Uploaded by damoano

Model1

advertisement
WIELKOŚĆ PRODUKCJI – 42 000[KG/DOBA]
70% ODPADY  29 400 [KG/DOBA]
ODPADY BIODEGRADOWALNE TO 90%  26 460[KG/DOBA]
KOD
NAZWA ODPADU
SKŁAD ODPADU
%
MASA
ODPADU[KG]
02 04 01 OSADY Z MYCIA I OCZYSZCZANIA
BURAKÓW
Woda 72-75%,
Subst nierizpuszcz. (celuloza, hemiceluloza,
pektyny, sapininy, białka, popiół) – 4,5-5,5%
Cukry 17-20%
Niecukry mienralne (potas, sód, wapń, magnez,
fosfor,siarka) – 0,5-08%
Związki azotowe (białka, aminokwasy, amidy
kwasowe, betanina) 1,2%
Związki bezazotowe (inwertaz, rafinoza,
pektyny, związki barwne itp.) – 0,9%
35
9 261
02 04 02 WAPNO DEFEKACYJNE
70% sucha masa, 30% (CaO), które jest w formie
węglanowej - 1% magnezu (MgO), 1% fosforu
(P2O5) oraz około 0,5% azotu
białka (10%), węglowodany (57%), tłuszcze
(6%), inne
5
1 323
17
4 498
sucha masa 21,39%, popiół surowy 0,85%,
białko surowe 3,02%, tłuszcz surowy 0,20%,
włókno surowe 4,35%, bezazotowe związki
wyciągowe 12,97%. Składniki mineralne
stanowią (g/kg suchej masy): Ca 8,4; P 1,1; Na
0,3; K 6,4; Mg 2,1
Woda(20%); sacharoza(50%);cukry redukujące
(0,3%); rafinoza (0,5%); popiół węglanowy
(8,6%); kwasy bezazotowe (4,5%);
aminokwasy(5,5%), związki azotowe(1,7%), inne
(8,9%)
40
10 584
3
794
02 04 03 OSADY Z ZAKŁADOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
02 04 80 WYSŁODKI
02 04 99 INNE NIEWYMIENIONE (MELAS)
Kompostowanie
-ubytek masy , ubytek wilgotności => stabilizat/kompost (końcowy etap) powstaje na skutek przemian
biologicznych; wytwarzane gazy w warunkach tlenowych co2 h2o n2 nh3(amonifikacja etapI)
Możliwosc wykorzystania rolniczego (TYLKO)
Bilans masy w kompostowaniu
Wejscie 100% bioodpadów
Wyjscie 2-3 % pozostałości po kontroli na wejściu
1-2% pozostałości po kontroli z gotowego kompostu
35-40% gotowego kompostu
Pozostałe 55-60% równa się utracie masy w wyniku procesu rozkładu –odparowania wody , emisji gazów
Osady z mycia i
oczyszczania
buraków
9 261 kg
Wysłodki
10 584kg
Wapno
defekacyjne
1 323kg
Inne – melasa
794
Osady z zakładowych
oczyszcz ścieków
4 498kg
KOMPOSTOWANIE
100% = 26 460KG
PRZEMIANY
BIOCHEMICZNE
AMONIFIKACHA
ODPAROWANIE WODY
EMISJA GAZÓW: CO2, N2, NH3
UTRATA MASY W WYNIKU PROCESÓW ROZKŁADU
55% - 14 533KG
POZOSTAŁOŚĆ PO KONTROLI
2% - 529KG
POZOSTAŁOŚĆ PO WEJŚCIU
3% - 794KG
WYSYPISKO
5% - 1 323KG
STABILIZAT = KOMPOST
40% - 10 584KG
WYKORZYSTANIE ROLNICZE
10 584 KG
Download