowe, granitowe
płyty epitafijne. Na nich wyrytych zostało 260 nazwisk osób zidentyfikowanych po 70 latach.
Koszt prac to ok. 700 tys. zł.
Na cmentarzu wojskowym wybudowano Panteon–Mauzoleum upamiętniające Żołnierzy
Wyklętych Niezłomnych. 27 września br. na Łączce odbył się pogrzeb 35 zidentyfikowanych
osób odnalezionych podczas ekshumacji prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej.
W ubiegłym roku (22 października) kwatera została wpisana przez wojewodę Jacka
Kozłowskiego do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych. Budowę Panteonu wykonała
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (ROPWiM).
Ponadto odrestaurowane zostały również: mogiła zbiorowa 74 żołnierzy polskich poległych
w Bitwie nad Wkrą 1920 r. na cmentarzu parafialnym w Jońcu, ogrodzenie kwatery wojennej
z II wojny światowej na cmentarzu komunalnym w Radomiu oraz kwatery na cmentarzu
garnizonowym w Płocku. Do końca roku na Mazowszu wyremontowanych zostanie łącznie
114 grobów, kwater i cmentarzy w 52 gminach.
Prowadzone obecnie prace:
 cmentarz Powstańców Warszawy w Powsinie – przebudowa ogrodzenia oraz
uzupełnienie o metalowe elementy z symboliką powstańczą. Koszt inwestycji to ok.
200 tys. zł;
 cmentarz parafialny w Przasnyszu – kontynuacja remontu mogił zbiorowych ofiar II
wojny światowej;
 mogiły wojenne na cmentarzu parafialnym w Goszczynie;
 cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej w Makowie Mazowieckim.
W przyszłym roku na cmentarzu wojskowym na Powązkach wyremontowana zostanie
kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918-1922. Spoczywa w niej około
5 tys. osób. Przewidywany koszt renowacji to ponad 2 mln zł.
Pod opieką wojewody mazowieckiego znajduje się ponad 1300 obiektów - większość
pochodzi z czasów I i II wojny światowej. Wojewoda przeznacza na utrzymanie oraz remonty
grobów, kwater i cmentarzy wojennych ok. 2,5 mln zł rocznie (ponad 15 mln zł. od 2007 r.).
Ivetta Biały
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego
Download