Dorosli i dzieci segregujmy śmieci

advertisement
My, mieszkańcy Świdnicy
poprzez
złe
nawyki
przyczyniamy się do
degradacji
środowiska.
Zawarte w śmieciach
różne związki chemiczne,
wypłukiwane przez opady
atmosferyczne, powodują
skażenie gleb, wód i
atmosfery. Są przyczyną
wielu groźnych chorób
ludzi, zwierząt i roślin.
W codziennym życiu produkujemy odpady domowe
(resztki organiczne, papier, metal i szkło), których
poważną cześć stanowią opakowania.
Odpadów jest coraz więcej, a miejsca na ich
składowanie coraz mniej. Śmieci wyrzucone przez
człowieka ulegają rozkładowi przez wiele, wiele lat.
Niektóre z nich, na przykład plastikowe butelki, w ogóle
nie ulegają rozkładowi.
Przeciętny mieszkaniec Świdnicy rocznie
wyrzuca prawie 250 kg śmieci.
Aby
zapobiec
dalszej
degradacji
środowiska,
my
mieszkańcy Świdnicy, dorośli i
dzieci
powinniśmy
stać
się
„ekologicznymi”
użytkownikami.
Każdy z nas niezależnie od wieku i
okoliczności powinien dbać o
czystość otoczenia i nie powinien
wyrzucać byle gdzie śmieci.
Odpady stwarzają różne problemy ekologiczne:
·
zanieczyszczenie z wysypisk lub gdy odpady są wyrzucane w środowisku przyrodniczym,
·
nieprzyjemny zapach, zakażenia i szkodliwe gryzonie wokół wysypisk.
·
powstawanie metanu na wysypiskach z powodu gnicia resztek organicznych,
·
zajmowanie przestrzeni przez wysypiska,
·
marnotrawstwo surowców , które mogłyby być wykorzystane na nowo.
Tak długo, jak będziemy mieszać
wszystkie odpady, tak długo nie będziemy
mogli ich ponownie wykorzystać.
Potrzebna jest zatem segregacja śmieci.
Tylko
bowiem
posegregowane
śmieci można przetworzyć w inne
użytkowe przedmioty.
W Świdnicy na podwórkach poustawiane są kontenery na odpady.
Każdy z nich ma inny kolor i należy wrzucać do nich odpowiednie śmieci.
1. Pojemnik na makulaturę ma kolor
niebieski.
Wrzucamy:
- gazety, książki, czasopisma, zeszyty itp.
- torby papierowe np. po cukrze
- karton i tekturę np. pudełka
Kontenery do segregacji odpadów
2. Pojemnik na szkło ma kolor biały.
Wrzucamy:
- słoiki
- butelki szklane
- stłuczkę szklaną
3. Pojemnik na plastik ma kolor żółty.
Wrzucamy:
- zgniecione opakowania po napojach
- czyste kubki po produktach mlecznych
- opakowania foliowe (worki, reklamówki)
- puszki po napojach i konserwach
- drobny złom
W gospodarstwach domowych używa się rozmaitych baterii. Wszystkie one w różnych
ilościach zawierają rtęć. Tylko samych baterii zużywa się kilka milionów sztuk rocznie. Spotykamy
je w postaci „guziczków” w zegarkach kieszonkowych, aparatach fotograficznych, kamerach
filmowych, aparatach słuchowych. W ciągu roku wyrzuca się łącznie z bateriami kilka ton rtęci,
która może dostać się do środowiska, jeśli potraktujemy baterie jak zwykłe śmieci.
Mieszkańcy Świdnicy oddając wyczerpane baterie rtęciowe w odpowiednie ręce
przyczyniają się nie tylko do ochrony środowiska lecz także do oszczędzania surowców.
Śmieciarki z ZOM w Świdnicy zabierają kontenery z posegregowanymi
odpadami i zawożą je do zakładu, w którym następuje recykling.
ZOM
ŚWIDNICA
Odzież, meble czy naczynia mieszkańcy
Świdnicy powinni wyrzucać w ostateczności,
gdy są już bezużyteczne.
Jeżeli są w dość dobrym stanie powinni
przekazać je innym, np. rodzinie, przyjaciołom,
placówkom pomocy społecznej.
W Świdnicy są wystawione
pojemniki na używaną odzież
którą zabiera PCK.
W naszym środowisku znajduje się bardzo dużo substancji chemicznych. Wśród
chemicznych substancji znaczną rolę odgrywają środki farmaceutyczne. Lekarze
przestrzegają przed używaniem leków przeterminowanych. Dlatego też co jakiś czas naszą
apteczkę należy przeglądać i usuwać leki stare lub zbędne. Nie można ich wyrzucać do śmieci,
gdyż ktoś mógłby się nimi zatruć, nie można wrzucać do sedesu, gdyż wraz ze ściekami
farmaceutyki dostają się do wody.
Niepotrzebne i przeterminowane leki mieszkańcy Świdnicy powinni
oddawać je do aptek, które wiedzą jak je bezpiecznie zniszczyć.
Recykling – to odzyskiwanie surowców z odpadów
i ich powtórne wykorzystanie.
Zalety recyklingu:
- zmniejsza ilość odpadów na wysypisku
- pozwala na odzyskanie wielu cennych surowców
- prowadzi do detoksykacji odpadów takich jak:
farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje, stare baterie,
chemikalia poprzez wydzielenie z nich substancji
szkodliwych.
Wiele odpadów można użyć ponownie, np.:
* gazety, szmaty, makulaturę przerabia się na papier,
* odpady szklane używane są do wykładania nawierzchni dróg lub ponownego
przetwarzania na szkło ,
* z odpadów tworzyw, sztucznych można produkować płyty lub środki do utwardzania
tynków.
Download