Polityka BHP w Terenowej Służbie Ratowniczej Sp. z o.o.

advertisement
POLITYKA TERENOWEJ SŁUŻBY RATOWNICZEJ SP. Z O.O.
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Terenowa Służba Ratownicza Sp. z o.o. realizuje różnego rodzaju prace podwodne zgodnie z
wymaganiami klienta, zapewniając jednocześnie wszystkim pracownikom i podwykonawcom
bezpieczne warunki pracy oraz wyposażenie dostosowane do wykonywanej pracy, o
potwierdzonej sprawności.
Zarząd TSR Sp. z o.o. deklaruje:

postępowanie zawsze zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi i innymi w zakresie
BHP, bezwzględne przestrzeganie wymagań naszych klientów dotyczących BHP;

wnikliwe identyfikowanie wszelkich zagrożeń związanych z pracą i wdrażanie
skutecznych działań zapobiegających wypadkom, chorobom zawodowym i awariom;

zapewnienie środków na funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami normy OHSAS 18001:2007;

motywowanie naszych pracowników i partnerów do przestrzegania zasad bezpiecznej
pracy i zaangażowanie się całej załogi w wypracowanie coraz bezpieczniejszych
metod pracy.
Prezes Zarządu zapewnia zasoby oraz zobowiązuje się do świadomego realizowania i
utrzymania celów związanych z niniejszą polityką.
Realizacja polityki i jej celów przez wszystkich pracowników jest nadzorowana przez
przedstawiciela kierownictwa, a oceny jej realizacji dokonuje najwyższe kierownictwo
podczas okresowego przeglądu Systemu Zarządzania BHP.
Brzeszcze, lipiec 2015
Download