Kolejny rok z niższymi opłatami - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka

advertisement
Zał. Nr 1
Kolejny rok z niższymi opłatami
za energię cieplną w Opocznie
Zakład Energetyki Cieplnej z dniem 01.04.2015 wprowadza nową taryfę dla
ciepła.
Wprowadzenie nowych cen i stawek skutkuje obniżeniem opłat za ciepło
średnio o 0,12%.
Niższe opłaty za energię cieplną są możliwe, dzięki realizowanemu w ZEC
Programowi Inwestycyjno - Remontowemu polegającemu na modernizacji
układu wytwarzania i przesyłu energii cieplnej.
Prowadzona w ZEC planowana gospodarka inwestycyjno - remontowa jest
gwarantem uzyskania wysokiej sprawności wytwarzania i przesyłu ciepła oraz
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła do Odbiorców.
Prezes Zarządu
Marek Pokora
Download