Usługi EURES - Pup

advertisement
http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/EURES.html
Grafika : drukuj / nie drukuj
Usługi EURES
EURES - to międzynarodowa sieć pośrednictwa pracy, podejmowanego przez kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię,
Islandię i Szwajcarię w ramach krajowych publicznych służb zatrudnienia.
Eures wspiera mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, ma ułatwić
pracownikom korzystanie z ofert pracy pochodzących z całego EOG, a także pomóc pracodawcom poszukującym
pracowników z innego kraju.
Ogólnodostępny portal internetowy Eures umożliwia dostęp do:
Bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy;
Bazy CV osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą,
(z bazy tej korzystają pracodawcy);
Informacji na temat warunków życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy w krajach członkowskich;
Informacji o możliwościach kształcenia w Europie, staży, wymian i stypendiów;
Bazy Doradców Eures we wszystkich krajach EOG;
Wzory CV we wszystkich językach EOG;
Adresów urzędów pracy za granicą;
Odnośniki do innych przydatnych stron internetowych;
Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych, a także
regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców. Usługi EURES są
ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w
celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.
Główne cele realizowane przez sieć EURES to:
●
●
●
●
●
umożliwianie pracodawcom oraz poszukującym zatrudnienia dostępu do informacji
doradztwo ułatwiające przepływ siły roboczej
wymiana pomiędzy partnerami sieci EURES wszystkich informacji na temat wolnych miejsc pracy, profilu
regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy
stworzenie prawdziwego europejskiego rynku pracy poprzez poprawę warunków swobodnego przepływu
pracowników wewnątrz EOG,
a tym samym dążenie do jak największej przejrzystości rynków pracy.
Informacje o systemie edukacji, ubezpieczeniach zdrowotnych, zasadach dostępu do usług medycznych, uznawalności
dyplomów i kwalifikacji dostępne są na stronie internetowej
Przydatne linki:
http://www.eures.europa.eu
http://www.eures.praca.gov.pl
OFERTY PRACY ZA GRANICĄ W RAMACH EURES NA STRONIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH - WUP
Katowice - http://eures.wup-katowice.pl/
Usługi EURES skierowane do sektora absolwentów:
- działania z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy www.eures.europa.eu
- działania informacyjne:
PLOTEUS – portal o możliwościach kształcenia w Europie;
Europejski Portal Młodzieżowy – informacje dotyczące wolontariatu, nauki oraz staży w Unii Europejskiej;
EURODESK – Europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.
Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
zrealizował film prewencyjny dot. problemu handlu ludźmi i pracy przymusowej, zawierający podstawowe zasady
bezpieczeństwa w przypadku zamiaru podjęcia pracy poza granicami kraju. Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu
przed wyjazdem do pracy za granicą.
Nazwa pliku
Rozmiar Pobierz
Kategoria: CV europejskie [ 6 ]
CV w języku angielskim
52.65KB
pobierz
CV w języku hiszpańskim
165KB
pobierz
CV w języku holenderskim
166KB
pobierz
CV w języku niemieckim
55.48KB
pobierz
CV w języku polskim
33.58KB
pobierz
CV w języku włoskim
191.5KB
pobierz
Download