Budowa

advertisement
F. H. GIGA Arkadiusz Koćma
Plac Konstytucji 3 Maja 6
32-043 Skała
tel.: 12 445 90 00
e-mail: [email protected],
www: www.gigainternet.pl,
Skała, 29 lipca 2016 r.
Budowa telekomunikacyjnej linii światłowodowej na terenie Gminy Zielonki.
Lokalny operator telekomunikacyjny - Firma GIGA, mająca swoją siedzibę w Skale przy Placu
Konstytucji 3 Maja 6, rozpoczęła na terenie Gminy Zielonki realizację inwestycji polegającej na budowie
telekomunikacyjnej, napowietrznej linii światłowodowej w oparciu o istniejące słupy energetyczne
niskiego napięcia. W pierwszym etapie wybudowana została linia w Woli Zachariaszowskiej, której
uruchomienie nastąpi już w najbliższym czasie. Obecnie trwają prace w Garliczce skąd dalej będą się
posuwały w kierunku Brzozówki, Owczar i Grębynic, a także poprzez Garlicę Duchowną oraz Garlicę
Murowaną w kierunku centrum Zielonek.
Głównym założeniem projektu i przyjętych rozwiązań jest doprowadzenie kabla
światłowodowego bezpośrednio do gospodarstw domowych i budynków użyteczności publicznej, a co za
tym idzie podniesienie jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych. Światłowód jest podwieszany
głównie na istniejących słupach elektroenergetycznych niskiego napięcia, a przyłącza do poszczególnych
budynków realizowane są podobnie jak przyłącza energii elektrycznej.
Tego typu rozwiązanie, określane jako Fiber To The Home – FTTH (Światłowód do domu) jest
odpowiedzią na gwałtowny rozwój usług teleinformatycznych. W chwili obecnej światłowód to
najnowocześniejsze technologicznie medium służące do przesyłu danych. Dostęp do Internetu za jego
pośrednictwem, swoimi parametrami zdecydowanie przewyższa połączenia radiowe mobilne (LTE)
i stacjonarne, satelitarne oraz kablowe, w których materiałem przewodzącym jest miedź.
Sieć zostanie wykonana w nowatorskiej technologii GPON (Gigabit Passive Optical Network –
Gigabitowa, Pasywna Sieć Optyczna), która między innymi charakteryzuje się tym, że zasilania
elektrycznego wymagają jedynie jednostka centralna oraz urządzenia końcowe, instalowane bezpośrednio
u klientów. Pozostałe elementy sieci takie jak np.: rozdzielacze optyczne służące do podziału mocy
sygnału nie potrzebują energii elektrycznej. Ma to zasadniczy wpływ na ograniczenie przerw w dostępie
do internetu, które mogłyby być spowodowane lokalnymi wyłączeniami prądu.
W związku z prowadzoną inwestycją przedstawiciele Firmy GIGA odwiedzają mieszkańców
miejscowości objętych jej zasięgiem, przedstawiając szczegóły i odpowiadając na wszelkie pytania.
Oto kilka zalet łącza światłowodowego:





szybki dostęp do Internetu o prędkości 100 i więcej Mb/s bez limitu danych,
telewizja wysokiej rozdzielczości (HD TV),
nowoczesna i tania telefonia stacjonarna,
znaczne obniżenie rachunków wynikające z pakietyzacji usług,
stuprocentowa odporność kabla światłowodowego na wyładowania atmosferyczne , a co za tym
idzie zdecydowanie większe bezpieczeństwo i niezawodność.
Download