Wykaz urządzeń systemu INTRON-D na Koparkę

advertisement
Załącznik nr 1 do Umowy PMR-KWT/BM-Z02/15
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
CZĘŚĆ A
Wymagania zamawiającego dot. modernizacji systemu ppoż. w obrębie
rozdzielni transformatora maszyn podstawowych Zwałowarki Z-48
oraz Zwałowarki Z-47
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej a po jej zatwierdzeniu
przez zamawiającego montażu na jej podstawie urządzeń wg poniższego
zestawienia wraz z wyłożeniem okablowania na zwałowarce Z-47 oraz zwałowarce
Z-48 (zestawienie obejmuje dwie maszyny podstawowe) uwaga: dokumentacja
projektowa ma posiadać zatwierdzenie przez rzeczoznawcę ds. ppoż.):
Maszyna główna (zwałowarka)
Lokalizacja
Rodzaj urządzenia
Nadwozie
Kabel sensoryczny (2 odcinki o
jednakowych długościach pracujące
w koincydencji dwuliniowej, minimalna
całkowita ilość sensorów w
Pomieszczenie rozdzielni transformatora pomieszczeniu - 12)
Pomieszczenie rozdzielni transformatora Moduł połączeniowy
Pomieszczenie rozdzielni transformatora Terminator końca linii
Kontroler kabla sensorycznego +
zasilacz pożarowy certyfikowany
Kabina operatora
CNBOP + 2 x akumulatory 18 Ah
Kabina operatora
Obudowa na zasilacz i akumulatory
Kabina operatora
Adapter linii bocznej
Ilość urządzeń
30 metrów
4
4
2
2
2
Uwaga: Połączenie kabla sensorycznego w pomieszczeniu rozdzielni transformatora
z kabiną operatora wykonać za pomocą poniższego kabla
Rodzaj kabla
Telekomunikacyjny przewód górniczy
ekranowany dla kopalń odkrywkowych 2x2x1
Długość [m]
200
Uwagi
połączenie urządzeń
Charakterystyka kabla:
Dane techniczne:
Przewód telekomunikacyjny, górniczy, z żyłami miedzianymi wielodrutowymi, o izolacji z termoplastycznego
elastomeru na bazie EPR, z ekranem ogólnym, o powłoce zewnętrznej z termoplastycznej poliolefiny o
zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia, na napięcie 300/500 V
Rezystancja izolacji każdej żyły w 1 km przewodu: min. 200 MΩ
Pojemność skuteczna każdej pary w 1 km przewodu: max. 65 nF/km
Asymetria pojemności między sąsiednimi wiązkami parowymi (k):
max. 1,5 L pF (L – długość przewodu w [m])
Tłumienność falowa toru przy częstotliwości 800 Hz wynosi: max. 1dB/km
Temperatura pracy: od -30 do 70 °C
Wilgotność względna powietrza: do 100%
Temperatura układania: od -5 do 50 °C
Minimalny promień gięcia: 6 x Ø
Budowa:
Żyły: miedziane ocynowane wielodrutowe klasy 6, wg normy PN-EN 60228
Izolacja: termoplastyczny elastomer na bazie EPR; parametry wytrzymałościowe: wytrzymałość mechaniczna
min. 12,5 MPa, wydłużenie: min. 300% twardość: 70 Shore A
Ośrodek przewodu: pary skręcone warstwowo wraz z linką nośną, owinięte taśmą estrofolową
Powłoka wewnętrzna: termoplastyczny elastomer kolor naturalny; parametry wytrzymałościowe: wytrzymałość
mechaniczna min. 5 MPa, wydłużenie: min. 250 %;
Ekran ogólny: oplot z drutów miedzianych ocynowanych na powłoce wewnętrznej o gęstości krycia min. 65%
Powłoka zewnętrzna: specjalna mieszanka termoplastycznych poliolefin o wytrzymałości mechanicznej min.12,5
MPa i wydłużeniu min. 300% oraz wytrzymałości na rozdzieranie min. 300 N/cm2, zapewniająca odporność
przewodu na:
- promieniowanie UV
- ozon
- oleje i benzynę
- o ograniczonej palności ( indeks tlenowy 32%)
Kolor powłoki: czarny
Zastosowanie:
Przewody przeznaczone do celów łączności, sygnalizacji i sterowania w maszynach górniczych kopalń
odkrywkowych, otworowych i piaskowni.
Uwagi dotyczące montażu i eksploatacji przewodu:
Naprężenia rozciągające - nie można przekraczać 15 N/mm2 statycznego naprężenia rozciągającego dla każdej
żyły przy montażu i w trakcie eksploatacji.
Montaż przewodów - w maszynach obracających się czasami przy normalnej eksploatacji w obydwu kierunkach
o 360°, odstęp między stałymi zamocowaniami przewodu nie może być mniejszy niż 50-krotność średnicy
zewnętrznej przewodu w maszynach obracających się regularnie przy normalnej eksploatacji w obydwu
kierunkach o 360°, odstęp między stałymi zamocowaniami przewodu nie może być mniejszy niż 100-krotność
średnicy zewnętrznej przewodu. Minimalny promień gięcia przewodów nie powinien przekroczyć 6 x Ø.
UWAGA:
1. Powyższa ilość kabli jest ilością orientacyjną. Na wykonawcy prac spoczywa
dokładne wyliczenie długości odcinków kabla w oparciu o wizję lokalną
dokonaną na obiekcie. Dodatkowo należy przewidzieć odcinek kabla pomiędzy
kontrolerem a centralą systemu pożarowego w kabinie operatora. Ponadto, jeśli
do prawidłowego funkcjonowania systemu zachodzi konieczność zakupu
dodatkowych elementów (takich jak złącza, końcówki, uchwyty, rury,
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe), obowiązek ich zakupu spoczywa na
wykonawcy.
2. Parametry urządzeń systemu zostały określone w „Części B”
Zestawienie pozostałych prac związanych z modernizacją systemu :
- uruchomienie systemu wraz z połączeniem i programowaniem nadrzędnego
systemu ppoż. opartego o centralę Polon Alfa;
- szkolenie załogi;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (3 egz., 1 CD).
CZĘŚĆ B
SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ
Specyfikacja modernizacji systemu ppoż. w obrębie rozdzielni transformatora
Zwałowarki Z-48 i transformatora Z-47
Kabel sensoryczny
Konstrukcja kabla
• Czujniki temperatury montowane na dwużyłowym, płaskim kablu giętkim.
• Masa plastyczna (wypełnienie).
• Ekran aluminiowy.
• Bezhalogenowa osłona kabla.
Odległość między czujnikami – 1 m
Dane techniczne kabla
Średnica: około 15 mm
Min. promień gięcia: 0,25 m
Osłona kabla: bezhalogenowa, opóźnia zapłon, zgodna z DIN VDE 0207, część 24
Zakres temperatury pracy: -40°C...+85°C krótkookresowa +120°C
Moduł połączeniowy
Materiał: poliwęglan zbrojony włóknem szklanym.
Ochrona: IP 66
Kontroler kabla sensorycznego
Ciągła temperatura pracy – 10 st. C - +60 st. C
Zasilanie: 21 – 29 V
Pobór mocy: 1,9 W
Wyjścia
- alarm pożarowy – 2 przekaźniki
- alarm błędu – 1 przekaźnik
Zbiorowy wyświetlacz dla
- linii pomiarowej A i B
- usterek
- pracy
- pomiaru temperatury
- przesyłu danych
Adapter linii bocznej
Napięcie pracy 16,5 V – 24, 6 V
Pobór prądu z linii dozorowej
Prąd linii bocznej
Ilość trybów pracy
Temperatura pracy
od 0,5mA do 16mA (w zależności od trybu pracy)
0,15mA; 0,3mA; 1mA; 2 mA (do wyboru)
6
-25ºC ÷ +55ºC
Do oferty prosimy dołączyć karty katalogowe podstawowych urządzeń.
Download