Kolejny rok z niższymi opłatami - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka

advertisement
Zał. Nr 1
Kolejny rok z niższymi opłatami
za energię cieplną w Opocznie
Zakład Energetyki Cieplnej z dniem 01.04.2015 wprowadza nową taryfę dla
ciepła.
Wprowadzenie nowych cen i stawek skutkuje obniżeniem opłat za ciepło
średnio o 0,12%.
Niższe opłaty za energię cieplną są możliwe, dzięki realizowanemu w ZEC
Programowi Inwestycyjno - Remontowemu polegającemu na modernizacji
układu wytwarzania i przesyłu energii cieplnej.
Prowadzona w ZEC planowana gospodarka inwestycyjno - remontowa jest
gwarantem uzyskania wysokiej sprawności wytwarzania i przesyłu ciepła oraz
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła do Odbiorców.
Prezes Zarządu
Marek Pokora
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards