trójfazowe kondensatory mocy typu mod5

advertisement
TRÓJFAZOWE KONDENSATORY MOCY TYPU MOD5
ZASTOSOWANIE:
Trójfazowe kondensatory energetyczne typu MOD5 przeznaczone są do
kompensacji mocy biernej w sieciach przemysłowych niskich napięć o
częstotliwości 50 Hz. Stanowią przykład najnowocześniejszych rozwiązań
technologicznych.
Kondensatory mogą być zainstalowane w następujących urządzeniach:
• Automatycznie regulowane baterie kondensatorów
• Baterie kondensatorów do kompensacji indywidualnej
• Filtry wyŜszych harmonicznych
• Dynamiczne kompensatory nadąŜne
Kondensatory posiadają cylindryczną obudowę wykonaną z aluminium. Są
to urządzenia o impregnacji suchej, dielektryk stanowi folia
polipropylenowa dwukrotnie metalizowana (elektrody), co gwarantuje
bardzo niskie straty mocy czynnej. W przypadku lokalnego przebicia
następuje samoregeneracja dielektryka. Doskonale nadają się do WYMIARY:
współpracy z dławikami rezonansowymi (filtry pasywne) w sieciach z duŜą
Moc
zawartością
wyŜszych
harmonicznych.
Wszystkie
kondensatory
znamionowa
kVar
wyposaŜone są w wewnętrzne zabezpieczenia ciśnieniowe, które oprócz
funkcji podstawowych, wykluczają moŜliwość wycieku syciwa. Wewnętrzne
2,5
oporniki rozładowcze zapewniają obniŜenie napięcia do 50V w czasie 1
5
7,5
minuty. Wszystkie materiały uŜyte do produkcji kondensatorów są
10
nietoksyczne, nieszkodliwe ekologicznie, nie zawierają PCB.
Wymiary
mm
Rys.
H=180
D=86
H=210
12,5
D=86
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
H=240
Napięcie znamionowe: 400, 415, 450, 525, 690 V
Moc znamionowa:
2,5….30 KVar
Częstotliwość:
50Hz
Tolerancja pojemności:
-5…+10°C
Dopuszczalny prąd ciągły:
1,3IN
Dopuszczany prąd krótkotrwały (0,5 okresu): 200IN
Maksymalne napięcie pracy:
1,10UN 8h/doba
1,15UN - 30min/doba
1,20UN - 5min/doba
1,30UN - 1min/doba
Urządzenia rozładowcze:
wewnętrzne
rozładowanie do 50V/1min
Wysokość instalowania:
≤2000m. n.p.m
Pozycja pracy:
pionowa
Temperatura pracy:
-25...+50°C
Zabezpieczenia wewnętrzne:
nadciśnieniowe
Zgodność z normami :
IEC60831
15
D=86
H=250
20
D=96
25
H=250
D=116
H=250
30
D=116
RYSUNEK WYMIAROWY:
Rys. 1
1
Download