WYCIECZKA PO PARKU KRAJOBRAZOWYM PUSZCZA ZIELONKA

advertisement
„CUDZE CHWALICIE,
SWEGO NIE ZNACIE”
WYCIECZKA
PO BEZDROŻACH
PUSZCZY ZIELONKI
Wykonała : Marta Szmyra
GIMNAZJUM NR 1 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SKOKACH
LOKALIZACJA PARKU NA MAPACH
CELE WYCIECZKI
 Poznanie walorów krajoznawczych Puszczy Zielonki
 Obserwacja i rozpoznawanie ptaków
 Zdobywanie umiejętności posługiwania się lornetką,
kompasem i mapą
 Budzenie szacunku do otaczającej nas przyrody
 Pogłębianie wiedzy o najbliższym regionie
TRASA-16,5km
 Start - Annowo
1. Dworek w Annowie
2. Dziewicza Góra
3. Kościół w Kicinie
4. Uroczysko Maruszka
5.Tajemniczy Słup
6. Arboretum i Ośrodek
Naukowo-Dydaktyczny
w Zielonce
Odpoczynek. Zajęcia terenowe
 Meta - Zielonka
ANNOWO – dworek myśliwski z połowy XIX w., należący niegdyś
do rodziny von Treskow
NASTĘPNYM CELEM WYCIECZKI
JEST...
DZIEWICZA GÓRA –143 m n.p.m.
Najwyższe wzniesienie w Puszczy
Zielonce, a zarazem drugi
najwyższy szczyt w okolicach
Poznania po Górze Moraskiej
(154 m n.p.m.).
W roku 1242 Dziewiczą Górę wraz
z okolicznymi włościami Przemysł I
nadał cysterkom z Owińsk. Od nich
więc pochodzi pierwotna nazwa góry:
Dziewcza Góra, przekształcona później
na Dziewiczą Górę.
DROGA NA DZIEWICZĄ GÓRĘ
PRZYPOMINA GÓRSKĄ ŚCIEŻKĘ
NA SZCZYCIE DZIEWICZEJ GÓRY
Wieża
przeciwpożarowa będąca
punktem widokowym stanęła tutaj
pięć lat temu.
Jej
istnienie jest skutkiem
ogromnego pożaru z 1992 roku.
Na szczęście częściej korzystają
z niej turyści.
Ma ona 40m wysokości.
Taras widokowy znajduje
się na
wysokości 30 metrów i ma 172
schody.
KRAJOBRAZ PUSZCZY ZIELONKI
Z WIEŻY
CIEKAWOSTKI
W kilku partiach rosną wiekowe dęby o obwodach przeszło 4 m.
Stwierdzono tu występowanie ok. 700 gatunków roślin
naczyniowych.
W lasach między Dziewiczą Górą a Czerwonakiem stwierdzono
występowanie czerwca polskiego, owada żyjącego w korzeniach
drzew, w średniowieczu hodowanego do produkcji czerwonego
barwnika.
KICIN –kościół św. Józefa
z XVIII w.
Całkowita długość kościoła
wynosi 19,46 m.,
szerokość nawy głównej
8,69 m.
Figura św. Józefa
autorstwa J. Kaliszana
Dobór barw, specyficzne rokokowe
rzeźby - całość pozwala poczuć
niepowtarzalną atmosferę
drewnianej świątyni z połowy XVIII
wieku.
BŁĘKITNA ROKOKOWA AMBONA
ŚCIENNE ORNAMENTY
DZWONY W KICINIE Z XVIII w.
RUSZAMY W DALSZĄ DROGĘ...DO MARUSZKI
FIGURA MATKI BOSKIEJ
W MARUSZCE
Stoi ona w sąsiedztwie
miejsca dawnej
karczmy o nazwie
Maruszka, od której nazwę
przejęło to miejsce.
UROCZYSKO
MARUSZKA
Najcenniejszy pod względem
przyrodniczym fragment obszaru
Parku, o powierzchni ok. 500 ha,
położony między Pławnem
a Ludwikowem. Rośnie w nim bór
sosnowo-dębowy z domieszką
grabów, buków, brzóz, olsz,
świerków, jesionów, klonów, lip
i jaworów, w wieku 110–150 lat.
Najokazalszym drzewem uroczyska
jest pomnikowy buk o obwodzie
pnia 440 cm.
Drzewostan ten, mało zdeformowany w przeszłości, ma
charakter zbliżony do lasów rosnących tu w dawnych
wiekach.
W pobliżu skrzyżowania Traktu
Poznańskiego i drogi do Ludwikowa
odnaleźć można dwie mogiły.
Legenda głosi, że w XIX wieku
spotykała się tu para zakochanych:
pruski oficer i skromna polska, wiejska
dziewczyna, którą zwano Maruszka.
Nie mogli się pobrać z powodu różnic
narodowościowych, więc postanowili
wspólnie odebrać sobie życie. Żołnierz
najpierw zastrzelił dziewczynę,
a później siebie. Pochowano ich
początkowo na rozwidleniu szlaków,
ale po przeciwnych stronach drogi,
aby zaznaczyć, że ona była Polką,
a on - Prusakiem. Kilka lat temu ktoś
połączył oba groby, żeby już na zawsze
byli razem.
W DRODZE DO ZIELONKI
Tajemniczy słup liczy
prawdopodobnie ok. 200
lat. Być może to słup
graniczny, pamiątkowy
albo według niektórych
pozostałość po
Światowidzie o czterech
twarzach.
JEZIORO CZARNE WIELKIE
Długość 600 m, szerokość od 60 do 200 m.
Lustro wody położone 95 m n.p.m., głębokość
wynosi około 5 m. Jezioro posiada jeden
dopływ z J. Czarnego Małego i jeden odpływ
w kierunku jeziora Kociołek.
Gągoł
Perkoz dwuczuby
Grzybień biały
Żuraw
Rosiczka
okrągłolistna
Widłak torfowy
Kruszczyk błotny
ZIELONKA
Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu zwany potocznie
„Bursą w Zielonce”,
CZAS NA OGNISKO I PIECZONE
KIEŁBASKI
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards