Folder_Walory_przyrodnicze_i_turystyczne_gminy_Turosl

advertisement
Osada
na
obrzeżu
Puszczy
Kurpiowskiej zaczęto zakładać około
połowy XVII wieku. Wieś Turośl
powstała w wieku XVIII-tym będąc
pierwotnie
osadą
leśniczego
zlokalizowaną nad rzeką Turoślanką.
Przez dłuższy czas tereny dzisiejszej
gminy były zastrzeżone do wyłącznej
dyspozycji książąt mazowieckich
zagajone - stąd pierwotna nazwa tej
części puszczy Zagajnica. Obszar
Zagajnicy
Królewskiej
obfitował
w tury i łosie, stąd późniejsza nazwa
tej miejscowości - Turośl. Pierwszymi
osadami na jej terenie były kuźnice,
gdzie wytapiano żelazo z rudy
darniowej,
osady
smolarzy
produkujących smołę
i węgiel
drzewny oraz osady bartników
zajmujących się rozwiniętą na szeroką
skalę hodowlą pszczół.
Rzeka Pisa w Ptakach
Rzeka Rybnica w Łasze
Jezioro Łacha
Pisa -rzeka w północno-wschodniej Polsce,
dopływ Narwi.
Jest drogą wodną łączącą Wielkie
Jeziora Mazurskie z Narwią. Długość
całkowita rzeki wynosi ok. 80 km, a z
częścią żeglowną jezior mazurskich
142 km.
W Rybnicy można zaobserwować bardzo
rzadkie zjawisko, jakim jest zarastanie
rzeki. Przez zarośla i muły woda w rzece
płynie bardzo wolno.
Jest
to
zarastające
Jezioro
znajdujące się na terenie nizinnym,
podmokłym. Dawniej jego lustro
wody było większe. Dla porównań
pokazane są zdjęcia.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards